Opis in nadzorni svet

Šolski sklad GCC je bil ustanovljen pred dobrimi petnajstimi leti in se skupaj s šolo trudi za zagotavljanje enakih možnosti za dijake vseh treh programov, tako pri nadstandardnih storitvah, ki jih ne financira šolsko ministrstvo, kot tudi, zlasti v zadnjih letih, za pomoč socialno ogroženim dijakom. Upravlja ga sedemčlanski Nadzorni svet, ki deluje skladno s Poslovnikom. Sestavljajo ga 4 predstavniki Sveta staršev in 3 predstavniki, ki jih imenuje Svet šole: Boštjan Hren, Damjan Lajh, Alenka Presker Planko, Sabina Šmerc Verzelak, predstavniki staršev, Marjan Murko, predstavnik Sveta šole GCC, ter Tanja Tratenšek in David Preložnik, predstavnika delavcev.

Nadzorni svet je na predlog vodstva šole septembra s soglasjem Sveta staršev in Sveta šole sprejel načrt dela, ki med drugim predvideva tudi prostovoljni prispevek staršev. 50 % sredstev se namenja za pomoč socialno šibkim dijakom (plačilo toplega obroka, subvencioniranje mesečnih vozovnic, knjig, ekskurzij, ostalih stroškov), ostala pa so namenjena nadstandardu in razvijanju ustvarjalnosti. Program v tem šolskem letu predvideva pridobitev sredstev v višini 7.500 evrov, poskušalo pa se bo realizirati tudi različna sponzorstva in donacije v materialu in storitvah. Upravni odbor bo skrbel za dosledno izvajanje sprejetega načrta porabe sredstev in za nadzor njihove namenskosti.

Na GCC se zavedamo težke socialne stiske mnogih dijakov in njihovih družin in jim skušamo po najboljših zmožnostih stati ob strani. Pomembno se nam zdi, da šola kot javna ustanova resnično zagotavlja enake možnosti za vse svoje dijake, zato pomagamo pri financiranju toplih obrokov zanje, sofinanciranju ekskurzij in obšolskih dejavnosti, velikokrat pa tudi s pomočjo pri nakupu knjig in osnovnih potrebščin. S številnimi dobrodelnimi akcijami (Podari knjigo, oktobrski dobrodelni koncert, Anina zvezdica, projekt GCC osrečuje, zbiranje igrač, potrebščin, starega papirja, tekstila in zamaškov) se trudimo pri dijakih ozavestiti pomen pomoči sočloveku v stiski in krepiti temeljne vrednote.

Pri ugotavljanju, kdo od dijakov bo potreboval kakšno obliko socialne pomoči, bodo sodelovali razredniki, svetovalni delavki in vodstvo Dijaške skupnosti.

Pojdi na vsebino