Izpiti in matura

IZPITNI ROKI

Zimski izpitni rok: 1. 2.–1. 3. 2024.

Začetek pomladanskega roka SM: 7. 5., začetek PM in nadaljevanje SM: 29. 5. 2024.

Izpitni rok za izboljševanje ocene za 4. razred: 23.–27. 5. 2024.

Pomladanski izpitni rok: od 28. 6. 2024.

Jesenski izpitni rok: od 16. 8. 2024.

Začetek jesenske mature: 23. 8. 2024.

MATURA (pregled pomembnih datumov)

SPOMLADANSKI ROK 2023/24

15. 11. 2023

Rok za oddajo predprijave in rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

26. 3. 2024

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

18. 4. 2024

Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

26. 4. 2024

Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

14. 5. 2024

Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

17. 5. 2024

​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

7. 5. 2024

Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

29. 5. 2024

Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)

1. 6. 2024

Angleščina

8. 6. 2024

Matematika

od 10. do vključno 21. junija 2024

Ustni izpiti mature

11. 7. 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

JESENSKI ROK 2023/24

5. 7. 2024

Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

12. 7. 2024

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

12. 8. 2024

Zadnji rok za poznejšo prijavo k SM iz upravičenih razlogov

13. 8. 2024

Zadnji rok za poznejšo prijavo k PM iz upravičenih razlogov

19. 8. 2024

Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

23. 8. 2024

Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

26. 8. 2024

Matematika

Od 23. 8. do vključno 4. 9. 2024

Ustni izpiti mature

2. 9. 2024

Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita

5. 9. 2024

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

10. 9. 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

17. 9. 2024

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Pojdi na vsebino