gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Obšolske dejavnosti

SLOVENŠČINA IN GLEDALIŠČE

 

MATEMATIKA IN KALIGRAFIJA

 

TUJI  JEZIKI

 

DRUŽBOSLOVJE, NOVINARSTVO

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

UMETNOST

ŠPORTNA  VZGOJA, REKREACIJA, MEPI

PROGRAMIRANJE IN RAČUNALNIŠTVO

 

PODJETNIŠTVO IN KARIERA

 

RAZISKOVANJE

  • Raziskovalna dejavnost  in  projekt  Kreativni generator; koordinator: Gregor Deleja, gregor.deleja@gcc.si.

Dodatni pouk in priprave na tekmovanja – šolska, regijska, državna, mednarodna tekmovanja in olimpijade (jeziki, matematika, naravoslovje, družboslovje); kontakt: učitelji posameznih predmetnih področij.

 

Društvo GCC, alumni klub šole; koordinator: Gregor Deleja.

Prispevka ni mogoče komentirati.