Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev (od 7. 3. 2022) so določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači spletni. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in sej Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022:

SEPTEMBER

– četrtek, 9. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanki), 18.00 – predavanje za starše (kariera)
– petek, 10. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 – roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov
– torek, 14. 9, 17.00, učilnica FIZIKA 2 (1. seja Sveta staršev)

OKTOBER
– četrtek, 14. 10., 17.00 (govorilne ure), 18.00 (predavanje za starše v MA4)

NOVEMBER

– četrtek, 11. 11., 17.00 (govorilne ure)

DECEMBER

– četrtek, 9. 12., 16.30 – spletni roditeljski sestanke za starše dijakov 1. in 2. letnikov; 17.00 – spletni roditeljski sestanek
za starše dijakov 3. in 4. letnikov
– četrtek, 9. 12., 17.00 (govorilne ure)

JANUAR

– četrtek, 13. 1., 17.00 (govorilne ure), 18.00 (predavanje za starše)

– četrtek, 20. 1., 17.00 v učilnici FIZIKA 2 (2. seja Sveta staršev)

FEBRUAR

– četrtek, 3. 2., 17.00, govorilne ure

MAREC

– četrtek, 10. 3., 17.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše 4. letnikov), 18.00 (oddelčni roditeljski sestanki za starše 1. in 2. letnikov); vse starše prosimo, da se na govorilne ure najavijo vnaprej po e-pošti in z učitelji uskladijo termin in prostor.

APRIL

– četrtek, 14. 4., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše 3. letnikov, sledijo oddelčni sestanki), 17.00 (govorilne ure – vsi letniki)

MAJ

– četrtek, 12. 5., 17.00 (govorilne ure), 18.00 (odprtje študijske razstave z izdelki dijakov UG v Osrednji knjižnici Celje),
– četrtek, 26. 5., 17.00 v učilnici FIZIKA 2 (3. seja Sveta staršev)

Septembra in junija skupnih govorilnih ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE NA DALJAVO

V šolskem letu 2021/2022 bomo tedenske govorilne ure učiteljev izvajali v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Možen je tudi obisk v šoli, a le po predhodni najavi, tako da vas prosimo, da učiteljem pošljete e-sporočilo vsaj 2 dni pred govorilnimi urami. Redne mesečne popoldanske govorilne ure bomo do nadaljnjega izvajali na daljavo (navodila najdete na spodnji povezavi).

Skip to content