Umetniška gim. – likovna smer

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj.

Dijaki 1. letnika lahko kot drugi tuji jezik izbirajo med nemščino, ruščino in španščino. Iz izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo po eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo, v 2. razredu pa, če tako želijo, tudi po enega izmed ponujenih izbirnih predmetov oz. ITS.

V 4. razredu si izberejo po dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni ali na višji zahtevnostni ravni, dodatno lahko izberejo še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Dodatno uro matematike bomo kot priprave na maturo izvedli že v 3. razredu.

Krovna tema likovnega ustvarjanja v šolskem letu 2023/2024 je Proti človeku.

IZVEDBENI PREDMETNIK:

Pojdi na vsebino