Izpiti in matura

Zimski izpitni rok: 1. 2.–1. 3. 2023.

Poskusna matura: 8.–10. 3. 2023.

Začetek pomladanskega roka SM: 4. 5., začetek PM in nadaljevanje SM: 27. 5. (do 21. 6. 2023).

Izpitni rok za izboljševanje ocene za 4. razred: 23.–25. 5. 2023.

Pomladanski izpitni rok: 27.–30. 6. 2023.

Jesenski izpitni rok: 16.–19. 8. 2023.

Podelitve maturitetnih spričeval: 5. 7. (PM), 10. 7. 2023 (SM).

Začetek jesenske mature: 23. 8. (do 1. 9. 2023).

MATURA (pregled pomembnih datumov)

15. 11. 2022: rok za oddajo predprijave in za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami.

28. 3. 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov k SM in PM in k izpitu iz maturitetnega predmeta v pomladanskem izpitnem roku na šoli.

13. 4. 2023: rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli.

27. 4. 2023: zadnji rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni).

4. 5. 2023: slovenščina – SM (izpitna pola 1 – esej).


15. 5. 2023: seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita.

17. 5. 2023: zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov.

18. 5. 2023: zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita.

23. 5. 2023: zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli.

27. 5. 2023: začetek pisnih preizkusov SM in PM (datumi po predmetih so objavljeni v koledarju, ki ga najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – povezave: SM in PM)

12.–21. 6. 2023: ustni izpiti (SM in PM).

5. 7. 2023: seznanitev kandidatov z rezultati PM in podelitev spričeval.  

6. 7. 2023: zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku PM.

8. 7. 2023: zadnji rok za pisno zahtevo za vpogled v PM.

10. 7. 2023: seznanitev kandidatov z rezultati SM in podelitev spričeval.

10.–12. 7. 2023: e-vpogledi v izpitno dokumentacijo (SM).

11. 7. 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov k jesenskemu roku SM.

13. 7. 2023: rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene.

13. 8. 2023: zadnji rok za poznejšo prijavo k SM in PM iz upravičenih razlogov.
19. 8. 2023: zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo.

23. 8. 2023: začetek jesenskega roka SM in PM.

Skip to content