gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Umetniška gim. – likovna smer

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj. Tudi v tem šolskem letu bomo z Zavodom RS za šolstvo sodelovali pri procesu postopne prenove programa.

Iz izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo po eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo, v 2. razredu pa, če tako želijo, tudi po enega izmed ponujenih izbirnih predmetov oz. ITS.

V 4. razredu si izberejo po dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni ali na višji zahtevnostni ravni. Dijaki imajo možnost izbrati še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2020). Dodatno uro matematike bomo kot priprave na maturo izvedli že v 3. razredu. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vključevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.

Pri predmetu bivalna kultura bodo dijaki v 3. razredu spoznali še osnove kemije in kemijske tehnologije, ki izhajajo zlasti iz potreb strokovnih predmetov (likovna teorija, risanje in slikanje, predstavitvene tehnike) in bodo na slednje tudi aplicirane, 35 ur pri predmetu osnove varovanja dediščine pa bo izvedenih v obliki delavnic in terenskega dela s strokovnjaki z Zavoda za varovanje kulturne dediščine. V 4. razredu bodo dijaki 70 ur predmeta bivalna kultura izvedli kot urbanistično delavnico v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, večinoma kot terensko delo ob koncih tedna in popoldnevih. V strnjeni obliki bo izveden tudi predmet plastično oblikovanje (3. razred), dijaki 2. razreda pa bodo del strokovnih predmetov  opravili v obliki umetniškega tabora v maju. Del predmeta risanje in slikanje (v vseh letnikih) bomo izvedli v sodelovanju z gostujočimi umetniki v Centru sodobne umetnosti Celje. Dijaki se bodo pri predmetih bivalna kultura in osnove varovanja dediščine vključevali tudi v projekte, ki jih vsako leto načrtujemo pod okriljem Tedna kulturne dediščine (DEKD, TKD).

Del vsebin strokovnih predmetov bomo v 2., 3. in 4. razredu organizirali v strnjeni obliki umetniških taborov:

Destinacija Termin Nosilci
Celje – urbanistične delavnice za dijake 4. i 11.-12. 10. 2019 Maja Rak
Piran – likovni tabor za dijake 2. i 4.-5. 5. 2020 Ana Pečnik
Kope – plastično oblikovanje za dijake 3. i 6.–9. 5. 2020 Franc Purg

Del vsebin predstavljajo tudi razstave likovnih izdelkov – v tem šolskem letu bomo organizirali vsaj 4 izven šole (Celje, Braslovče, Žalec), osrednjo študijsko razstavo v OKC in CSU (maj 2020) in pripravili priložnostne postavitve v šoli.

IZVEDBENI PREDMETNIK:

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”616″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”280″ thumbnail_height=”195″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”4″ number_of_columns=”2″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”1″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.