Izpiti in matura

ARHIV 2019-2020

Izpiti:

Zimski izpitni rok: 3.–15. 2. 2020.

Poskusna matura: 4.–6. 3. 2020.

Začetek pomladanskega roka SM: 5. 5. 2020, nadaljevanje SM in
začetek PM: 30. 5. 2020 (do 23. 6. 2020).

Izpitni rok za izboljševanje ocene za 4. razred: 28. 5. 2020.

Pomladanski izpitni rok: 1.–6. 7. 2020.

Jesenski izpitni rok: 17.–31. 8. 2020.

Podelitve maturitetnih spričeval: 7. 7. (PM), 13. 7. 2020 (SM).

Začetek jesenske mature: 24. 8. (do 5. 9. 2020).

MATURA (pregled pomembnih datumov)

15. 11. 2019: rok za oddajo predprijave.

31. 3. 2020: zadnji rok za prijavo kandidatov k SM in PM in k izpitu iz maturitetnega predmeta v pomladanskem izpitnem roku na šoli.

15. 4. 2020: rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli.

30. 4. 2020: rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega pr. ali ravni).

5. 5. 2020: slovenščina – SM (izpitna pola 1 – šolski esej).

18. 5. 2020: seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita.

20. 5. 2020: zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov.

21. 5. 2020: zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem
delu izpita

26. 5. 2020: zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli.

30. 5. 2020: začetek pisnih preizkusov SM in PM; koledar SM, koledar PM

15.–23. 6. 2020: ustni izpiti (SM in PM).

7. 7. 2020: seznanitev kandidatov z rezultati PM in podelitev spričeval v Narodnem domu Celje.

8. 7. 2020: zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku PM.

10. 7. 2020: zadnji rok za pisno zahtevo za vpogled v PM.

13. 7. 2020: seznanitev kandidatov z rezultati SM in podelitev spričeval
v Narodnem domu Celje.

14. 7. 2020: zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu roku SM

16. 7. 2020: zadnji rok za pisno zahtevo za vpogled v izpite SM.

17.–29. 7. 2020: vpogledi v izpitno dokumentacijo.

14. 8. 2020: zadnji rok za poznejšo prijavo k SM in PM iz upravičenih              razlogov.

20. 8. 2020: zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo.

24. 8. 2019: začetek jesenskega roka SM in PM.

Skip to content