gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Komisija za kakovost

Šestčlansko Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda glede na Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spremljala in ugotavljala bo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v programu predšolska vzgoja in ob koncu šolskega leta pripravila poročilo, ki je del poročila o realizaciji LDN za GCC.

Letos sestavljajo to komisijo Barbara Arlič Kerstein, prof., predsednica, Rok Lipnik, prof., član, mag. Helena Maher Resinovič, članica (predstavniki strokovnih delavcev), Irena Hren, članica (predstavnica delodajalcev, Vrtec Tončke Čečeve), Andreja Križnik (predstavnica staršev) in predstavnik dijakov, ki bo izvoljen v jeseni.

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content