gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Obšolske dejavnosti

SLOVENŠČINA IN GLEDALIŠČE

MATEMATIKA IN KALIGRAFIJA

TUJI  JEZIKI

DRUŽBOSLOVJE, NOVINARSTVO

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

UMETNOST

ŠPORTNA VZGOJA, REKREACIJA, MEPI

PROGRAMIRANJE IN RAČUNALNIŠTVO

PODJETNIŠTVO IN KARIERA

MEDNARODNI PROJEKTI IN IZMENJAVE

  • Mednarodne izmenjave dijakov (Erasmus+, AFS, Aiesec, Volontariat, EVS …) in praksa v tujini; koordinatorja: Metka Krajnc (PUD v tujini), metka.krajnc@gcc.si in Gregor Deleja (ostalo), gregor.deleja@gcc.si.

RAZISKOVANJE

Dodatni pouk in priprave na tekmovanja – šolska, regijska, državna, mednarodna tekmovanja in olimpijade (jeziki, matematika, naravoslovje, družboslovje); kontakt: učitelji posameznih predmetnih področij.

Društvo GCC, klub alumnov šole; koordinator: Gregor Deleja.

Prispevka ni mogoče komentirati.