Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev so določene na osnovi urnika. Razpored glede na urnik spreminjamo, aktualen razpored velja od 4. 3. 2024:

Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači spletni. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Redne mesečne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2023/2024:

12. 10., 9. 11., 6. 12. 2023, 11. 1., 22. 2., 7. 3., 18. 4., 9. 5. 2024

Popoldanske govorilne ure bodo ob 17. uri. Razpored prostorov in učiteljev bo objavljen na oglasnih deskah po nadstropjih šole.

Septembra in junija skupnih govorilnih ur ne bo.

Pojdi na vsebino