ESS projekti

Projekt ESS »Inovativna učna okolja podprta z IKT« (2017-2021).

(Koordinator R. Lipnik, prof.)

Več informacij na podstrani Inovativna učna okolja podprta z IKT

Projekt ESS »MUNERA3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (2018-2022).

(Koordinatorici M. Krajnc, prof.; J. Bornšek, prof.)

Več informacij na podstrani MUNERA3

Projekt ESS »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« oz PODVIG

(Koordinator R. Lipnik, prof., člani tima: T. Ravničan Ganzitti, M. Turnšek, A. Pečnik)

Več informacij na podstrani PODVIG

Projekt ESS »Krepitev razvoja prostovoljstva med ranljivimi skupinami ter kakovostnega upravljanja že aktivnih prostovoljcev« (2018-2022)

(Koordinatorica N. Laul, prof.)

GCC se je kot pridružena partnerica vključila v projekt Slovenske Karitas, ki prostovoljno delo postavlja v kontekst sodobnega časa, kjer presega zgolj karitativno dejavnost – neposredno človekoljubno pomoč ljudem  v stiski. Ima tudi ekonomske razsežnosti, pomembne za dobrobit skupnosti in ogroženih ali ranljivih skupin. Njegova velika vrednost v sedanjem času je v tem, da predstavlja možnosti za udejanjanje solidarnosti, povezovanje posameznika s skupnostjo, angažiranje posameznika za dobrobit skupnosti in njenih članov, pa tudi v tem, da povečuje občutek varnosti v sodobnem svetu socialne negotovosti. Predstavlja socialni kapital, katerega v sodobnem svetu vse bolj izpodriva finančni kapital s svojimi zakonitostmi, ki ogrožajo velik del članov skupnosti tudi v bogatih državah našega planeta. V okviru projekta bomo na GCC koristili zlasti izobraževanja za naše dijake in zaposlene ter se s posameznimi projekti vključevali v akcije koordinatorja.

Pojdi na vsebino