gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Malica (odjave, prijave, jedilniki)

PRIJAVA NA MALICO, ODJAVA OD MALICE

Obrazec za letno prijavo na malico

Splošni pogoji šolske prehrane

Dijaki se lahko na malico prijavijo najkasneje 1 dan prej, prijavijo se lahko za več dni vnaprej. Prijava je mogoča na terminalu v pritličju šole ali preko spleta na TEJ POVEZAVI.

Subvencionirana odjava od malice je mogoča na terminalu v pritličju šole ali preko spleta najkasneje do 12. ure na dan pred odjavo (dijak lahko malico odjavi tudi za več dni vnaprej). Če dijak malice ne odjavi en dan prej, je subvencionirana odjava mogoča tudi na dan odjave, in sicer do 10. ure, po elektronski pošti na elektronski naslov (info@gcc.si ali gimnazija.celje-center@guest.arnes.si), osebno v tajništvu šole ali na telefonsko številko 03/428 57 00 med 8.00 in 10.00.


Pri odjavi so obvezni naslednji podatki: ime in priimek dijaka, razred, oddelek in dnevi (datumi), za katere se malica odjavlja.

Odjava se upošteva prvi naslednji dan pouka. Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, mora upravičenec plačati polno ceno obroka, vključno s subvencijo. Obrok se mora odjaviti tudi, če je malica v celoti subvencionirana in brezplačna, saj mora šola, če malica ni odjavljena in prevzeta, zaračunati neodjavljeno malico, čeprav je brezplačna. Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin, ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

Naročnik lahko trajno prekliče prijavo na šolsko prehrano, in sicer tako, da v tajništvo šole predloži pisni preklic prijave z navedbo datuma prenehanja. Preklic velja od naslednjega dne po podanem pisnem preklicu. 

Za vse informacije glede prijav oz. odjav se prosim nemudoma obrnite na referentko za prehrano go. Natašo Bergant po e-pošti (natasa.bergant@gcc.si) ali osebno (fizikalni kabinet v pritličju šole).

HLADNE MALICE

Še enkrat prosimo vse, ki se naročite na hladno malico, da to prevzamete v času izven glavnih odmorov oz. ob koncu glavnih odmorov. Tako bo izdaja tople malice potekala bistveno bolj tekoče.

POZABLJENA IZKAZNICA

Dijaki, ki so pozabili dijaško izkaznico, ki je namenjena tudi evidentiranju in prevzemu malic, se lahko po nadomestno potrdilo za prevzem malice oglasijo v tajništvo šole (ga. Karmen Korošec) vsak dan med 08.00 in 09.30.

Jedilniki

2021

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content