Splošna matura

Govorilne ure za splošno maturo 2014

Obveščamo vas, da lahko vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite v času govorilnih ur pri tajnici ŠMK SM,

Tatjani Ravničan Ganzitti,

v  pisarni pomočnic ravnateljice.

Govorilne ure bodo vsak petek, 5. šolsko uro (11.35 – 12.10), razen v času šolskih počitnic.

Informacije lahko dobite tudi preko elektronske pošte na naslovu tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si.

Informacije o splošni maturi 2014 so Vam na voljo na šolski spletni strani, na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski v prvem nadstropju šole.

Pojdi na vsebino