gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Obšolske dejavnosti

GCC slovi po izjemno razvitem in pestrem obšolskem življenju. Številne obšolske dejavnosti, ki so večinoma skupne za dijake vseh treh programov, organizirajo dijaki sami ali v sodelovanju z mentorji (učitelji in zunanjimi sodelavci).

UVODNI SESTANKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Na TEJ POVEZAVI najdete termine uvodnih sestankov posameznih dejavnosti. Tabelo bomo dopolnjevali sproti …

NEKAJ NAPOTKOV:

  • če se termini uvodnih sestankov dejavnosti prekrivajo, stopite v stik z mentorjem;
  • če dejavnost že poteka, pa bi se ji radi pridružili, stopite v stik z mentorjem;
  • če dejavnosti na septembrski anketi niste označili, pa bi se ji vseeno radi pridružili, stopite v stik z mentorjem.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI
(Mentorji učitelji športne vzgoje)
Letos bo aktiv športnih pedagogov ob rednih dejavnostih med poukom ponovno skrbel za pester šolski športni utrip v okviru programa Zdrava šola. Tradicionalno bodo na šoli potekale športne lige in tekme (med dijaki in tudi med dijaki ter učitelji). Dijakom so med odmori na voljo tudi fitnes, zunanje športne površine in ping pong miza ter pikado in ping pong v športni dvorani, ob sredah pa tudi vodena intervalna vadba.

Šahovski krožek
(Mentor J. Škorjanec, prof.)
Dijaki se bodo pri tem krožku ukvarjali z igro, teorijo šaha in računalniškim šahom. Del izvedbe so tudi srečanja z drugimi šolami, namen krožka pa, da to starodavno igro, ki je odlična za urjenje kognitivnih sposobnosti, čim bolj popularizira med dijaki.

Bridge
(Mentorica P. Lajlar, prof.)
V sodelovanju z Bridge zvezo Slovenije in Bridge klubom Celje bomo poskušali letošnje leto na šoli organizirati šolski bridge klub. Bridž ni samo igra, je olimpijski šport s katerim se ukvarja vsaj 60 milijonov ljudi po vsem svetu. Vsekakor bridž ni za vsakogar, terja veliko učenja, spodbuja pa logiko, matematiko, psihologijo in tudi delček kriminalista v sodelujočih.

Gorsko kolesarjenje
(Mentor G. Barič, prof.)
V okviru dejavnosti bodo dijaki vsaj 1 x mesečno v jesenskem in pomladno-poletnem času odšli na (pol)dnevno kolesarjenje po bližnji okolici, v načrtu pa je tudi dvodnevni kolesarski podvig.

Intervalna vadba in program Preoblikuj telo, navade in misli
(Mentorica S. Sešlar, prof.)
Ob redni sredini intervalni vadbi, ki je kot del programa Zdrava šola odprta za vse dijake in učitelje, bo mentorica letošnje šolsko leto izvedla tudi poseben 30-dnevni program za izboljšanje telesne pripravljenosti in počutja.

MEPI – mednarodno priznanje za mlade
Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo. Gre za eno najbolj priljubljenih obšolskih dejavnosti na GCC, saj lahko dijaki pri prostovoljstvu in veščinah MEPI združijo tudi z ostalimi obšolskimi dejavnostmi.

GLASBENA IN PLESNA DEJAVNOST

Dekliški pevski zbor GCC
(Mentor in umetniški vodja D. Preložnik, prof.)
Glasba je na GCC kot del vsakdana, saj se lahko pohvalimo z edinstveno vokalno in instrumentalno dejavnostjo, kar nas po dosežkih uvršča nad povprečje. Na svojevrsten način zborovska dejavnost dopolnjuje redno šolsko delo in preko nje šolo predstavljamo domači in tuji javnosti. Tradicionalnim koncertom (Miklavžev, Novoletni, Pomladni koncert) se bodo tudi letos pridružili različni projekti (kot je npr. sodelovanje na različnih festivalih in drugih prireditvah). DPZ GCC stremi h kvalitetnemu in resnemu delu, kar potrjujejo tudi udeležbe na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki DPZ uvrščajo v vrh zborovske piramide. Intenzivne vaje in turneje bomo letos načrtovali sproti v skladu z epidemiološko situacijo. Vaje bodo potekale ob sredah in petkih, občasno ob sobotah, tretji vikend v januarju pa je namenjen intenzivnim vajam (predvidoma v Termah Radenci).

FaVoZa
(Mentor in umetniški vodja G. Deleja, prof.)
Od leta 2006 dekliške glasove na GCC dopolnjujejo tudi fantovski. Oktet 9, ki je bil prva fantovska zasedba na šoli, je dobil v letu 2009 podmladek – FaVoZo. Intenzivne vaje in turneje bomo letos načrtovali sproti v skladu z epidemiološko situacijo. Vaje bodo potekale ob sredah in petkih, občasno ob sobotah, tretji vikend v januarju pa je namenjen intenzivnim vajam (predvidoma v Termah Ptuj). Fantje bodo v septembru pripravili avdicije za nove pevce, sodelovali tudi pri vseh celovečernih koncertih GCC (december, januar, april), na koncertu Na pragu svobode (7. 5. 2021). V načrtu so tudi nastopi na šolskih prireditvah ter različnih priložnostnih nastopih, revijah in koncertih v Celju, regiji in državi ter intenzivne vaje v Lendavi (januar 2021).

The Šlagers
(Mentor in umetniški vodja S. Šonc, prof.)
Vokalno-inštrumentalna zasedba The Šlagers združuje dijake, ki v prostem času uživajo v izvajanju popularne glasbe, kot je POP, jazz, swing, soul, r’n’b, funk in latino glasba, v tematskih projektih pa tudi šansone, ruske romance ter španski in nemški program. Poleg mnogih samostojnih nastopov zasedba največ sodeluje z Dekliškim pevskim zborom GCC.  Vaje bodo potekale ob torkih, občasno ob sobotah.

Nonet GCC
(Mentorica in umetniška vodja B. Arlič Kerstein, prof.)
Projektna dekliška vokalna zasedba stopa v peto leto delovanja s smelimi načrti ter udeležbo na enem izmed pomladnih mednarodnih tekmovanj, nastopile pa bodo tudi na območni reviji, če bo to le dopuščala epidemiološka situacija. Dekleta bodo sodelovala tudi na tradicionalnih prireditvah, kot so Miklavžev, Novoletni in Pomladni koncert, v začetku šolskega leta pa bodo pripravila avdicije za nove članice. Načrtujejo tudi pevske vaje na Dobrni (januar 2021).

Orffov krožek
(Mentor: U. Kolar, prof.)
Na GCC se dijaki PV v okviru rednega pouka učijo igranja na klavir,  kljunasto flavto, ukulele, Orffove inštrumente in glasbene cevi, redko pa imajo možnost in priložnost svoje znanje praktično preizkusiti v kombinaciji naštetih inštrumentov. Orffov krožek oz. delavnice so namenjene vsem, ki želijo izkušnje iz razreda nadgraditi in raziskati številne možnosti glasbenega ustvarjanja v vrtčevskih skupinah.

Ostali glasbeni sestavi
Načrtujemo tudi oblikovanje priložnostih glasbenih sestavov, ki bodo nastali za potrebe različnih prireditev oz. na pobudo dijakov (kontakt za tovrstne projekte so vsi glasbeni pedagogi na šoli).
Na šoli bo tudi letošnje leto delovala zasedba LPS Band.

Plesni skupini
(Mentorici Š. Lužar, prof., in S. Jazbec, prof.)
Letos bosta na GCC delovali dve plesni skupini – Š. Lužar bo vodila dijake, ki jih zanimajo sodobne popularne plesne zvrsti in standardni plesi, S. Jazbec pa dijake, ki jih zanimata izrazni ples in sodobni baleti. Obe skupini načrtujeta udeležbe na festivalih in tekmovanjih (Šolski plesni festival, Korpus, Opus 1), namenjenih plesni ustvarjalnosti mladih, plesalke sodobnega baleta pa bodo pripravile tudi samostojen glasbeno-plesni projekt in sodelovale pri novembrskem ruskem večeru in marčevskem Pozdravu pomladi.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

Have Fun Club
(Mentorica K. Polimac Dobovišek, prof.)
Gledališka skupina v angleškem jeziku bo jeseni začela svojo 25. sezono z nadaljevanjem priprave nove produkcije (William Golding: Lord of the Flies), ki bo premierno uprizorjena jeseni oz. pozimi. Vaje bodo potekale ob četrtkih, občasno tudi ob sobotah, skupina pa se bo odpravila tudi na ene intenzivne vaje, ki jih bomo organizirali izven Celja.  

Dramska skupina GCC
(Mentorica B. Vrečko, prof.)
Letošnje leto bo najstarejša gledališka zasedba GCC nadaljevala s pripravo produkcije Škrat Kuzma avtorice Svetlane Makarovič. Pri predstavi bo ob skupini dijakov sodelovala tudi mentorska ekipa – M. Rak (scena), S. Jazbec (ples), S. Šonc (glasba). Vaje bodo potekale enkrat tedensko, občasno tudi med vikendi. Skupina se bo odpravila tudi na ene intenzivne vaje, ki jih bomo organizirali izven Celja. Premiera je načrtovana za pomlad 2021.

Središče
(Mentorji J. Temnik Kerš, prof., Petra Lajlar, prof., Aljaž Primožič, Društvo GCC)
V šolskem letu 2016/2017 ustanovljena gledališka skupina Središče bo letos vstopila v 5. sezono delovanja. V septembru načrtujemo matinejsko in večerno ponovitev Trpljenje mlade Hane za dijake GCC in javnost, sicer pa bo letos ustvarjanje gledališke skupine Središče malo manj usmerjeno h končnemu cilju v obliki produkcije, temveč se bo posvečalo razvijanju novih talentov. V načrtu je izvedba igralske avdicije v jesenskih oz. zimskih mesecih, kar bo pomenilo menjavo celotne igralske zasedbe. Premiera nove produkcije je načrtovana za jesen ali zimo 2021.

V sklopu Središča bo potekala tudi dejavnost »Mišelovka« (dogajanje v literarnem ali uprizoritvenem delu, pri katerem se skuša ukaniti enega od likov, op. p.). Dejavnost smo s prispodobo ukanjenega gledalca, ki se ulovi v vabo, ki jo predstavlja gledališče, poimenovali »Mišelovka«.  Glavni namen projekta je krepitev šolske gledališke vzgoje s ciljem pripomoči k oblikovanju mladega kritičnega gledalca.  Nekajkrat letno bomo organizirali ogled manj poznanih predstav (v institucionalnih in neinstitucionalnih gledaliških ustanovah) z inovativnim pristopom h gledališki umetnosti. Vsak ogled bo podkrepljen z obvezno predpripravo na predstavo v obliki poldnevne sobotne delavnice, kjer bomo spoznavali vsebino, ustvarjalce, ki se nam bodo včasih pridružili, in se posvetili enemu od ključnih elementov ogledanega dela (npr. gib, ustvarjanje lika, glasba …). Po predstavi bo sledil še drugi del delavnice v obliki kritične razprave ter refleksije. Prijave na dejavnost bodo mogoče za vsako predstavo in delavnico posebej. Za vsako predstavo načrtujemo od 10 do 15 mest. 

Impro liga GCC
(Mentorica M. Frim)
Edina srednješolska improekipa v Celju bo tudi letos raziskovala zanimiv gledališki žanr, ki temelji na improvizaciji. Umetniška vodja ekipe bo Mojca Frim iz društva ŠILA. Po jesenskih avdicijah, oktobrskih intenzivnih vajah in jesensko-zimskih pripravah se bo ekipa udeleževala tekem slovenske srednješolske improlige (oktober-maj), v sodelovanju z Mladinskim centrom Celje pa je v načrtu tudi vsaj ena organizacija tekme v Celju. Vaje bodo enkrat tedensko (120 minut), sezona pa se bo sklenila s sedaj že tradicionalnim nastopom na Lentu (junij 2021). Improligaši bodo eno izmed tekem pripravili v dopoldanskem času tudi na šoli, sodelovali pri spoznavnem dnevu za prvošolce, pri 3-Konsu in na festivalu Fran Razigran (maj 2021). Tudi letos bo ekipa intenzivno sodelovala z drugimi štajerskimi ekipami, zlasti z Malimi poki iz Peker.

GCC POETI
(Mentor Kristian Koželj, OKC)
V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali izjemno uspešno pesniško delavnico, ki bo tako na šoli živela že peto leto. Hkrati bo skupina organizirala pesniške večere v Špitalu in sodelovala pri organizaciji pesniškega festivala Izrekanja. Zaradi optimizacije časa, bomo srečanja izvajali nekoliko drugače in sicer v štirih strnjenih vikend delavnicah (dve v živo in dve na daljavo), ki bodo trajale od petka popoldne do sobote popoldne in se zaključile z javnim pesniškim nastopom/spokenword večerom (v živo in na spletu). Preostanek delavnice bo temeljil na stalnem osebnem spremljanju udeležencev. Mentorjevo delo bo obsegalo tudi individualne bralne načrte in morebitno pomoč uredniku Podstrešja. Načrtujemo tudi sodelovanje pri izdaji 5. številke literarne revije Podstrešje.

KLUB ZGODOVINARJEV
(Mentor S. Medved, prof.)
Klub zgodovinarjev GCC že vrsto let dopolnjuje bogat nabor obšolskih dejavnosti na GCC. Tudi letos bo obeleževal pomembne zgodovinske dogodke s kratkimi oddajami in nagradnimi igrami po šolskem ozvočenju, organiziral predavanja v šolski knjižnici, obiske razstav in zanimivih zgodovinskih točk v Celju in okolici, organiziral bralno tekmovanje ter analiziral enega izmed pomembnih zgodovinskih dogodkov … Osrednji projekt kluba je večdnevna ekskurzija v tujino, ki jo bomo načrtovali glede na epidemiološko situacijo. V načrtu sta tudi dve enodnevni ekskurziji – v Jasenovac (Hrvaška) in Podljubelj.

GCC-BRALNI KLUB
(Mentorica: T. Tratenšek, prof.)
Bralni klub pri dijakih razvija ljubezen do knjig in branja. Spoznavajo različne žanre, se učijo poglobljenega branja in razvijajo literarnoestetski čut. Literarno besedilo nam služi kot iztočnica za aktualizacijo v življenju in priložnost za spoznavanje sebe in sveta okrog nas. Z izbranimi deli bralni klub spodbuja kritično mišljenje. Dijaki se učijo poslušati drug drugega in izražati svoje mnenje na sproščen in spoštljiv način. Srečujemo se enkrat mesečno od oktobra do maja. Bralni seznam z dijaki načrtujemo skupaj.

BRALNA ZNAČKA GCC
(Mentorica: T. Tratenšek)
Šolska bralna značka v šol. l. 2020/2021 poteka prvič z željo pri mladih razvijati bralno kulturo, ki so jo usvojili že v osnovni šoli. Namenjena je vsem tistim, ki v prostem času radi berejo knjige. Potekala bo od oktobra do aprila, za opravljeno bralno značko pa šteje 7 prebranih leposlovnih del, ki jih dijaki ustno predstavijo mentorici. 2 knjigi izberejo sami, 5 pa s priporočilnih seznamov. Berejo prostovoljno, po svojih željah in zanimanjih. Ob zaključku prejmejo potrdilo.

ZNAKOVNI JEZIK
(v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih)
Projektni krožek, kjer se bodo dijaki lahko naučili osnov slovenskega znakovnega jezika. Gre za posebno vrsto sporazumevanja, pri kateri uporabljamo roke, obrazno mimiko in telo. Uporabljajo ga predvsem osebe z gluhoto pri vsakdanjem sporazumevanju v družbi.

TUJI JEZIKI IN BRALNE ZNAČKE V TUJIH JEZIKIH
(Mentorji učitelji tujih jezikov)
Tudi letos bomo sodelovali pri bralnih značkah v angleškem, nemškem, španskem in ruskem jeziku.
Ob kurikularni ponudbi tujih jezikov bodo na šoli v tem šolskem letu dijaki lahko pri krožkih spoznavali tudi osnove japonščine (mentor Denis Orel Šanko), korejščine (mentorica Hana Škrijelj) in latinščine (mentorica Martina Kešnar). Za dijake predšolske vzgoje bo posebej organiziran tudi krožek nemščine (mentorji učitelji nemščine na GCC).
Glede na interes bomo skušali letos organizirati tudi tečaj znakovnega jezika v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Celje.

Deutsch Extra
(Mentorica T. Gorenšek, prof.)
Z dijaki, ki bi želeli svoje znanje nemščine nadgraditi, bo mentorica v sodelovanju z gosti in naravnimi govorci s sodobnimi, interaktivnimi metodami in gradivi razvijala govorne, slušne, bralne in pisne kompetence. Namen krožka je, da dijaki postanejo samozavestni in spretni govorci nemškega jezika. Preko spleta bomo poskušali izpeljati tudi kakšno uro s partnersko gimnazijo v severni Nemčiji.

Kitajski krožek
(Mentorica K. Potočnik, prof.)
Kitajska kultura, kitajska kulinarika, kitajske navade in običaji, kaligrafija, osnove kitajskega jezika, zgodovina … Za vse, ki vas zanima daljni orient in ena najstarejših kultur tega sveta.

NATEČAJ ZA NAJ KRATKO ZGODBO, ŠOLSKA PREŠERNOVA PRIZNANJA, PODSTREŠJE
(Mentorice L. Koprivc Bertoncelj, prof., prof., T. Tratenšek, prof., prof. J. Temnik Kerš, K. Koželj, in S. Marguč, prof., V. Zorko, prof.)
Vsakoletni natečaj za Naj kratko zgodbo smo na GCC prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010, tako bo letošnji že dvanajsti po vrsti in je na šoli postal že tradicija. Natečaj nagovarja pisce vseh treh programov in pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, ljubezen do literature,  branja … Letošnjega bomo izvedli v jeseni 2020. Zmagovalce bomo razglasili na tradicionalni kulturni prireditvi ob podelitvi šolskih Prešernovih priznanj 3. 12. 2020. Načrtujemo tudi izdajo 5. številke literarne revije Podstrešje. Razpis za prispevke bo odprt med 3. decembrom 2020 in 8. februarjem 2021, uredniško delo pa bodo prevzeli J. Temnik Kerš, prof., K. Koželj in Iza Robavs, 4. d.

KLUB LJUBITELJEV GLEDALIŠČA
(Mentorica D. Poglajen, prof.)
Klub ljubiteljev gledališča nima stalnega članstva, deluje pa v sodelovanju z Društvom GCC. Organizira oglede dramskih, opernih ali baletnih predstav za tiste dijake in profesorje, ki imajo radi gledališče in si želijo ogledati kakšno zanimivo predstavo tudi zunaj Celja. Namen je odpreti vrata čim več različnih gledališč in se seznaniti z aktualnimi predstavami, ki kažejo ogledalo času, v katerem živimo, ter se jih naučiti kritično vrednotiti. V letošnjem letu so v načrtu ogledi predstav v SNG Drama Ljubljana in Maribor, v MGL in SMG. Letošnji program je v veliki meri odvisen od epidemioloških razmer.

KLUB LJUBITELJEV SLAPOV
(Mentor M. Zevnik, prof.)
Klub deluje z namenom popularizacije slapov, ki predstavljajo enega najatraktivnejših naravnih pojavov, ki veliko povedo o površju, kamninah in pretakanju vode. Namenjen je dijakom, ki imajo radi naravo, svež zrak, hojo in nekaj malega adrenalina. Dejavnost bo vsebovala priprave v šoli, ekskurzijo in poročilo v obliki plakatov (šola), več krajših ekskurzij in eno dvodnevno ekskurzijo (oktober 2020).

@GCC INFO – računalniško-programerski krožek
(Mentor Luka Srbič)
Dejavnost je namenja vsem tistim dijakom, ki jih zanimajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, zlasti pa programiranje in spletno oblikovanje. Delo bo potekalo projektno ob koncih tedna in popoldnevih, pri izvajanju pa bodo sodelovali nekdanji dijaki GCC in ŠC Celje (sodelovanje z Društvom GCC), študentje računalništva in informatike.

KARIERNI KLUBI
(Mentorja S. Painkret, prof., G. Deleja, prof.)
Dejavnost bo tudi letos potekala v sodelovanju z Društvom GCC ter Zavodom Nefiks predvidoma ob popoldnevih in koncih tedna, namenjena pa bo raziskovanju možnosti kariernega razvoja, posredovanju uporabnih znanj, kot so pisanje motivacijskih pisem in standariziranih življenjepisov, simulaciji kadrovskih razgovorov, postavljanju ciljev, odkrivanju interesnih področij in predstavitvi kariernih poti različnih gostov. Del programa bo tudi omogočanje praktičnih izkušenj v posameznih poklicih (gostovanja dijakov v podjetjih, organizacijah in ustanovah med počitnicami) v sodelovanju z Rotary Slovenija in Klubom podjetnikov Zlatorog, obisk podjetij, pomoč pri organizaciji kariernih dni za dijake 3. in 4. letnikov (9. 9., 21. 12.) ter organizacijo delavnice Sem to res jaz? namenjene raziskovanju močnih področij in študijskih ciljev (27.-31. 8. 2020).

GCCtransFORMA
(Mentorici M. Rak, prof., A. Džakušič, prof.)
Gre za umetniško gibanje dijakov vseh treh programov, ki se z video-performansi in drugimi umetniškimi akcijami odzivajo na aktualne dogodke pri nas oz. širše v svetu. Krožek je namenjen vsem, ki se želijo na malo drugačen način, skozi  video umetnost, izražati in sporočati svoja stališča. Pri krožku se prav tako ukvarjajo s pisanjem scenarija, izbiro primernega prostora za snemanje, scenografijo, kostumografijo, dramaturgijo, igro, gibom … Osredni projekt letošnjega leta je vezan na krovno temo (Brez)mejno. Dijaki bodo meje raziskovali  z različnih perspektiv in 14. 1. 2021 sodelovali pri pripravi pogovornega večera v Centru sodobnih umetnosti Celje. Ob tem bodo organizirali tudi redna srečanja (mnoga od teh z gosti), sodelovali v ciklu predavanj Koristnost nekoristnega, obiskovali razstave in dogodke ter objavljali v literarni reviji Podstrešje.

SLEDKO, FOTOGRAFI IN SNEMALCI GCC
(Dijaški urednici Nika Herček, 3. b, in Laura Korošec, 4. i, vodja fotografov Alojzija Sovič, 4. h, mentor snemalcev Žan Žvižej, Društvo GCC, mentor fotografov Robi Valenti)
Letošnja vizija spletnega časopisa dijakov GCC Sledko se osredotoča na aktivno delovanje dijakov samih znotraj šolskega sistema. To vključuje aktivno poročanje o dogajanju na šoli in izven nje ter s tem ponujanje možnosti dijakom, da skozi obšolsko dejavnost pridobijo veščine in znanja s področja novinarstva, prvine novinarskega pisanje in novinarske etike. V letošnjem letu želimo za razliko od preteklih let poseči še korak dlje. Poleg tipičnega novinarstva želimo pri dijakih spodbuditi tudi čut aktivnega državljanstva in jih privabiti k pisanju raznoraznih mnenj, kolumn, satir in komentarjev, ki smo jih v preteklih letih morebiti malce pogrešali. Tudi letošnje šolsko leto se bomo vključevali v novinarske akcije časopisnih hiš ter pripravili več izobraževanj in novinarskih delavnic ter novinarski vikend.  
Delo novinark in novinarjev z GCC bomo vpeli v vse tematske tedne DRTja, projekte Dijaške skupnosti in zunanjih partnerjev ter Društva GCC.

Foto- in videoekipa bosta skrbeli za redno foto- in videodokumentiranje vseh šolskih dogodkov in sodelovali na natečajih. Fotografi bodo tudi v tem šolskem letu pripravili več delavnic na temo digitalne fotografije in sodelovali pri različnih projektih in natečajih.

Filmski krožek tudi v tem letu nastaja v sodelovanju z Društvom GCC in želi dijake pobliže spoznati s filmskim jezikom (izrezi, rakurzi, barve, filmska os, kompozicija kadra, montaža…) v povezavi z analizo nekaterih filmskih prizorov ali filmov kot celote. Del dejavnosti so tudi praktične vaje v povezavi s filmskim jezikom (npr. filmska os v praksi, kompozicija), osnove ekspozicije (osvetlitve) na fotoaparatu in njene karakteristike, profesionalni način snemanja zvoka, osnovni postopki montaže in osnove računalniškega montažnega programa, osnove animacije. Vsa teorija se nadgrajuje s praktičnimi vajami, cilj dejavnosti pa je, da bi do konca leta posneli predstavitvene filmčke vseh treh programov. Krožek bo potekal ob koncih tedna, dijaki pa se bodo vključevali tudi v aktivnosti Sledka in šolske foto/video ekipe.

VIDEORIS
(Mentorici N. Grobelnik, prof., in M. Rak, u. d. i. a.)
S kratkimi filmi, posnetimi po literarni predlogi, bodo dijaki sodelovali na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu in sorodnih mladinskih filmskih festivalih. Prijave na tekmovanje potekajo v septembru, sledi izobraževanje za mentorje. Februarja poteka regijsko tekmovanje in aprila državno. Dijaki so dobitniki bronastih, srebrnih ali zlatih priznanj.  V aprilu bodo dijaki z nastalimi filmi sodelovali na tekmovanju Videomanija in Festivalu mladinske filmske ustvarjalnosti, pa tudi na dijaških filmskih projekcijah v okviru festivala 3-Kons. V okviru dejavnosti bomo nadaljevali tudi s snemanjem umetniško-dokumentarnega filma o arhitekturnih in šolskih posebnostih poslopja GCC.

FIZIKALNO-ASTRONOMSKI KROŽEK, ALI JE KAJ TRDEN MOST, FIZIKALNI SEFI, H2STUDENT IN ESCAPE ROOM, YPT
(Mentorji B. Namestnik, prof., O. Uranjek, prof., in M. Gojkošek, prof.)
Poleg priprav na tekmovanja iz fizike, astronomije, odpiranja fizikalnih sefov in slovenski ter mednarodni turnir SiYPT/AYPT, bodo dijaki v krožku dobili možnost vpogleda v zanimivi svet fizike in astronomije, in sicer s predavanji gostov, eksperimentiranje z Vernier opremo, astronomskimi opazovanji ter ekskurzijami po Sloveniji in tujini. Dijaki bodo sodelovali tudi pri organizaciji letošnjega projekta Veselje do znanosti. Za dijake 3. in 4. letnika ter vse, ki se spogledujejo s študijem gradbeništva in arhitekture, pa krožek ponuja tudi možnost za priprave in sodelovanje na tekmovanju Ali je kaj trden most. Krožkarji bodo (p)ostali tudi skrbniki sobe pobega v kleti pod staro telovadnico.

YPT (Turnir mladih fizikov)
Ekipa treh dijakov bo reševala tri fizikalne probleme od sedemnajstih, kolikor jih vsako leto septembra objavi organizator Mednarodnega turnirja mladih fizikov (IYPT – International Young Physicists Tournament). Delo dijakov zadošča vsem kriterijem znanstvenega raziskovanja, kjer se prepletata teorija in praksa. Problemi so odprti – dijaki opravljajo poskuse, postavljajo in preverjajo hipoteze in oblikujejo rešitve danih fizikalnih problemov. Pri tem se razen z mentorjem lahko posvetujejo s katerimkoli strokovnjakom ali institucijo in na voljo imajo obilo strokovne literature in nekaj eksperimentalne opreme, manjkajočo si izposodijo, izdelajo sami ali sredstva zanjo prispeva šola. Če bodo naši dijaki uspešni na slovenskem turnirju SiYPT, ki bo sredi januarja na IJS v Ljubljani, se bodo kot ekipa Slovenije že petič udeležili tridnevnega mednarodnega avstrijskega turnirja AYPT konec aprila v Leobnu.

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov
Predvidoma bomo letos po krajšem premoru spet sestavili petčlansko ekipo, ki se bo udeležila tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov. Ekipi YPT se bosta pridružila dva dijaka, in ker je fizikalna problematika obeh tekmovanj izjemno podobna, bodo dijaki nekatere ideje iz objavljenih problemov IYPT lahko uporabili pri izdelavi sefa.

H2Student
Vsi fizikalni navdušenci, ki se spogledujejo tudi z mobilnostjo prihodnosti, bodo imeli možnost sodelovanja v projektu Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki je namenjen spoznavanju tehnologije vozil na vodikov pogon in trajnostnemu razvoju.

KEMIJSKI KROŽEK
(Mentorica J. Kovač, prof.)
S številnimi zanimivimi poskusi  bodo dijaki razvijali odgovoren odnos do sebe in okolja, se urili v laboratorijskih spretnostih in spoznavali tesno prepletenost pri pouku obravnavanih vsebin z življenjem. Predvideno je tudi tesno sodelovanje s Kemijskim inštitutom in Inštitutom Jožef Štefan, precej časa pa bo namenjeno tudi pripravam na tekmovanje za Preglove plakete.

BIOLOŠKE URICE IN BIOLOŠKI KROŽEK
(Mentorici M. Kamenšek Gajšek, prof., in B. Špegel Berdič, prof.)
Namen bioloških uric je izpostavljanje različnih bioloških tem, ki jih bodo dijaki z mentorico nagovarjali bodisi z ekskurzijami (letos načrtujemo obisk Jame Pekel in ogled ekojamskega sistema z njegovimi posebnostmi), predavanji (genska diagnostika in terapija z matičnimi celicami) ter ogledi filmov in diskusijami.
Pri krožku pa se bodo dijaki seznanili z nekaterimi življenjskimi procesi in naravnimi pojavi ter s praktičnimi poskusi nadgrajevali teoretično znanje iz razreda. Laboratorijsko delo bo računalniško podprto s Pasco sistemom.

TEHNIKE POMNJENJA
(Mentorica D. Marolt, prof.)
Pri krožku, ki bo potekal enkrat tedensko se bodo dijaki urili v pomnjenju, raziskovali različne tehnike in metode pomnjenja – pomnjenje besed, letnic, obrazov …  Pridobljene veščine se bodo lahko uporabile pri pouku. 

KALIGRAFIJA
(Mentorici D. Marolt, prof., M. Krajnc, prof.)
Dejavnost namenjeno učenju lepopisja, pisanja s kaligrafskim peresom in starih pisav, bomo izvajali enkrat tedensko. Osrednja širša akcija udeležencev bo priprava različnih dejavnosti v Tednu pisanja z roko – organizacija predavanja na temo pomena pisanja z roko in nagradne igre.

MODERATOR BOM
(Mentorica S. Painkret, prof.)
Pri dejavnosti bodo dijaki pridobili ključne in temeljne veščine, ki podpirajo delo s skupinami (npr. poznavanje značilnosti skupinskega dela, poznavanje metod dela s skupino, ustvarjanje varnega prostora komunikacije, aktivno poslušanje …).  Dejavnost se bo izvajala delno kot srečanja na šoli in na daljavo, pa tudi v obliki strnjenega vikenda (predvidoma oktobra 2021).

OBLIKOVANJE ZVOKA IN LUČI/TEHNIČNI KROŽEK
(Mentor R. Valenti)
Ideja dejavnosti je povezati dijake, ki jih zanima oblikovanje zvoka in odrske luči ter scensko-tehnično delo pri različnih vrstah produkcij, ki potekajo na šoli. Srečanja so predvidena dvakrat mesečno.

GCC START UP – FINANCE IN PODJETNIŠTVO
(Mentorja Luka Srbič, Društvo GCC, G. Deleja)
V družbi, ki se nenehno spreminja in postaja vse bolj zapletena, se povečuje tudi občutek negotovosti, zato je vedno večje povpraševanje po ljudeh, ki imajo znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti, značilne za podjetne posameznike. Učenje podjetnosti in podjetništva v srednji šoli lahko mladim pomaga premagovati ovire, ki so posledica sprememb na trgu dela, pripomore k večji učinkovitosti na delovnem mestu, pomaga in koristi družbi in spodbuja osebnostni razvoj.
#GCCStartUp je podjetniški obšolski izobraževalni program, ki temelji na konceptu learning by doing oziroma izjemno praktičnem pristopu k učenju in razvoju kompetenc 21. stoletja. V sklopu #GCCStartUp se bodo dijaki seznanili z osnovnimi pojmi in dejstvi iz podjetništva, spoznali bodo osnovne podjetniške koncepte in temeljne pojavne oblike, razvili spretnosti pri inovativnosti in ustvarjalnosti, se pripravili na razgovor za službo ter razvili sposobnost samostojnega poslovnega odločanja in prevzemanja odgovornosti.
S šolskim letom 2019/2020 smo začeli aktivno sodelovati tudi z agencijo SPIRIT. Sodelovanje ohranjamo tudi v tem šolskem letu, ko Spirit financira oktobrski podjetniški vikend na GCC in pa delovanje krožka.

AKVARISTIKA IN ŠOLSKI EKOVRT
(Mentorica V. Lavrinc, prof.)
Skrb za akvarije in terarije, ki so duša pritličja šole, bo tudi letos predstavljala eno izmed obšolskih dejavnosti, s katerimi se ne more pohvaliti vsaka šola, kakor tudi s  šolskim ekovrtom. Sodelujoči dijaki bodo skrbeli za akvarije in ekovrt ter za redne predstavitve in dopolnitve ur biologije oziroma naravoslovja, zanje pa bomo tudi letos pripravili različne delavnice, predavanja in izobraževanja in aprilsko ekskurzijo.

DEBATNI KLUB IN GCC MUN/MEP
(Mentorica V. Zorko, prof.)
Člani se bodo z mentorico redno srečevali v živo in na daljavo ter se pripravljali na štiri debatne turnirje v Sloveniji ter na dva mednarodna v Zagrebu in Ljutomeru. Pred tekmovanji pod okriljem Zavoda ZIP (med oktobrom in aprilom) bodo potekale tudi intenzivnejše priprave, večina po pouku ter ob koncih tedna. Ob tekmovanjih (termini so vpisani v šolskem koledarju) bodo dijaki sodelovali tudi pri drugih dejavnostih.
Nadaljujemo tudi z dejavnostjo Kluba MUN/MEP (Model United Nations, Model European Parliament) kot prvega v regiji in tretjega v državi, kjer bodo dijaki sodelovali pri simulacijah zasedanj Združenih narodov in Evropskega parlamenta (na šoli in  na tekmovanjih v Sloveniji in tujini). V okviru MEP načrtujemo udeležbo na zasedanjih v različnih državah EU. Urnik srečanj je letos odvisen zlasti od epidemiološke situacije.

SCHOLAR’S CUP
(Mentorica M. Glušič Lenarčič, prof.)
Gre za veliko mednarodno tekmovanje v splošnem znanju, ki ga dijaki izkazujejo v večih disciplinah v angleškem jeziku. Regijsko tekmovanje bo januarja potekalo na OŠ Danile Kumar v Ljubljani, svetovna tekmovanja pa po vsem svetu. Vsi zainteresirani dijaki se bodo na tekmovanje pripravljali po urniku, ki bo pripravljen takoj po objavi teme in tekmovalnih datumov v skladu z dogovorom z mentorico.

PROSTOVOLJNO DELO
(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)
Svetovalna služba bo dijake med šolskim letom usmerjala v različne institucije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo Celje, z domovi za ostarele občane, osnovnimi šolami, Rdečim križem in s Karitas, z Medgeneracijskim centrom Celje, Mladinskim centrom Celje, Mladinskim centrom Salesianum … Udeležili se bomo tradicionalnega festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma aprila 2020, in sodelovali v programu Slovenske filantropije Junaki našega časa. Delo prostovoljcev bomo spremljali na rednih tematskih sestankih, mentorici pa se bosta vključevali tudi v delo dijakov, ki sodelujejo pri programu MEPI.

SUPERVIZORJI
(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)
Tudi v letošnjem šolskem letu želimo nadaljevati z organizacijo supervizijskih skupin, kjer lahko dijaki vsak mesec odpirajo različne vprašanja iz psihologije in nagovarjajo različne vsebine. Z zunanjimi izvajalci bomo organizirali tudi predavanja in delavnice na temo duševnega zdravja in se vključevali v program Zdrava šola.

MLADI ZA CELJE – MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO
(različni mentorji)
GCC že vsa leta aktivno sodeluje pri raziskovalnemu mladinskemu natečaju Mladi za Celje, ki poteka od oktobra do aprila. Vsako leto je kar nekaj raziskovalnih nalog izbranih tudi za majsko državno tekmovanje v Murski Soboti. Dijaki izbirajo najrazličnejše raziskovalne teme, šola pomaga pri iskanju (zunanjih) mentorjev in skrbi za potek raziskovalnega dela, ki je izjemna priložnost za spoznavanje znanstvenih metod in sistematičnega dela ter dobra naložba za študij in delo.

MEDNARODNE IZMENJAVE – PROJEKT SREČEVANJA
V projekt Srečevanja smo tudi letos umestili vse dejavnosti, s katerimi želimo krepiti mrežo partnerskih šol doma, v zamejstvu in tujini, nadgrajevati zgleden medkulturni dialog, zdrav življenjski slog, konkurenčnost mladih na trgih dela prihodnosti ter kreativnost dijakov in učiteljev naše šole, pa naj bodo to nacionalni in čezmejni projekti, ESS ali projekti mobilnosti dijakov in učnega osebja programa Erasmus+. Pri projektu tako sodelujejo koordinator in vsi učitelji, ki so člani šolskega tima Erasmus+. Šola sodeluje s partnerji s Kitajske, Norveške, Finske, Portugalske, Hrvaške, iz Nemčije, Avstrije, Francije, Velike Britanije, Španije, Italije, Srbije, BiH, Italije, Bolgarije in Turčije.

OSTALO
V obšolskem času bo potekala tudi priprava na večino nacionalnih in mednarodnih tekmovanj iz različnih predmetnih področij, ki jih bodo vodili profesorji in zunanji strokovni sodelavci. Urniki bodo objavljeni po začetku pouka.

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content