gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Sporočila za javnost 2021-22

GCC MEDNARODNO O ODVISNOSTIH IN DELU ZA SKUPNOST

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Minule dni so na Gimnaziji Celje – Center z mednarodnimi mobilnostmi na Madžarsko in v Italijo nadaljevali z dvema projektoma programa Erasmus +, ki nagovarjata zelo aktualne družbene teme

Eno pomembnejših področij dela na Gimnaziji Celje – Center (GCC) so zagotovo mednarodni projekti s katerimi šola podpira vzgojno-izobraževalno delo v razredih in v prostor vnaša nove, inovativne ideje ter nagovarja aktualna vprašanja skozi poglede različnih domačih in mednarodnih praks. Minule dni so tako delegacije z GCC preživele na dveh projektnih sestankih projektov DEPEND in MAKE SENSE na Madžarskem in v Italiji.

Projekt DEPEND je nadaljevanje partnerstva med Islandijo, Norveško, Italijo, Hrvaško, Madžarsko in Slovenijo, prvo srečanje partnerjev pa je potekalo v Szegedu in Budimpešti med 8. in 12. 11, GCC sta zastopali obe svetovalni delavki – profesorici Helena Maher Resinovič in Nives Laul. Dvoletni projekt je namenjen izmenjavi dobrih praks na področju različnih oblik odvisnosti, med katerimi bo posebej izpostavljena odvisnost od digitalnih medijev. Do jeseni 2023 bodo skupine dveh profesorjev in dveh dijakov obiskali vse partnerske šole, prva država gostiteljica pa bo marca prihodnje leto prav Slovenija in z njo GCC. Cilj projekta je pregled dobrih praks na področju preventivnega dela in priprava gradiv za učitelje in mlade.

Triletni projekt MAKE SENSE pa nastaja v sodelovanju s partnerji iz Italije, Velike Britanije in Romunije. Njegov osrednji cilj je priprava didaktičnih materialov za učitelje v partnerskih šolah namenjene razvoju ključnih kompetenc evropskega podjetnostnega modela Entrecomp kot so ekonomska in digitalna pismenost, aktivno državljanstvo, komunikacija in podjetnost s poudarkom na delu za skupnost. Srečanje v Rimu, ki je potekalo med 10. in 13. 11., udeležila pa sta se ga prof. Rok Lipnik in ravnatelj Gregor Deleja, je bilo namenjeno predstavitvi prvih osnutkov didaktičnih materialov (GCC pokriva del ekonomske pismenosti za mlade) in razvoju evalvacijskih orodij, ki temeljijo na medvrstniškem vrednotenju in formativnem spremljanju. Sledi priprava učiteljev in pomladansko srečanje v romunskem mestu Konstanca.

Oba projekta dopolnjujeta druga mednarodna partnerstva in projekte GCC. Že v prihodnjih tednih bodo na šoli gostili delegacijo iz Poljske (tema inovativna učna okolja), delegacija dijakov in učiteljev pa se v začetku decembra odpravlja v Estonijo, kjer bodo dijaki v Talinu predstavljali Slovenijo kot mladinski delegati v okviru projekta Model Evropskega parlamenta, profesorji pa teden dni preživeli v družbi kolegov v tamkajšnjih srednjih šolah.

PRILOGA: Fotografije z Madžarske in Italije (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

ZGODBI O RESNICI IN ŽALOSTI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER & DRUŠTVO GCC
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dve novi slikanici za otroke iz serije Luka bere izpod peresa dijakov Gimnazije Celje – Center Ane Košir in Jona Kanjirja ter ilustracijami nekdanje dijakinje Maše Črešnik

Lanskega decembra sta Gimnazija Celje – Center (GCC) in Društvo GCC, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake šole, izdala slikanico Tudi Luka nosi masko, avtorski prvenec dijaka programa predšolske vzgoje Jona Kanjirja z ilustracijami maturantke umetniške gimnazije likovne smeri Maše Črešnik. Izdaja je pomenila začetek projekta Luka bere (https://luka-bere.si/), ki ga Jon Kanjir, danes četrtošolec na GCC, razvija v okviru podjetniškega krožka GCC Start Up in je v novembru dobil svoje nadaljevanje z izdajo dveh novih slikanic Luka govori resnico in Luka premaga žalost ter ustvarjalni komplet, ki vsebuje 20 različnih pobarvank in set barvic v priročni embalaži s šilčkom ter spletnimi vsebinami. Ustvarjalni ekipi Jona in Maše se je letos pridružila še četrtošolka Ana Košir, ki je napisala zgodbo o resnici, Jon pa o žalosti, dveh pomembnih temah, ki jih oba avtorja in ilustratorka Maša Črešnik, danes študentka 1. letnika ALUO nagovarjajo skozi otrokom razumljivo zgodbo in privlačne vizualne podobe.

Projekt nadobudnega najstnika z velikim srcem želi nagovarjati najmlajše in jim pomagati pri razumevanju kompleksnih življenjskih tem in aktualnega dogajanja. Lansko slikanico, s katero je otrokom na razumljiv način približal epidemijo in spremenjeni način naših življenj, letos dopolnjujeta še dve, ki nagovarjata temo iskrenosti in resnice ter žalosti in žalovanja ob smrti. Jon Kanjir pravi, da je njegovo poslanstvo, da s tovrstnimi slikanicami in vsebinami otrokom pomaga, zato v prihodnosti načrtuje še več tovrstnih izdaj, z njimi pa želi povezati tudi ustvarjalce in različnih generacij. Ani, Maši in Jonu sta pri delu tudi letos pomagali prof. Tanja Štante Benčina, ki je poskrbela za jezikovni pregled in prof. Ana Pečnik, ki je poskrbela za oblikovanje in pripravo na tisk.

PRILOGA: Fotografija Ane Košir in Jona Kanjirja s slikanicama (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Jon Kanjir, avtor, 040 972 005, kanjir.jon@gmail.com
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

PODJETNA JESEN NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spiritov podjetniški vikend, PODVIG in dva evropska projekta na temo podjetnosti v (ob)šolski prostor Gimnazije Celje – Center ponovno vnašata inovativne ideje

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), eni od razvojnih šol ESS projekta PODVIG (podjetnost v gimnazijah), šole koordinatorke strateškega partnerstva programa Erasmus + YESSS (Young Entrepreneurs at Secondary Schols) in partnerice strateškega projekta Make Sense  (socialno podjetništvo in mladi) na izzive aktualnega časa in vedno bolj nepredvidljive prihodnosti trga dela odgovarjajo s poudarjanjem razvoja mehkih veščin dijakov, ustvarjalnosti, podjetnostnih kompetenc, timskega dela in voditeljstva v najširšem pomenu te besede zlasti s povezovanjem formalnega in neformalnega izobraževanja. Na šoli v tem šolskem letu pripravljajo več kot 70 obšolskih dejavnosti in projektov, ki so večinsko prilagodili tudi za aktualne razmere pouka na daljavo.

Že tretje leto zapored so bili na GCC uspešni na javnem pozivu šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga je objavil SPIRIT, javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, ki deluje pod okriljem gospodarskega ministrstva. Uspešno so pridobili sredstva za izvajanje podjetniškega krožka GCC Start Up, ki na šoli deluje že sedmo leto, pa tudi za organizacijo podjetniškega vikenda, ki so ga na šoli izvedli kot uvod v letošnje jesenske počitnice med 21. in 23. 10. 2021.

Podjetniški vikend je vodila ekipa 5 mladih podjetnikov – mentor podjetniškega krožka na GCC Luka Srbič, industrijska oblikovalka Veronika Rožmanc, oblikovalka Samata Pahole, mentor za računalništvo in spletno oblikovanje Ivan Srbič in mentor za trženje Aljaž Krajnc. Mentorji so skupino 30 dijakov usmerjali skozi vse korake: od iskanja ideje do pisanje poslovnega načrta in poslovnega govora (pitcha). V ospredju so bile ob poslovnih idejah mladih tudi trajnostne rešitve za njihovo uresničitev, upoštevajoč vse izzive današnjega časa – od okoljskih do družbenih. Večina mladih obiskuje tudi podjetniški krožek, tako da bodo ideje razvijali dalje, nekatere pa bodo že v jeseni poskušali umestiti na trg in preizkusiti v praksi.

Na GCC bo podjetnost tudi v prihodnosti ostala pomemben del (ob)šolskih dejavnosti. Poleg krožka načrtujejo še en podjetniški vikend v drugi polovici šolskega leta, posebne delavnice za dijake 2. letnikov, ki so vezane na karierni program, ki ga izvajajo na šoli, zelo intenzivno pa se nadaljuje tudi delo na evropskih projektih. Erasmus + projekt YESSS je z oktobrom vstopil v pilotno fazo, v kateri 9 učiteljev v večini oddelkov preizkuša podjetnostne metode dela v povezavi z učno snovjo, končni cilj projekta pa je priprava praktičnega e-priročnika za srednje šole o vključevanju podjetnostnih kompetenc v kurikularne vsebine in obšolske dejavnosti. Drugi Erasmus + projekt, Make Sense, pa bo z novembrskim srečanjem partnerjev v Rimu učiteljem in šolam ponudil kreativne delavnice, skozi katere bodo lahko šole razvijale tudi socialne vrednote in trajnostni razvoj pri reševanju izzivov v povezavi z rednimi kurikularnimi vsebinami.

PRILOGA: Fotografije s podjetniškega vikenda in delavnic za učitelje v projektu YESSS (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

VEČ KOT ŠTIRJE TISOČAKI ZA JUNAKE 3. NADSTROPJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z uspešnim 14. jesenskim dobrodelnim koncertom so dijaki Gimnazije Celje – Center ponovno dokazali, kako lahko z majhnimi koraki premikamo ta svet na bolje

Že štirinajsto leto zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, ki so ga v dveh izvedbah v sredo, 20. 10. 2021, z glasbenimi gosti z GCC pripravili za vse dijake šole, konec tedna pa bo na socialnih omrežjih šole in YouTube kanalu objavljen tudi posnetek. Organizacijo je tokrat prevzel 4. c-razred v sodelovanju z Društvom GCC, ki povezuje nekdanje dijake šole, in skupaj s sošolci, učitelji, starši in podporniki so zbrali že več kot 4.000 evrov, ki so jih namenili društvu Junaki 3. nadstropja, ki povezuje otroke obolele z rakom in njihove družine. Z zbiralno akcijo nadaljujejo vse do 1. 11. in vabijo vse, ki želijo, da prispevke nakažejo na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija za junake.

Na dobrodelnem koncertu, ki so ga organizatorji poimenovali Majhni koraki VELIKI JUNAKI so nastopili zasedbe LPS, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake GCC, The Šlagers z vokalnimi solisti Leni Star, Hajdi Sevčnikar, Klaro Tiselj, Filipom Vidušinom, Davidom Polance in prof. Danijelom Berdenom in učiteljska zasedba GCC kvintet.
Tudi letos koncert predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem.

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. »Vsako leto znova, ko se seznanjamo z dijaškimi prostovoljskimi akcijami in pobudami, ki jih izvajajo pod okriljem šole, si rečemo, da se nam ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, ni potrebno bati za prihodnost naše družbe. Neizmerno smo ponosni na naše dijake in upam, da bodo njihovi koraki glasno odmevali in v te človečnosti nenaklonjene čase vnašali upanje in svetlobo, da temeljne vrednote, ki so osnovno vezivo naše družbe, vendarle zopet prevladajo.«

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet in šola s programom MEPI pri svojem delu trudi poudarjati zlasti tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Za številne dejavnosti na področju dobrodelnosti in prostovoljstva je GCC Slovenska filantropija podelila tudi naziv Junaki našega časa. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, razvejano mrežo tutorjev in prostovoljcev ter z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, ekoakcijah zbiranja starega papirja, tonerjev in zamaškov, zbiranjem učbenikov, šolskih potrebščin in igrač ter sprotnimi odzivi na aktualne problematike.

PRILOGA: Fotografije z dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Nina Perko, 4. c, 031 898 454, dobrodelnikoncergcc@gmail.com
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

MAJHNI KORAKI ZA VELIKE JUNAKE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

MAJHNI KORAKI ZA VELIKE JUNAKE
Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center bo letos potekal 20. 10., celoten izkupiček humanitarne akcije pa tokrat namenjajo junakom 3. nadstropja

Že štirinajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila dobrodelni koncert, zbrana sredstva pa so tokrat namenjena otrokom, ki so zboleli za rakom in njihovim družinam. S koncertom se na GCC ne nadaljuje le teden solidarnosti, ampak se z njim tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji pripravili v tem šolskem letu. V duhu aktualnih razmer si bodo letošnji koncert, ki bo v sredo, 20. 10., v športni dvorani GCC v dveh izvedbah ogledali le dijaki in učitelji GCC, ki bodo oblikovali tudi program koncerta. Nastopile bodo šolske zasedbe LPS, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake, The Šlagers z vokalnimi solisti in učiteljska zasedba GCC kvintet. Šolski filmski krožek bo koncert posnel, uredil in med počitnicami objavil tudi na socialnih omrežjih šole, tako da bo v tej obliki dostopen širši javnosti.

Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji 4. c-razred naslovili Majhni koraki VELIKI JUNAKI, bo tudi osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki bo na GCC letos mineval v duhu teme šolskega leta Sobivanje. Koncert tudi letos predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in bo tudi tokrat sproščen in razmišljujoč uvod v jesenske počitnice. Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos namenjena Junakom 3. nadstropja, društvu, ki pomaga otrokom, ki so zboleli za rakom in njihovim družinam iz območja cele Slovenije.  Za ustanovitev društva so se odločili starši otrok, ki so se zdravili na hemato-onkološkem oddelku pediatrične bolnišnice. Ker so stroški zdravljenja oziroma nadaljnje, zunanje oskrbe zelo dragi in jih zavarovalnica ponavadi ne krije v celoti, se starši pogosto srečujejo s finančnimi težavami. Poleg finančne podpore društvo nudi tudi psihološko in socialno pomoč, pomoč v obliki informacij, iščejo pa tudi možnosti izboljšav zdravljenja za vse otroke.Ker koncert ne bo odprt za širšo javnost, lahko vsi, ki želijo, prispevke nakažejo na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija za junake.

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 70.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih  nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

»Za naš razred je organizacija jesenskega dobrodelnega koncerta GCC izjemna čas, saj nadaljujemo štirinajstletno tradicijo akcij, ki so od samega začetka plod dijaškega dela. Kljub temu, da čas trenutno ni namenjen množičnim dogodkom, se še bolj trudimo, da bi pri naših vrstnikih ozavestili pomen solidarnosti in empatije ter da bi skupaj ugotovili, da največ štejejo koraki, ki jih delamo skupaj. Četudi so majhni želijo priti daleč in v skupini donijo mogočno«, razlaga Nina Perko, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta.

»Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. S koncertom krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka« pove profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti.  

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. »Vsako leto znova, ko se seznanjamo z dijaškimi prostovoljskimi akcijami in pobudami, ki jih izvajajo pod okriljem šole, si rečemo, da se nam ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, ni potrebno bati za prihodnost naše družbe. Ponosni smo nanje in upam, da bodo njihovi koraki glasno odmevali in v te človečnosti nenaklonjene čase vnašali upanje in svetlobo, da temeljne vrednote, ki so osnovno vezivo naše družbe, vendarle zopet prevladajo.«

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, sodelovanjem pri celoletni dobrodelni akciji #misijaČLOVEK, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik, tutorsko mrežo ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Nina Perko, 4. c, 031 898 454, dobrodelnikoncergcc@gmail.com
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

GCC PODJETNO IN IZKUSTVENO NA MEDNARODNIH MOBILNOSTIH

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

S srečanjem partnerjev mladinskega podjetniškega Erasmus + projekta YESSS v Konyi so se zaključile septembrske mednarodne mobilnosti Gimnazije Celje – Center

V turški Konyi je med 24. in 28. 9. potekalo srečanje partnerskih šol Erasmus projekta Young Entrepreneurs at Secondary Schools (YESSS), ki ga od leta 2019 koordinira Gimnazija Celje – Center (GCC). V strateškem partnerstvu katerega cilj je priprava sodobnega priročnika za krepitev podjetnostnih kompetenc v srednji šoli poleg GCC sodelujejo še National Management School of Sofia (Bolgarija), 32. gimnazija sv. Kliment Ohridski Sofija (Bolgarija), Gimnazija Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi Konya (Turčija). Na srečanju v Konyi so dorekli še zadnje podrobnosti projekta, ki po poletnem treningu 15 učiteljev multiplikatorjev v Sofiji prehaja v 6-mesečno pilotno fazo. V tem času bodo inovativne metode dela preizkusili pri (ob)šolskih dejavnostih s skupno 540 dijaki na treh partnerskih šolah.

Septembra pa se je z mobilnostjo dijakov in učiteljev na Finsko začel tudi projekt Students on the Move (Erasmus +, ključni ukrep 2), ki bo v prihodnjih dveh letih nagovarjal zlasti povezovanje med telesnimi in kognitivnimi sposobnostmi mladih. V okviru projekta Izkustveno učenje, ki se zaključuje prihodnje poletje, pa bo skupno 18 učiteljev z GCC na partnerskih šolah v Španiji, Nemčiji, Nizozemske, Estoniji in na Portugalskem raziskovalo dobre prakse učenja z izkušnjami in povezovanja teorije in prakse na področju srednjega splošnega in strokovnega izobraževanja. Med 19. in 25. 9. sta se v nemškem mestu Stade tako mudili profesorica nemščine in angleščine Tina Gorenšek in profesorica matematike Danijela Marolt, med 21. in 27. 9. pa sta pouk v naravi in delovnih organizacijah na Fuerteventuri (Kanarski otoki, Španija) raziskovala profesorica nemščine Marjana Turnšek in profesor geografije ter zgodovine Miha Gartner. Mobilnosti v okviru tega projekta se nadaljujejo že čez dobra dva tedna, in sicer na partnerskem srednješolskem centru Faitanar v Španiji in Freudenthal inštitutu v nizozemskem Utrechtu. Del aktivnosti šole v okviru programa Erasmus + pa so tudi gostovanja tujih profesorjev v Celju – septembra so na GCC gostili delegacijo iz poljskega Krakova.

Na GCC so mednarodne izmenjave za dijake ter učitelje pomemben del identitete in vizije šole. Za svoje delo na tem področju so prejeli tudi pomembne nagrade kot je Jabolko kakovosti, ki ga podeljuje nacionalna agencija Cmepius, med zadnje pa sodi prestižna evropska nagrada za inovativno poučevanje, ki jo je šoli 16. 9. podelila Evropska komisija. V tem šolskem letu je šola kot koordinatorica ali partnerska organizacija aktivna v skupno 9 projektih, ki se financirajo z evropskih oz. mednarodnih skladov.

PRILOGA: fotografije s srečanja partnerjev projekta YESSS v Turčiji ter s senčenja v Stadeju in na Furteventuri (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

GCC PREJEMNICA VISOKE EVROPSKE NAGRADE ZA INOVATIVNO POUČEVANJE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Gimnazija Celje – Center je z Erasmus+ projektom Uvajanje inovativnih učnih okolij postala ena izmed štirih slovenskih prejemnic Evropske nagrade za inovativno poučevanje v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje

Evropska nagrada za inovativno poučevanje se na pobudo Evropske komisije v letu 2021 podeljuje prvič. Cilji nagrade so počastiti dosežke učiteljev in šol ter izraziti priznanje za njihovo delo, opredeliti in spodbujati izjemne prakse poučevanja in učenja ter poudariti pomen programa Erasmus + za evropsko sodelovanje učiteljev in vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora. 16. 9. 2021 so na spletni podelitvi razglasili prve štiri slovenske zmagovalce in v kategoriji splošnih srednjih šol je nagrado prejela Gimnazija Celje – Center (GCC), med vrtci je bil nagrajen Vrtec pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, med osnovnimi šolami OŠ Bistrica ob Sotli, med strokovno-poklicnimi šolami pa Srednja zdravstvena šola Ljubljana. GCC je nagrado, ki bo vsako leto tematsko osredotočena (tokratna tema je učenje na daljavo in kombinirano učenje) prejela za projekt Uvajanje inovativnih učnih okolij, ki so ga na šoli v sodelovanju s partnerji iz Nemčije, Španije, Portugalske, Finske in Madžarske izvajali med leti 2017 in 2019.

Projekt je bil namenjen raziskovanju širših učnih okolij, zlasti učnim aktivnostim in projektom, ki podpirajo sodelovalno in izkustveno učenje in ki jih šole pripravljajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora. Eden najvidnejših rezultatov tega projekta je bila velika razstava o matematiki, ki so jo v Celju pripravili v sodelovanju z muzejem Mathematikum iz Gießna (Nemčija) in Otroškim muzejem Hermanov Brlog v Muzeju novejše zgodovine Celje. S projektom so pomembno posegli tudi v področje organizacije dela na šoli, konceptov domačega in projektno-raziskovalnega dela, ki je podprlo nadgradnjo obstoječih in pripravo novih interdisciplinarnih tematskih sklopov na področju izbirnih predmetov za dijake gimnazijskih programov. Ob tem pa je projekt tudi dodatno podprl prizadevanja šole za večje povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem.

Na GCC mednarodno sodelovanje predstavlja pomemben del razvojnih načrtov, šola pa je tudi nosilka akreditacije Erasmus + za obdobje 2021-2027 in prejemnica Cmepiusove nagrade Jabolko kakovosti za mednarodna sodelovanja. Trenutno na GCC poteka 6 projektov programa Erasmus +, šola je tudi članica konzorcijev 3 ESS projektov in 1 projekta programa Creative Europe. Ravno v teh dneh se na Finskem mudi delegacija dijakov in učiteljev projekta Students on the move, strateškega partnerstva ključnega ukrepa 2, ki je namenjeno spodbujanju zdravega življenjskega sloga in raziskovanju telesne aktivnosti v povezavi s kognitivnimi procesi učenja. Septembra in oktobra bodo učitelji z GCC odpotovali na senčenja na delovnih mestih v Nemčiji, Španiji in na Kanarskih otokih, in sicer pod okriljem projekta Učenje z izkušnjami, konec septembra pa bo v turški Konyi potekalo srečanje partnerjev projekta YESSS, namenjenega razvoju podjetnostnih kompetenc pri dijakih in učiteljih.

PRILOGA: Fotografija udeležencev mobilnosti na Finsko – projekt Students on the move, september 2021 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content