Komisija za kakovost

Šestčlansko Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda glede na Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spremljala in ugotavljala bo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v programu predšolska vzgoja in ob koncu šolskega leta pripravila poročilo, ki je del poročila o realizaciji LDN za GCC.

Komisijo sestavljajo: Barbara Arlič Kerstein, prof., predsednica, Metka Krajnc Sevšek, prof., članica, mag. Helena Maher Resinovič, članica (predstavniki strokovnih delavcev), Irena Hren, članica (predstavnica delodajalcev, Vrtec Tončke Čečeve), Andreja Križnik (predstavnica staršev) in Sara Grobelšek (predstavnica dijakov).

Pojdi na vsebino