Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev (od 6. 3. 2023) so določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači spletni. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in sej Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

SEPTEMBER

– sreda, 7. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanki), 18.00 – predavanje za starše v MATEMATIKI 4 (kariera)
– četrtek, 8. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 – roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov
– sreda, 14. 9, 17.00, učilnica MATEMATIKA 4 (1. seja Sveta staršev)

OKTOBER
– četrtek, 13. 10., 17.00 (govorilne ure)

NOVEMBER

– četrtek, 10. 11., 17.00 (govorilne ure)

DECEMBER

– četrtek, 1. 12., 17.00 (govorilne ure)

JANUAR

– četrtek, 12. 1., 16.30 (roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika PV v MATEMATIKI 4), 17.00 (govorilne ure)

– četrtek, 19. 1., 17.00 v učilnici MATEMATIKA 4 (2. seja Sveta staršev)

FEBRUAR

– četrtek, 9. 2., 16.30 (roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika v športni dvorani), 17.00 (govorilne ure in oddelčni roditeljski sestanki za starše dijakov 4. letnika)

MAREC

– četrtek, 9. 3., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše 3. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanki za starše 1., 2. letnikov in 3. letnikov).

APRIL

– četrtek, 13. 4., 17.00 (govorilne ure)

MAJ

– četrtek, 11. 5., 17.00 (govorilne ure)

JUNIJ

– četrtek, 1. 6., 3. seja Sveta staršev v učilnici MATEMATIKA 4.

Septembra in junija skupnih govorilnih ur ne bo.

Skip to content