gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev (od 15. 3. 2021) so določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači spletni. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

V šolskem letu 2020/2021 bomo tedenske govorilne ure učiteljev izvajali v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 – po telefonu in preko spleta. Možen je tudi obisk v šoli, a le po predhodni najavi, tako da vas prosimo, da učiteljem pošljete e-sporočilo vsaj 2 dni pred govorilnimi urami.

Razpored skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in sej Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021:

SEPTEMBER

– sreda, 9. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanki), 18.00 v MA4 (predavanje za starše – Matej Cepin: študijske in karierne odločitve v 21. stoletju); 17.00 – roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov (na daljavo – v MS Teams);
– četrtek, 10. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 1 . letnikov), 17.00 – roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov (na daljavo – v MS Teams);
– četrtek, 17. 9, 17.00, učilnica MATEMATIKA 4 (1. seja Sveta staršev).  

OKTOBER
– četrtek, 8. 10., 17.00 (govorilne ure – na daljavo), 18.00 (predavanje za starše – dr. Kristjan Musek Lešnik – na daljavo).

NOVEMBER

– četrtek, 12. 11., 17.00 (govorilne ure – na daljavo)

DECEMBER

– četrtek, 3. 12., 17.00 (govorilne ure – na daljavo), 19.00 v Narodnem domu in na Youtube kanalu GCC (Miklavžev koncert)

JANUAR

– četrtek, 14. 1., 17.00 (roditeljski sestanek pred odhodom na smučarski tabor v MA4 za starše 2. letnikov PV), 17.00 (govorilne ure – na daljavo), 18.00 (predavanje za starše – dr. Ninna Kozorog: nevropsihološki razvoj možganov in najstništvo).

– četrtek, 21. 1., 17.00 v učilnici MATEMATIKA 4 (2. seja Sveta staršev).

FEBRUAR

– četrtek, 4. 2., 17.00, GCC korona webinar za starše, dijake in učitelje s Ksenijo Benedetti.

– četrtek, 11. 2., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (govorilne ure).

MAREC

– četrtek, 11. 3., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše 3. letnikov), 17.00 (govorilne ure in oddelčni roditeljski sestanki za starše 1. in 2. letnikov).

APRIL

– četrtek, 8. 4., 17.00 (govorilne ure), 19.00 v Narodnem domu in na YT kanalu GCC (Miklavžev koncert)

MAJ

– četrtek, 13. 5., 17.00 (govorilne ure), 18.00 (odprtje študijske razstave z izdelki dijakov UG v Osrednji knjižnici Celje),
– četrtek, 27. 5., 17.00 v učilnici MATEMATIKA 4 (3. seja Sveta staršev)

Septembra in junija skupnih govorilnih ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content