MLADI ZA MLADE 2017-2021

Namen programa Mladi za mlade, ki ga izvaja Zavod Planica, je zagotoviti kakovostne ukrepe in storitve za znižanje brezposelnosti mladih, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve, z izvajanjem inovativnega pristopa pri zaposlovanju magistrov športne smeri.

Cilj programa je spodbuditi zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri, starih do vključno 29 let, ter ob pridobivanju praktičnih delovnih izkušenj razviti ustrezne kompetence za krepitev dolgoročne zaposljivosti.

Program Mladi za mlade želi dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol ter študente spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja in moči).

Projekt smo s profesorico Lino Rednak v programu PV začeli izvajati novembra 2018 in bo trajal predvidoma do leta 2021. Dijakom ponujamo individualizirano vadbo (predvsem razvijanje motoričnih sposobnosti glede na analizo testiranja za športnovzgojni karton), dvoranski hokej, namizni tenis, odbojko, košarko, nogomet, skoke z male prožne ponjave, hojo po vrvi (slackline), team building, med OIV sabljanje ter športno plezanje na zimskem športnem dnevu.

Pojdi na vsebino