Sporočila za javnost 2018/2019

Kazalo vsebine skrij

GCC UTRJUJE POZICIJO REGIJSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA

DRUŠTVO GCC & GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovana uredništva, cenjene novinarke in novinarji!

Vljudno vas prosim za pomoč pri promociji velikega medgeneracijskega dogodka, ki ga že osmo leto zapored pripravljamo na GCC. Iskrena hvala za vašo pomoč!

Tradicionalno druženje generacij Gimnazije Celje – Center 14. 9. tokrat z okoljskim predznakom in v čast 70-letnici vselitve celjskega Učiteljišča v secesijsko poslopje GCC

Že osmo leto zapored Društvo GCC, ki povezuje nekdanje dijake, učitelje in prijatelje Gimnazije Celje – Center (GCC), v soboto, 14. 9., ob 20. uri na šoli pripravlja veliko tradicionalno druženje generacij Naših 100+… Tokrat bodo stotki dodali še sedmico. V ospredju šolske akcije sedanjih dijakov bo ponovno ekologija, za vse generacije pa zasedba The Šlagers s sedanjimi in nekdanjimi dijaki pripravlja veliki koncertni piknik v šolskem parku z odprtjem nove terase in v čast 70-letnici vselitve celjskega Učiteljišča v impozantno secesijsko poslopje v današnji Kosovelovi ulici. Če bo slabo vreme bo prireditev v športni dvorani GCC, vstop na prireditev pa je tudi letos prost.

Koncertni dogodek organizatorji snujejo v sproščenem vzdušju v parku za šolo, ki je v zadnjih letih postal zanimivo inovativno učno okolje z večimi prostori za učenje in rekreacija. V poletnih mesecih so na GCC uredili tudi teraso, ki je povezana z notranjo jedilnico, želijo pa si, da postane novo središče družabnega življenja in tudi prizorišče različnih prireditev, ki jih na šoli ne manjka. V soboto, 14. 9., bodo novo pridobitev odprli izjemni glasbeniki z GCC. Zasedba The Šlagers je ena izmed 9 glasbenih zasedb, ki delujejo na šoli in pod okriljem Društva GCC, k sodelovanju pa so tokrat povabili tudi številne nekdanje dijake, pevce in inštrumentaliste. Dan prej bo skoraj 1000 dijakov v sodelovanju s celjskimi taborniki Roda II. grupe odredov pod okriljem Celjskega mladinskega centra in akcije Očistimo celjske hribe, s podporo programa Erasmus + evropske komisije, očistila popularne izletniške točke na okoliških hribih. S tem na GCC tudi letos podpirajo akcijo Očistimo Slovenijo Ekologov brez meja.

Celoten projekt je letos posvečen spominu na 70-letnico vselitve celjskega Učiteljišča v impozantno poslopje GCC, ki je nepogrešljivi del celjske mestne vedute. Od tod je v letih od 1949 pa do leta 1991 v svet odšlo veliko izjemnih pedagoških delavcev. S samostojnostjo Slovenije je na bogatih koreninah preteklosti nastala današnja Gimnazija Celje – Center, ki s programom predšolske vzgoje še danes predstavlja center pedagoškega izobraževanja v regiji, z več kot 1000 dijaki iz zaposlenimi ter dvema gimnazijskima programoma pa eno največjih, z izjemnimi uspehi in aktivno dijaško skupnostjo pa tudi eno najaktivnejših šol naše države.

Naših 100+7 je prireditev namenjena vsem nekdanjim in sedanjim dijakom, staršem, učiteljem, prijateljem GCC, pa tudi širši javnosti. 14. 9. tako na šoli pričakujejo številne goste iz vse države in tujine.

PRILOGA: fotografije s prejšnjih projektov Naših 100+… (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, https://www.gcc.si/nasih-1007/  

GCC UTRJUJE POZICIJO REGIJSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

S projektom GCC izobraževalno središče ter sodelovanjem v konzorciju ESS projekta Munera 3 na Gimnaziji Celje – Center trdno sledijo viziji o ustvarjanju inovativnih učnih okolij s povezovanjem dobrih praks iz Slovenije in tujine

Gimnazija Celje – Center (GCC) s tremi izobraževalnimi programi, več kot 1000 dijaki in zaposlenimi sodi med večje srednje šole na Celjskem. Šola domuje v mogočnem secesijskem poslopju v Kosovelovi ulici, ki je bilo leta 1912 zgrajeno za potrebe osnovnega šolstva, leta 1949 pa se vanj vseli celjsko Učiteljišče, ki kmalu postane ena najboljših tovrstnih ustanov na naših tleh. Neposredni naslednik bogate tradicije pedagoškega izobraževanja je danes program predšolska vzgoja, ki ga izvajajo na GCC, ob tem pa tudi številni projekti s katerimi se na šoli trudijo oplajati učno okolje s sodobnimi pristopi, ki temeljijo na sinergiji s številnimi šolskimi in drugimi partnerji iz Slovenije in tujine.

GCC izobraževalno središče je krovni projekt organizacije različnih seminarjev, delavnic in drugih izobraževanj, ki so namenjena pedagoškim delavcem, zlasti na področju predšolske vzgoje, pa tudi osnovno- in srednješolskega izobraževanja. Na šoli deluje od šolskega leta 2015/2016 in odtlej so na več kot 100 programih gostili 67 predavateljev in 2000 udeležencev iz regije in države, pod istim imenom pa so s pomočjo programa Erasmus + (ključni ukrep 1, mobilnost učnega osebja) v letih med 2016 in 2018 omogočili izobraževanja v tujini za več kot 20 profesorjev z GCC. V šolskem letu 2018/2019 pa so na GCC postali eden izmed koordinatorjev štiriletnega ESS projekta MUNERA 3, ki ga sicer vodi Šolski center Nova Gorica. Gre za programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (dodatna usposabljanja, (pre)kvalifikacije), ki sledijo potrebam na trgu dela. Projekt nudi zaposlenim številne možnosti s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt se bo do leta 2022 lahko vključilo najmanj 17.640 zaposlenih, na GCC pa koordinirajo področje storitev za vzhodno kohezijsko regijo.

Tudi za prihodnje šolsko leto so na GCC polni smelih načrtov na področju zagotavljanja dodatnih možnosti profesionalnega razvoja za učitelje in dijake. Bogat program GCC izobraževalnega središča in projekta Munera 3 bo ponudil več kot 30 različnih izobraževanj v obsegu od 4 do 50 ur, v izvajalsko fazo pa prehajata tudi projekta PODVIG – podjetnost v gimnazijah in Inovativna učna okolja – 1/1 pedagogika, ki v razrede vnašata številne nove metodološke pristope in omogočata usvajanje vseživljenjskih kompetenc ter ustvarjata kreativen most med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Nadaljujejo se tudi dejavnosti v okviru 6 ESS in E+ projektih, ki pokrivajo različna področja. Novembra pa se na šoli začenjata tudi dva strateška projekta programa Erasmus + (ključni ukrep 2) – Podjetnost v srednjih šolah s partnerji iz Bolgarije, Turčije in Srbije, ki ga koordinirajo na GCC (cilj projekta pa je implementacija podjetnostnih kompetenc v kurikularni proces po celotni vertikali) in Matematika v zgodnjem obdobju za področje predšolske vzgoje, ki ga koordinirajo španski partnerji.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je na temo projektov, ki velikokrat sicer razdvajajo šolski prostor, povedal takole: »Projekti in sodelovanja v njih predstavljajo velik izziv za šolo. V zadnjih letih so postali nujen del šolskega prostora, ki z njimi postaja bogatejši, če seveda šola v njih vidi lastno vizijo in pot za doseganje skupnih ciljev vseh udeležencev. Čeprav zahtevajo od včasih preobremenjenih zaposlenih na šoli dodaten vložek dela in dobre volje, se takšna investicija bogato obrestuje. Mednarodni projekti spreminjajo organizacijsko klimo, krepijo občutek za skupno delo, na široko odpirajo vrata novim izkušnjam in prinašajo sodelavcem dodatno samozavest in potrditev, da je delo, ki ga opravljamo sami, velikokrat izjemno in prav tak primer dobre prakse, kot jo želimo včasih poiskati daleč čez mejo domovine. Z dolgoročnim vključevanjem v nacionalno in mednarodno projektno okolje šola krepi svoj ugled, motivacijo dijakov, staršev in zaposlenih. Res pa je seveda tudi to, da morajo vsi sodelujoči, zlasti pa projektni vodje, vedno iskati ravnovesje med rednim šolskim delom in obogatitvami, ki morajo rutinske proces spodbuditi le toliko, da postajajo boljši, in ne obratno.«

PRILOGA: Fotografije z izobraževanja v okviru projekta Munera 3 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,  

MEPIJEVCI Z GCC OSVOJILI WALES

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Uspešna zlata pustolovska odprava dijakov v domovino programa Mednarodno priznanje za mlade

Mednarodno priznanje za mlade je svetovno uveljavljen program, ki na zanimiv in bogat način povezuje formalno in neformalno izobraževanje ter več kot milijon mladostnikov po vsem svetu pripravlja na poklicne in osebnostne izzive v življenju. Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) in alumni Društvu GCC ga zelo uspešno izvajajo od leta 2015, v Sloveniji program deluje že več kot dve desetletji, sicer pa je nastal leta 1956 v Veliki Britaniji kot The Duke of Edinburgh Award. In prav tja so med 16. in 26. 7. na GCC organizirali že drugo zlato pustolovsko odpravo, ki se je je udeležilo 26 dijakinj in dijakov zlate stopnje programa in štirje mentorji.

Leta 2017 je najtežji preizkus zadnje stopnje programa, ki sicer obsega izzive na področju prostovoljstva, rekreativnega športa in veščin na bronasti, srebrni in zlati stopnji, potekal v angleškem Lake Districtu. Tokrat je trasa 80 kilometrske poti, ki so jo dijaki premagali z 20 kilogramskimi nahrbtniki, kompasi in zemljevidi v petih dneh ter v zahtevnih vremenskih razmerah potekala v Walesu, na neznanem in razgibanem terenu izven civilizacije in v neokrnjeni naravni z izjemnimi razgledi v pokrajini Snowdonia. Mladi so pripravo v celoti načrtovali sami, kondicijsko pa so se na zlato britansko pustolovščino pripravljali na poskusni odpravi v Kamniško-Savinjskih Alpah v začetku julija. Skupino je na poti spremljala tudi mentorska ekipa – prof. Marjeta Brežnik, koordinatorica MEPIja na GCC, mentorja profesorja Alja Pristovšek in Otmar Uranjek ter glavna ocenjevalka Tanja Knez, sicer nekdanja dijakinja GCC, ki je v MEPI vstopila v svojih srednješolskih letih. Po odpravi so si ogledali še nekaj valižanskih znamenitosti in mesto Liverpool.

Odprava na zlati stopnji zahteva visoko stopnjo samoiniciativnosti, volje in iznajdljivosti že v času večmesečnih priprav, ko so udeleženci načrtovali pot, zbirali sredstva zanjo in poskrbeli za vso logistiko potovanja ter dogovorov z lokalnimi britanskimi partnerji in slovenskim nacionalnim uradom. Dnevi odprave so potrdili visoko stopnjo poznavanja preživetja v naravi brez tehnoloških pripomočkov in izjemno usklajeno timsko delo, samozavest in obvladovanje najrazličnejših veščin, kar je tudi glavni cilj programa MEPI.

S končano zlato odpravo so Mepijevci korak bližje formalnemu zaključku MEPI programa. Poleg obveznih aktivnosti s področja prostovoljstva, športa in veščin, se morajo zlata MEPI GCC ekipa, spopasti še z dodatnim izzivom imenovanim Projekt neznani prijatelj, s čimer bodo zaokrožili vsa znanja usvojena v okviru programa, ob koncu pa prejeli priznanje za njihovo vztrajnost in pridobljene vrednote ter znanja, ki močno presegajo okvire formalnega izobraževanja v naši državi.  Pestro bo tudi v drugi polovici avgusta, ko bodo na Pohorju potekale pustolovske odprave na srebrni stopnji, ki se jih bo udeležilo več kot 20 dijakov GCC, pa tudi v novem šolskem letu, ko se bodo MEPI ekipi na GCC pridružile nove generacije dijakov.

PRILOGA: Fotografije z zlate odprave v Wales (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Marjeta Brežnik, koordinatorica MEPIja na GCC, , 040 438 720
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

GCC MATURA 2019

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

13 zlatih maturantov, 100 % uspeh na poklicni in 97 % uspeh na splošni maturi za zaključek izjemnega šolskega leta 2018/2019 na Gimnaziji Celje – Center

Z lepim uspehom na splošni in poklicni maturi, ki jo je v pomladanskem roku opravljalo 211 dijakov se na Gimnaziji Celje – Center počasi zaključuje zanimivo šolsko leto 2018/2019, ki s tremi izobraževalnimi programi in več kot 900 dijaki sodi med največje srednje šole na Celjskem.S 100 % uspehom in 4 zlatimi maturantkami se lahko pohvalijo maturanti programa predšolska vzgoja, 97 % uspeh in 9 zlatih maturitetnih spričeval pa so dosegli dijaki splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri. V zlato knjigo maturantov splošne mature se bodo tako letos vpisali Manca Strah (33 točk), Lucija Pirnovar, Karin Cerovšek, Anže Lečnik (32 točk), Leila Bohorč, Iva Planko, Tjaša Videc, Enej Vidovič (31 točk) in Maja Knapić (30 točk). Zlato knjigo poklicnih maturantov so s svojimi podpisi dopolnile Maja Lobnikar, Nina Bratuša, Katja Ovčar in Vesna Ploštajner Mužar, ki so vse dosegle 22 točk.

S podelitvijo spričeval splošne mature, ki bo JUTRI, v petek, 12. 7., ob 10. uri v Narodnem domu Celje, se na GCC tudi počasi začenjajo počitnice. Dijake in mentorje programa MEPI – mednarodno priznanje za mlade, čaka še zlata pustolovska odprava v britanski Wales (16.-26. 7.). Poletje bo minilo tudi v znamenju obnovitvenih del na čudovitem vogalnem secesijskem poslopju, kjer šola domuje od leta 1912 ter v pripravah na veliko druženje generacij sedanjih in nekdanjih dijakov Naših 100+7, ki ga v obliki celodnevnega rekreativno-kulturnega dogodka na šoli in v mestu pripravljajo v soboto, 14. 9. 2019.

PRILOGA: Fotografija štirih zlatih maturantk poklicne mature z ravnateljem in fotografija poklicnih maturantov predšolske vzgoje 2019 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, , www.gcc.si

FAVOZA V SRBIJI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na tradicionalni poletni turneji Fantovske vokalne zasedbe GCC mladi pevci navdušili srbsko občinstvo

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali s kar 9 glasbenimi sestavi v katerih sodeluje več kot 140 nekdanjih in sedanjih dijakov. Med njimi prav posebno mesto zavzema FaVoZa, eden redkih, če ne celo edini fantovski zbor na naših tleh, v kateri letos pod umetniškim vodstvom Gregorja Deleje prepeva 30 dijakov vse letnikov in programov. Več kot 20 nastopov in koncertov sezone so sklenili s tradicionalno turnejo ob začetku počitnic, na katero vsakič povabijo tudi nekdanje pevce in člane Okteta 9, druge moške zasedbe šole, ki pod okriljem Društva GCC povezuje nekdanje dijake. Po poletnih turnejah v Trst, Neum, Sarajevo, Kakanj, Tuzlo in Banja Luko, jih je letos pot med 6. in 9. 7. vodila v Srbijo, kjer so s programom ljudskih in umetnih skladb večinoma iz slovenske glasbene zakladnice, navdušili številno občinstvo na koncertih v Somborju (6. 7.) in Novem Sadu (7. 7.).

S turnejo se tradicionalno zaključuje tudi pestra glasbena sezona na GCC. V letošnjem letu so mladi glasbeniki z mentorji ponovno pripravili številne odmevne koncertne dogodke, med katerimi je potrebno izpostaviti novembrski slavnostni koncert ob 90-letnici Jakoba Ježa, Miklavžev in novoletni koncert, veliki marčevski ruski večer, Pomladni koncert v čast Valentinu Vodniku. Sezono je zaznamovalo tudi sodelovanje na Noči Modrijanov 2018, koncertu ob 30-letnici skupine Čuki, pevci pa so maja nastopili na sprejemu britanskega princa Edwarda na Ljubljanskem gradu in na festivalu Igraj se z mano. Dekliški pevski zbor in instrumentalna zasedba The Šlagers sta šolsko zbirko nagrad dopolnila tudi z zlatimi priznanji s tekmovanj Young Bohemia Prague 2019 in Veseli veter 2019.

Pestra bo tudi prihodnja sezona, ki se začenja s turnejo vseh sestavov GCC v Berlin (36.-30. 9.), decembra pa bodo zborovski sestavi odpotovali tudi na turnejo v madžarski Szeged (13.-15. 12.).

PRILOGA: Fotografija s turneje v Srbijo (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

MATEMATIKI Z GCC ODLIČNI V BOLGARIJI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Bronasta ekipna in individualna medalja za matematike z GCC na mednarodnem tekmovanju Mathematics without borders, kjer je Slovenija letos sodelovala prvič

Po izjemnem mednarodnem uspehu na Kitajskem, kjer je 11-članska ekipa dijakov Gimnazije Celje – Center (GCC) na tekmovanju World Scholars Cup v preteklem tednu osvojila 41 priznanj, so seznam številnih dosežkov šolskega leta 2018/2019 dopolnili tudi matematiki z GCC. Ekipa v sestavi četrtošolcev Maje Ciglar, Mance Stran in Mitja Suvajca je v bolgarskem mestu Nessebar na mednarodnem tekmovanju Mathematics without borders v hudi konkurenci 1200 tekmovalcev iz 15 držav osvojila ekipno bronasto priznanje, Manca Strah pa tudi individualnega bronastega. Tekmovanje, ki je potekalo med 28. 6. in 1. 7., sicer že šest let zapored poteka na črnomorski obali Bolgarije, in sicer v dveh etapah – individualni, kjer se naloge povezujejo ter skupinski, kjer tekmovalci rešujejo 20 nalog predpisanih s tekmovalnim katalogom. Mentorica ekipe z GCC je bila prof. Tatjana Ravničan Ganzitti. Ta je v imenu šole, Celja in Slovenije, ki je na tekmovanju sicer sodelovala prvič, z organizatorji in predstavniki lokalne skupnosti simbolično posadila tudi vrtnico, ki bo odslej nosila ime naše države in na prihodnja tekmovanja vabila slovenske udeležence.

Ne glede na to, da so se poletne počitnice že začele, pa na GCC ne počivajo. 6. 7. se na štiridnevno koncertno turnejo v Srbijo odpravlja FaVoZa, fantovska vokalna zasedba GCC, 17. 7. pa bo v britanski Wales odpotovala 31-članska ekipa dijakov in mentorjev programa MEPI – mednarodno priznanje za mlade, ki bo v tej državi Združenega kraljestva opravljala zaključno stopnjo programa – zlato pustolovsko odpravo. V drugi polovici avgusta bosta dve delegaciji učiteljev v okviru programa Erasmus+ odpotovali tudi na spremljavo dela v šolah in vrtcih na Finskem in Švedskem.

PRILOGA: Fotografija mladih matematikov z GCC in mentorice (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

VELIK USPEH GCC EKIPE NA KITAJSKEM

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

41 srebrnih in zlatih medalj za 11-člansko ekipo dijakov Gimnazije Celje – Center na mednarodnem tekmovanju World Scholar’s Cup v Pekingu

Med 21. in 26. 6. se je v kitajski prestolnici Peking več kot 2000 učencev in dijakov z več kot 90 držav sveta pomerilo v splošni razgledanosti na enem največjih humanističnih tekmovanj World Scholar’s Cup. Barve Gimnazije Celje – Center, knežjega mesta in Slovenije so zastopali tretješolci Zala Kejžar,  Klara Eva Draškovič, Lara Dea Golob, Nina Lana Vidmar, Neža Leskošek, Matej Zidarn, drugošolki Gabriela Laznik Zalaznik in Pia Jelena Džakulin, prvošolke  Tea Simič, Sara Kukaj in Zala Zupančič ter mentorica prof. Mateja Glušič Lenarčič.

Tekmovalci so se pomerili v štirih kategorijah – debata, kreativno pisanje, izziv in skupinski kviz, vodilna tema letošnjega tekmovanja pa je bila svet na mejah, svet na okopih. Dijaki GCC so v hudi konkurenci dosegli izjemne rezultate – najboljša zastopnica šole s skupno 7 medaljami in 62. mestu v pisanju eseja je bila Klara Eva Draškovič, najboljši debater Matej Zidarn, ki je osvojil 115. mesto na celotnem tekmovanju in 3 medalje, najboljša v kategoriji izziv (znanost, zgodovina, sociologija) je bila Gabriela Laznik Zalaznik (4 medalje), najboljša šolska ekipa pa Klara Eva Draškovič, Gabriela Laznik Zalaznik, Nina Lana Vidmar. Skupno so dijaki GCC osvojili 41 zlatih in srebrnih medalj. Matej Zidarn je zbrano občinstvo navdušil tudi z glasbenim nastopom v družabnem delu programa.

Uspeh na tekmovanju predstavlja izjemen zaključek še ene uspešne sezone Debatnega kluba GCC in projekta Eureka, talent!, ki ju sicer koordinira mentorica debate na šoli prof. Valerija Zorko. Ta povezuje dijake, ki jih zanima družba in procesi v njej, program Šola ambasadorska Evropskega parlamenta in program Model Evropskega parlamenta. Je tudi del ESS projeta RaST, razvojno središče talentov, ki ga koordinira II. gimnazija Maribor.

PRILOGA: Fotografija GCC WSC ekipe (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

OKTET 9 IN LETNI KINO ZA UVOD V POČITNICE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nocoj se bo s koncertom legendarne vokalne zasedbe Oktet 9 in kinom pod šolskimi zvezdami zaključil projekt GCC Pozdrav poletju 2019

V soboto, 17. 6., se je s Poletno muzejsko nočjo in letnim kinom na Gimnaziji Celje – Center (GCC) začel kratki festival dijaške ustvarjalnosti GCC pozdrav poletju 2019, ki se je nadaljeval s ponedeljkovo predstavitvijo tretje številke literarne revije Podstrešje in Bičkovim filmom Razredni sovražnik, sklenil pa se bo nocoj ob 20. uri s koncertom Okteta 9 in francosko filmsko komedijo Bog, le kaj smo spet zagrešili?

Oktet 9 sodi med legendarne slovenske a cappella zasedbe. Zasedba, ki deluje pod okriljem Društva GCC povezuje nekdanje dijake GCC, umetniško vodstvo pa je v rokah Gregorja Deleje. Fantje zaključujejo 13. sezono in v tem času so nanizali že več kot 500 koncertov po Sloveniji in tujini ter številne turneje, ki so jih vodile na koncertne odre od ZDA, pa do Avstralije, Kitajske, Tajvana in cele Evrope. Za letošnji (po)letni koncert se vračajo na »kraj zločina«, na šolo oz. v park za njo, na koncertnem programu pa bodo zlasti priredbe slovenskih in svetovnih popevk.

Pester junijski kulturni utrip na GCC tako zaključuje plodno in uspešno šolsko leto na edini srednji šoli v Sloveniji, ki ji je JSKD leta 2015 podelil naziv Kulturna šola.

PRILOGA: Fotografija Okteta 9 in fotografije s sobotnih in ponedeljkovih prireditev (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,
   

TIŠINA! MLADI GOVORIJO …

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nocoj bodo v sklopu prireditev Pozdrav poletju 2019 na Gimnaziji Celje – Center javnosti predstavili tretjo številko literarne revije Podstrešje, takoj za njo pa bo na programu druga predstava kina pod zvezdami – Bičkov Razredni sovražnik

V soboto se je s Poletno muzejsko nočjo in letnim kinom na Gimnaziji Celje – Center (GCC) začel kratki festival dijaške ustvarjalnosti GCC pozdrav poletju 2019. Vse do 20. 6. bo dopolnjeval pester kulturni utrip knežjega mesta in tako boda danes, v ponedeljek, 17. 6., ob 20. uri v parku za šolo dijaki predstavili tretjo številko literarne revije Podstrešje, ob 21. 15 pa se bo v kinu pod zvezdami zavrtel slovenski film Razredni sovražnik režiserja Roka Bička.

Pred tremi leti pa so dijaki pod vodstvom celjskega pesnika in igralca Kristiana Koželja obudili celjske pesniške večere s slam poezijo, šola pa tudi sicer že vrsto let pripravlja zelo priljubljen natečaj za dijaško naj kratko zgodbo. Tako se je oblikovala pobuda, da bi najboljše literarne stvaritve šolskega leta ujeli med platnice revije z imenom Podstrešje. Pomenljivi podnaslov revije je TIŠINA! Mladi govorijo, urednik tretje številke pa je tretješolec in nagrajenec številnih literarnih natečajev, prejemnik letošnje nagrade Župančičeva frulica za najboljšega srednješolskega pesnika Aljaž Primožič.  Predstavitev revije, ki letos vsebuje prispevke 22 mladih avtorjev z GCC, Gimnazije Kranj in I. gimnazije v Celju ter ilustracije tretješolke likovne gimnazije Maruše Šlogar, bodo 17. 6. dopolnili odlični glasbeniki z GCC ter častni gost večera, dr. Matic Majcen, filmski kritik in urednik.

Pozdrav poletju se bo sklenil v četrtek, 20. 6., ob 20. uri s koncertom vokalne zasedbe Oktet 9 in francosko komedijo Bog, le kaj smo spet zagrešili? Pester junijski kulturni utrip bo tako zaključil plodno in uspešno šolsko leto na edini srednji šoli v Sloveniji, ki ji je JSKD leta 2015 podelil naziv Kulturna šola. Vse prireditve bodo v čudovitem ambientu parka za GCC, če bo slabo vreme pa v šoli.

PRILOGA: Fotografije s sobotne muzejske noči in letnega kina (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,
Aljaž Primožič, urednik revije Podstrešje, 030 658 897,

ALJAŽ PRIMOŽIČ DOBITNIK ŽUPANČIČEVE FRULICE 2019

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Najboljši srednješolski pesnik leta 2019 prihaja z Gimnazije Celje – Center. Tretješolec Aljaž Primožič je s pesmijo Moje stanovanje prepričal strokovno komisijo enega najstarejših mladinskih literarnih tekmovanj na naših tleh.

Župančičeva frulica je projekt z 29-letno tradicijo. Vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede iz preko 100 slovenskih in zamejskih šol. Zaključno srečanje osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev poteka vsako leto sredi junija v Župančičevi Beli krajini. Letošnje je bilo 11. 6. v Kulturnem domu Črnomelj in med petimi finalisti v kategoriji srednje šole sta bila tudi dva Celjana – Nika Gradišek s I. gimnazije v Celju in Aljaž Primožič z Gimnazije Celje – Center (GCC). Zmagovalec kategorije, najboljši slovenski srednješolski pesnik in prejemnik Župančičeve frulice 2019, ki je ena najvidnejših mladinskih literarnih nagrad, je postal Aljaž Primožič z GCC, ki je strokovno žirijo v sestavi Veronika Dintinijana, dr. Igor Divjak in dr. Janko Lozar navdušil s pesmijo Moje stanovanje.

Aljaž Primožič se lahko pohvali z izjemnim pesniškim opusom ter objavami v uglednih literarnih revijah, na GCC pa je tudi eden izmed najaktivnejših dijakov na področju literature, gledališča in kratkega filma. Je aktivni član skupine Sl(j)emerčine, ki pod mentorskim vodstvom Kristiana Koželja pripravljal različne literarne in ustvarjalne projekte in sodeluje pri pesniškem festivalu Izrekanja in vsakomesečnih pesniških večerih v Celju. Kot režiser se je v preteklih treh letih podpisal pod tri produkcije – Zajčevo Jagababo, Wildeovo Salomo in Trpljenje mlade Hane Katje Gorečan. Slednja je na državnih Vizijah prejela zlato priznanje. Je tudi iniciator dokumentarne gledališke skupine na GCC, ki prvo premiero napoveduje za letošnjo jesen. Njegovo kratko dramsko besedilo na temo intime je bilo letos bralno uprizorjeno tudi v ljubljanski Drami (Mlada Drama – natečaj Najst).

Aljaž je tudi odgovorni urednik literarne revije GCC Podstrešje. Predstavitev letošnje številke bo v ponedeljek, 17. 6., ob 20. uri v parku za GCC (oz. v šoli, če bo slabo vreme), posebni gost prireditve pa bo dr. Matic Majcen. urednik in akademik s področja filmske vede.

PRILOGA: Fotografija Aljaža Primožiča (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Aljaž Primožič, , 030 658 897
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

MOTIVACIJA V ŠOLSKEM PROSTORU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) so med 3. in 7. 6. gostili srečanje parterjev Erasmus+ projekta Will To MotivatE(U), ki išče rešitve in zelo neposredno nagovarja motivacijo vseh deležnikov v šolskem prostoru

Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje, motivacija pa ena najpogostejših besed v poslovnih in osebnih življenjih. Kako to temo nagovoriti v času srednjega šolanja, ki je pri mladem človeku ključen čas osebnostne rast in obdobje odločanja o nadaljnji karierni poti, uspešnosti na evropskem in globalnem trgu dela ter kako pri učiteljih in starših ohranjati vseživljenjsko učenje, skrb za dobro organizacijsko klimo in preprečevati izgorevanje na delovnem mestu oz. v družini so vprašanja, na katere skuša odgovoriti projekt Will To MotivatE(U). Ta je novembra 2018 pod okriljem programa Erasmus + (ključni ukrep 2) povezal 6 evropskih držav – s severa, centra in juga ter 6 srednjih splošnih in strokovnih šol z Islandije, Norveške, Madžarske, Hrvaške, iz Italije in Slovenije.

Prvo srečanje projekta  je potekalo v Szegedu na Madžarskem, na sedežu koordinatorja, Srednje šole Moravarosi, Drugo v mestu Odda na Norveškem. Obe srečanji sta povezali učitelje. Tretje srečanje je minuli teden gostila GCC in prvič je bilo vključenih tudi 14 dijakov. Projekt se bo po srečanjih v Poggibonsiju (Italija, oktober 2019), Szegedu (Madžarska, december 2019) in Neskaupstadurju (Islandija, april 2020) sklenil v hrvaškem Čakovcu (junij 2020).

Za mednarodnimi gosti je pester teden v knežjem mestu. V ospredju so bile teme kot je smotrna uporaba sodobnih tehnologij, aktivno državljanstvo, mladinski projekti in prostovoljstvo, glasba, likovna umetnost, gledališče in motivacija. Teden je minil v znamenju 8 delavnic, celodnevnega izleta k partnerjem v Čakovec in na Ptuj, iskanja celjskega zaklada, sprejema pri županu Mestne občine Celje, g. Bojanu Šrotu, srečanja s predstavniki Zavoda RS za šolstvo in seveda obiska kulturnozgodovinskih znamenitosti Celja in okolice ter družabnih večerov, kjer je sta bila v ospredju zlasti medkulturni in medgeneracijski dialog.

Cilj projekta je, da partnerji do prihodnjega poletja pripravijo pregled dobrih praks in nabor orodij za motivacijo v šolskem prostoru.

PRILOGA: Skupinska fotografija udeležencev projekta in fotografija s sprejema pri županu MOC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

Spletna stran projekta: https://willtomotivateu.hu/

GCC POZDRAV POLETJU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Letni kino, muzejska noč, koncert Okteta 9 in predstavitev tretje številke literarne revije Podstrešje za uvod v letošnje poletne počitnice na Gimnaziji Celje – Center

Že tradicionalno bodo pouk v šolskem letu na Gimnaziji Celje – Center (GCC) sklenili s kratkim festivalom dijaške ustvarjalnosti GCC pozdrav poletju, ki se bo začel v soboto, 15. 6., ob 20. uri s Poletno muzejsko nočjo in prvo predstavo letnega kina, norveško komedijo Daj, mi no, nadaljeval v ponedeljek, 17. 6., ob 20. uri s predstavitvijo tretje številke literarne revije Podstrešje in slovensko filmsko dramo Razredni sovražnik ter sklenil v četrtek, 20. 6., ob 20. uri s koncertom vokalne zasedbe Oktet 9 in francosko komedijo Bog, le kaj smo spet zagrešili? Pester junijski kulturni utrip bo tako zaključil plodno in uspešno šolsko leto na edini srednji šoli v Sloveniji, ki ji je JSKD leta 2015 podelil naziv Kulturna šola. Vse prireditve bodo v čudovitem ambientu parka za GCC, če bo slabo vreme pa v šoli.

Že drugo leto zapored je GCC del nacionalnega projekta Poletna muzejska noč. Poslopje šole iz leta 1912 namreč predstavlja edinstven muzej secesije na Slovenskem. 15. 6. bodo tako ob 20. uri dijaki obiskovalce popeljali po skritih kotičkih impozantnega poslopja, ki predstavlja nepogrešljivi del celjske vedute.

Pred tremi leti pa so dijaki pod vodstvom celjskega pesnika in igralca Kristiana Koželja obudili celjske pesniške večere s slam poezijo, šola pa tudi sicer že vrsto let pripravlja zelo priljubljen natečaj za dijaško naj kratko zgodbo. Tako se je oblikovala pobuda, da bi najboljše literarne stvaritve šolskega leta ujeli med platnice revije z imenom Podstrešje. Pomenljivi podnaslov revije je TIŠINA! Mladi govorijo, urednik tretje številke pa je tretješolec in nagrajenec številnih literarnih natečajev Aljaž Primožič.  Predstavitev revije, ki letos vsebuje prispevke 22 mladih avtorjev z GCC, Gimnazije Kranj in I. gimnazije v Celju ter ilustracije tretješolke likovne gimnazije Maruše Šlogar, bodo 17. 6. dopolnili odlični glasbeniki z GCC ter častni gost večera, dr. Matic Majcen, filmski kritik in urednik.

Med kulturne ambasadorje šole, mesta in države sodi tudi vokalna zasedba Oktet 9, ustanovljena leta 2006, ki danes pod okriljem Društva GCC povezuje nekdanje dijake GCC, njen umetniški vodja pa je Gregor Deleja. Za letošnji (po)letni koncert se fantje 20. 6. vračajo na »kraj zločina«, na šolo oz. v park za njo, na koncertnem programu pa bodo zlasti priredbe slovenskih in svetovnih popevk ter ljudske glasbe.

Vsakega izmed dogodkov bo zaključila predstava GCC letnega kina, ki že drugo leto zapored nastaja v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol. 15. 6. ob 21.15 bo na sporedu norveška komedija režiserke Jannicke Systad Jacobsen: Daj mi, no!, 17. 6. slovenska uspešnica režiserja Roka Bička Razredni sovražnik in 20. 6. sveža francoska komedija Philippeja de Chauverona Bog, le kaj smo spet zagrešili? Če bo slabo vreme kino predstave odpadejo.

PRILOGA: Fotografije z lanskega GCC pozdrava poletju (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,
Aljaž Primožič, urednik revije Podstrešje, 030 658 897,

EU MOTIVACIJA V ŠOLSKEM PROSTORU

Spoštovane novinarke in novinarji, cenjena uredništva!

Vljudno vabljeni na srečanje z udeleženci zanimivega evropskega projekta Will To MotivatE(U), v torek, 4. 6., ob 10. uri v stransko dvorano Narodnega doma Celje, ko bo 28 dijakov in učiteljev z Islandije, Norveške, Madžarske, Hrvaške, Italije in Slovenije sprejel župan Mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Udeleženci bodo na voljo za dodatne izjave in pojasnila.
Vabljeni tudi, da se nam pridružite kadarkoli med 3. in 7. 6. – urnik celotnega dogajanja najdete med prilogami!

Gimnazija Celje – Center (GCC) med 3. in 7. 6. v knežjem mestu gosti srečanje parterjev Erasmus+ projekta Will To MotivatE(U), ki išče rešitve in zelo neposredno nagovarja motivacijo vseh deležnikov šolskega prostora

Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje, motivacija pa ena najpogostejših besed v besednjakih poslovnih in osebnih življenj. Kako to temo nagovoriti v času srednjega šolanja, ki je pri mladem človeku ključen čas osebnostne rast in obdobje odločanja o nadaljnji karierni poti, uspešnosti na evropskem in globalnem trgu dela ter kako pri učiteljih in starših ohranjati vseživljenjsko učenje, skrb za dobro organizacijsko klimo in preprečevati izgorevanje na delovnem mestu oz. v družini so vprašanja, na katere skuša odgovoriti projekt Will To MotivatE(U). Ta je novembra 2018 pod okriljem programa Erasmus + (ključni ukrep 2) povezal 6 evropskih držav – s severa, centra in juga ter 6 srednjih splošnih in strokovnih šol z Islandije, Norveške, Madžarske, Hrvaške, iz Italije in Slovenije. Prvo srečanje je potekalo v Szegedu na Madžarskem, na sedežu koordinatorja, Srednje šole Moravarosi, Drugo v mestu Odda na Norveškem. Obe srečanji sta povezali učitelje. Tretje srečanje gosti GCC in gre za prvo srečanje, kjer so prisotni tudi dijaki. Projekt se bo po srečanjih v Poggibonsiju (Italija, oktober 2019), Szegedu (Madžarska, december 2019) in Neskaupstadurju (Islandija, april 2020) sklenil v hrvaškem Čakovcu (junij 2020).

V Celje prihaja 14 učiteljev in 14 dijakov iz tujine, ekipa dijakov in učiteljev z GCCja pa je zanje pripravila pester teden. V ospredju bodo teme kot je smotrna uporaba sodobnih tehnologij, aktivno državljanstvo, mladinski projekti in prostovoljstvo, glasba, likovna umetnost, gledališče in motivacija. Nagovorili jih bodo z delavnicami, spremljanjem pouka, skupinskimi aktivnostmi. Ob tem pa so na programu tudi ogledi znamenitosti, enodnevni izlet v Čakovec in na Ptuj in družabni večeri. Cilj projekta je, da partnerji do prihodnjega poletja pripravijo pregled dobrih praks in nabor orodij za motivacijo v šolskem prostoru.

PRILOGE:

Skupinska fotografija predstavnikov partnerjev s srečanja v Oddi na Norveškem, GCC projektna ekipa – profesorici Nives Laul in Simona Painkret ter ravnatelj Gregor Deleja (arhiv GCC) in program celotnega tedna v Celju

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

Spletna stran projekta: https://willtomotivateu.hu/

KULTURNE ŠOLE CELJSKE REGIJE V LAŠKEM

OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Kulturne šole savinjsko-šaleške regije so 23. 5. pripravile že četrti tradicionalni izlet najkulturnic in najkulturnikov, ki so jih tokrat gostili v Laškem

Leta 2015 se je več kot 30 regijskih osnovnih šol, ki nosijo naziv Kulturna šola, in Gimnazija Celje-Center, ki zaenkrat ostaja edina srednja šola s tem nazivom v Sloveniji, povezalo v regionalno mrežo, ki skrbi zlasti za vzajemno obveščanje in obiskovanje kulturnih produkciji šol ter sodelovanje pri skupnih projektih. V Tednu ljubiteljske kulture letos so letos že četrtič zapored pripravili izlet, ki so ga tokrat gostili na OŠ Primoža Trubarja Laško. Vabilu se je odzvalo več kot 200 učencev in dijakov ter mentorjev iz 26 kulturnih šol, ki v tem šolskem letu blestijo na kulturnem področju.

Po izletu v prestolnico leta 2016, v Šentjur (2017) in Savinjsko dolino (2018), so mladi kulturniki letos odkrivali zdraviliško-pivovarsko mesto Laško. Zbrane so nagovorili župan Občine Laško Franc Zdolšek, direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije mag. Marko Repnik in tokratni gostitelj, ravnatelj OŠ Laško Marko Sajko. Sledilo je iskanje laškega zaklada, kjer so se mladi razdelili v skupine in se podali na zanimiv orientacijski pohod po Laškem na katerih so odkrivali kulturno-zgodovinske znamenitosti mesta in ustvarjali lastne likovne vizije starega mestnega jedra po vzoru starih razglednic. Zaključek izleta je bil v Kulturnem centru Laško, kjer so si zbrani ogledali muzikal Čarovnija v izvedbi učencev OŠ Primoža Trubarja Laško.

Izlet je bil odličen zaključek zelo uspešnega šolskega leta, v katerem so kulturne šole s Celjskega uspele pripraviti tudi prvo izvedbo programa Šola v kulturi, ki so ga tokrat organizirali v obliki velikega projektnega pevskega zbora, ki je nastopil na slavnostnem koncertu ob 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa 8. 11. v celjskem Narodnem domu. V zboru je sodelovalo 80 pevcev s 25 šol, za katere so organizirali intenzivni pevski vikend z zborovodkinjo Katjo Gruber.

Gre za edinstveno povezovanje med šolami, ki sodelujejo v programu Kulturna šola, ki ga JSKD namenja šolam, ki glede številčnosti in kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev, staršev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Celjska regija se lahko pohvali s številnimi šolami, ki nosijo ta naziv, in tudi edino srednjo šolo – Gimnazijo Celje – Center, unikatna pa je tudi izjemna stopnja sodelovanja, ki ga želijo šole v prihodnjem letu še razširiti.

PRILOGA: Skupinska fotografija letošnjega izleta kulturnih šol v Laško (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC in koordinator mreže, 041 708 945,   

JUNAKI NAŠEGA ČASA ZAPELI KRALJICI IN PRINCU EDWARDU V ČAST

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

14. maj je bil za dijake GCC izjemen dan – iz rok premierja Marjana Šarca so prejeli priznanje Junaki našega časa, zvečer pa na Ljubljanskem gradu zapeli na Queen’s birthday party, ki ga je obiskal tudi Princ Edward, vojvoda Wesseški

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali z izjemno razvejanim delom na področju prostovoljstva in dobrodelnosti, kar je že drugo leto zapored prepoznala Slovenska filantropija, ki je 14. 5. v Črni na Koroškem izjemne posameznike in organizacije nagradila z laskavim nazivom Junaki našega časa. Od razrednih in učnih tutorjev, počitniškega dela na šoli, prostovoljnega dela v različnih organizacijah in programa MEPI – mednarodno priznanje za mlade, več kot 200 dijakov in več tisoč ur prostovoljnega dela se najdejo v obrazložitvi priznanja, ki sta ga naj prostovoljec Mestne občine Celje Kristjan Veber in koordinatorica programa MEPI prof. Marjeta Brežnik prejela iz rok premierja Marjana Šarca.

Prav program MEPI, ki izvira iz Velike Britanije, pa je tisti, ki je 14. 5. Dekliškemu pevskemu zboru in FaVoZi – fantovski vokalni zasedbi odprl vrata na koncertni oder Stanovske dvorane Ljubljanskega gradu, kjer je veleposlanica Združenega kraljestva nj. eksc. Sophie Honey gostila tradicionalni sprejem ob kraljičinem rojstnem dnevu Queen’s Birthday Party. Častni gost dogodka je bil Princ Edward, vojvoda Wesseški, ki se te dni mudi v Sloveniji. Pevke in pevci z GCC so nastopili pod vodstvom dirigenta sira Simona Robinsona, ki že desetletja živi in ustvarja v Sloveniji.

PRILOGA: Fotografije s podelitve priznanj Junaki našega časa (prof. Marjeta Brežnik, koordinatorica programa MEPI in prostovoljec Kristjan Veber) ter s QBP s Princem Edwardom na ljubljanskem gradu (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

NA GCC DRŽAVNI PRVAKI V PLESU IN NAJBOLJŠI DIZAJNERJI V GRADNJI MOSTOV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dva izjemna dosežka dijakov Gimnazije Celje – Center dopolnila bogato bero letošnjih priznanj in nagrad

V minulih dneh so dijaki Gimnazije Celje – Center zbirko letošnjih priznanj in nagrad z domačih in tujih tekmovanj dopolnili še z dvema odličnima dosežkoma Plesne skupine GCC na Šolskem plesnem festivalu, ki je 9. 5. potekal v Ljubljani, in dijakov likovne gimnazije tekmovanju Ali je kaj trden most?, ki je od 6. do 8. 5. potekalo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru.

Prvošolca Nuša Hercog in Anže Finkšt sta v kategoriji pari – latinsko ameriški plesi osvojila naslov državnih prvakov. Plesalci z GCC so na čelu z mentorico prof. Špelo Lužar osvojili tudi dva ekipna dosežka – Ana Majcen, Lea Beljaković Majcen, Eva Šalamon, Anika Brežnik, Pia Veniger Djuras, Maša Laznik so osvojile 2. mesto, državni prvaki pa so postali Anže Finkšt, Naja Podbrežnik, Taja Dvornik in Nika Vrešnjak, Nuša Hercog in Natalija Dvoršek. Vsi navedeni plesalci so skupaj z Urško Košir, 2. b, osvojili naslov državnih prvakov v kategoriji šolska plesna produkcija.

Na tekmovanju Ali je kaj trden most?, ki ga že 10. leto organizirajo v Mariboru se ekipe iz celega sveta vsako leto preizkušajo v izdelavi in trdnosti konstrukcije modela mostu iz špagetov po vnaprej predpisanih pravilih. V konkurenci 25 ekip iz 4 držav so tretješolci programa umetniška gimnazija – likovna smer Katrin Kovač, Lea Jazbinšek, Zala Zoe Kozovinc z mentorjema profesorjema Majo Rak in Otmarjem Uranjekom, osvojili posebno nagrado za najboljši dizajn mostu.

PRILOGA: Fotografiji – Plesna skupina GCC in umetniki z GCC na tekmovanju AJKTM (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

ODRAŠČANJE – 15. PREGLEDNA RAZSTAVA GIMNAZIJE CELJE – CENTER

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalna letna razstava umetniških del dijakov umetniške gimnazije – likovne smeri na GCC letos 16. 5. jubilejno v »dvojni izdaji« v Centru sodobnih umetnosti Celje in Osrednji knjižnici Celje

Najmlajši izmed treh izobraževalnih programov na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je program umetniške gimnazije likovne smeri, letos praznuje 15-letnico. Kot se za tako dogodek spodobi, bodo na šoli jubilej proslavili s pregledno razstavo poimenovano Odraščanje, že 15. po vrsti, tokrat kar na dveh lokacijah. V četrtek, 16. 5. se bo ob 12. uri najprej odprla razstava letošnjega projektnega sodelovanja v Centru sodobnih umetnosti Celje, ob 18. uri pa tudi v lapidariju Osrednje knjižnice Celje (oz. v knjižnici, če bo slabo vreme). Razstava v CSU bo na ogled do 1. 6., v knjižnici pa do 22. 6. 2019. Častna pokroviteljica pregledne razstave je tudi letošnje leto Mestna občina Celje.

V preteklih petnajstih letih je v programu maturiralo več kot 300 dijakinj in dijakov. Približno polovica je tudi študijsko pot nadaljevala na področju umetnosti in med nekdanjimi likovniki s Centra se najdejo že številna imena, ki pomembno sooblikujejo slovensko kulturno krajino in umetnostni prostor. Na tokratni razstavi bo v knjižnici na ogled več kot 200 likovnih izdelkov dijakov od 1. do 4. letnika, ki so nastali pri strokovnih predmetih risanje in slikanje, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, likovna teorija, osnove varovanja dediščine in bivalna kultura. V CSU Celje pa bodo predstavili izdelke in projekte, ki so plod letošnjega sodelovanja, ki sicer obe ustanovi povezuje že od samega začetka programa v knežjem mestu. Pri teh so dijaki sodelovali s priznanimi slovenskimi umetniki – fotografom Joštom Frankom, vizualnima umetnicama Majo Hodošček in Vesno Bukovec ter slikarko Urško Mazej.

Strokovni uvodnik v katalog pa je tokrat napisal Timotej Jevšenak, nekdanji dijak UG na GCC, študent arhitekture in soavtor s Plečnikovim odličjem nagrajene razstave Tendence.

»Umetniki«, kot imenujejo dijake tega programa na GCC, ustvarjajo v sodobno opremljenih specializiranih učilnicah, kjer so jim na voljo različna avdiovizualna in multimedijska sredstva, profesionalna grafična preša in peč za žganje gline. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še strokovne predmete, veliko dela se odvija tudi izven šole – na taborih in ekskurzijah, pa v sodelovanju s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Številni dosežki in priznanja na različnih natečajih v Sloveniji in tujini, projekti in dejavnosti, uvrščajo mlade umetnike z GCC med najaktivnejše soustvarjalce lokalnega in širšega umetnostnega okolja.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega odprtja in umetnikov z GCC pri delu (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

Spletna stran: www.gcc.si  

MLADI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST V RUSKEM MAGNITOGORSKU

GIMNAZIJA LAVA, ŠOLSKI CENTER CELJE & GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Člana slovenske delegacije na aprilski Unesco konferenci Agro-Sphere tudi celjska gimnazijca Lev Podbregar in Matevž Žolnir

V ruskem mestu Magnitogorsk pod Uralom je med 24. in 28. aprilom potekala mednarodna Unesco konferenca Agro-Sphere, posvečena trajnostnemu razvoju mest in urbanega prostora. Med več kot dvesto udeleženci iz Indije, Brazilije, Rusije, Nemčije, Italije in Velike Britanije je bila tudi 11-članska slovenska delegacija v kateri sta bila kar dva dijaka iz Celja – Matevž Žolnir z Gimnazije Celje – Center in Lev Podbregar z Gimnazije Lava Šolskega centra Celje. Mesto, ki je gostilo konferenco, se sooča z izjemno težkim okoljskim bremenom dediščine metalurške industrije in rudarstva, zato so mednarodne delegacije svoje delo veliko opravljale na terenu in z izkustvenimi pristopi.  Mladi so si izmenjali tudi izkušnje in poglede njihovih držav s predstavitvami in debatami, med ogledi pa so obiskali tudi lokalne obrate za predelavo hrane, kjer so preučevali proizvodne procese in opozarjali na napake ter možne izboljšave. Na sami konferenci pa ni manjkalo niti časa za družabne dogodke, kjer je bilo mesto in čas za mreženje ter ustvarjanje novih prijateljstev.

Tako Gimnazija Lava kot Gimnazija Celje – Center sta šoli z mednarodnim statusom v mreži Unesco ASP in s številnimi aktivnostmi v (ob)šolski prostor vnašata temeljne vrednote Združenih narodov, skrb za medkulturni dialog in trajnostni razvoj. Sicer pa so se konference v Rusiji udeležili tudi dijaki Alec Starc (Gimnazija Gian Carlo Rinaldi Koper), Julijan Andrejaš, Maksi Bogovič (Gimnazija Brežice), Ana Dolžan (Gimnazija Škofja Loka), Tim Topič, Brin Tomc (Gimnazija Ledina), Andrej Planinšek (Gimnazija Jožeta Plečnika), Maja Kalin (Gimnazija Vič), Eva Kuhar (Gimnazija Ptuj), dijake pa je na poti spremljala prof. Darja Silan z Gimnazije Jožeta Plečnika iz Ljubljane.

PRILOGA: Fotografija slovenske delegacije na konferenci AgroSphere v Magnitogorsku (arhiv obeh šol)

Dodatne informacije:
Peter Juvančič, ravnatelj Gimnazije Lava, , 031 333 975
Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center, , 041 708 945

POMLADNA SIMFONIJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Zaključni recital violinistke Eve Vrečko z gosti 10. 5. v Narodnem domu Celje

V petek, 10. 5., se bo ob 19. uri v veliki dvorani Narodnega doma začel recital izjemne mlade violinistke Eve Vrečko, dijakinje 4. letnika Gimnazije Celje – Center (GCC), lanske maturantke umetniške gimnazije glasbene smeri, ki jo v sodelovanju izvajata Glasbena šola Celje in I. gimnazija v Celju ter študentke predakademijskega programa na slovitem salzburškem Mozarteumu v razredu prof. Wonji Kim Ozim. Eva se s koncertnim dogodkom, ki ga je poimenovala Pomladna simfonija, poslavlja od srednješolskih let, ki jih je preživela na GCC. V goste je povabila pianistko Lariso Čanji, violinistko Manjo Jelčič, klarinetistko Špelo Okorn in šolsko zasedbo The Šlagers, ki jo vodi prof. Sašo Šonc. Na programu so dela velikanov klasične glasbe, koncert pa se bo sklenil v lahkotnejših džezovskih ritimih.

Eva je violino sicer začela igrati pri šestih letih na Glasbeni šoli skladateljev Ipavcev v razredu Elizabete Rauter, srednjo stopnjo pa je opravljala na umetniški gimnaziji glasbene smeri v razredu prof. Petre Arlati Kovačič in na Konservatoriju za glasbeno umetnost v Gradcu pri prof. Helfriedu Fistru. Junija 2017 je uspešno opravila sprejemni izpit na Mozarteumu v Salzburgu in začela študirati na predakademijskem programu.

Na glasbenih tekmovanjih doma in v tujini je dosegla številna visoka priznanja in nagrade. V zadnjih treh letih je osvojila zlato plaketo in absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju v Veroni (2015, 2016), zlato plaketo na mednarodnem tekmovanju v Palmanovi (2017) in zlato plaketo na tekmovanjih mladih glasbenikov Slovenije 2015 in 2018. Kot solistka je nastopala z mladinskimi simfoničnimi orkestri Glasbene šole Celje in Konzervatorija Gradec, aprila 2018 pa je opravila avdicijo pri orkestrski akademiji festivala Tiroler Festspiele Erl, kjer je pod vodstvom dirigenta Gustava Kuhna izvedla Brucknerjevo 3. simfonijo. Je tudi članica simfonične zasedbe celjske Glasbene šole in pa zasedbe The Šlagers na GCC.

Gimnazija Celje – Center sicer slovi po izjemno pestrem kulturnem utripu, kot edina srednja šola v državi pa nosi tudi naziv Kulturna šola 2015-2020. Je kalilnica številih talentov s področja umetnosti, kjer ima glasba prav posebno vlogo. Kar 9 zasedb deluje letos na šoli, številni dijaki pa se ob rednem programu tudi vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah v regiji. Po petkovem koncertu na GCC pripravljajo še en pomemben dogodek – v četrtek, 16. 5., bo svoja vrata odprla 15. študijska razstava likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije likovne smeri, in sicer kar dvakrat – ob 12. uri v Centru sodobnih umetnosti Celje, ob 18. uri pa v lapidariju Osrednje knjižnice Celje (oz. v knjižnici, če bo slabo vreme).

PRILOGA: Fotografija Eve Vrečko (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Eva Vrečko, 041 416 424,
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,   

NAŠI FIZIKI ŽE TRETJE LETO ZAPORED MED NAJBOLJŠIMI V EVROPI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mladi fiziki z GCC so na tekmovanju AYPT v hudi konkurenci 14 mednarodnih ekip dosegli odlično 5. mesto in dopolnili obširen seznam letošnjih dosežkov šole

V hudi konkurenci ekip iz Irana, Pakistana, Rusije, Belorusije, Poljske, Slovaške, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Slovenije, ki so se od 25. do 27. aprila v avstrijskem Leobnu pomerile na mednarodnem fizikalnem tekmovanju AYPT, je slovenska reprezentanca v kateri so sodelovali 3 dijaki z Gimnazije Celje – Center (GCC) dosegla izjemno 5. mesto. Četrtošolca Manca Strah in Mitja Suvajac in drugošolec Matija Marolt so skupaj z mentorjema prof. Borutom Namestnikom z GCC in prof. dr, Sergejem Faletičem z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko so tako v treh letih sodelovanja na tekmovanju dosegli doslej najboljši rezultat za našo državo.

AYPT je mednarodno fizikalno tekmovanje, ki v Avstriji poteka že več kot 20 let. Slovenija se je tekmovanju prvič pridružila leta 2017. Po osmem in šestem mestu se slovenska reprezentanca v kateri vsa tri leta sodelujejo dijaki GCC, vsakič vrsti više. Format tekmovanja je problemski, kar pomeni, da se tekmovalci ukvarjajo s konkretnimi projekti, ki jih predstavljajo mednarodni komisiji. Priprave so tako ves čas vezane na dobro sodelovanje v timu, zelo pomemben pa je tudi način predstavitve. Priprave na tekmovanje so potekale tudi s finančno podporo ESS projekta Središče karierne orientacije zahod, ki ga koordinira Gimnazija Vič.

Gre še za enega izmed odličnih rezultatov dijakov in mentorjev z GCC. Na mednarodnem področju je potrebno izpostaviti še uvrstitev 11 dijakov na svetovno tekmovanje World Scholar’s Cup, ki bo konec junija potekalo v Pekingu in zmago Dekliškega pevskega zbora in zasedbe The Šlagers na tekmovanju v Pragi. Na nacionalnem področju pa v zadnjem mesecu 1 zlato in1 srebrno na državnem tekmovanju iz geografije, zlato in 4 srebrna priznanja iz matematike, srebro pri finančni matematiki, zlato in srebrno priznanje iz angleščine ter 2 srebrni pri španščini,  1 zlato in 4 srebrna pri biologiji, 1 zlato in 4 srebrna pri zgodovini ter 1 zlato in 1 srebrno nagrado na filmskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik. Na rezultate na državnih tekmovanjih Vizije in Transgeracije pa čake še gledališka predstava Trpljenje mlade Hane in film Iz neke noči v neko jutro.

PRILOGI:
– fotografija tekmovalcev z mentorjema (od leve proti desni: Borut Namestnik, Matija Marolt, Manca Strah, Mitja Suvajac, dr. Sergej Faletič)
– fotografija s podelitve priznanj AYPT v Leobnu

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, (v tujini do 5. 5. in le občasno dosegljiv po e-pošti)
Mitja Suvajac, dijaški vodja ekipe, 030 311 577,

POMLADNI KONCERT GCC V ČAST VODNIKU IN APRILSKIM PRAZNIKOM

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

POMLADNI KONCERT GCC V ČAST VODNIKU IN APRILSKIM PRAZNIKOM

Tradicionalni glasbeni pozdrav GCC ob prazniku knežjega mesta letos tudi v znamenju 200-letnice smrti Valentina Vodnika in dnevu upora proti okupatorju

S slavnostnim koncertom, ki bo v četrtek, 25. 4., ob 19. uri v celjskem Narodnem domu, se bodo na Gimnaziji Celje – Center (GCC), letošnji prejemnici srebrnega celjskega grba, tradicionalno poklonili aprilskemu prazniku Mestne občine Celje in dnevu upora proti okupatorju, pa tudi 200-letnici smrti Valentina Vodnika, enega največjih buditeljev slovenskega naroda v začetku 19. stoletja. Nastopili bodo Nonet GCC pod vodstvom Anje Zdolšek, nedavna lavreata mednarodnega tekmovanja v Pragi Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika in zasedba The Šlagers z mentorjem Sašem Šoncem ter FaVoZa pod vodstvom Gregorja Deleje. Srednješolcem se bodo na odru pridružili tudi posebni gostje – Otroški pevski zbor OŠ Dramlje pod vodstvom Marije Klančnik. Na koncertnem programu, ki ga bo za arhiv posnel tudi Radio Slovenija, bodo dela iz slovenske glasbene zakladnice.

Ni skrivnost, da Celje slovi po odličnih glasbenikih. Ena najbolj razširjenih ljubiteljskih dejavnosti v mestu je zagotovo še vedno zborovsko petje, za kar skrbijo zlasti na celjskih osnovnih in srednjih šolah, kjer domujejo odlični otroški in mladinski zbori. Mednje sodijo zagotovo tudi zasedbe z GCC, ki so lansko leto praznovale 60-letnico neprekinjenega delovanja in ob tej priložnosti izdale tudi cd-ploščo. Na šoli in v alumni Društvu GCC se lahko pohvalijo kar z devetimi zasedbami, ki uživajo mednarodni sloves, v njih pa letos sodeluje več kot 150 sedanjih in nekdanjih dijakov. Zasedbe odlikuje izjemno pestra koncertna dejavnost na domačih in tujih odrih, sicer pa šola tradicionalno prireja štiri večje koncertne dogodke. Med vrhunce letošnje sezone nedvomno sodijo množični nastop dijakov GCC na Noči Modrijanov 2018, koncert ob 95-letnici skladatelja Jakoba Ježa, praznični koncerti, nedavni večer ruske kulture, zmaga Šlagersov in deklet na tekmovanju Young Bohemia Prague. Glasbeniki se veselijo tudi sodelovanja na zaključnem recitalu violinistke Eve Vrečko 10. 5. v Narodnem domu, majskih nastopov na Ljubljanskem gradu in festivalu Veseli veter, FaVoZa pa tudi tradicionalne turneje ob koncu šolskega leta, ki bo fante tokrat vodila v Srbijo.

Zanimanje dijakov za glasbeno ustvarjanje, pa naj si bo to v različnih zasedbah oz. v glasbenih projektih kot so muzikali in glasbeno-gledališki performansi, je veliko in na šoli, ki se lahko kot edina slovenska srednja šola pohvali z nazivom Kulturna šola 2015-2020, z veseljem ugotavljajo, da iz leta v leto še narašča. Pestri so tudi načrti za prihodnost – že v septembru se bodo vsi glasbeni sestavi podali na turnejo v Berlin, decembra pa jih čaka tudi praznična turneja na Madžarsko.

PRILOGA: Fotografija z  lanskega pomladnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

MITJA SUVAJAC MED MLADIMI UPI 2019

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

MITJA SUVAJAC MED MLADIMI UPI 2019

Velik uspeh mladega fizika z Gimnazije Celje – Center

Mitja Suvajac, četrtošolec gimnazijskega programa na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se je uvrstil med trinajst prejemnikov finančnih sredstev razpisa Mladi upi 2019 Zavarovalnice Triglav za najobetavnejše mlade iz naše države. Nadvse radoveden in vedoželjen dijak, prejemnik številnih nagrad in priznanj, odličen naravoslovec, kulturnik, tutor in prostovoljec si nekoč želi tako kot Nikola Tesla izboljšati življenja ljudi z raziskavami na področju protetike. Po maturi na GCC ga bo študijska pot vodila v daljno Rusijo, na študij fizike v Moskvo. O svoji srednješolski strasti pa pravi, da je fizika samo matematični opis čarovnije, ki nas spremlja v našem življenju na vsakem koraku.

Njegovi največji dosežki so na področju fizike, matematike, zanima pa ga tudi astronomija in kozmonavtika. Med vsemi nagradami in dosežki ter priznanji je najbolj ponosen na lansko tretjo nagrado na Avstrijskem mednarodnem turnirju mladih fizikov, kjer bo čez teden dni kot kapetan tričlanske ekipe GCC nastopil že tretjič. Zelo uspešen je tudi v družboslovju – je aktiven član dijaške skupnosti, pobudnik različnih akcij in projektov na šoli, glasnik programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in član številnih slovenskih mladinskih delegacij na posvetih v okviru EU. Izjemen je tudi v debatah. S svetovnega tekmovanja World Scholar’s Cup v Vietnamu je prinesel medaljo za nastop v debatnem finalu in za 11. mesto med 4000 govorci z vsega sveta.

Na GCC so zelo ponosni na svoje dijake, ki z najvišjimi dosežki na številnih tekmovanjih iz znanja in športa, zlasti pa s številnimi akcijami in projekti na vseh mogočih področjih dokazujejo, da je glas mladih zelo pomemben, podpora njihovim idejam in prizadevanjem pa ključna za našo svetlo prihodnost.

PRILOGA: Fotografije Mitje Suvajca (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Mitja Suvajac, , 030 311 577

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945 

POMLADNI MEPI VIKEND NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

POMLADNI MEPI VIKEND NA GCC
Načrtovanje poletnih pustolovskih odprav osrednja tema tretjega MEPI vikenda v tem šolskem letu

Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je od leta 1956 svetovno priznan program osebnostnega razvoja, ki mlade spodbuja h kakovostnemu preživljanju prostega časa in jim pomaga odrasti v odgovorne, samozavestne ljudi, pripravljene na življenjske izzive. Pred petimi leti je k programu pristopila tudi Gimnazija Celje – Center (GCC), kjer je MEPI postal ena najprepoznavnejših obšolskih dejavnosti, ki vsako leto pritegne številne dijake. Letošnje leto jih pri programu sodeluje kar 55 dijakov, njihove aktivnosti pa usmerja 5 učiteljev in številni zunanji mentorji.

V petek in soboto, 5. in 6. 4., so na šoli potekale zadnje priprave na poskusne in pustolovske odprave na bronasti, srebrni in zlati stopnji. Te so sicer eno izmed štirih področij programa (poleg prostovoljstva, športa in veščin). Petkov večer, zlasti pa petkova noč in sobotno dopoldne so tako minili v znamenju orientacije, branja zemljevidov in načrtovanja poti, vodenih iger za krepitev timskega sodelovanja in odgovornosti, priprave hrane za večdnevne odprave in prenočevanja izven udobja domače postelje brez uporabe sodobnih tehnologij. Letošnji pomladni MEPI vikend so udeleženci popestrili tudi z obiskom nove različice Sobe pobega (Escape room), ki so jo pripravili dijaki GCC v šolski kleti. Ta za vse dijake in učitelje šole že dobro leto predstavlja odlično obliko utrjevanja sodelovanja in skupinskega dela.

Najdaljša in najzahtevnejša med letošnjimi odpravami bo mednarodna odprava na zlati stopnji v Nacionalni parku Snowdonia v Walesu (Velika Britanija), ki bo potekala med 16. in 26. 7. 2019. Udeležilo se je bo  27 udeležencev, zanjo pa morajo vsi zlatniki skrbeti tudi na izvedbeni ravni (zbiranje finančnih sredstev, načrtovanje odprave, priprava dokumentacije …). Pustolovske odprave na bronasti stopnji bodo v maju in juniju (Posavsko hribovje), na srebrni stopnji pa v juniju in avgustu (Pohorje).

Zanimiv mladinski program nad katerim kot častni pokrovitelj in eden izmed ustanoviteljev bdi princ Filip, vojvoda Edinburški, temelji na izkustvenem učenju, ki mlade spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Posameznik z mentorjem oblikuje svoj program, prilagojen svojim sposobnostim in željam. Posebnost izvajanja programa v Celju pa je nedvomno zelo dobro povezovanje med MEPI šolami, zelo aktivno pa ga podpira tudi Mestna občina Celje, ki je v programu spoznala zanimivo neformalno obliko dopolnjevanja mladinskih aktivnosti v mestu.

PRILOGA: Fotografije – GCC MEPI mentorji (od leve proti desni: Otmar Uranjek, Tina Bradeško, Miha Gartner, Alja Pristovšek, Marjeta Brežnik), študij terena s pomočjo virtualnega peskovnika, načrtovanje odprave (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

TRADICIONALNI TEK TREH GIMNAZIJ OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA

GIMNAZIJA LAVA, I. GIMNAZIJA V CELJU, GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Celjski gimnazijci in njihovi profesorji so že tretjič zapored z rekreativnim dogodkom počastili nedeljski svetovni dan zdravja

30 dijakov in 15 učiteljev s I. gimnazije v Celju, Gimnazije Lava Šolskega centra Celje in Gimnazije Celje – Center (GCC) se je v četrtek, 4. 4., podalo na rekreativni tek po Savinjskem nabrežju, skozi mestni park do razgledne ploščadi na Miklavškem hribu in do Polul, kjer so sklenili sedaj že tradicionalni Tek treh gimnazij. Tretjič zapored je svetovni dan zdravja povezal tri celjske šole, ki tudi sicer sodelujejo pri številnih projektih na področju kulture, znanosti in športa. Na tokratnem so se jim pridružili tudi dijaki in kolegi s Zespół szkół ekonomicznych nr. 1 iz poljskega Krakova, ki se te dni mudijo na GCC.

Letošnja organizatorica teka je bila Gimnazija Celje – Center, kjer je tudi sicer v teh dneh zelo pestro, saj Dijaški razvojni tim in spletni časopis Sledko že četrtič zapored pripravljata tematski teden zdravja, letošnje leto na temo »super hrana za možgane«. Med 1. in 6. 4. se bo tako v šoli in v mestu zvrstilo mnogo dogodkov, ki so posvečeni povezavi prehranskih navad in kognitivnih sposobnosti – dijaki se sprašujejo, kaj in kako morajo jesti, da bodo lahko maksimalno izkoristili svoj intelektualni potencial za učenje in znanje. Po predavanjih različnih strokovnjakov, tematskem kotičku s super hrano za možgane, jutranjo meditacijo, rekreativnimi dogodki, zdravim zajtrkom in dnevom zdrave malice, se bo teden sklenil s sodelovanjem na osrednji občinski prireditvi ob svetovnem dnevu zdravja, ki bo to soboto potekala v središču Celja.

PRILOGA: Skupinska fotografija s Teka treh gimnazij 2019 in Super hrana za možgane (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

DRUGI TEDEN PESTRE MLADINSKE IZMENJAVE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovana uredništva, cenjene novinarke in novinarji!

Vljudno vabljeni, da nas do petka, 5. 4., obiščete na GCC oz. spregovorite z našimi gosti s Poljske, ki se bodo ta teden mudili v Celju. Skupina bo DANES, 2. 4., obiskala tudi Ljubljano, kjer se bo ob 11h na Ljubljanskem gradu (Restavracija na gradu) sestala z veleposlanikom Poljske v Sloveniji, nj. eksc. Pawłom Czerwińskim. Prav tako vas vabimo, da spregovorite z našimi dijaki, ki so se letos 3- ali 10-mesecev mudili na izmenjavah na Japonskem, Islandiji, v Rusiji, Belgiji in Španiji.

ANA CELJSKA KOT MOTIV ZA NOVO DIJAŠKO IZMENJAVO NA GCC
V soboto se bo zaključila nova mednarodna dijaška izmenjava, ki jo na Gimnaziji Celje – Center pripravljajo v sodelovanju s Zespół szkół ekonomicznych nr 1 iz poljskega Krakova

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) veliko pozornosti posvečajo kvalitetnim odnosom s partnerskimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami iz Slovenije in tujine. Pri slednjih ne gre le za projekte programa Erasmus+, ampak tudi klasične izmenjave dijakov in učiteljev, ki z eno- ali dvotedenskimi študijskimi obiski spoznavajo druge kulture in šolske sisteme, ob tem pa tudi kulturno-zgodovinske znamenitosti drugih krajev. Že ustaljenim izmenjavam s Kruševcem, Trstom, Nijmegenom in Szegedom so na GCC letos dodali še eno – s Krakovom. Pobuda je tokrat zgodovinska, saj je Ana Celjska (1380-1416), kraljica Poljske in velika kneginja Litve, pokopana v Vavelski katedrali v Krakovu. Od 23. marca do 30. marca so v Krakovu gostili 22 dijakov in 2 profesorici z GCC, 24. marca pa se je začel slovenski del izmenjave, ko se v Celju mudi 24 dijakov in 3 profesorji s Zespół szkół ekonomicznych nr 1 Krakowie.

Tovrstne oblike pouka dijakom prinašajo zlasti znanja in razumevanje drugih kultur, ob tem pa krepijo vrednote strpnosti, solidarnosti, medkulturnega in medgeneracijskega dialoga ter širijo socialno mrežo. V času obiska Krakova so tako dijaki z GCC dodobra raziskali to zgodovinsko mesto in življenje Ane Celjske na Poljskem dvoru, se seznanili s kruto usodo judovskega prebivalstva v času II. svetovne vojne – obiskali židovsko četrt Kazimierz, Schindlerjevo tovarno in koncentracijsko taborišče Auschwitz, solni rudnik Wieliczka, obiskovali pouk z gostitelji in se spoznavali s poljsko kulinariko in kulturo. Tudi »slovenski teden« je pester – na programu je vse od pouka, delavnic na temo medkulturnosti, obiska Pokrajinskega muzeja in Starega gradu Celje, izlet po regiji, ekskurzija v Ljubljano in sprejem pri poljskem veleposlaniku nj. eksc. g. Pawłu Czerwińskemu, pa seveda tudi družabni del kot je obisk Term Laško, pa iskanje skritega zaklada v Celju in team building v novem Escape roomu, ki so ga dober mesec nazaj odprli v podzemlju GCC. Polno je izpolnjen tudi čas, ki ga poljski gostje preživljajo pri družinah gostiteljicah.

Ob Erasmus+ praksi za dijake programa predšolska vzgoja, strateških projektih za mobilnost dijakov in učnega osebja ter že omenjenih »klasičnih« izmenjavah, pa se dijaki GCC aktivno vključujejo tudi v prostovoljske programe Evropske solidarnostne sheme, Voluntariata in Aieseca ter v najstarejši program daljših dijaških izmenjav AFS. Pod okriljem slednjega je letos 6 dijakov z GCC 3- ali 10-mesecev preživelo oz. še preživlja na šolah na Japonskem, Islandiji, v Rusiji, Španiji in Belgiji.

PRILOGA: Fotografija poljsko-slovenske mladinske skupine (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

ANA CELJSKA ZNOVA POVEZALA CELJE IN KRAKOV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovana uredništva, cenjene novinarke in novinarji!

Vljudno vabljeni, da nas v prihodnjem tednu (1.-5. 4.) obiščete na GCC oz. spregovorite z našimi gosti s Poljske, ki se bodo ta teden mudili v Celju. Skupina bo 2. 4. obiskala tudi Ljubljano, kjer se bo ob 11h na Ljubljanskem gradu (Restavracija na gradu) sestala z veleposlanikom Poljske v Sloveniji, nj. eksc. Pawłom Czerwińskim. Prav tako vas vabimo, da spregovorite z našimi dijaki, ki so se letos 3- ali 10-mesecev mudili na izmenjavah na Japonskem, Islandiji, v Rusiji, Belgiji in Španiji.

V soboto se zaključuje prvi del nove mednarodne dijaške izmenjave, ki jo na Gimnaziji Celje – Center pripravljajo v sodelovanju s Zespół szkół ekonomicznych nr 1 iz poljskega Krakova, drugi del se bo med 31. 3. in 6. 4. odvil v Celju in Sloveniji

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) veliko pozornosti posvečajo kvalitetnim odnosom s partnerskimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami iz Slovenije in tujine. Pri slednjih ne gre le za projekte programa Erasmus+, ampak tudi klasične izmenjave dijakov in učiteljev, ki z eno- ali dvotedenskimi študijskimi obiski spoznavajo druge kulture in šolske sisteme, ob tem pa tudi kulturno-zgodovinske znamenitosti drugih krajev. Že ustaljenim izmenjavam s Kruševcem, Trstom, Nijmegenom in Szegedom so na GCC letos dodali še eno – s Krakovom. Pobuda je tokrat zgodovinska, saj je Ana Celjska (1380-1416), kraljica Poljske in velika kneginja Litve, pokopana v Vavelski katedrali v Krakovu. Od 23. marca do 30. marca so v Krakovu gostili 22 dijakov in 2 profesorici z GCC, 24. marca pa se začenja slovenski del izmenjave, ko bo Celje obiskalo 24 dijakov in 3 profesorji s Zespół szkół ekonomicznych nr 1 Krakowie.

Tovrstne oblike pouka dijakom prinašajo zlasti znanja in razumevanje drugih kultur, ob tem pa krepijo vrednote strpnosti, solidarnosti, medkulturnega in medgeneracijskega dialoga ter širijo socialno mrežo. V času obiska Krakova so tako dijaki z GCC dodobra raziskali to zgodovinsko mesto in življenje Ane Celjske na Poljskem dvoru, se seznanili s kruto usodo judovskega prebivalstva v času II. svetovne vojne – obiskali židovsko četrt Kazimierz, Schindlerjevo tovarno in koncentracijsko taborišče Auschwitz, solni rudnik Wieliczka, obiskovali pouk z gostitelji in se spoznavali s poljsko kulinariko in kulturo. Tudi prihodnji teden, ki ga bodo skupaj preživeli v Sloveniji bo pester – na programu je vse od pouka, delavnic na temo medkulturnosti, obiska Pokrajinskega muzeja in Starega gradu Celje, izlet po regiji, ekskurzija v Ljubljano in sprejem pri poljskem veleposlaniku nj. eksc. g. Pawłu Czerwińskemu, pa seveda tudi družabni del kot je obisk Term Laško, pa iskanje skritega zaklada v Celju in team building v novem Escape roomu, ki so ga dober mesec nazaj odprli v podzemlju GCC. Polno bo izpolnjen tudi čas, ki ga bodo poljski gostje preživeli pri družinah gostiteljicah.

Ob Erasmus+ praksi za dijake programa predšolska vzgoja, strateških projektih za mobilnost dijakov in učnega osebja ter že omenjenih »klasičnih« izmenjavah, pa se dijaki GCC aktivno vključujejo tudi v prostovoljske programe Evropske solidarnostne sheme, Voluntariata in Aieseca ter v najstarejši program daljših dijaških izmenjav AFS. Pod okriljem slednjega je letos 6 dijakov z GCC 3- ali 10-mesecev preživelo oz. še preživlja na šolah na Japonskem, Islandiji, v Rusiji, Španiji in Belgiji.

PRILOGA: Fotografija iz Krakova (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

PRAŠKO ZLATO ZA GLASBENIKE Z GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dve zlati priznanji in dve posebni nagradi na tekmovanju Yong Bohemia Prague za Dekliški pevski zbor GCC in zasedbo The Šlagers

Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center (GCC) z dirigentom Davidom Preložnikom in zasedba The Šlagers z mentorjem Sašem Šoncem sta na tekmovanju Young Bohemia Prague, ki je med 20. in 23. 3. 2019 potekalo v češki prestolnici, osvojili zlati priznanji, dekleta z GCC pa še dve posebni nagradi – za najbolj dovršeno tehnično izvedbo programa in za najboljšega dirigenta med vokalnimi sestavi. Gre za še en uspeh glasbenikov z GCC, šole, ki se lahko pohvali že z več kot šestdesetletno tradicijo neprekinjenega delovanja glasbenih zasedb (letos jih na šoli deluje kar 9) in edino med slovenskimi srednjimi šolami, ki nosi naziv Kulturna šola 2015-2020.

Tekmovanje Young Bohemia, ki že 14 let poteka v Pragi, je namenjeno mladinskim vokalnim in inštrumentalnim glasbenim sestavom. Privablja glasbenike s celega sveta in tudi letos sta se obe zasedbi z GCC pomerili z močno konkurenco – 24 sestavi iz 16 držav (Estonija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Rusija, Srbija, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija in ZDA). Tekmovalnemu nastopu Celjanov je prisluhnil tudi veleposlanik Republike Slovenije na Češkem nj. eksc. mag. Leon Marc, ki se je po tekmovanju tudi sestal z dijaki in mentorji.

Sezona pa se za glasbene zasedbe z GCC še zdaleč ni končala. Že v prihodnjih tednih jih čakajo nastopi v Hrastniku, Mariboru in Celju, pa tudi vsakoletni Pomladni koncert, ki bo 25. aprila v Narodnem domu Celje. Maja sledijo še revialni nastopi in nastop DPZ ter Šlagersov na festivalu Veseli veter, v začetku julija pa pevce FaVoZe še tradicionalna turneja, ki bo zasedbo letos vodila v Srbijo.

PRILOGA: Fotografije DPZ in Šlagersov ter fotografija DPZ z veleposlanikom mag. Marcem (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
David Preložnik, DPZ GCC, , 041 804 826
Sašo Šonc, THE ŠLAGERS, , 041 319 153
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945 (v tujini do 31. 3.)

VRTILJAK PREDŠOLSKE VZGOJE V POZDRAV LETOŠNJI POMLADI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

VRTILJAK PREDŠOLSKE VZGOJE V POZDRAV LETOŠNJI POMLADI
Tradicionalni pisani večer z dijaki predšolske vzgoje na Gimnaziji Celje – Center in otroki iz vrtca Zarja letos v četrtek, 28. 3., ob 17. uri v Celjskem domu na temo zdravja …

Gimnazija Celje – Center (GCC) sodi s tremi izobraževalnimi programi med večje srednje šole v regiji. Ob splošni in umetniški gimnaziji program predšolska vzgoja, kjer se izobražuje nekaj več kot 300 bodočih vzgojiteljic in vzgojiteljev, predstavlja neposredno vez z bogato preteklostjo stoletne secesijske lepotice v današnji Kosovelovi ulici, kjer je po drugi svetovni vojni začelo delovati celjsko učiteljišče.

Osrednja prireditev za javnost, ki jo že vrsto let zapored pripravljajo dijakinje in dijaki predšolske vzgoje, je Vrtiljak. Letošnji se bo zavrtel v četrtek, 28. 3., ob 17. uri v veliki dvorani Celjskega doma, njegova posebnost pa je nedvomno tudi to, da dijaki vsako leto v goste povabijo otroke iz celjskih vrtcev. Tokrat bodo z bodočimi vzgojitelji in vzgojiteljicami sodelovali otroci iz vrtca Zarja, ki se bodo skupaj z dijaki predstavili na največjem celjskem odru. Rdeča nit večera je zdravje, ki je ponudilo izziv več kot 200 nastopajočim za pripravo pisane palete ustvarjalnih glasbenih, gledaliških in plesnih točk.

Tako pester kot bo četrtkov večer, je pester tudi izobraževalni program predšolska vzgoja, ki ob splošnih predmetih ponuja tudi strokovne, ki spodbujajo široko ustvarjalnost dijakov in jih usposabljajo za delo v vrtcu. Šola v okviru redne prakse in različnih projektov sodeluje z vsemi vrtci v regiji, Otroškim muzejem Hermanov Brlog, Osrednjo knjižnico Celje ter drugimi javnimi zavodi, zadnjih nekaj let pa tudi s partnerji iz tujine. Že dve šolski leti zapored dijaki lahko prakso opravljajo tudi v tujini (Malta, Severna Irska, Irska, Velika Britanija, Portugalska, Španija), in sicer v okviru programa Erasmus+, na šoli pa odlično deluje tudi Izobraževalno središče GCC, ki s predavanji, delavnicami in seminarji za vzgojitelje, učitelje in dijake povezuje strokovna znanja po celotni izobraževalni vertikali.

PRILOGA: Fotografije z lanskega Vrtiljaka (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj, T: 041 708 945, E: , S: www.gcc.si

GCC EU STROKOVNI POTEPI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

GCC PONOVNO NA STROKOVNIH POTEPIH PO EVROPI
Z obiskom Evropskega parlamenta v Strasbourgu se na Gimnaziji Celje – Center nadaljujejo pomladne mobilnosti dijakov in učiteljev ter aktivnosti v okviru programa Šola ambasadorska EP

Z odlično uvrstitvijo na jesenskem tekmovanju Evrošola, so si dijaki 2. b programa splošna gimnazija na Gimnaziji Celje – Center (GCC) prislužili nagradni izlet v Strasbourg, ki so ga v spremstvu mentorjev Barbare Arzenšek in Miha Gartnerja obiskali med 14. in 17. marcem. Drugošolci so ob ogledu in spoznavanju parlamenta aktivno sodelovali tudi v debati o perspektivi mladih v EU in bližnjih evropskih volitvah ter razpravljali o aktualnih problemih, ki pestijo povezavo. V tem tednu pa se je na Erasmus+ mobilnosti učnega osebja  v okviru projekta GCC evropska točka za nadarjene na Siciliji mudila tudi profesorica Barbara Hernavs, v tednu med 18. in 22. marcem pa so na programu zdaj že tradicionalne izmenjave učiteljev GCC in Liceja Franceta Prešerna v Trstu.

23. marca se na šoli začenja tudi povsem novi projekt mobilnosti za dijake – izmenjava z Ekonomsko gimnazijo iz poljskega Krakova, ki jo bodo GCCjevke in GCCjevci obiskali med 23. in 30. 3., potema pa bodo do 6. 4. v Celju in Sloveniji gostili poljske dijake. Istočasno bo v mestu Odda na norveškem potekalo drugo srečanje partnerjev projekta Will To Motivat(E)U, ki bo namenjeno poglobljeni analizi programov za karierni razvoj dijakov in zaposlenih ter preventivnimi aktivnostmi na področju izgorevanja v šolstvu oz. na delovnih mestih.

21. marca se na mednarodno glasbeno tekmovanje v Pragi odpravljata tudi dve glasbeni zasedbi GCC – Dekliški pevski zbor in instrumentalna zasedba The Šlagers, ki se bosta tam pomerili z mladinskimi glasbenimi sestavi iz Evrope in sveta. Pester prvi del pomladi, bo v znamenju mobilnosti minil v tednu pred prvomajskimi počitnicami, ko bodo GCC obiskali učitelji z gimnazije BORG Lienz oz. med počitnicami, ko je na programu strokovna ekskurzija dijakov in učiteljev v Gruzijo in Armenijo.

PRILOGA: 2. b z razredničarko Barbaro Arzenšek in prof. Miho Gartnerjem na poti v Strasbourg (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

POMLAD, NESKONČNE SANJE …

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni večer ruske kulture Gimnazije Celje – Center ob svetovnem dnevu poezije

Že enajsto leto zapored se bo na predvečer svetovnega praznika poezije in prvega pomladnega dne v sredo, 20. 3., ob 19. uri v veliki dvorani Narodnega doma začela prav posebna literarno-glasbeno-plesna prireditev, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom Veleposlaništva Ruske federacije in s podporo Društva Slovenija Rusija. Posebni gost večera, ki ga bodo pripravili sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Celje – Center (GCC) ter učenci III. OŠ Celje in OŠ Frana Roša, bo veleposlanik ruske federacije nj. eksc. g. Doku Zavgajev, skupaj z njim pa bodo v Celje ta dan prišli tudi številni ugledni gostje s področja politike, diplomacije, kulture in šolstva.

Na pobudo GCC in soorganizatorja večera alumni Društva GCC, ki negujeta medkulturni dialog tudi z aktivnim sodelovanjem v mednarodni organizaciji Unesco ASPnet, bodo letošnji večer ruske besede, glasbe in plesa nastopajoči posvetili poeziji slavnih slovenskih in ruskih poetov. Ruščina je sicer eden izmed devetih tujih jezikov, ki jih poučujejo na GCC, s prihodnjim šolskim letom pa jo bodo lahko dijaki izbrali tudi kot drugi tuji jezik.

»Pomlad, neskončne sanje …/ ВЕСНА – БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЮ МЕЧТА« je verz ruskega pesnika Aleksandra Bloka, ki je ponudil rdečo nit več kot 100 ustvarjalcem tega pomladnega večera na osrednjem celjskem kulturnem odru. Za ples in glasbo, ki bosta dopolnila pester preplet slovenske in ruske poezije, bodo poskrbeli Plesna skupina GCC in glasbeniki – Dekliški pevski zbor, FaVoZa, Nonet GCC, solisti in zasedba The Šlagers. Večer se bo, kot je že v navadi, sklenil s kratkim kulinaričnim popotovanjem v daljno Rusijo v stranski dvorani Narodnega doma v Celju.

PRILOGA: Fotografije s prejšnjega večera ruske kulture v Celju (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

EVROPSKI TEDEN NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Ambasadorja Evropskega parlamenta v Strasbourgu, 50. simulacija zasedanja EP v Parizu, mladi za boljšo prihodnost Evrope v Bruslju in učitelji na delovnem obisku Erasmus + v Szegedu

Zimske počitnice so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) minile v znamenju številnih evropskih aktivnosti in študijskih obiskov. Vse aktivnosti so potekale pod okriljem programov Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Unesco šola ter Erasmus +. Tako sta se med 14. in 16. 2. tretješolca Ajda Kostevc in Aljaž Primožič udeležila vseslovenske ekskurzije v Strasbourg, kjer so mladim podrobneje predstavili delovanje evropskih inštitucij in karierne možnosti. V soboto, 16. 2., sta se Maja Kosi in Klavdija Košec podale na enotedensko simulacijo zasedanja Evropskega parlamenta, ki je potekala v Parizu in Strasbourgu. Maja je vodila slovensko delegacijo, v kateri so sodelovali še Inja Dokl in Timotej Pukšič z Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer in Luka Perc z Gimnazije Kranj. Dijaki so sodelovali v različnih odborih in oblikovali skupno resolucijo, v okviru obiska pa so obiskali tudi nekaj znamenitosti, sprejel pa jih je tudi slovenski veleposlanik v Franciji nj. eksc. g. Andrej Slapničar.

Od 16. do 19. 2. se je v Bruslju mudil tudi četrtošolec Mitja Suvajac, ki je skupaj s študentko evropskih študij Niko Ilić zastopal Slovenijo v mladinski razpravi o prihodnosti Unije, položaju mladih v Evropi in bližnjih evropskih volitvah. Na povabilo Evropske komisije se je v Bruslju zbralo 200 mladih iz cele EU. Od 17. do 23. 2. pa so se v južnomadžarskem mestu Szeged mudili tudi profesorice Marjana Turnšek, Ana Pečnik, pomočnik ravnatelja Bojan Kostanjšek in ravnatelj Gregor Deleja. Delovni obisk na Srednji šoli Moravarosi je potekal pod okriljem programa Erasmus +, namenjen pa je bil izmenjavi dobrih praks na področju inovativnih učnih okolij, dela z nadarjenimi in prihodnjih sodelovanj. Obe šoli sicer uspešno sodelujeta tudi v okviru dvoletnega medšolskega projekta Will to motivatE(U).

V znamenju EU pa bo minil tudi marec. 13. 3. se bo na pot proti Strasbourgu podal 2. b razred, ki je eden izmed zmagovalcev letošnjega kviza Evrošola, sredi marca bo Sicilijo obiskala prof. Barbara Hernavs, kjer se bo v Palermu udeležila konference na temo inovacij v šolskem prostoru, konec meseca pa bodo v norveško mesto Odda odpotovali tudi profesorici Nives Laul in Simona Painkret ter ravnatelj Gregor Deleja. Srečanje partnerjev projekta WTM bo namenjeno raziskovanju praks na področju preprečevanja izgorevanja v šolskem prostoru s ciljem, da partnerji (Islandija, Norveška, Madžarska, Hrvaška in Italija) pripravijo sistemsko pobudo za integracijo varovalnih mehanizmov in metod za zgodnje odkrivanje in preprečevanje elementov, ki vodijo v preobremenjenost in izgorelost.

PRILOGE: Fotografije s študijskih obiskov – EDIC v Bruslju (Nika Ilič in Mitja Suvajac), MEP Paris Strasbourg (Maja Kosi, Klavdija Košec, Inja Dokl, Timotej Pukšič, Luka Perc), Šola EP v Strasbourg (Ajda Kostevc in Aljaž Primožič), senčenje v Szegedu (Ana Pečnik, Marjana Turnšek, Gregor Deleja) – vse arhiv GCC.

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041  708 945,  

TRPLJENJE MLADE HANE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z novo gledališko premiero bodo 28. 2. na Gimnaziji Celje – Center zaokrožili pester mesec kulture

Predstava Trpljenje mlade Hane temelji na istoimenski pesniški zbirki vsestranske celjske umetnice Katje Gorečan (1989). Avtor dramatizacije in režiser prestave je tretješolec Gimnazije Celje – Center (GCC) Aljaž Primožič, ki je tudi pobudnik in spiritus agens šolske gledališke skupine Središče. Ta je nastala leta 2017, v njej pa je doslej v treh produkcijah (D. Zajc: Jagababa, 2017, O. Wilde:  Saloma, 2018, K. Gorečan: Trpljenje mlade Hane, 2019) sodelovalo že več kot 30 dijakov. Središče deluje pod mentorstvom profesoric Ane Pečnik in Jasmine Temnik Kerš, ki je bila poleg Primožiča tudi glavna pobudnica nastanka skupine. Premiera Trpljenja mlade Hane bo v četrtek, 28. 2., v mali dvorani Celjskega doma, prva ponovitev pa dan kasneje, 1. 3., obakrat ob 19. uri. Predstava ni primerna za mlajše od 12 let, vstop je prost, je pa omejeno število sedežev, zato so obvezne rezervacije (, 03 428 57 00).

Pesniška zbirka Trpljenje mlade Hane je spev mladosti in hkrati krik vsakega, ki se je vsaj enkrat znašel na prepadu med stvarnostjo in idealom. Avtorica v pesmih riše pobalinsko junakinjo, ki se kljubovalno in občasno celo vulgarno zoperstavlja vsem prelomnim trenutkom življenja, kot so prva menstruacija, spopadanje z anoreksijo in zmenkarije z brezdomci, hkrati pa ve, da nima prav in da bo to zanjo zelo boleče … Po izidu zbirke leta 2011 so kritiki zapisali, da gre za enega najbolj odkritih priklonov znanilcu nemške in evropske romantike J. W. Goetheju in njegovemu Wertherju. A ambiciozni poklon vsebuje tudi humorni odklon od wertherjanskega čustvovanja, zato bi Hana lahko bila Werther, pa to ni. To je tudi osnovno izhodišče prve dramatizacije te pesniške zbirke, ki je nastala pod peresom nekoga, ki predstavlja prav tisto generacijo, ki navdihuje sleherni verz Katje Gorečan.

Primožičevi Hani bodo misli, glas in stas tokrat posodile Ivana Čačič, Ajda Kostevc, Tara Soderžnik in Lana Vincelj, v vlogi Boga pa bo nastopil Blaž Pavlič. Hane in Bog so v goste na GCC pred premiero povabili tudi Katjo Gorečan – tako bo z dijaki o Hani in drugih stvareh spregovorila v torek, 26. 2., ob 11.30 v knjižnici Gimnazije Celje – Center.

Gre za drugo gledališko produkcijo letošnjega leta na GCC, ki ponosno nosi tudi naziv Kulturna šola 2015-2020. V začetku meseca so namreč člani Dramske skupine GCC na oder uspešno postavili igro Bog masakra francoske komediografinje Yasmine Reza. Na šoli pa bo kulturno pestro tudi marca – v sredo, 20. 3., dijaki pripravljajo tradicionalno prireditev ob svetovnem dnevu poezije, tokrat v sodelovanju z Veleposlaništvom Ruske federacije, 28. 3. pa se bo v Celjskem domu zavrtel Vrtiljak dijakov programa predšolska vzgoja.

PRILOGA: Fotografije z vaj in fotografija ekipe z avtorico, režiserjem in mentorico Jasmino Temnik Kerš (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Aljaž Primožič, režiser, , 030 658 897
Gregor Deleja, ravnatelj, , 041 708 945  

GCC GRE V PEKING

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Velik uspeh dijakov z Gimnazije Celje – Center na slovenski etapi mednarodnega tekmovanja Scholar’s Cup

Minuli konec tedna je v Ljubljani potekala slovenska etapa mednarodnega tekmovanja v znanju Scholar’s Cup. 450 tekmovalcev iz 45 slovenskih šol se je pomerilo v debati, kreativnem pisanju in kvizu. Tekmovanja so se udeležile tudi 4 ekipe z GCC, ki so nastopile pod mentorskim vodstvom prof. Mateje Glušič Lenarčič in dosegle odlične rezultate, ki so jim zagotovili tudi vstopnico na svetovno tekmovanje World Scholar’s Cup, ki bo med 21. in 26. 6. 2019 potekalo v Pekingu (Kitajska). Tja bodo odpotovali tretješolci Klara Eva Draškovič, Nina Lana Vidmar, Lara Dea Golob, Neža Leskošek, Zala Kježar, Matej Zidarn, drugošolki Gabrijela Laznik Zalaznik, Pia Jelena Džakulin ter prvošolke Zala Zupančič, Sara Kukaj in Tea Simić. 

Izmed dijakov z GCC sta na tekmovanju najvišje mesto dosegla Klara Eva Draškovič in Matej Zidarn,  med vsemi sodelujočimi ekipami pa se je ekipa Klara Eva Draškovič, Nina Lana Vidmar in Gabrijela Laznik Zalaznik uvrstila na 5. mesto, ekipa v sestavi Lara Dea Glob, Neža Leskošek in Matej Zidarn pa na 8. mesto.

V minulem tednu pa so na GCC zabeležili še en mednarodni uspeh – v 1. krogu evropskih statističnih iger sta četrtošolki Maja Ciglar in Manca Strah bili med najuspešnejšimi, saj sta dosegli vse točke in si delita prvo mesto s še tremi ekipami iz države. Tretješolki Mojca Komerički in Nastja Zvonar sta se prav tako uvrstili v 2. krog, kjer so bodo tekmovalci spopadli z izdelavo seminarske naloge na osnovi določenih podatkov, ki jih bo posredoval Statistični urad Republike Slovenije.

PRILOGA: Fotografija GCC Scholar’s Cup ekipe (arhiv GCC)

Dodatne informacije: 

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,  

Gregor Deleja, prof.,

ravnatelj Gimnazije Celje – Center

T: 041 708 945

E:

S: www.gcc.si

ZA DOMOVINO – S KULTURO NAPREJ!

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Letošnji kulturni praznik bodo na Gimnaziji Celje – Center počastili s tradicionalnim dopoldanskim dogajanjem in večernim performansom Lučka v temi na dvorišču za šolo

Za domovino – s kulturo naprej! je geslo letošnjega kulturnega praznika na Gimnaziji Celje – Center, ki ga bodo počastili kar z dvema prireditvama v četrtek, 7. 2. Ob 8.45 se bo v stari telovadnici šole začel tradicionalni dogodek GCC ima talent za kulturo, v programu pa bodo sodelovali glasbeniki, pevci, plesalci in interpreti svoje avtorske poezije ali poezije drugih avtorjev. Kultura ima sicer na tem celjskem zavodu, ki kot edina slovenska srednja šola nosi naziv Kulturna šola, izjemen pomen, ki ga dijaki in učitelji s pestrim dogajanjem in kulturnimi projekti na številnih področjih negujejo že desetletja.

V večernem delu, ki se bo začel ob 18.00 na dvorišču za šolo, pa so moči združile mlade pesnice in pesniki z GCC, kemijski krožek in znana slovenska skupina Čupakabra. Performans Lučka v temi bo uvedla avtorska poezija dijakov GCC, ki ustvarjajo pod mentorskim vodstvom celjskega igralca in pesnika Kristiana Koželja, osrednji del pa bodo na povabilo dijakov kemijskega krožka in prof. Jožice Kovač izvedli umetniki performansa s poudarkom na ognjenih učinkih. Čupakabrin akrobatsko-igralski kolektiv izpolnjuje slovenski kulturni prostor na področju cirkusa, skozi njegovo prizmo opazuje svet in z gibom pripoveduje zgodbe. Ob slovenskem kulturnem prazniku bodo znamenito dvorišče GCC z rondojem spremenili v pravljično deželo, kjer drobna Lucija išče luč v temni deželi. S pomočjo čarovnika, škrata in ognjene vile jo najde, a povsem drugje kot je mislila. Dobre pol ure trajajoča predstava je namenjena dijakom, učiteljem, staršem in širši javnosti, bo v vsakem vremenu, vstop pa je brezplačen.

Pravljični spektakel, ki govori o čustvih in odnosih s pomočjo giba in pirotehničnih efektov, bo nedvomno zanimiva popestritev pestrega prazničnega dogajanja v knežjem mestu. Na GCC pa bo po januarski premieri drame Bog masakra Yasmine Reza to nadaljevanje dogajanja v mesecu kulture, ki ga bodo sklenili s premiero dramatizacije pesniške zbirke Trpljenje mlade vsestranske celjske umetnice Katje Gorečan, ki bo 28. 2. v Celjskem domu.

PRILOGA: Fotografije s predstave Lučka v temni deželi (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, 

SLOVENSKI DEBATERJI V KNEŽJEM MESTU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Gimnazija Celje – Center je 26. 1. gostila državni debatni turnir, kjer se je odlično odrezala tudi »hišna ekipa«, ki je zasedla 3. mesto

Mladinska debata ima na Gimnaziji Celje – Center že več kot dvajsetletno tradicijo in debaterji z GCC se lahko pohvalijo s številnimi dosežki na domačih in tujih turnirjih. Minulo soboto so na šoli gostili tudi januarski državni debatni turnir, kjer se je v slovenski in angleški debati pomerilo 40 srednješolskih ekipi iz vse države. Domača kipa v kateri so sodelovali tretješolca Hana Lesjak in Matjaž Korenak ter drugošolka Vita Viva Marolt je v slovenskem delu turnirja osvojila odlično 3. mesto, prvo in drugo mesto pa sta zasedli ekipi s I. gimnazije Maribor in Gimnazije Poljane. V angleškem delu so si prva tri mesta razdelile ekipe z Gimnazije Bežigrad in II. gimnazije Maribor. Na turnirju, ki ga je organiziral ZIP – Za in proti, zavod za kulturo dialoga, je sicer sodelovalo 120 debaterk in debaterjev s 14 slovenskih srednjih šol.  

Za debaterje z GCC, ki jih v letošnjem šolskem letu vodita mentorja Valerija Zorko in Jure Macuh, pa to še ni konec letošnje sezone. V marcu in aprilu jih čakata še mednarodni debatni turnir v Ljutomeru  državni finale. Med 16. in 23. 2. bosta četrtošolka Klavdija Košec in tretješolka Maja Kosi vodil slovensko delegacijo na simulaciji Evropskega parlamenta, ki bo potekala v Parizu in Strasborgu, kamor bosta med 14. in 16. 2. odpotovala tudi tretješolka Ajda Kostevc in Aljaž Primožič v okviru programa Šola ambasadorka EP. Le nekaj dni kasneje pa se bo na velikem mladinskem posvetu v Bruslju, ki ga pripravljajo na temo bližnjih evropskih volitev mudil tudi četrtošolec Mitja Suvajac. Debaterji z GCC pripravljajo tudi pestro dogajanje na šoli v tradicionalnem majskem tednu Evrope, ki ga bodo letos v celoti posvetili volitvam.

PRILOGA: Fotografija tretjeuvrščene ekipe z GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,   

BOG MASAKRA V KNEŽJEM MESTU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Premiera in repriza Dramske skupine GCC 30. in 31. januarja v Celjski dom prinaša pronicljivi in angažirani humor sodobne francoske komedije

Francoska komediografinja Yasmina Reza je avtorica najuspešnejših komedij našega časa. Pogosto jo primerjajo z velikim Molièrom, saj so njene komedije izoblikovane bravurozno in sprožajo salve smeha, pri tem pa vselej izkazujejo resen in izostren premislek o sodobnem svetu. Je ena najsvetlejših zvezd sodobne francoske in evropske dramatike, ki je s svojim prepričljivim dramskim jezikom nagovorila tudi dijake Gimnazije Celje – Center in mentorico Dramske skupine GCC prof. Bergit Vrečko. V sredo in četrtek, 30. in 31. 1. 2019, bodo  ob 19. uri na odru male dvorane Celjskega doma pripravili premiero in prvo ponovitev igre Bog masakra, ki je bila krstno uprizorjena leta 2006. V glavnih vlogah bodo nastopili tretješolki Jona Kunej in Tina Reher ter četrtošolca Leon Golub in Adrian Ledl, režijsko taktirko pa je vihtela Bergit Vrečko. Vstop na predstavo je prost, je pa obvezna predhodna rezervacija sedežev.

In zaplet ter bistvo intrigantne zgodbe? Najstniški spor, ki vodi v pretep … Da bi razčistili nezgodo, se srečajo starši obeh otrok, vsi kultivirani, dobro situirani in zasidrani v udobju njihovih na videz popolnih življenj. Ko se skozi pogovor o mladostniški objestnosti sproži mehanizem spora, ga ne morejo več ustaviti. Skozi diabolični humor in zlobno retoriko bodo izpostavljene njihove temne točke in življenjski nazori. Bistvo te konverzacijske drame pa ni spoznanje o tem, kako hitro lahko zdrsnemo poč črto v brezno primitivizma, ampak o tem, da vsak lahko pride do točke, kjer ni več varovalnih mehanizmov – do tja, kjer ne deluje nobena kulturna norma – ne solidarnost med spoloma, ne pripadnost zakonskemu partnerju, ne kultiviranost in korektnost, ne družbeni angažma.

Gre za prvo izmed dveh gledaliških premier, ki jih na GCC pripravljajo v čast letošnjemu kulturnemu prazniku. Že konec februarja (28. 2.) bo druga šolska gledališka skupina Središče v mali dvorani Celjskega doma pripravila premiero dramatizacije pesnitve Trpljene mlade Hane celjske umetnice Katje Gorečan, ki jo režira tretješolec Aljaž Primožič (ponovitev 1. 3.). Na predvečer kulturnega praznika pa na dvorišču za Gimnazijo Celje – Center mlade pesnice in pesniki z GCC v sodelovanju s performativno skupino Čupakabra ob 18h pripravljajo ognjeni poetični spektakel, ki ga prav tako ne smete zamuditi.

PRILOGA: Dramska skupina GCC z mentorico prof. Bergit Vrečko (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

ŠTAJERSKA IMPRO TEKMA V KNEŽJEM MESTU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

18. 1. se v Celjskem mladinskem centru nadaljuje letošnja Šolska improliga, tokrat z ekipami iz Celja, Maribora in Ljubljane

Gimnazija Celje – Center (GCC) in njena impro ekipa Belo na belem, še vedno edina srednješolska ekipa improvizacijskega gledališča v regiji, v petek, 18. 1., ob 17. uri v Celjskem mladinskem centru gostita januarsko tekmo ŠILE, šolske impro lige, v kateri sodelujejo srednješolske ekipe iz vse države. V prvem nizu se bodo na MCCjevem odru pomerili improvizatorji z GCC in Rudolfovi majstri s I. gimnazije Maribor, v drugem delu pa ljubljanski ekipi z Gimnazije Vič in Gimnazije Bežigrad.  Na GCC je sicer v to zanimivo dejavnost, ki dopolnjuje sicer izjemno razgiban kulturni mozaik šole, letos vključenih 20 dijakov, njihova mentorica pa je Mojca Frim. Glavni cilj improvizacijskega gledališča in ŠILE, ki na ravni države povezuje srednješolske improvizatorje, pa je sodelovanje, javno nastopanje, spoznavanje izrazne plati verbalne in neverbalne komunikacije ter spodbujanje ustvarjalnosti in gledališke oz. odrske izkušnje, ki jo pri impru pomembno sooblikuje tudi občinstvo.

Srečanje improvizacijskih srednješolskih ekip v Celju pa na GCC pomeni tudi uvod v dva gledališka meseca, ki prinašata kar dve premieri in številne druge dogodke. V sredo, 30. 1., bo Dramska skupina GCC z mentorico prof. Bergit Vrečko na odru male dvorane Celjskega doma uprizorila zanimivo delo Bog masakra francoske avtorice Yasmine Reza, slab mesec kasneje, natančneje 28. 2., pa bodo člani gledališkega kolektiva Središče v režiji tretješolca Aljaža Primožiča na istem odru uprizorili dramatizacijo Trpljenja mlade Hane celjske umetnice Katje Gorečan. Obe premieri na GCC posvečajo letošnjemu mesecu kulture, ki pa ga bodo 7. 2. obeležili tudi s tradicionalno dijaško prireditvijo GCC ima talent za kulturo in večerno ognjeno-poetično predstavo, ki jo v sodelovanju pripravljajo šolske pesnice in pesniki ter znana slovenska performativna skupina Čupakabra.

PRILOGA: Belo na belem in Rudolfovi majstri (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

NOVOLETNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE – CENTER

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeniki z GCC bodo drugi del sezone začeli s tradicionalnim novoletnim koncertnim dogodkom 7. januarja v cerkvi sv. Duha v Celju

Žlahtna tradicija glasbenih sestavov Gimnazije Celje – Center (GCC), ki letos beležijo že 61. sezono neprekinjenega glasbenega ustvarjanja, je nedvomno tradicionalni novoletni koncert. Že štiriindvajsetič zapored bodo mladi ustvarjalci v drugo polovico letošnje sezone s pesmijo zakorakali v ponedeljek, 7. 1. 2019, ob 18.30 v cerkvi sv. Duha v Celju. Nastopili bodo Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, FaVoZa pod vodstvom Gregorja Deleje, Nonet+ GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein in The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca. Tudi tokrat so na edini srednji šoli naše države, ki se ponaša s statusom Kulturna šola, pripravili pester program del iz slovenske in evropske glasbene zakladnice, ki jih je navdihnil božično-novoletni čas.

Na GCC, ki s tremi izobraževalnimi programi in več kot 900 dijaki sodi med večje srednje šole v regiji, se lahko pohvalijo s številnimi uspehi in obšolskimi dejavnostmi, med katerimi ima posebno mesto in tradicijo prav glasba. Letos na šoli deluje kar 9 glasbenih sestavov. V letošnjo glasbeno sezono so na GCC vstopili z množičnim nastopom na Noči Modrijanov ter novembrskim koncertom ob 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa, ki mu je sledil glasbeno-literarni večer Poezija iz samovarja. Decembrski Miklavžev koncert in veseli december na šolskih hodnikih pa sta služila kot uvod v drugi del sezone, ki se začenja z novoletnim koncertom pri sv. Duhu. Tudi druga polovica šolskega leta bo na GCC zelo pestra – mesec kulture bo v znamenju številnih nastopov, marca sledi maturantski ples GCC, kjer imajo posebno mesto tudi glasbene zasedbe, pa koncert v Bistrici ob Sotli in veliki ruski večer 21. 3. 2019. Dan kasneje dekleta in Šlagersi odpotujejo na tekmovanje v češki Pragi, aprila in maj sledijo Pomladni koncert ter revialni nastopi, konec junija pa se FaVoZa odpravlja na tradicionalno turnejo ob Dnevu državnosti, ki jih bo tokrat vodila k Slovencem živečim v Srbiji.

PRILOGA: Fotografija z novoletnega koncerta 2018 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center, 041 708 945,

Splet: www.gcc.si

GCC OSREČUJE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovana uredništva, cenjene novinarke in novinarji!
V nadaljevanju vam pošiljam obvestilo o dobrodelnih akcijah na GCC, ki jih vodijo naši dijaki. Prosim vas, da z objavami v medijih podprete njihov trud in prizadevanja ter jim izrečete dodatno priznanje, ki jih bo še utrdilo v veri, da lahko tudi mladi z majhnimi koraki pripomorejo k lepi prihodnosti in da se njihov glas vendarle sliši. Vljudno vabljeni tudi na zadnji humanitarni dogodek letošnjega leta – GCC osrečuje za varovance Sončka, ki bo v četrtek, 20. 12., ob 16. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje. Iskrena hvala za vso vašo pomoč v tem in preteklih letih ter lepe predpraznične dni! Gregor Deleja

Dijaki Gimnazije Celje – Center koledarsko leto že tradicionalno zaključijo z dobrodelnimi projekti, letos so bili to kar trije – #zaMaloHišo, Anina zvezdica in GCC osrečuje

Prostovoljno delo in dobrodelnost imata na Gimnaziji Celje – Center že dolgo tradicijo, šola pa se ponaša tudi z nazivom Junaki našega časa, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Eden najodmevnejših vsakoletnih humanitarnih dogodkov so nedvomno tradicionalni oktobrski dobrodelni koncerti s katerimi so v preteklih letih na GCC zbrali že več kot 60.000 evrov. Tradicionalne pa postajajo tudi nekatere ostale akcije, ki že dlje časa spodbujajo dijake, da se z različnimi aktivnostmi odzivajo na probleme tistih, ki jim življenje ni tako naklonjeno kot njim. Pri Anini zvezdici GCC sodeluje že 6 let zapored, v zadnjih dveh letih tudi s podporo številnih celjskih šol in vrtcev, ki jim je odslej uspelo zbrati že več kot 3 tone hrane z daljšim rokom trajanja. Po lanskoletni akciji #zaPalčico, ki je nastala na ponudbo dijaka predšolske vzgoje Kristjana Vebra, so letos na GCC in po številnih ustanovah in podjetjih iz cele Slovenije zbirali materialne potrebščine zbirali za Malo hišo na Pilštanju, ki že dobrih deset let skrbi za ogrožene otroke iz vse Slovenije. Akcija je trajala od začetka novembra do 18. 12. in v tem času so na GCC zbrali 2 polna kombija materiala.

Pestro je tudi na področju prostovoljnega dela, v okviru se dijaki GCC udejstvujejo kot tutorji, pomočniki v domovih za ostarele in šolah s prilagojenim programom, mladinskih centrih in društvih ter v okviru programa Mednarodno priznanje za mlade. Na šoli je aktivnih več kot 300 prostovoljcev.

Zadnja humanitarna akcija, ki jo že tretje leto zapored organizirajo dijaki, ki obiskujejo podjetniški krožek GCCStartUp, pa je božična sprejem za socialno ogrožene otroke iz Celja in okolice. Letos akcija poteka v sodelovanju z Interact klubom Celje, dijaki pa so v goste v Hermanov brlog povabili varovance celjskega Sončka, ki je del nacionalne mreže, ki skrbi za otroke s cerebralno paralizo. Zanje pripravljajo poseben kulturno-kulinarični dogodek, ki bo v četrtek, 20. 12., ob 16. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje.

PRILOGA: Kristjan Veber in akcija #zaMaloHišo, zbiranje živil za Anino zvezdico, GCC osrečuje 2017 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Kristjan Veber, vodja akcije #zaMaloHišo, 041 571 120,
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

GCC TOČKA ZA NADARJENE – NOV MEDNARODNI PROJEKT NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z delovnim obiskom v avstrijskem Lienzu se je na GCC začel projekt programa Erasmus + GCC – točka za nadarjene

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali s široko razvejano partnersko mrežo v Sloveniji in tujini. Številna sodelovanja, skupni projekti in akcije so nekaj, s čimer se na tej celjski srednji šoli, ki jo obiskuje več kot 930 dijakov vključenih v 3 izobraževalne programe, trudijo, da pri pouku pridobljena znanja dijaki uporabljajo tudi v praksi po načelih vzgoje za trajnostni razvoj, učinkovite karierne rasti in zglednega medkulturnega dialoga. Poleg 4 projektov Evropskega socialnega sklada, projekta Srečevanja v okviru katerega izvajajo številne medšolske izmenjave dijakov in učiteljev, so zelo aktivni tudi v okviru programa Erasmus +, tako v akciji 1, ki je namenjena pridobivanju delovnih izkušenj dijakov in učiteljev (praksa predšolske vzgoje v tujini, obiski na delovnih mestih in strukturiranih seminarjih), kot v akciji 2 v okviru katere so novembra v sodelovanju s partnerji iz Norveške, Islandije, Italije, Madžarske in Hrvaške začeli z dvoletnim projektom na temo motivacije – Will to MotivatE(U).

S študijskim obiskom treh učiteljev v Avstriji na Gimnaziji BORG Lienz, pa se je začel nov dvoletni Erasmus + projekt izmenjave učnega osebja GCC – točka za nadarjene. 18 učiteljev z GCC bo obiskalo 6 evropskih držav, večinoma v okviru senčenj na delovnem mestu in raziskovalo tuje prakse in pristope pri delu z nadarjenimi dijaki. GCC si za to področje še posebej prizadeva kot Evropska točka za nadarjene dijake v okviru mreže European Talent Support Network. Nedavni obisk na Tirolskem je tako povezal področja glasbene in likovne umetnosti ter športa, saj na lienškem BORGu izvajajo programe likovne, glasbene in športne gimnazije. Profesorji Tina Bradeško, Ana Pečnik in David Preložnik so v času izmenjave opazovali pouk ter obšolske dejavnosti, spoznavali avstrijsko izobraževalno vertikalo in se dogovarjali za prihodnje skupne projekte obeh šol, zlasti na omenjenih področjih, pa tudi v okviru dijaških izmenjav in humanitarnih projektov.

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945

PRILOGA: Fotografije iz Lienza (arhiv GCC)

GCC GRE V STRASBOURG IN DRUGI JESENSKI DOSEŽKI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST
Najboljši slovenski mladinski predlog inovativne volilne kampanje v Evropski parlament in 2. mesto na tekmovanju Evrošola za 2. b Gimnazije Celje – Center dopolnil nedavne tekmovalne dosežke dijakov z GCC

Minuli petek je v Ljubljani potekalo tekmovanje Evrošola, kjer so se v znanju o EU pomerili slovenski dijaki. Vstopnica za tekmovanje je letos bila priprava inovativne volilne kampanje za prihodnje evropske volitve, kjer so blesteli dijaki 2. b in mentorja Valerija Zorko in Miha Gartner z Gimnazije Celje – Center (GCC), v debati o smiselnosti uvajanja e-volitev v Evropski parlament, pa so zasedli 2. mesto. Na zmagovalne stopničke je stopila II. gimnazija Maribor, podprvaki so na GCC, 3. mesto je pripadlo Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor, 4. mesto pa sta si razdelili I. gimnazija v Celju in Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer. Nagrada za Centraše je obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu, GCC pa se tudi sicer lahko pohvali z zelo aktivnim sodelovanjem v programu Šola ambasadorka EP, v okviru katerega so potekale tudi priprave na letošnje tekmovanje.

Gre za še enega v vrsti nedavnih dosežkov dijakov GCC na tekmovanjih iz znanja in natečajih. Drugošolec Matevž Bervar je na sobotnem državnem debatnem turnirju osvojil 3. mesto med slovenskimi govorci. Četrtošolka Iva Planko je na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni dosegla zlato priznanje, tri srebrna pa so šla v roke Katarine Venko, Lucije Pirnovar (obe 4. b) in Aljaža Stropnika, 3. a. Prvošolka Eva Polšak in četrtošolci Domen Gradišek, Manca Strah in Mitja Suvajac so na jesenskem krogu mednarodnega tekmovanja Mathematics without borders dosegli bronasta priznanja, na tekmovanju iz logike pa je prvošolka Maja Ermenc dosegla zlato priznanje, Jan Mraz, 2. b, Maja Vindiš, 3. c, in Katjuša Tratar, 4. c, pa srebrna priznanja. Pesmi Klavdije Košec, 4. c, Lane Vincelj, 3. b, in Staše Klovar Rupnik, 4. i, so bile izbrane za objavo v novi številki literarne revije Novi zvon, dramski tekst tretješolca Aljaža Primožiča pa je bil med zmagovalnimi besedili natečaja Najst SNG Drama Ljubljana, ki bo tekst tudi uvrstila v program bralnih uprizoritev te sezone. Na šoli so 3. 12. podelili tudi 48 šolskih Prešernovih priznanj najkulturnicam in najkulturnikom ter dve nagradi za najboljši kratki zgodbi 10. natečaja GCC Naj kratka zgodba 2018 – po mnenju bralcev in strokovne komisije sta zmagala Aljaž Primožič in Sara Sakič, 3. c.

PRILOGA: Fotografija predstavnikov zmagovalne ekipe 2. b na Evrošoli v Ljubljani – stojijo z leve proti desni: Urška Košir, Jena Knez, Martin Lončarič Škorjanec, Nejc Glušič, Sara Godler (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

48 PREŠERNOVIH PRIZNANJ IN PESTER DECEMBER NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na Gimnaziji Celje – Center so danes, 3. 12., v čast Ta veselemu dnevu kulture tradicionalno podelili šolska Prešernova priznanja, razglasili zmagovalca natečaja Naj kratka zgodba 2018 in uvedli pestro decembrsko dogajanje

Gimnazija Celje – Center (GCC) se lahko pohvali z izjemno pestrim kulturnim življenjem in je tudi edina srednja šola v državi, ki se ponaša z nazivom Kulturna šola 2015-2020, ki ga podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Dijaki in mentorji s svojim delom in številnimi projekti, ustvarjalno dopolnjujejo šolski prostor, pa tudi lokalno, nacionalno in mednarodno okolje. Tudi  zaradi številnih dejavnosti, ki podpirajo razvoj kreativnosti dijakov se lahko na GCC od letos dalje pohvalijo z nazivom Evropska točka za nadarjene.

Vsako leto ob prazniku Prešernovega rojstva dijakom podelijo šolska Prešernova priznanja (letos je bilo prejemnikov kar 47), razglasili pa so tudi oba zmagovalca šolskega literarnega natečaja za Najkratko zgodbo, ki že deseto leto poteka na šoli. Po mnenju strokovne žirije sta nagrado za najboljšo zgodbo dobila tretješolca Sara Sakič (Pes) in Aljaž Primožič (Lajež), bralci pa so za najboljšo izglasovali Primožičevo  kratko zgodbo  Lajež. V kulturnem programu so nastopajoči razmišljali o kulturi in njenem pomenu za narodov obstoj, njenem trenutnem položaju in razvoju skozi čas ter se spomnili njenih najaktivnejših ustvarjalcev in poustvarjalcev. Slišali smo tudi verze letošnjega Prešernovega nagrajenca Borisa A. Novaka in pred kratkim preminulega akademika Cirila Zlobca, pevski sestavi pa so zapeli nekaj pesmi iz bogatega repertoarja skladatelja 90-letnika Jakoba Ježa. Od danes pa do 8. 2. pa je odprt tudi poziv za objavo prispevkov v šolski literarni reviji Podstrešje, ki jo to šolsko leto ureja tretješolec Aljaž Primožič, šolski Prešernov nagrajenec in laureat številnih literarnih tekmovanj in natečajev.

Prireditev bo tradicionalno uvedla pestro decembrsko dogajanje na GCC. 6. 12. glasbeni sestavi pripravljajo Miklavžev koncert. Ta letos nosi naslov Una noche para Ti in bo tokrat odet v temperamente zvoke, gibe in besede Iberskega polotoka. 12. 12. je na programu Centrovizija, nov projekt Dijaškega razvojnega tima in Dijaške skupnosti, ki izziva vse glasbene talente, ki ustvarjajo avtorsko glasbo, 16. 12. pa bodo dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri z unikatnimi jaslicami sodelovali pri projektu Božični Vojnik. December bo minil tudi v znamenju dobrodelnih akcij #zaMaloHišo, Anina zvezdica in božična večerja, ki jo podjetniški krožek GCC Start Up pripravlja za socialno ogrožene družine v sodelovanju z Interact klubom Celje 20. 12. Zadnji teden pred počitnicami bo minil v znamenju številnih koncertov, obveznih izbirnih vsebin in prazničnih prireditev med odmori. 19. 12. na šoli pripravljajo tudi karierni dan s predstavitvijo slovenskih in tujih univerz za dijake 3. in 4. letnikov.

PRILOGA: Fotografiji letošnjih šolskih Prešernovih nagrajencev in avtorjev Naj kratkih zgodb 2018 z mentoricama in ravnateljem (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945,

Seznam prejemnikov šolskih Prešernovih priznanj:
Aljaž PRIMOŽIČ,  Lana VINCELJ, Matevž ŽOLNIR (vsi 3. b), Ajda KOSTEVC, Matej ZIDARN  (oba 3. č),  Matic OMLADIČ (3. d), Anja SIRK (3. h), Zala JENČEK, Tinkara TRATNIK (obe 3. i), Blaž HROVAT (3. j), Lara ACMAN, Blanka DOLINŠEK, Ana ŠKRUBEJ (vse 4. a), Aljaž ŽILAVEC, Katarina VENKO (oba 4. b), Aleksander BREZNIKAR, Nina FURMAN, Klavdija KOŠEC, Jernej LAH, Lana LESKOVŠEK, Domen GRADIŠEK, Nika PINTER, Urh REPAR (vsi 4. c), Tjaša BELAK, Laura ROZMAN (oba 4. č), Tamara ARZENŠEK, Staša BULATOVIČ REIS, Alja GOJZNIKAR, Benjamin HRASTNIK, Klara GOBEC, Klara KRUMPAK, Iva PLANKO, Nuša ŠUC, Neja TURK  (vsi 4. d), Reneja Sara CENTRIH, Matic PERKO, Kristjan VEBER, Robin VODEB (vsi 4. h), Staša KLOVAR RUPNIK, Zala KRAMPERŠEK, Lana POŽLEP, Lara VIHERNIK PILKO, Tina URBAJS, Neli ZLATOPER (vse 4. i), Iva CIMPERMAN FRIC, Amanda ČERNOŠA, Maja LOBNIKAR, Jana ŠTIGL (vse 4. j)

UNA NOCHE PARA TI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni Miklavžev koncert Gimnazije Celje – Center letos odet v temperamentna sozvočja Iberskega polotoka

Gimnazija Celje – Center (GCC) vsakoletno decembrsko dogajanje na šoli in v knežjem mestu dopolni s tradicionalnim Miklavževim koncertom, ki ga pripravljajo glasbene zasedbe, ki delujejo na šoli. Letos je teh kar 9, na tokratnem predprazničnem koncertnem večeru, ki bo v četrtek, 6. 12. 2018, ob 19. uri v Narodnem domu Celje, pa se bodo z zanimivim programom sestavljenim iz ljudskih, klasičnih in popularnih del španske glasbe, plesa in besede predstavili Dekliški pevski zbor, FaVoZa – fantovska vokalna zasedba, Nonet+ GCC, The Šlagers in Plesna skupina GCC. Pobudo zanj so tokrat dale dijakinje in dijaki, ki se na GCC učijo španščine kot drugega ali tretjega tujega jezika, pri pripravi večera pa sodelujejo tudi nekdanji dijaki, ki se že od leta 2012 povezujejo v Društvu GCC. Una noche para ti (večer samo zate, op. p.) pa je naslov letošnjega Miklavževega koncerta s katerim se na GCC vključujejo tudi v pester predpraznični utrip v Celju.

Na GCC se sicer pestro dogajanje ob koncu leta začenja že z jutrišnjo literarno čajanko Poezija iz samovarja (29. 11.) v Celjskem domu. Nadaljevalo s Ta veselim dnevom kulture in podelitvijo šolskih Prešernovih priznanj (3. 12., 09.50 na GCC), po Miklavževem koncertu pa 12. 12. sledi še Centrovizija. Gre za novi projekt Dijaškega razvojnega tima s katerim želijo povezati številne glasbene talente na šoli, zlasti vse glasbenike, ki pišejo in izvajajo avtorsko glasbo. Zadnji teden decembra bo veselo tudi na šolskih hodnikih in v okviru obveznih izbirnih vsebin. Tudi v tem šolskem letu se bo praznično dogajanje sklenilo z Novoletnim koncertom 7. 1. ob 18.30 v cerkvi sv. Duha v Celju.

PRILOGA: Fotografija z lanskega Miklavževega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

POEZIJA IZ SAMOVARJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER & OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalna ruska čajanka Osrednje knjižnice Celje in Gimnazije Celje – Center bo letošnje leto posvečena Aleksandru Aleksandroviču Bloku

V četrtek, 29. 11. 2018, se bo ob 18. uri v mali dvorani Celjskega doma začela prireditev Poezija iz samovarja, ki jo že nekaj let zapored ob podpori Društva Slovenija Rusija in Sklada Toneta Pavčka pripravljata Gimnazija Celje – Center (GCC) in Osrednja knjižnica Celje (OKC). Pester literarno-glasbeno-plesni program pripravljajo sedanji in nekdanji dijaki GCC z mislijo na 100. obletnico smrti velikana slovenske književnosti Ivana Cankarja in zaključek prve svetovne vojne ter na 190-letnico rojstva velikega ruskega pisatelja in misleca Leva Nikolajeviča Tolstoja. Po A. S. Puškinu in S. Jeseninu bodo našo letošnjo jesensko literarno čajanko ob posvetili znanemu ruskemu pesniku Aleksandru Aleksandroviču Bloku, ki je ustvarjal v prelomnih časih na prehodu v 20. stoletje.

Aleksander Aleksandrovič Blok (1880-1921) je bil najznačilnejši predstavnik ruskega simbolizma. Veliki intelektualec, ki je z dušo, srcem in pesmijo podprl ruske revolucionarne ideje v njihovih začetkih in od katerih se je kmalu razočaran oddaljil, je izraziti sopotnik evropske moderne. Njegovo poezijo odlikuje prefinjen slog, muzikalnost in ritmična razgibanost verzov, metaforika in simbolizem ter spretno prepletanje različnih pesniških tehnik.

S Poezijo iz samovarja na GCC napovedujejo tudi pestro kulturno dogajanje v decembru – 3. 12. bodo na šoli obeležili Ta veseli dan kulture in podelili šolska Prešernova priznanja ter nagrade za najboljši kratki zgodbi z vsakoletnega natečaja, 6. 12. pa v Narodnem domu pripravljajo tradicionalni Miklavžev koncert, ki bo letošnje leto odet v temperamentne zvoke in podobe glasbe z Iberskega polotoka.

PRILOGA: Aleksander A. Blok in fotografije z lanske Poezije iz samovarja posvečene S. Jeseniku (arhiv GCC)

[ngg src=”galleries” ids=”670″ display=”basic_thumbnail”]

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, , www.gcc.si

MEDNARODNA JESEN NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovana uredništva, spoštovane novinarke in novinarji!
V nadaljevanju vam posredujemo sporočilo za javnost na temo mednarodnih aktivnosti, ki so izjemnega pomena za šolo, dijake in učitelje. Obenem pa vas vabimo k obisku na GCC in pogovoru z našimi dijakinjami iz tujine, ki del oz. celo šolsko leto preživljajo na GCC (Adriana Vita iz Italije, Jessica iz Nemčije, Liese in Paulien iz Belgije). Obenem pa 6 naših dijakov to šolsko leto opravlja drugje (Lea na Japonskem, Benjamin in Jerneja v Rusiji, Lana na Islandiji, Eva v Belgiji in Ana v Španiji – če želite, lahko vzpostavite stik tudi z njimi. Gre za dijake, ki v času tovrstnih izmenjav resnično pridobijo neprecenljive in izjemne izkušnje. Hvala za vašo pomoč in podporo!

Oktober in november na Gimnaziji Celje – Center v znamenju mednarodnih izmenjav, evropskih projektov in simulacije dela Evropskega parlamenta

Na Gimnaziji Celje – Center, ki sodi med večje srednje šole na Celjskem in v Sloveniji, je pomemben del strateških ciljev in letnih delovnih načrtov mobilnost dijakov in učiteljev. Šola je zelo aktivna v programu Erasmus +, projektih Evropskih socialnih skladov, v začetku novembra pa so vstopili tudi na področje norveških finančnih mehanizmov z udeležbo na norveški nacionalni konferenci na temo internacionalizacije izobraževanja in obiskov nekaterih srednjih šol. V okviru programa Erasmus+, KU 1, projekt GCC – točka za nadarjene, sta se oktobra profesorici Metka Krajnc in Suzana Tovornik udeležili obiska finskih vzgojno izobraževalnih zavodov, prof. Lučka Rednak pa je en teden preživela na študijskem obisku srednjih šol v Andaluziji. V okviru istega projekta je 6 dijakov programa predšolska vzgoja med 14. 10. in 4. 11. opravljajo 3-tedensko prakso v portugalskem mestu Braga, 9 dijakov pa med 28. 10. in 18. 11. v španski Sevilli. V tednu med 19. in 24. 11. bodo na šoli gostili tudi španske profesorje, ki prihajajo na senčenje na delovnem mestu, v istem tednu pa se v Szeged (Madžarska) na prvo srečanje partnerjev odpravlja tudi projektni tim novega dvoletnega projekta Erasmus +, KU 2, Will To MotivatE(U).

Zelo pestro je tudi na področju dijaških izmenjav, kjer GCC sodeluje z Društvom Interkultura, ki v Sloveniji izvaja najstarejši tovrstni program na svetu AFS. Kar 6 dijakov GCC se trenutno mudi na šolah v tujini, kjer opravljajo 2. ali 3. letnik – ena dijakinja na Japonskem, dva dijaka v Rusiji, ena dijakinja v Belgiji, ena v Španiji in ena na Islandiji, na GCC pa gostijo 4 dijakinje iz tujine (Belgija, Nemčija, Italija), ki obveznosti v tem šolskem letu opravljajo v Celju.

Tretješolka Kaja Uranič je bila med 10. in 17. 11. članica slovenske delegacije na konferenci MEP (Model European Parliament) v španskem Toledu, tretješolec Maj Antončič pa bo med 18. in 25. 11. odpotoval na študijski obisk zvezdnega mesta Šjolkov. Koledarsko leto se bo zaključilo z obiskom predstavnikov vseh treh programov na gimnaziji BORG v Lienzu, kjer bodo stekli pogovori o prihodnji perspektivi sodelovalnih projektov med učitelji in dijaki – to vzhodno tirolsko mesto bodo med 10. in 14. 12. obiskali profesorji Tina Bradeško, Ana Pečnik in David Preložnik.

Pestro dogajanje na področju mobilnosti in mednarodnih projektov je ravnatelj GCC Gregor Deleja pojasnil z naslednjim razmišljanjem: »Človek mora odpotovati drugam, da začuti pojem domovine, sebe in svoje biti. Potovanja pa niso zgolj geografska, kot pravi Evald Flisar. So tudi mnogotere poti skozi miselne in fiktivne svetove… Na GCC geografsko in miselno mobilnost dijakov in učiteljev poudarjamo kot edino pravo orodje in metodo za učenje tvornega medkulturnega dialoga. Kot pot do učinkovitega in celostnega osebnega in profesionalnega razvoja, s katerim lahko aktivno prispevamo k pozitivnemu razvoju družbe in aktivno sodelujemo v družbenem dialogu, ki mu šola nikakor ne sme zapirati vrat, ampak ga mora kritično motriti in dopolnjevati.«

PRILOGA: Fotografije s prakse v tujini – Portugalska, Španija in študijskih obiskov učiteljev – Finska, Španija, fotografija tujih dijakinj na GCC – z leve proti desni: Jessica, Paulien, Adriana, Liese (arhiv GCC)

[ngg src=”galleries” ids=”669″ display=”basic_thumbnail”]

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

VESELJE DO ZNANOSTI 2018

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane urednice in uredniki, cenjene novinarke in novinarji!
V nadaljevanju Vam posredujemo sporočilo za javnost o zanimivem mladinskem znanstvenem projektu in Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na sami prireditvi v torek, 13. 11., od 12.00 do 13.00 v Narodnem domu in od 13.30 do 16.00 na Gimnaziji Celje – Center.

Gimnazija Celje – Center v torek, 13. 11., že enajstič zapored z veliko nacionalno prireditvijo in več kot 300 učenci, dijaki in mentorji obeležuje Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, letošnje leto v znamenju velikana znanosti, fizika Nikole Tesle, in futurističnih vizij mest in šol prihodnosti v sodelovanju z oddajo Frekvenca X

Mednarodna mreža Unesco ASPnet Združenih narodov povezuje šole po vsem svetu, ki v svoje vizije in delo aktivno vključujejo nenehno skrb za trajnostni razvoj in tvoren medkulturni dialog. Gimnazija Celje – Center (GCC) v mreži predstavlja eno najaktivnejših šol z mednarodnim statusom, eden osrednjih dogodkov pa je vsakoletna prireditev Veselje do znanosti. Letošnje leto se bo prireditev, ki na GCC leto za letom privabi več osnovnošolcev in dijakov iz vse Slovenije ter goste iz tujine, začela v torek, 13. 11., ob 12. uri s predstavo Tesla v izvedbi Janeza Dovča v Narodnem domu Celje, nadaljevala pa ob 13.30 na GCC s številnimi delavnicami in posebno oddajo Frekvence X, ki jo na Valu 202 pripravljajo z namenom popularizacije znanosti med mladimi ob 14. uri v šolski zbornici. V goste prihaja 225 učencev, dijakov in mentorjev iz 31 slovenskih šol.

»Izhodišče prireditve je novembrski Svetovni dan znanosti za mir in razvoj in zavedanje, da se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. V projektu dajemo poudarek medpredmetnemu povezovanju, uporabnosti znanja, razvijanju temeljnih kompetenc in uporabi principov avtentičnega učenja« je povedala mentorica Unesca na GCC prof. Marjana Turnšek. Dijaki GCC bodo skupaj z učitelji (z GCC in OŠ Griže) pripravili 15 vsebinsko pestrih in raznolikih delavnic. Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja na to temo dodaja »da medgeneracijsko sodelovanje znatno prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki na tak način postaja bolj razumljiva, hkrati pa pri mladih veča željo po ustvarjalnosti in podjetnosti. V proces učenja se tako vrača radovednost, ki jo naš utečen sistem žal prepogosto izrinja iz učilnic in domačega dela«. Z letošnjo prireditvijo, sploh pa z uvodnim delom, predstavo Tesla slovenskega glasbenika in fizika Janeza Dovča, želijo mladim nazorno pokazati neskončna obzorja ustvarjalnosti in pomena (samo)motivacije in odločenosti za uresničevanje idej, tudi (oz. zlasti) takrat ko te izgledajo na prvi pogled neuresničljive.

V preteklem desetletju Veselja do znanosti so na GCC gostili že več kot 2300 mladih in številne ugledne slovenske znanstvenike. Je pa ta prireditev le del vizije, da na šoli vzpostavijo različna odprta učna okolja in učiteljem ter dijakom predstavljati možnosti, ki presegajo klasične oblike pouka. Z ESS projekti Podjetnost v gimnazijah in 1/1 pedagogika ter Erasmus+ projekti GCC – točka za nadarjene in Will to MotivatE(U) ter delovanjem GCC izobraževalnega središča na čelu z ESS projektom Munera 3, tako dijakom kot učiteljem zagotavljajo številne možnosti kariernega razvoja. Šola je v zadnjih letih postala tudi pomembno stičišče različnih dobrih praks in center usposabljanj za zaposlene v vzgoji in izobraževanju iz regije in države. Največje priznanje za tovrstno delo pa je nedvomno priznanje Evropska točka za nadarjene dijake, ki ga je GCC prejela v začetku tega leta in vključitev v evropsko mrežo ETSN (European Talent Support Network).

PRILOGE: Fotografije z lanske prireditve Veselje do znanosti, fotografije s predstave Tesla (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Marjana Turnšek, prof., UNESCO ASPnet, 041 664 137,
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945,

PESEM BESEDE …

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

PESEM BESEDE …
8. 11. bo v celjskem Narodnem domu več kot 300 mladih pevcev zapelo v čast 90-letnici slovenskega skladatelja Jakoba Ježa

Skladatelj Jakob Jež, nekdanji dijak celjske gimnazije in eden najvidnejših sodobnih slovenskih skladateljev, bo 23. novembra letos praznoval 90 let. Njemu v čast bodo mlade pevke in pevci iz Celja in regije priredili koncert njegovih skladb, ki jih je napisal za otroške, mladinske, dekliške, fantovske in mešane mladinske zbore. Koncert bo v četrtek, 8. 11., ob 19h v Narodnem domu Celje.

Gre za enega največjih projektov kulturnih šol savinjske statistične regije, saj bo kot osrednja točka koncerta, na odru Narodnega doma zapel projektni zbor sestavljen posebej za to priložnost. V njem preveva 80 pevk in pevcev iz 25 osnovnih šol, ki nosijo naziv »kulturna šola« – tega Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podeljuje osnovnim šolam, ki so zelo aktivne na področju glasbe, plesa, folklore, gledališča, filma in likovne umetnosti. Mednje kot edina srednja šola sodi tudi Gimnazija Celje – Center. Projektni zbor bo vodila Katja Gruber, učiteljica glasbe na OŠ Nazarje in starosta otroške in mladinske zborovske glasbe v naši državi. Pod njenim vodstvom bodo mlade pevke in pevci krstno izvedli tudi skladbo Zlatolase deklice, ki jo je Jež napisal pred kratkim. Obsežno delo so mladi glasbeniki z zborovodkinjo opravili na intenzivnem pevskem vikendu 19. in 20. oktobra v Celju, kjer so obenem krstili tudi nov projekt kulturnih šol iz regije, imenovan Šola v kulturi.

Na koncertu bodo nastopili tudi Otroški pevski zbor OŠ Nazarje, mešana mladinska pevska zbora I. gimnazije v Celju in Šolskega centra Celje, Dekliški pevski zbor, Nonet+ in FaVoZa Gimnazije Celje – Center z zborovodji Barbaro Arlič Kerstein, Andrejo Ocvirk, Tomažem Marčičem, Davidom Preložnikom, Gregorjem Delejo in Gruberjevo.

Jakob Jež je vse življenje zelo tesno povezan s Celjem, zlasti z Mladinskim pevskim festivalom in otroškimi ter mladinskimi zbori iz mesta in regije, ki jim je posvetil velik del svojega opusa, jih redno obiskoval na vajah in koncertih ter jih spremljal na njihovi poti. Jež je sicer diplomant ljubljanske glasbene akademije, bil je dolgoletni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, član skladateljske skupine Pro musica viva, urednik glasbenih revij Grlica in Naši zbori, biltena Skladatelj, za svoje delo pa je prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Kozinovo nagrado za zaokrožen zborovski opus. Je skladatelj z izrazito prepoznavno in svojstveno glasbeno govorico, izpolnjeno z intimno ekspresivnostjo, z razvitim smislom za barvo in liriko.

PRILOGA: Fotografija Jakoba Ježa in fotografija projektnega pevskega zbora kulturnih šol celjske regije (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

PET TISOČ SONC ZA MALO LANO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z uspešnim 11. jesenskim dobrodelnim koncertom so dijaki Gimnazije Celje – Center ponovno dokazali, kako pomembno je, da smo sonce tudi ljudje, ki z dejanji preganjamo temo s spregledanih kotičkov našega sveta

Že enajsto leto zapored se je pred začetkom jesenskih počitnic na Gimnaziji Celje – Center (GCC) odvil tradicionalni dobrodelni koncert, ki so ga tokrat pripravili dijaki 4. c in skupaj s sošolci, učitelji, gosti in podporniki zbrali 5.000 evrov v denarju in materialu, ki so jih namenili 8-letni Lani, ki se bori s hudo obliko cerebralne paralize. S koncertom se je na šoli zaključil mesec solidarnosti, ki se je začel z medgeneracijsko prireditvijo Naših 100+6 sredi septembra.

Na koncertu so nastopili skupine Nude, The Šlagers, Power Kickz in Tooth in the Sky s pevcem Mi2 Tonetom Kregarjem, za presenečenje koncerta pa je poskrbela tudi profesorska zasedba Babeless s solistom prof. Miho Gartnerjem, sicer razrednikom 4. c in razrednikom prve generacije, ki je začela z žlahtno tradicijo jesenskih dobrodelnih koncertov na GCC.
Koncert je obiskalo več kot 1200 obiskovalcev – ob vseh dijakih in učiteljih tudi številni gostje iz vse države ter učenci in dijaki iz celjskih osnovnih in srednjih šol.

»Ne vem, če se današnji svet zaveda, da junaštva niso le medijsko odmevne zgodbe in obrazi, ampak tudi majhni koraki, ki stopajo skupaj in združeni donijo glasneje in bolj učinkovito od stopinj, ki hodijo le po soju žarometov. Naši mladi so z zgodbami kot je GCCjevska jesensko-koncertna glasen opomnik vsem, ki menijo, da solidarnost in skrb za sočloveka nimata mesta v sodobni realnosti. Na GCC smo ponosni nanje in se bomo še naprej trudili, da jim tlakujemo široke poti znanja in vrednot, da bodo lahko tudi kasneje k hoji v svetlo prihodnost privabili mnoge, ki jim je mar.« je ob koncu koncerta dejal Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center.

V mesecu novembru na GCC začenjajo z novo veliko humanitarno akcijo – zbiranjem potrebščin za Malo hišo na Pilštanju, ki daje zavetje številnim otrokom in mladostnikom v stiski. Tudi december bo na GCC minil v znamenju sodelovanja pri Anini zvezdici in sedaj že tradicionalni dobrodelni božični večerji mladih podjetnikov z GCC, članov krožka GCC Start Up in članov Interact kluba Celje.

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet in šola s programom MEPI pri svojem delu trudi poudarjati zlasti tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Za številne dejavnosti na področju dobrodelnosti in prostovoljstva je GCC Slovenska filantropija podelila tudi naziv Junaki našega časa. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, razvejano mrežo tutorjev in prostovoljcev ter z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, ekoakcijah zbiranja starega papirja, tonerjev in zamaškov, zbiranjem učbenikov, šolskih potrebščin in igrač ter sprotnimi odzivi na aktualne problematike.

PRILOGA: Fotografija z dobrodelnega koncerta, ki je potekal 25. 10. ob 11.30 v športni dvorani Gimnazije Celje – Center (arhiv GCC)

[ngg src=”galleries” ids=”666″ display=”basic_thumbnail”]

Dodatne informacije:
Nika Pinter, 4. c, , 051 899 675
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945 (v tujini od 26. 10., 12.00 in le občasno dosegljiv na e-mail oz. telefon)

V CELJU S ŠOLO V KULTURI ZAČELI PRAZNOVANJE 90-LETNICE JAKOBA JEŽA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Intenzivni pevski vikend projektnega zbora kulturnih šol savinjske regije, ki bo 8. 11. na slavnostnem koncertu ob 90. rojstnem dnevu zapel v čast slovenskemu skladatelju Jakobu Ježu

Skladatelj Jakob Jež, nekdanji dijak celjske gimnazije in eden najvidnejših sodobnih slovenskih skladateljev, ki je velik del svojega opusa posvetil mladim glasbenikom, bo 23. novembra letos praznoval 90 let. Njemu v čast bodo mlade pevke in pevci iz Celja in regije priredili koncert njegovih skladb, ki jih je napisal za otroške, mladinske, dekliške, fantovske in mešane mladinske zbore. Posebna točka koncerta Pesem besede, ki bo v četrtek, 8. 11., ob 19h v Narodnem domu Celje, bo krstna izvedla skladbe Zlatolase deklice. To bo izvedel projektni mladinski pevski zbor v katerem prepeva 80 osnovnošolcev iz 25 osnovnih šol savinjske regije. Pobuda za zbor, ki ga vodi zborovodkinja Katja Gruber, je nastala na Gimnaziji Celje – Center (GCC), koordinatorici regijske mreže šol, ki jim je Javni sklad RS za kulturo podelil naziv »kulturna šola«. Teh je v državi več sto, med njimi pa je GCC edina srednja šola.

Minuli konec tedna so se mlade pevke in pevci zbrali na intenzivnem pevskem vikendu v Celju. S tem so v regijski mreži kulturnih šol uspešno zagnali še en projekt po vzoru šole v naravi, z razliko, da je v tem drugačnem učnem okolju namenjenem zlasti izkušnjam, v ospredju kultura. Vaje so vodili zborovodje Katja Gruber (OŠ Nazarje), Sandra Feketija (OŠ Štore) in David Preložnik (GCC), potekale pa so v Dijaškem domu Celje in na GCC. Vmesni čas je bil izpolnjen s številnimi družabno-kulturnimi vsebinami, ki so jih za osnovnošolce pripravili dijaki programa predšolska vzgoja na GCC. Vikend so zaključili s prvo generalko v Narodnem domu Celje, kjer bo 8. novembra tudi koncert.

Gre za enega največjih mladinskih kulturnih projektov v naši regiji, nad katerim je častno pokroviteljstvo prevzela Mestna občina Celje. Z njim želijo povezane šole nadaljevati tudi v prihodnje in razširiti dosedanje delovanje, ki je v prvi vrsti namenjeno zlasti izmenjavi dobrih praks in različnih kulturnih produkcij ter povezovanju. Že tradicionalno pa šole ob koncu šolskega leta za najkulturnice in najkulturnike pripravijo tudi ekskurzijo, kjer spoznavajo kulturno dediščino v regiji in državi.

Na koncertu v čast Ježevemu visokemu jubileju bodo ob projektnem zboru kulturnih šol nastopili tudi Otroški pevski zbor OŠ Nazarje, mešana mladinska pevska zbora I. gimnazije v Celju in Šolskega centra Celje, Dekliški pevski zbor, Nonet in FaVoZa Gimnazije Celje – Center z zborovodji Barbaro Arlič Kerstein, Andrejo Ocvirk, Tomažem Marčičem, Davidom Preložnikom, Gregorjem Delejo in Gruberjevo.

PRILOGA: Fotografija pevk in pevcev projektnega zbora kulturnih šol savinjske regije, fotografija Jakoba Ježa (arhiv GCC)Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

HODITI PO SONCU …

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center, zaključek meseca solidarnosti in akcije #zaLano, 25. 10. 2018 na GCC

Celje, 4. 10. 2018
Že enajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila veliki dobrodelni koncert, zbrana sredstva pa bodo namenili 8-letni Lani, ki trpi za hudo obliko cerebralne paralize in skupaj z družino nujno potrebuje sredstva za drago operacijo v tujini.

V četrtek, 25. 10., bodo ob 11.30 v športni dvorani GCC številno občinstvo razveselili gostje s slovenskega glasbenega sveta in dijaki, ki bodo s svojim nastopom podprli eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem. Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. Letos so ji posvetili cel mesec, začenši z medgeneracijskim projektom Naših 100+6 in akcijo Očistimo Slovenijo. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 55.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

Glavni organizator letošnjega koncerta je 4. c-razred, pri akciji pa sodeluje celotna šola. Na koncertu so svojo prisotnost že potrdili gostje iz sveta politike, kulture in gospodarstva, pa tudi predstavniki drugih skupnosti učencev iz celotne regije. Njihovemu vabilu k nastopu na koncertu so se odzvali pevec skupine Mi2 Tone Kregar, ki bo to pot nastopil s šolskim bandom Tooth in the Sky, zasedba Nude, legendarna GCC zasedba The Šlagers in plesna skupina Power Kickz.

»Hoditi po soncu je slogan tokratnega humanitarnega dogodka in akcije, s katero želimo podpreti malo Lano in njeno družino ter v njihovo življenje vnesti svetle žarke človeške topline in podpore, ki si jo zasluži prav vsak. Ponosni smo, da letošnje leto dobrodelni koncert organizira prav naš razred. Naš razrednik, prof. Miha Gartner je bil namreč tisti, ki je pred enajstimi leti z našimi predhodniki sodeloval pri organizaciji prvega dobrodelnega koncerta na GCC.« razlaga četrtošolka Nika Pinter, predstavnica 4. c, letošnjih organizatorjev koncerta.

»Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje celo šolo pa tudi lokalno okolje. V teh letih smo na pomoč priskočili žrtvam naravnih nesreč, socialno ogroženim z OŠ Glazija, 10-letni Emi z Apertovim sindromom, Barbari, ki jo je prometna nesreča prikovala na invalidski voziček, družini Gilvčert, ki je ostala brez strehe nad glavo, naši nekdanji dijakinji Veroniki, ki je v prometni nesreči utrpela hude poškodbe, osnovnošolcu Alenu, ki se je v pogumno spopadel z limfomom, šestčlanski družini iz okolice Celja, deklicama s cerebralno paralizo in štirim družinam s Celjskega v hudi socialni stiski« razlaga profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti.

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. »Mladi si zaslužijo, da so slišani. Le na tak način bodo ponotranjili dejstvo, da šteje vsako dejanje, majhno včasih še bolj kot veliko, vsaka odločitev, ki jo sprejmemo sami in s katero hote ali nehote vplivamo na druge. To je šola odgovornosti in le z njo dobiva smisel tudi znanje, ki se ga na tak način učimo uporabljati solidarno – za dobro vseh. Če bi kot družba ustvarjalni na tak način, potem bi vsi bili iskreni junaki naše prihodnosti.«

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, v decembru pripravljajo posebno akcijo za bolne otroke in dobrodelno večerjo, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah zbiranja starega papirja, tonerjev in zamaškov, zbiranjem učbenikov, šolskih potrebščin in igrač ter sprotnimi odzivi na aktualne problematike.

PRILOGA: Utrinek z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Nika Pinter, 4. c, , 051 899 675
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

PIRANSKI ANGEL PRIHAJA V CELJE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE & GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeno-scensko predstavo po pripovedkah avstrijskega pravljičarja Folkeja Tegetthoffa bodo učenci II. osnovne šole Celje in dijaki Gimnazije Celje – Center po velikem uspehu v Piranu 28. 9. ponovili tudi v Celju

Petek, 28. 9. 2018, bo knežje mesto odeto v pravljične zvoke in podobe. Mladi ustvarjalci z II. osnovne šole Celje in Gimnazije Celje – Center bodo skupaj z mentorji plesalkama Bredo Stepan in Sandro Jazbec, zborovodjem Davidom Preložnikom, scenografko Ano Pečnik in mentorico igre in vezne besede Marjano Turnšek, ob 19. uri v dvorani Barbare Celjske v Knežjem dvoru (Pokrajinski muzej Celje) uprizorili glasbeno-scensko pripovedko Piranski angel. Ta je z avtorsko glasbo celjskega skladatelja Bojana Drakslerja nastala po motivih pravljic znanega, večkrat nagrajenega avstrijskega pripovednika in pravljičarka Folkeja Tegetthoffa, ki največ svojega časa preživi v Piranu in na Južnem Štajerskem, kjer organizira tudi sloviti festival zgodb Fabelhaft. Projekt je bil prvič izveden leta 2014 v Celju v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Avstrije, na željo Tegetthoffa in piranskega župnika Zorka Bajca, pa so ga letos 31. 8. z velikim uspehom ponovili Piranu. Ustvarjalci so navdih črpali iz zbirke pravljic Tisoč ogledal, kjer nedvomno prvo mesto zaseda Piranski angel, čudovita pripovedka o sobivanju z naravo in povezanosti tuzemskega in duhovnega sveta. Ob njej pa so mesto v predstavi našle tudi pravljice Škratki, Belina, Tempelj, Žlice in Koper.

40-minutna predstava, kjer se harmonično prepletajo glasba, ples in beseda, bo Tegetthofove pravljice oživila tudi v Celju in v knežjem mesto za en večer pripeljala bronasti kip Piranskega angela, ikonični simbol slovenske obale, ki se trenutno mudi na obnovi v Ljubljani. Na II. osnovni šoli Celje in Gimnaziji Celje – Center so ponosni, da lahko pri projektu sodelujejo s tako velikim literatom in osebnostjo kot je Tegetthoff, pa tudi sicer šoli vežejo posebne vezi, saj je poslopje današnje GCC do leta 1974 nudilo dom tudi II. osnovni šoli Celje. Ob Piranskem angelu, mjuziklih 13 in Krog življenja ter ruskem večeru, so skupaj ustvarili tudi predstavo Maska rdeče smrti in redno sodelujejo zlasti na področju glasbe, plesa in gledališča.

PRILOGA: Fotografije s piranske predstave (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

NAŠIH 100+6

DRUŠTVO GCC & GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

106. rojstni dan Gimnazije Celje – Center minil v znamenju rekreacije, ekologije in dobrodelnosti

Vsakoletno druženje nekdanjih in sedanjih dijakov, profesorjev in prijateljev gimnazije letos kot del projekta Očistimo Slovenijo 2018 in dobrodelne akcije #zaLano, s sloganom Pridi. Pomagaj! Zmagaj!

Celje, 16. september: Gimnazija Celje – Center je v soboto obeležila svojo 106. obletnico obstoja. Veliko druženje generacij, poimenovano »Pridi, Pomagaj! Zmagaj«, je tudi letos povezalo več kot 1500 nekdanjih in sedanjih dijakov, profesorjev in prijateljev te celjske šole. Dogajanje se je začelo z eko-športnim dnem in čiščenjem Savinjskega nabrežja, ceste na Stari grad, poti na Pečovniško kočo, Brnico, Celjsko kočo in Šmartinskega jezera v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2018 ter sklenilo z večernim koncertom zasedbe The Šlagers pri Vodnem stolpu v Celju.  

Gimnazije Celje – Center (GCC) vsako leto na edinstven način proslavi obletnico začetka pouka v svoji šoli. Letošnje srečanje nekdanjih in sedanjih dijakov, profesorjev in prijateljev šole nosi naslov »Pridi, Pomagaj! Zmagaj« in je potekalo minulo soboto. »Naših 100+6 smo letos razdelili na dva dela – eko-rekreativno dopoldne s športnim dnem naših dijakov in tekom nekdanjih dijakov ter večernim koncertom legendarne šolske zasedbe The Šlagers« je povedal ravnatelj Gimnazija Celje – Center Gregor Deleja. Na temo ekologije, ki je bila letos izjemno pomemben del medgeneracijskega dogodka, pa je še dodal: »Ekologija se nam na GCC zdi izjemnega pomena – skušamo jo negovati in razvijati kot celostno vrednoto in okolje dijakom predstaviti zelo celovito, pri čemer gre za mnogo več kot le čiščenje in ločevanje odpadkov, kar je bila sicer glavna točka letošnjega dogodka Naših 100+6. Na prvo mesto želimo postaviti ekologijo odnosov oz. naš odnos do sebe in do vse žive in nežive narave. Odnos, ki se začne in konča prav z vsakim posameznikom, je edini pomemben in vedno lahko naredi spremembo. Ponosni smo na naše sedanje ter nekdanje dijake in osebno menim, da se mlade generacije bistveno bolj zavedajo okoljskih problematik in bi lahko, če bi jim le dovolili, vzgajale tudi nas starejše. Veseli smo tudi, da smo z današnjim dnem uspešno začeli tudi z mesecem solidarnosti na šoli, ki bo v ospredje postavljal ravno odnose in odgovornost, ki jo imamo drug do drugega.«

Z velikim druženjem generacij se je na GCC namreč začel tudi mesec solidarnosti in dobrodelna akcija #zaLano. Na Naših 100+6 so obiskovalci dopoldnanskega in večernega dogodka s prostovoljnimi prispevki že zbrali nekaj več kot 500 evrov za 8-letno Lano, ki se bori s hudo cerebralno paralizo in nujno potrebuje drago operacijo v tujini. V Društvu in na šoli bodo nadaljevali z zbiranjem sredstev vse do tradicionalnega jesenskega dobrodelnega koncerta, ki ga bo 25. oktobra v športni dvorani GCC organiziral 4. c-razred.

PRILOGA: Fotografije z Naših 100+6 (arhiv GCC):

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”664″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”280″ thumbnail_height=”195″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”4″ number_of_columns=”2″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”1″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]

” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, , https://www.gcc.si/nasih-106/

CELJANI PRIPELJALI ANGELA NAZAJ V PIRAN

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE & GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Učenci II. osnovne šole Celje in dijaki Gimnazije Celje – Center minuli konec tedna navdušili številno mednarodno občinstvo z glasbeno-scensko pripovedko Piranski angel po motivih Folkeja Tegetthoffa

V četrtek in petek, 30. in 31. 8, je atrij Georgios pod cerkvijo sv. Jurija v Piranu bil odet v pravljične zvoke. Mladi ustvarjalci z II. osnovne šole Celje in Gimnazije Celje – Center so skupaj z mentorji plesalkama Bredo Stepan in Sandro Jazbec, zborovodjem Davidom Preložnikom, scenografko Ano Pečnik in mentorico igre in vezne besede Marjano Turnšek, uprizorili glasbeno-scensko pripovedko Piranski angel, ki je z avtorsko glasbo celjskega skladatelja Bojana Drakslerja nastala po motivih pravljic znanega, večkrat nagrajenega avstrijskega pripovednika in pravljičarka Folkeja Tegetthoffa, ki največ svojega časa preživi ravno v Piranu in na Južnem Štajerskem, kjer organizira tudi sloviti festival zgodb Fabelhaft. Projekt je bil prvič izveden leta 2014 v Celju v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Avstrije, na željo Tegetthoffa in piranskega župnika Zorka Bajca, pa so ga letos ponovili v Piranu. Ustvarjalci so navdih črpali iz zbirke pravljic Tisoč ogledal, kjer nedvomno prvo mesto zaseda Piranski angel, čudovita pripovedka o sobivanju z naravo in povezanosti tuzemskega in duhovnega sveta. Ob njej pa so mesto v predstavi našle tudi pravljice Škratki, Belina, Tempelj, Žlice in Koper. Piranska predstava je bila del slovesnosti ob odprtju novega stopnišča na kampanile piranske cerkve.

40-minutna predstava, kjer se harmonično prepletajo glasba, ples in beseda, je navdušila številne poslušalce iz vseh koncev sveta, z izpovednostjo pa je zapolnila tudi trenutno praznino piranskega zvonika, od koder so pred kratkim na prepotrebno obnovo odpeljali ikoničnega angela, ki je postal simbol tega bisera slovenske obale. Na II. osnovni šoli Celje in Gimnaziji Celje – Center so ponosni, da so lahko sodelovali s tako velikim literatom in osebnostjo kot je Tegetthoff, pa tudi sicer šoli vežejo posebne vezi, saj je poslopje današnje GCC do leta 1974 nudilo dom tudi II. osnovni šoli Celje. Leta 2012, ko so skupaj obeležili 100-letnico tega mogočnega secesijskega poslopja s sedaj že tradicionalnim, vsakoletnim projektom Naših 100+… pa so se med šolama stkale tudi ustvarjalne vezi. Ob Piranskem angelu, mjuziklih 13 in Krog življenja, ruskem večeru, so skupaj ustvarili tudi predstavo Maska rdeče smrti in redno sodelujejo zlasti na področju glasbe, plesa in gledališča.

Po uspehu v Piranu načrtujejo konec meseca tudi ponovitev v Celju, pred tem pa bodo 15. 9. z dopoldanskim eko-rekreativnih dopoldnevom v okviru akcije Očistimo Slovenijo 2018 in večernim koncertom zasedbe The Šlagers z gosti pri Vodnem stolpu v Celju obeležili tudi vsakoletno obletnico Naših 100+6, na GCC pa bodo ta dan začeli tudi z mesecem solidarnosti in humanitarno akcijo #zaLano, ki se bo zaključila s tradicionalnim jesenskim dobrodelnim koncertom.

PRILOGA: Fotografija ustvarjalcev in mentorjev, fotografije s predstave (arhiv GCC)

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

GCCJEVEC V ZDA

Četrtošolec Mitja Suvajac z Gimnazije Celje – Center se je vrnil s tritedenskega programa za mlade voditelje, ki ga za južno Evropo razpisuje Departmen of State Združenih držav Amerike

Zanimiv program za mlade Youth Leadership Program ameriškega zunanjega ministrstva je bil po besedah organizatorjev letos namenjen bodočim vodjem oziroma izstopajočim mladim, ki so v procesu izbire navdušili komisijo in se med 5. in 25. 8. podali na dolgo pot v ZDA, kjer so se učili priprave projektov, sodelovanja s skupnostjo, medkulturnega in medgeneracijskega dialoga ter pobliže spoznavali politično ureditev ZDA. Poleg Mitje Suvajca, ki bo s 1. 9. postal dijak zadnjega letnika na Gimnaziji Celje – Center, se je programa udeležilo še 18 dijakov iz Italije in Španije. V slovenski delegaciji so bili še Una Haznadar (Gimnazija Vič), Timotej Stibilj (Gimnazija Koper), Rebeka Hudovernik (Gimnazija Jesenice), Urška Filipič (Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer) in Tinkara Končan (Ekonomska Šola Ljubljana).

V času tritedenske izmenjave so mladi en teden preživeli v Washingtonu, en dan na Indiana State Fairu, dva dni na Rawhide ranču v Nashvillu in 11 dni na Indiana University v Bloomingtonu. Prvi del izmenjave so preživeli v hotelih, 11 dni v Bloomingtonu pa preživeli kot gostje  družin in tako še bolje spoznali družbeno okolje ZDA. V tem času so si ogledali iz izkusili kako poteka delo politikov v ZDA, obiskali Kongres in do potankosti spoznali ameriško prestolnico, se srečali z ljudmi, ki so odgovorni za stike z našo državo in pogledali nekaj slovenskih knjig, ki jih hrani Library of Congress. Obisk Indiana State Faira je bil namenjen raziskovanju drugačne Amerike – tiste z velikimi zabaviščnimi parki in megalomanskimi projekti. Spoznavali so življenje na podeželju in skozi različne aktivnosti krepili timskega duha in se poskusili celo v rodeu. Drugo polovico programa so delegati preživeli v Bloomingtonu, ki je sedež univerze v Indiani (Indiana University). Tam so se na konkretnih primerih učili kako pripraviti uspešen projekt, kako tak projekt realizirati in ga delati z mislijo na skupnost. Obiskali so tudi razne ustanove, ki s pomočjo prostovoljcev pomagajo ustvarjati boljši svet za krajane in za ljudi po svetu ter s tamkajšnjo srednjo šolo tudi izvedli projekt na temo v ZDA še kako popularnih lažnih novic (fake news).

Mitja je svoje vtise strnil v naslednjih besedah: »Program sam mi je bil zanimiv, videl sem še eno novo državo in spoznal njene ljudi, poleg tega pa sem si ustvaril nove povezave po celem svetu. Spoznal sem družino, pri kateri bom vedno dobrodošel in ustvaril prijateljstva, ki bodo trajala. Srečal sem ljudi z vseh koncev sveta, najrazličnejših ozadij. Osvojil sem številna orodja in veščine, ki jih v šoli ne moreš dobiti. Takšna, ki pomagajo tako v vsakdanjem kot profesionalnem življenju. Moram reči, da sem postal sem tudi bolj potrpežljiv, zlasti pri delu v skupini. Ko smo za tamkajšnje srednješolce pripravili projekt, smo jih zasuli s kupom predlogov, kaj izboljšati. Vse so zavrnili in prav je bilo tako, saj je bila srednja šola njihova in so sami najbolj vedeli, kaj potrebujejo. Tako smo nato skupaj z njimi dorekli želje in jih tudi udejanili, pri tem pa se nismo naučili samo, kako izpeljati projekt, ampak tudi kako sodelovati z ljudmi.«

PRILOGA: Fotografije Mitje Suvajca v ZDA (arhiv GCC)

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Dodatne informacije:

Mitja Suvajac, , 030 311 577

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

Pojdi na vsebino