gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Razredniki, tel. imenik, kontakt

 Seznam razrednikov (odpri tukaj)

Telefonski imenik

Tajništvo 03/428-57-00
Zbornica 03/428-57-04
Govorilnica 03/428-57-16
Ravnatelj 03/428-57-02
Pomočnika ravnatelja 03/428-57-10
Šolska svetovalna služba, prof. Laul Nives 03/428-57-11
Šolska svetovalna služba, mag. Maher Resinovič 03/428-57-15
Knjižnica 03/428-57-12
Računovodstvo 03/428-57-13
Hišnik 03/428-57-14
Kabinet učiteljev fizike, prof. Uranjek Otmar 03/428-57-08
Kabinet učiteljev športne vzgoje 03/428-57-17
Kabinet učiteljev fizike 03/428-57-18
Kabinet učiteljev biologije 03/428-57-19
Kabinet učiteljev glasbe 03/428-57-20
Kabinet učiteljev računalništva 03/428-57-21
Kabinet učiteljev tujih jezikov 03/428-57-22
Kabinet učiteljev zgodovine 03/428-57-23
Kabinet družboslovja v 1. nadstropju 03/428-57-28
Kabinet učiteljev matematike 03/428-57-24
Fax 03/428-57-25
Kabinet učiteljic slovenskega jezika 03/428-57-06
Kabinet učiteljev likovne umetnosti 03/428-57-29
Kabinet dijaške skupnosti 03/482-57-30
Kabinet učiteljev fizike, Nataša Bergant 03/428-57-03
Kabinet učiteljev kemije 03/428-57-01

Elektronski naslovi zaposlenih

Službeni elektronski naslov zaposlenih na GCC: ime.priimek@gcc.si

Kontaktni obrazec

Prispevka ni mogoče komentirati.