Sporočila za javnost 2020-21

Contents hide

15 LET OKTETA 9

DRUŠTVO GCC IN GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z generalko pri Vodnem stolpu v Celju bo 2. 9. ob 19h vokalna zasedba Oktet 9 obeležila 15-letnico delovanja

Oktet 9, vokalna zasedba nekdanjih dijakov Gimnazije Celje – Center (GCC), ki deluje pod okriljem društva alumnov GCC, v letošnji sezoni praznuje svojo 15-letnico, ki jo bodo fantje obeležili s poletnim koncertom pri Vodnem stolpu v Celju, v četrtek, 2. 9. ob 19. uri. Poimenovali so ga kar “generalka”, saj je bila letošnja jubilejna sezona, tako kot tudi prejšnja, precej zaznamovanja z epidemijo. A ta jih ni odvrnila od druženja ob glasbi, pa četudi je to nekaj časa potekalo on-line … Oktet 9 obljublja večer, poln spominov in glasbe, ki je najbolj zaznamovala njihovih prvih 15 let, tako na odrih Celja in Slovenije, kot tudi na turnejah, ki so jih vodile po vsej Evropi, pa v Avstralijo, na Kitajsko, Tajvan in v ZDA.

Takole so fantje zapisali v vabilu: »Živimo v novi realnosti, kjer se zelena čez noč prelije v rdečo, odprto se zapre in dovoljeno postane prepovedano. V teh temnih časih se tudi radostni ljudje z iskrenimi nameni mimogrede ujamejo na birokratske limanice, zato smo se v Oktetu 9 odločili, da namesto pravega koncerta izvedemo zgolj generalko. Je bolj varno. V četrtek se bomo ob sedmih zvečer zbrali pri vodnem stolpu v Celju. Pokazali si bomo QR kode, nazdravili s kozarcem vode in zapeli kup starih s peščico novih, samo tako, za vajo. Pridite nas pogledat.« Vstop na koncert je prost. Če bo slabo vreme, koncert odpade.

PRILOGA: Fotografija Okteta 9 z zadnjega koncerta “v živo” leta 2019 (arhiv Društva GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

GCC NA ISLANDIJI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

S sestankom partnerjev v Neskaupstaðurju na Islandiji se je zaključil triletni Erasmus + projekt Will To MotivatE(U), s katerim so partnerji iz šestih evropskih držav raziskovali pomen motivacije v šolskem prostoru

Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje, motivacija pa ena najpogostejših besed v poslovnih in osebnih življenjih. Kako to temo nagovoriti v teh razburkanih časih, zlasti v obdobju srednjega šolanja, ki je pri mladem človeku ključen čas osebnostne rast in obdobje odločanja o nadaljnji karierni poti, uspešnosti na evropskem in globalnem trgu dela ter kako pri učiteljih in starših ohranjati vseživljenjsko učenje, skrb za dobro organizacijsko klimo in preprečevati izgorevanje na delovnem mestu oz. v družini so bila vprašanja, ki so leta 2018 v projekt programa Eramsus + (ključni ukrep 2) povezala 6 srednjih šol z Islandije, Norveške, Italije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Z zadnjim srečanjem, ki je med 18. in 23. 8. potekalo v mestu Neskaupstaður na vzhodu Islandije, so partnerji projekt zaključili in z veseljem ugotovili, da je izmenjava praks v teh treh letih, zlasti pa v času epidemije, bila neizmerno koristna za uspešne prilagoditve in spremembe na področju učenja in poučevanja.

Prvo srečanje projekta  je potekalo v Szegedu na Madžarskem, na sedežu koordinatorja, Srednje šole Moravarosi, drugo v mestu Odda na Norveškem. Obe srečanji sta povezali učitelje. Tretje srečanje je maja 2021 gostila GCC in na tem je ob učiteljih sodelovalo tudi 14 dijakov. Sledilo je dijaško in učiteljsko srečanje na I. G. S. Roncalli v italijanskem Poggibonsiju (oktober 2019), srečanje v Szegedu (december 2019), številna on-line srečanja v letu 2020, projekt pa so partnerji zaključili s srečanjem na Gospodarski šoli v hrvaškem Čakovcu (julij 2021) in na srednji šoli Verkmenntaskóli Austurlands na Islandiji.

Partnerske šole so izmenjale številne dobre prakse ter razvile skupna orodja za delo z dijaki in učitelji na področjih smotrne uporaba sodobnih tehnologij, aktivnega državljanstva, mladinskih projektov, prostovoljstva, glasbe, vizualne in gledališke umetnosti, družboslovja in humanistike ter športa in rekreacije. Vse partnerske šole jeseni začenjajo nov projekt v programu Erasmus + po imenu Depend, ki bo tokrat nagovoril področje odvisnosti, na GCC pa s tem in naslednjim projektom nadgrajujejo tudi projekt Students on the Move, kjer sodelujejo s šolami iz Finske in Italije, tema projekta pa so zdrav življenjski slog, gibalne aktivnosti v šoli, učenje v naravi in izkustveno učenje.

Prihodnje šolsko leto bo na evropskem področju na GCC, ki je tudi nosilka akreditacije Erasmus + za obdobje 2021-2027, zelo pestro. Septembra in oktobra bodo učitelji z GCC odpotovali na senčenja na delovnih mestih v Nemčiji, Španiji in na Kanarskih otokih, in sicer pod okriljem E+ projekta ključnega ukrepa 1 Učenje z izkušnjami. Nadaljujejo se Erasmus + projekti Mathematics in Early Years Education (Poljska, Španija, Portugalska, Velika Britanija, Slovenija), mladinska podjetniška projekta Young Entrepreneurs at Secondary Schools (Bolgarija, Srbija, Turčija, Slovenija), Make Sense (Italija, Poljska, Irska, Slovenija), na GCC čakajo na rezultate priznanja Digital Schools Award v okviru projekta A-Selfie. Nadaljuje se tudi sodelovanje pri projektu Refresh + ter projekti v shemi Evropskih socialnih skladov Podvig, Inovativna učna okolja, Munera 3 in Ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja, na šoli pa pričakujejo tudi rezultate pomladansko-poletnih razpisov mednarodnih in nacionalnih projektov.

PRILOGA: Skupinska fotografija udeležencev srečanja projekta Will To MotivatE(U) in fotografija predstavnic GCC – z leve: Nives Laul, Doroteja Borovnik, Helena Maher Resinovič (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

POJOČI PROFESORJI ZA ZAKLJUČEK GCC POLETJA ’21

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z uličnim koncertom vokalne zasedbe GCC kvintet na Gimnaziji Celje – Center zaključujejo s pestrim poletnim kulturnim utripom in napovedujejo zanimivo in ustvarjalno novo šolsko leto

Zasedba GCC kvintet povezuje 5 učiteljev glasbe na Gimnaziji Celje – Center (GCC), nastala pa je v času epidemičnega zaprtja šol z željo, da učitelji z univerzalno govorico glasbe nagovorijo dijake, kolege in javnost ter vsaj kakšen hip vsakodnevnih koronskih novic nadomestijo z optimističnim pogledom v prihodnost. V četrtek, 19. 8., bodo ob 18. uri s kratkim koncertom na Gubčevi ulici v Celju, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Celeia in Poletjem v Celju 2021 zaključili tudi pestro počitniško kulturno dogajanje GCC poletja ’21, ki je v juniju, juliju in avgustu postreglo s 5 koncerti, 3 predstavami letnega kina, poletno muzejsko nočjo, tradicionalno predstavitvijo nove številke literarne revije Podstrešje, evropskimi projekti in mobilnostmi ter s številnimi dosežki dijakov in učiteljev.

PRILOGA: Fotografiji zasedbe GCC kvintet (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,    

PESTRO EVROPSKO POLETJE NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z drugim srečanjem partnerjev podjetnostnega projekta YESSS se je na Gimnaziji Celje – Center (GCC) začelo pestro evropsko poletje

Young Entrepreneurs at Secondary Schools oz. krajše YESSS (mladi podjetniki v srednjih šolah, op. p.) je projekt ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki ga koordinirajo na GCC. Gre za strateško partnerstvo za inovacije, ki so ga oblikovali z dvema bolgarskima šolama – National Management School in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski, Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi iz Konye (Turčija). Drugo srečanje partnerjev projekta, ki se bo zaključil decembra 2022, je potekalo v bolgarski prestolnici Sofiji med 8. in 14. 7. Cilj srečanja pa je bil usposabljanje učiteljev – trenerjev, ki bodo v prihajajočem šolskem letu z dijaki na partnerskih šolah preizkušali metode za delo v razredu, ki temeljijo na usvajanju podjetnostnih kompetenc evropskega modela Entrecomp. Sicer je glavni cilj projekta priprava metodološkega e-priročnika za učitelje, ki bo vseboval primere dela in projektov za krepitev podjetnostnih kompetenc pri mladih ter spodbujal nove oblike dela v razredih in šolah. Vsi partnerji imajo na tem področju številne izkušnje, ki jih želijo s projektom sistemizirati in dati na razpolago evropski izobraževalni skupnosti. Na GCC s strateškim partnerstvom aktivno nadgrajujejo ESS projekt PODVIG (podjetnost v gimnazijah), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo, Inovativna učna okolja z uporabo IKT, ki ga vodi Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora, v tem šolskem letu pa so se vključili tudi v Erasmus + projekt Make Sense, ki poudarja trajnostni razvoj in socialno podjetništvo.

S srečanjem v Sofiji se je na GCC začelo pestro evropsko poletje. Že prihodnji teden (26.-30. 7.) bodo predstavniki šole odpotovali na predzadnje srečanje projekta Will To MotivatE(U), ki bo potekalo v hrvaškem mestu Čakovec, 16.-23. 8. pa na zadnje srečanje partnerjev tega projekta (Madžarska, Italija, Hrvaška, Norveška, Islandija, Slovenija) na temo motivacije v šolskem prostoru, ki bo potekalo na Islandiji. Na začetku septembra pa bo na Finskem potekalo tudi prvo srečanje »v živo«, kjer bodo dijaki in učitelji iz Italije, Slovenije in Finske raziskovali pomen gibanja v okviru projekta Students on the move. Septembra in oktobra bodo učitelji z GCC odpotovali tudi na senčenja na delovnih mestih v Nemčiji, Španiji in na Kanarskih otokih, in sicer pod okriljem E+ projekta ključnega ukrepa 1 Učenje z izkušnjami, ki so ga na GCC začeli v preteklem šolskem letu z željo raziskovanja dobrih praks na področju izkustvenega učenja, nadaljuje pa se tudi projekt ključnega ukrepa Mathematics in Early Years Education oz. krajše MEYE bodo partnerji iz Poljske, Španije, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije do konca leta 2021 razvili e-priročnik za vzgojitelje v vrtcih, ki bo podprl pomembno področje razvoja matematične pismenosti pri predšolskih otrocih. GCC je tudi šola kandidatka za priznanje Digital Schools Award v okviru Erasmus projekta A-Selfie.

V shemi Evropskih socialnih skladov pa se ob projektih Podvig, kjer GCC deluje kot razvojna šola, in Inovativna učna okolja, kjer so v vlogi implementacijske šole, zelo veliko dogaja tudi v projektu MUNERA 3. Ta je namenjen nadaljnjemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in sledi potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Na GCC so koordinatorji za področje storitev v vzhodni kohezijski regiji. Na tem področju so s pomočjo projekta Erasmus + pred štirimi leti ustanovili tudi uspešno in prodorno GCC izobraževalno središče.

PRILOGA: Fotografiji predstavnikov GCC (od leve proti desni: Anja Mikl, Valerija Zorko, Simona Vincelj, Rok Lipnik) in vseh predstavnikov partnerjev projekta YESSS na srečanju v Sofiji (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

TRI GLASBENE TURNEJE ZA KONEC NENAVADNEGA ŠOLSKEGA LETA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Vokalne zasedbe Gimnazije Celje – Center so s tremi kratkimi turnejami po domovini počastile 30. obletnico slovenske samostojnosti in sklenile letošnje nenavadno šolsko leto

V Piranu in Bovcu je ob koncu nenavadnega šolskega leta 2020/2021 in ob 30-letnici slovenske samostojnosti zazvenela pesem mladih pevk in pevcev Gimnazije Celje – Center (GCC), ki tudi v času dela na daljavo niso obupali nad glasbenim ustvarjanjem in verjeli v povezovalno in zdravilno moč glasbe. Šolsko leto in glasbeno sezono so že tradicionalno sklenili s kratkimi turnejami, ki so jih letos v celoti posvetili okroglemu jubileju naše domovine. Nonet GCC z umetniško vodjo Barbaro Arlič Kerstein in Dekliški pevski zbor z zborovodjo Davidom Preložnikom se je med 25. in 27. 6. mudil na slovenski obali, FaVoZa, fantovska vokalna zasedba GCC, ki jo vodi Gregor Deleja, pa je med 9. in 11. 7. obiskala Posočje. Nonet GCC je občinstvo razveselil 26. 6. na Tartinijevem trgu, maturantke Dekliškega pevskega zbora so isti dan pripravil koncert v piranskem križnem hodniku v sodelovanju z Georgios Deep Sea Singers, FaVoZa pa je bila 10. 7. glasbena gostja letošnjega Bovškega dne, dan pred tem pa so fantje pripravili tudi priložnostni nastop v središču Bovca.

Kljub težkim pogojem dela so na Gimnaziji Celje – Center tudi v iztekajočem se šolskem letu, ko je večino časa potekal na daljavo oz. po prilagojenih modelih dela, ohranili pestrost obšolskih dejavnosti, kjer pomembno mesto zaseda prav glasba. Delovalo je kar 7 glasbenih sestavov, ki povezujejo sedanje in nekdanje dijake šole. Ob vajah na daljavo, so pripravili tudi številne posnetke, v spletni obliki pa so izvedli tudi vse tri tradicionalne koncerte – Miklavževega, novoletnega in pomladanskega, »v živo« pa tudi turneje ob koncu šolskega leta. Dekliški pevski zbor se je odlično odrezal tudi na dveh spletnih mednarodnih zborovskih tekmovanjih – Aegis Carminis (maj 2021, zlato priznanje) in Hong Kong Choral Competition (junij 2021, zlato priznanje).

Mladi glasbeniki z GCC imajo smele načrte tudi za prihajajočo sezono, ki ob koncertih v domačem Celju in Sloveniji vključujejo tudi pestro mednarodno aktivnost in snemanja, do konca avgusta, pa glasbeni solisti z GCC pripravljajo tudi še nekaj nastopov v okviru festivala Poletje v Celju, ki jih bo 19. 8. zaključila prav posebna glasbena zasedba, ki je bila ustanovljena v času korone – GCC kvintet, v katerem ustvarjajo učitelji glasbe na Gimnaziji Celje – Center.

PRILOGA: Fotografije pevk in pevcev s turnej ob koncu šolskega leta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj, 041 708 945,

GCC matura 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

16 zlatih maturantov, 100 % uspeh na poklicni in 97 % uspeh na splošni maturi za zaključek nenavadnega šolskega leta 2020/2021 na Gimnaziji Celje – Center

Z lepim uspehom na splošni in poklicni maturi, ki jo je v spomladanskem roku opravljalo 230 dijakov se na Gimnaziji Celje – Center počasi zaključuje nenavadno šolsko leto 2020/2021, ki s tremi izobraževalnimi programi in več kot 940 dijaki sodi med največje srednje šole na Celjskem.
S 100 % uspehom, 18,5 povprečnimi točkami in 11 zlatimi maturanti (od tega so 3 imeli vse možne točke) se lahko pohvalijo maturanti programa predšolska vzgoja, 100 % uspeh so dosegli dijaki umetniške gimnazije likovne smeri ter 97 % uspeh dijaki splošne gimnazije. Povprečno število točk na splošni maturi je bilo 21,2. Zlato knjigo poklicnih maturantov so s svojimi podpisi dopolnili diamantne Maja Jelčič, Kaja Skerbiš in Teja Špilek s 23 točkami, 22 točk pa so dosegle Patricija Grebovšek, Zoja Kac, Nuša Pusovnik, Nuša Zupan, Neža Kokol, Anamarija Prislan, Livia Štrljič in Ela Medved. V zlato knjigo splošnih maturantov pa so se vpisali Matevž Bervar, Kaja Gričar, Neža Šmid (31 točk) in Eva Aja Kuzman ter Tjaša Lešnik (30 točk).

S podelitvijo spričeval splošne mature, ki bo NOCOJ, v ponedeljek, 12. 7., ob 18. uri v parku za Gimnazijo Celje – Center se na GCC počasi začenjajo počitnice. Dijake in mentorje programa MEPI – mednarodno priznanje za mlade, čakajo še poletne pustolovske odprave po Sloveniji, mlade glasbeniki nastopi v okviru festivala Poletje v Celju, pesnice in pesnike pa tudi avgustovski festival Izrekanja s katerim bodo na GCC sklenili letošnje poletne počitnice, ki bodo minile tudi v znamenju različnih obnovitvenih in investicijskih del. Potekajo tudi priprave na tradicionalno druženje generacij sedanjih in nekdanjih dijakov Naših 100 + 9, ki bo 10. 9., če bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

PRILOGA: Fotografija 11 zlatih maturantov poklicne mature z ravnateljem in fotografija poklicnih maturantov predšolske vzgoje 2021 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, , www.gcc.si

DEKLETA S CENTRA NAVDUŠILA V HONG KONGU

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Zlato priznanje za Dekliški pevski zbor GCC in posebno priznanje za dirigenta Davida Preložnika na mednarodnem zborovskem spletnem tekmovanju Hong Kong 2021

Po majski 1. nagradi na mednarodnem spletnem festivalu Aegis Carminis je Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center pod vodstvom prof. Davida Preložnika osvojil tudi zlato priznanje na mednarodnem zborovskem festivalu World Choir Festival 2021, ki je ta konec tedna preko spleta potekal v Hong Kongu (Kitajska). Ob zlati plaketi je žirija s posebnim priznanjem za izjemnega mentorja (Outstanding teacher award) nagradila tudi dirigenta Davida Preložnika. Na tem festivalu je sodelovalo več kot 200 otroških, mladinskih in odraslih zborov iz celega sveta, dekleta s Centra pa so na njem predstavila posnetek novitete, priredbe skladbe Jureta Torija Potujem sam, ki jo je napisal celjski skladatelj Leon Firšt. Spletna izvedba in snemanja pevskih glasov na daljavo so bili svojevrsten izziv. Končni posnetek je namreč nastal v povsem virtualnem svetu, brez ene skupne vaje, obogatili pa so ga tudi s plesnim gibom četrtošolke Naje Podbrežnik. V obrazložitvi so zapisali, da je video, ki je objavljen na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=2-q9sEe1hj0 zasnovan v individualnem svetu posameznika, ki potuje sam na poti k skupnemu izvajanju …

Pestra kulturna sezona na GCC pa še zdaleč ni končana, saj na GCC ob sproščanju ukrepov pripravljajo niz poletnih dogodkov (https://www.gcc.si/poletje21/), pevski sestavi pa načrtujejo tudi dve turneji – Dekliški pevski zbor bo ob 25. do 27. 6. gostoval v Piranu, FaVoZa, fantovska vokalna zasedba GCC pa se od 9. do 11. 7. odpravlja v Posočje.

V četrtek, 17. 6., se bo ob 18. uri na zunanjem prizorišču na Gubčevi ulici v središču Celja predstavila izjema vokalistka Alenka Vozlič, ki je mednarodni javnosti, tudi kot edina Slovenka, ki se ji je uspelo prebiti v finale prestižnega tekmovanja Teen Star UK, poznana pod umetniškim imenom Leni Star. V soboto, 19. 6., bodo na GCC, ki je tudi edinstven arhitekturni secesijski spomenik, dopolnili poletno muzejsko noč. Ob 19. uri vabijo vse obiskovalce na voden ogled šole in projekcijo posebnega filmčka o secesijskih posebnostih tega mogočnega poslopja. V ponedeljek in torek, 21. in 22. 6., bodo v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol pripravili dve projekciji kina pod zvezdami – slovenski film Ne pozabi dihati in francoski film Poletje ’85. V torek, 22. 6., bodo ob 20h v šolskem parku pripravili tudi predstavitev pete številke literarne revije Podstrešje – posebna gostja predstavitve bo slovenska pisateljica, prevajalka, sociologinja, publicistka in aktivistka Suzana Tratnik. V četrtek, 24. 6., se bo ob 18. uri na Glavnem trgu v centru Celja predstavila vokalna zasedba Nonet GCC, 1. 7. bo ob 18. uri na Gubčevi ulici koncert zasedbe LPS, finalistov letošnje Špil lige Kina Šiška. V četrtek, 29. 7., bosta na Gubčevi ulici ob 18. uri nastopila vokalistka Iza Robavs in pianist Žiga Žvižej, teden dni kasneje, 4. 8. pa ob 18h na Glavnem trgu vokalistki Jena Knez in Lea Aram, ki ju bosta spremljala kitarist Aleks Breznikar in pianist Aljaž Šumej. 19. 8. bodo ob 18. uri na Gubčevi ulici pestro poletno dogajanje zaključili profesorji glasbe na šoli združeni v zasedbi GCC kvintet.

PRILOGA: Fotografije DPZ GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
David Preložnik, DPZ GCC, 041 804 826,  Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

GCC POLETJE ’21

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tudi letošnje leto na Gimnaziji Celje – Center napovedujejo pestro kulturno dogajanje, ki bo dopolnilo živahen utrip v knežjem mestu

Ne glede na nenavaden zaključek letošnjega šolskega leta, bodo na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pouk tradicionalno sklenili s kratkim festivalom dijaške ustvarjalnosti GCC poletje ’21, novost letošnjega leta pa je tudi sodelovanje v projektu Poletje v Celju, ki ga pripravlja Zavod Celeia Celje. V šolo se tako vrača pester kulturni utrip, ki se je večino letošnjega šolskega leta, tako kot vse ostale dejavnosti, potekal na svetovnem spletu.

V četrtek, 17. 6., se bo ob 18. uri na zunanjem prizorišču na Gubčevi ulici v središču Celja predstavila izjema vokalistka Alenka Vozlič, ki je mednarodni javnosti, tudi kot edina Slovenka, ki se ji je uspelo prebiti v finale prestižnega tekmovanja Teen Star UK poznana pod umetniškim imenom Leni Star. V soboto, 19. 6., bodo na GCC, ki je tudi edinstven arhitekturni secesijski spomenik, dopolnili poletno muzejsko noč. Ob 19. uri vabijo vse obiskovalce na voden ogled šole in projekcijo posebnega filmčka o secesijskih posebnostih tega mogočnega poslopja. V ponedeljek in torek, 21. in 22. 6., bodo v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol pripravili dve projekciji kina pod zvezdami – slovenski film Ne pozabi dihati in francoski film Poletje ’85. V torek, 22. 6., bodo ob 20h v šolskem parku pripravili tudi predstavitev pete številke literarne revije Podstrešje – posebna gostja predstavitve bo slovenska pisateljica, prevajalka, sociologinja, publicistka in aktivistka Suzana Tratnik. V četrtek, 24. 6., se bo ob 18. uri na Glavnem trgu v centru Celja predstavila vokalna zasedba Nonet GCC, 1. 7. bo ob 18. uri na Gubčevi ulici koncert zasedbe LPS, finalistov letošnje Špil lige Kina Šiška. V četrtek, 29. 7., bosta na Gubčevi ulici ob 18. uri nastopila vokalistka Iza Robavs in pianist Žiga Žvižej, teden dni kasneje, 4. 8. pa ob 18h na Glavnem trgu vokalistki Jena Knez in Lea Aram, ki ju bosta spremljala kitarist Aleks Breznikar in pianist Aljaž Šumej. 19. 8. bodo ob 18. uri na Gubčevi ulici pestro poletno dogajanje zaključili profesorji glasbe na šoli združeni v zasedbi GCC kvintet.

Pester poletni kulturni utrip bo tako zaključil plodno in uspešno šolsko leto na edini srednji šoli v Sloveniji, ki ji je JSKD leta 2015 podelil naziv Kulturna šola. Vse prireditve bodo potekale v čudovitih ambientih parka za GCC in celjskega mestnega jedra, če bo slabo vreme pa odpadejo, izjema je predstavitev Podstrešja, ki bo ob slabem vremenu potekala v šolski knjižnici. Vse informacije so na GCC zbrali tudi na spletni strani https://gcc.si/poletje21

PRILOGA: Fotografije z lanskega Poletja na GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

PLESALCI Z GCC PRVAKI ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Številne dosežke dijakov Gimnazije Celje – Center na najrazličnejših državnih in mednarodnih je dopolnilo še 1. mesto na Šolskem plesnem festivalu 2021 in tri solo nagrade

Kljub nenavadnim časom, ki so še posebej posegli v šolski, športni in kulturni prostor, so dijaki Gimnazije Celje – Center (GCC) uspeli ohraniti pester šolski in obšolski utrip. Na splet so ob pouku preselili tudi priprave na najrazličnejša tekmovanja, pa različne dogodke, tematske tedne, krožke in tudi pester kulturni utrip, ki je zelo značilen za to celjsko srednjo šolo. Dijaki so se udeleževali številnih tekmovanj iz znanja, kjer so dosegli najvišja priznanja, pa likovnih, literarnih, fotografskih in ustvarjalnih natečajev, Dekliški pevski zbor GCC je osvojil tudi 1. nagrado na mednarodnem zborovskem festivalu Aegis Carminis, mladi fiziki pa bronasto priznanje na mednarodnem fizikalnem turnirju AYPT. Konec šolskega leta so z uspehom in nazivom državnih ekipnih srednješolskih prvakov Šolskega plesnega festivala zaokrožili plesalci z GCC, ki jih vodi prof. Špela Lužar. Ob ekipni zmagi so osvojili tudi tri nagrade – Nika Klaužer je v kategoriji latino osvojila 1. mesto, Pia Veniger Djuras 1. mesto v kategoriji pop, in Nuša Hercog 2. mesto v kategoriji hip hop.

Ples ima na GCC pomembno mesto in že več desetletij predstavlja eno izmed tistih ustvarjalnih dejavnosti, kjer se povezujejo dijaki vseh treh programov šole. Zlasti program predšolska vzgoja s predmeti ustvarjalnega izražanja poudarja pomen gibalnega in estetskega razvoja mladih v šolskem prostoru. Ne glede na to, da je večina šolskega leta potekala na daljavo, je Plesna skupina GCC zelo plodno dopolnjevala pester kulturni utrip šole tudi v koronskih časih in s spletnimi nastopi dopolnjevala številne prireditve in dogodke v tem drugačnem šolskem letu. Plesalke in plesalci so z mentorico še posebej ponosni na to, da je naziv srednješolskih državnih prvakov Šolskega plesnega festivala tudi letos ostal na GCC.

PRILOGA: Fotografija Nike Klaužer, Pie Veniger Djuras in Nuše Hercog, fotografija s spletnega tekmovanja ŠPF (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

ZLATA DEKLETA Z GCC IN JUNAKI NAŠEGA ČASA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nov mednarodni uspeh Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje – Center in naziv Junaki našega časa s posebnim priznanjem za prostovoljno delo v tem šolskem letu

Kljub nenavadnemu letu, ko so bile šole večino časa zaprte, se lahko dijaki in učitelji Gimnaziji Celje – Center (GCC) pohvalijo s številnimi uspehi na tekmovanjih iz znanja, pri mladinskem raziskovalnem delu, podjetnostnih projektih, pa na področjih, ki jih je epidemija še posebej prizadela – kulturi in prostovoljstvu. Pevke Dekliškega pevskega zbora GCC so pod vodstvom Davida Preložnika v času, ko sta kultura in petje skoraj obmolknila, sprejele poseben izziv in bila kot edini srednješolski zbor sprejeta na mednarodni mladinski zborovski festival v Kopru Aegis Cariminis (ščit pesmi, op. p.) in osvojila 1. nagrado v kategoriji srednješolskih zborov. Ta dosežek pa je dopolnil še eden, na katerega so na GCC izjemno ponosni. V tednu prostovoljstva je Slovenska filantropija šoli in njenim prostovoljcem znova podelila naziv Junaki našega časa, ob tem pa tudi posebno priznanje za inovativnost in angažiranost.

Pevke 3. in 4. letnika in umetniški vodja so skupaj s celjskim skladateljem Leon Firštom pripravili posnetek novitete, priredbe skladbe Jureta Torija Potujem sam. Spletna izvedba in snemanja pevskih glasov na daljavo so bili svojevrsten izziv. Končni posnetek je namreč nastal v povsem virtualnem svetu, brez ene skupne vaje, obogatili pa so ga tudi s plesnim gibom četrtošolke Naje Podbrežnik. V obrazložitvi so zapisali, da je video, ki je objavljen na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=2-q9sEe1hj0 zasnovan v individualnem svetu posameznika, ki potuje sam na poti k skupnemu izvajanju … Na bienalnem festivalu Aegis Carminis je izključno s sodobnimi skladbami sodelovalo sedemnajst zasedb iz osmih držav (ZDA, Tajvana, Indonezije, Ukrajine, Rusije, Bolgarije, Italije in Slovenije). Eminentna mednarodna žirija priznanih zborovskih strokovnjakov (Gary Graden, Švedska, Petra Grassi, Italija in Slovenija, Marco Antonio Garcia de Paz, Španija, Naomi Faran, Izrael in Stojan Kuret, Italija in Slovenija) je prispele videe ocenila glede na kvaliteto izvedbe skladbe, premišljenost koncepta in inovativnost izdelave videa ter dekletom s Centra podelila 90 točk in 1. nagrado v srednješolski kategoriji.

V tem šolskem letu je več kot 200 prostovoljk in prostovoljcev z GCC opravilo skoraj 1000 ur prostovoljnega dela. Med številnimi akcijami, ki jih večinoma predlagajo in izvajajo dijaki sami, še posebej izstopajo tradicionalni jesenski dobrodelni koncert, ki je letos potekal na daljavo, pa akcija #misijaČLOVEK, ki so jo pripravili v sodelovanju z nekdanjim dijakom in naj prostovoljcem leta 2020 Kristjanom Vebrom, Celjskim mladinskim centrom (MCC) in pod okriljem Evropske solidarnostne enote. Na šoli so v časi zaprtja šol zagotavljali tudi varstvo otrok staršev zaposlenih v zdravstvu in pomoč pri šolanju na daljavo, kar je bila skupna akcija Civilne zaščite Celje, MCC in GCC. Dijaki so bili tudi učni in razredni tutorji, marca so pripravili tudi dobrodelni Gregorjev teden in izvali prostovoljno delo v številnih partnerskih organizacijah. Prostovoljstvo je tudi pomemben del programa MEPI (mednarodno priznanje za mlade), ki ga v tem letu opravlja več kot 60 dijakinj in dijakov GCC. V obrazložitvi ob podelitvi naziva Junaki našega časa so na Slovenski filantropiji zapisali takole: »Čestitamo za vsa dobra dela, ki ste jih kljub neštetim omejitvam, naredili na področju promocije prostovoljstva in spodbujanja solidarnosti med dijaki! Leto je bilo kljub vsemu polno navdihujočih zgodb mladih prostovoljcev, vaša šola pa je še posebej izkazala za inovativne akcije v času šolanja na daljavo. Komisija se je zato odločila, da vam podeli tudi priznanje za inovativnost in angažiranost!«

PRILOGA: Fotografija s posnetka Potujem sam DPZ GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

PRAZNINA ALI KO SVETOVI NIKOLI NE ZBLEDIJO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

13. maja odpira svoja vrata 17. študijska razstava likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center

Tradicionalni zaključek šolskega leta dijakov likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC) bo v novi resničnosti korona časa letos potekal v hibridni obliki. 17. pregledna študijska razstava likovnih izdelkov bodo odprla svoja vrata v četrtek, 13. 5., v Osrednji knjižnici Celje, ki je že tradicionalno prizorišče likovnih razstav mladih umetnikov z GCC ob koncu šolskega leta. Ob razstavi bo izšel tudi katalog v spletni in tiskani obliki, razstava pa bo odprta do 16. 6. V duhu (brez)mejnosti, krovne teme letošnjega šolskega leta na GCC, ki jo posvečajo zlasti 30. obletnici slovenske samostojnosti, so dijaki in mentorji tokratni razstavi nadeli naslov Praznina ali ko svetovi nikoli ne zbledijo.

Eden izmed temeljnih ustvarjalnih izzivov nenavadnega leta, je bila prenasičenosti sveta s podobami. Ves čas smo namreč obkroženi s podobami, od oglaševalskih prizorov, medijskih slik do najbolj intimnih trenutkov, vidnih na socialnih omrežjih. Potisnjeni v izolacijo, v osamo domačega okolja, smo večino časa iskali stik z drugim preko ekrana. Zaslon je postal mesto druženja, prostor dela, vzgoje in izobraževanja. Naši obrazi so postali zreducirane podobe, vidne v kvadratku na spletnih aplikacijah. Kolektivna izkušnja, ki je z izgubo stika močno zaostrila, kako pomembno je, da smo skupaj. Celjska umetnica Maja Hodošček, sicer tudi ena od mentoric dijakov GCC, je v spremni besedi v katalag zapisala: »Več kot desetletje se sodobna umetnost intenzivno ukvarja s vprašanjem, kako biti skupaj v svetu, ki je razdvojen, antagonističen, preplavljen s podobami, odtujen od človeka in narave. Umetnost se odmika od materialnega in poudarja odnosnost, skupnostno delovanje in dialog kot pot k družbenim spremembam. Ob tem poudarja pomen izobraževanja, predvsem skozi koncept odučenja (unlearning). Vzgojo in izobraževanje razume kot metodo, ki bo omogočila, da se odučimo navad in načinov bivanja, ki so nas pripeljale v krizo družbenih vrednot.«

Osrednji dogodek najmlajšega izmed treh izobraževalnih programov na GCC je nastal tudi v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje (CSU), ki je že dolgoletni partner šole pri izvajanju izobraževalnih programov za mlade umetnike. Tam so aprila mladi celjski umetniki že gostovali z razstavo Brezmejno, ki je bila plod delavnic s slovenskimi umetniki fotografom Jako Babnikom, vizualnima umetnicama Majo Hodošček in Nežo Knez, slikarjema Borisem Oblišarjem in Daliborjem Borijem Zupančičem ter kiparjem Francom Purgom. Na razstavi, ki je svoje mesto tokrat našla na zunanjih steklenih površinah celjske knjižnice in v njeni okoli, pa bo javnost lahko videla tudi dela, ki so nastala pri strokovnih predmetih risanje in slikanje (mentorja Andreja Džakušič in Željko Opačak), predstavitvene tehnike (mentorica Mojca Šmit), bivalna kultura, likovna teorija in osnove varovanja dediščine (mentorica Maja Rak), pa tudi dela, ki so nastala kot plod številnih sodelovanj z zunanjimi inštitucijami in dela pripravljena za različne likovne natečaje.

V preteklih sedemnajstih letih je v programu likovne gimnazije maturiralo več kot 360 dijakinj in dijakov. Približno polovica je tudi študijsko pot nadaljevala na področju umetnosti in med nekdanjimi likovniki s Centra se najdejo že številna imena, ki pomembno sooblikujejo slovensko kulturno krajino in umetnostni prostor. »Umetniki«, kot imenujejo dijake tega programa na GCC, ustvarjajo v sodobno opremljenih specializiranih učilnicah, kjer so jim na voljo različna avdiovizualna in multimedijska sredstva, profesionalna grafična preša in peč za žganje gline. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še strokovne predmete, veliko dela se odvija tudi izven šole – na taborih in ekskurzijah, pa v sodelovanju s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Številni dosežki in priznanja na različnih natečajih v Sloveniji in tujini, projekti in dejavnosti, uvrščajo mlade umetnike z GCC med najaktivnejše soustvarjalce lokalnega in širšega umetnostnega okolja.

PRILOGA: E-vabilo na razstavo in fotografija mladih umetnikov z GCC pri delu (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

POMLADNI KONCERT GIMNAZIJE CELJE – CENTER

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mladi glasbeniki z GCC bodo letošnjo sezono že drugič zapored sklenili s spletnim pomladnim koncertom 6. maja

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) ima kultura tudi v teh nenavadnih koronskih časih posebno mesto. Pomemben del pestrega obšolskega in kulturnega utripa na šoli so glasbene zasedbe, ki se lahko pohvalijo v več kot šestdesetletno tradicijo in tudi v letošnjem šolskem letu niso »obmolknile«. Ne le to, pestro bero zasedb, v katerih ustvarja več kot 150 dijakov, je dopolnila celo nova zasedba GCC kvintet, ki jo sestavljajo učitelji glasbe. V četrtek, 6. 5., bodo ob 19h uri na kanalih YouTube in Facebook GCC pripravili tradicionalni pomladni koncert s katerim vsako leto uradno sklenejo glasbeno sezono in napovedo načrte za prihodnje šolsko leto. Virtualni dogodek, ki ga tudi letos posvečajo nedavnima praznikoma Mestne občine Celje in Dnevu upora proti okupatorju, bližnjemu Dnevu Evrope in 30. obletnici razglasitve slovenske samostojnosti, so tokrat oblikovali Dekliški pevski zbor pod vodstvom Davida Preložnika, Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, FaVoZa, fantovska vokalna zasedba pod vodstvom Gregorja Deleje, zasedba maturantk in maturantov glasbenih sestavov in GCC kvintet.

V vabilu so zapisali, da so »ponosni, da ne glede na drugačne in zahtevne čase na GCC niso podlegli kulturnemu molku, ki se prežeče širi iz zaprtih hramov umetnosti in obupano išče svoje mesto in pozornost v prepolnem medmrežju«. V duhu celotnega šolskega leta, ki so ga naslovili s sloganom Brezmejno, želijo mladi glasbeniki tudi tokrat s pesmijo doseči, da skupaj z njimi za nekaj trenutkov odložimo vse skrbi in si z neverjetno močjo glasbe očistimo vsakdanji prah, ki nam vse prepogosto zastira pogled na ta čudoviti svet. Poseben del spletnega koncerta je tudi slovo od 42 maturantk in maturantov, ki so vsa štiri leta sodelovali v glasbenih zasedba in soustvarjali kulturni utrip na šoli in zunaj nje.

Na GCC je bila letošnja koncertna sezona kljub vsemu pestra. Uvod vanjo je bil oktobrski dobrodelni koncert, sledila je novembrska Poezija iz samovarja, praznični koncert (Brez)mejno, novoletni koncert, marčevski Pozdrav pomladi, zaključuje pa jo pomladni koncert. Ob tem so pripravili tudi številne posnetke in dodobra raziskali možnosti glasbenega ustvarjanja »na daljavo«. Zasedba LPS se je uvrstila tudi v finale Špil lige Kina Šiška, Dekliški pevski zbor pa se je uvrstil tudi na spletno zborovsko tekmovanje Aegis Carminis. Mladi glasbenice in glasbeniki so sodelovali tudi na nekaterih prireditvah zunanjih organizatorjev, dopolnili bodo utrip Poletja v Celju, načrtujejo še izvedbo koncertnih večerov v sklopu mini festivala Poletje v parku GCC, FaVoZa pa se med 9. in 11. 7. odpravlja tudi na krajšo turnejo v Posočje. Pestri so tudi načrti za prihodnje šolsko leto, ko na GCC upajo, da bodo lahko občinstvo v Celju, Sloveniji in na turnejah po svetu zopet lahko nagovarjali neposredno.

PRILOGA: Fotografije s pomladnih snemanj (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

JUNAŠKA BREZMEJNOST

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dve razstavi vizualnih del dijakov Gimnazije Celje – Center v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje in Osrednjo knjižnico Celje

Kadar gre za predstavitev ustvarjalnosti mladih, je težko reči, da je ta nenavadna, primerna času epidemije. Ustvarjalnost je le ena, tista, ki se izvije iz človeka, njegovih mentalnih in čustvenih stanj, tista, ki išče povezave z družbenimi parametri, bolj ali manj intimno skupnostjo, z dogajanjem tako v lastni okolici kot širše v svetu. Dijaki umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC) tako v Likovnem salonu Celje in v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje (Zavod Celeia Celje) med 15. in 22. 4. predstavljajo del tistega brezmejnega ustvarjanja, ki bolj kot likovno formo postavlja v ospredje vsebino in nujnost izražanja. Istočasno pa se v Osrednji knjižnici Celje odpira plakatna razstava Moj junak/My hero, ki je plod medgeneracijskega sodelovanja med Univerzo za tretje življenjsko obdobje Celje (U3ŽO) in GCC.

Z naborom projektov, izdelkov in idejnih načrtov, ki so jih mladi ustvarili predvsem v času zaprtih šol in med poukom na daljavo, razstava predstavlja sledi, misli in vzgibe, tisto, kar tako v življenju kot v procesu učenja trenutno opredeljuje mlade ustvarjalke in ustvarjalce. Šola namreč tudi ob sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti omogoča dijakom umetniške gimnazije delo z vrhunskimi slovenskimi umetnicami in umetniki, ki skušajo sodelujočim odpreti vrata v spoznavanje sodobnih umetniških praks, procesualnih pristopov v izgradnji umetniškega dela in njegove artikulacije. Letos so to bili fotograf Jaka Babnik, vizualni umetnici Maja Hodošček in Neža Knez, slikarja Boris Oblišar in Dalibor Bori Zupančič ter kipar Franc Purg. Na razstavi v Likovnem salonu skozi medije fotografije, videa, risbe in s prepletanjem besedila, zvoka ter grafičnih podob odpiramo pogled iz slike v prizor kreativnosti. S to idejo skušajo preseči tako stroge formalne zakonitosti umetniškega izdelka kot tudi tiste meje, ki se na novo zarisujejo s fenomenom pandemije.

Moj junak/My hero pa je serija plakatov, ki so jih mladi umetniki z GCC ustvarili na podlagi pisem v angleškem jeziku, ki so jih spisali udeleženci krožka angleščine na U3ŽO.

Dalibor Bori Zupančič, eden izmed mentorjev, je ob razstavi zapisal: »Brezmejno« je kot naslov pričujočega umetniškega dogodka protiutež, ki fizično izolacijo – ne zgolj metaforično – premaguje z močjo ustvarjalnosti. In z mladostno energijo, ki stremi k temu, da se trenutni »svet na daleč« čimprej spremeni v »svet na blizu« …

Z obema razstavama GCC napoveduje tudi tradicionalno pomladansko študijsko razstavo, ki se bo v Osrednji knjižnici Celje odprla 14. 5. 2021 in bo vključevala prerez celoletnega dela dijakov in mentorjev umetniške gimnazije likovne smeri na GCC.

PRILOGE:
Dokumentarni video Brezmejno (https://youtu.be/osiSeCx21jo) – dijaki 2. in 3. letnika UG
Brezmejno – fotografski kolaž, Nika Orehov, 3. letnik (arhiv GCC)
Moj junak/My hero/Aneja Zajc Klopotan, 2. letnik (arhiv GCC)


Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

MEDNARODNI USPEH MLADIH FIZIKOV Z GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Bronasto priznanje in 6. mesto za slovensko fizikalno reprezentanco na Austrian Young Physicists’ Tournament (AYPT) in drugi uspehi dijakov GCC

Od 8. do 10. aprila je potekal Avstrijski turnir mladih fizikov (AYPT), mednarodno tekmovanje iz fizike, ki se po navadi odvija v avstrijskem mestu Leoben, tokrat pa je zaradi epidemioloških razmer potekalo preko spleta. Na tekmovanju se je pomerilo 12 ekip iz 8 evropskih držav, Slovenijo pa so zastopali dijaki Gimnazije Celje – Center (GCC) in osvojili odlično 6. mesto in bronasto plaketo. V ekipi so sodelovali tretješolki Ava Boštjančič in Špela Šet ter četrtošolec Matija Marolt, na to zanimivo tekmovanje, ki je zastavljeno izrazito problemsko, pa so se pripravljali z mentorjema prof. Borutom Namestnikom in nekdanjim dijakom GCC, študentom fizike Mitjo Suvajcem. Posebna zahvala za pomoč pri pripravi na tekmovanje pa velja tudi dr. Sergeju Faletiču, asistentu na Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in vodji tekmovanja SiYPT, ki je s svojo strokovnostjo in angažiranostjo ogromno pripomogel k uspehu.

Za uspešen nastop na tekmovanju AYPT so morali dijaki temeljito teoretično in eksperimentalno predelati 3 fizikalne probleme, ki v fiziki še niso dobro raziskani in razloženi. Poleg znanja o izbranih problemih pa so morali pokazati tudi ogromno drugega fizikalnega znanja, saj so v tekmovalnih debatah morali izzivati sotekmovalce.

Tudi sicer se dijaki in mentorji GCC lahko pohvalijo z izvrstnimi dosežki na ostalih tekmovanjih in natečajih, ne glede na to, da v letošnjem šolskem letu ta potekajo v zelo okrnjeni oz. prilagojeni obliki. V zadnjem mesecu so ob nedavnem uspehu mladih fizikov navdušili tudi strokovno komisijo tekmovanja za Gosarjevo nagrado Fakultete za uporabne družbene študije, ki jim je dodelila prva tri mesta, na natečaju A (se) štekaš? Ministrstva za zdravje so z animiranim filmom osvojili 2. nagrado, pa pri dve mesti na kreativno-dobrodelnem natečaju Rišem za prijatelja podjetja Office&more in tri srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz biologije.

PRILOGA: Fotografija AYPT ekipe z GCC – z leve proti desni: Mitja Suvajac, Matija Marolt, Špela Šet, Ava Boštjančič in Borut Namestnik (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

DIJAKI GCC PONOVNO V VLOGI MLADIH EVROPSKIH PARLAMENTARCEV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na marčevskem modelu evropskega parlamenta so Slovenijo zastopale dijaki Gimnazije Celje – Center in Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Celje – Center (GCC) je tudi v drugačnih okoliščinah vpeta v številne mednarodne projekte, eden izmed teh je MEP (Model European Union), kjer se srednješolci iz vse Evrope preizkusijo v vlogi mladih parlamentarcev in sprejemajo resolucije, ki so poslane v Evropski parlament. Na GCC v projektu sodelujejo v okviru dejavnosti programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Tridnevnega spletnega zasedanja, ki ga je tokrat gostila Avstrija, so se med 18. in 21. 3. udeležile štiri drugošolke: Saša Špegelj, ki je sodelovala v odboru o mednarodni trgovini (INTA), kjer je potekala razprava o sprejemanju mednarodnih trgovinskih sporazumov, zlasti pa o zloglasnem TTIP, Tina Mazej, ki je z vrstniki razpravljala v odboru za človekove pravice (DROI), zlasti so se dotaknili vprašanj o (ilegalnih) migracijah mladih iz manj razvitih delov sveta, njena sošolka Majda Vrtačnik  je v odboru za razvoj (DEVE) spoznavala širitev EU na Zahodni Balkan, Nika Sotenšek, pa je v odboru za varnost in obrambo (AFET) diskutirala o jedrskem orožju. GCCjevkam se je pridružil tudi Nikolaj Novak z Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, ki je sodeloval v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Na prejšnjem MEP-u, ki ga je gostila Švedska, pa je slovenske barve odlično zastopal tretješolec GCC Gašper Hlupič, ki je bil med vsemi delegati izbran za predsednika enega izmed komitejev na tokratnem zasedanju. Vodil je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPE). Mentorica delegatov je tudi tokrat bila prof. Valerija Zorko, ki na GCC poučuje sociologijo in vodi programe MEP, MUN in debata.

Tudi pomlad bo na GCC mednarodno obarvana. Ob virtualnih mobilnosti v okviru evropskih projektov programa Eramsus + ter načrtovanju novih projektov v okviru nove evropske perspektive, bodo dijakinje in dijaki aprila na spletni okrogli mizi cikla Koristnost nekoristnega gostili Vlasto Jeseničnik, dopisnico RTV Slovenija iz Rusije. Z njo bodo govorili o aktualnih političnih vprašanjih povezanih s poročanjem iz Rusije, o (ne)uspešnem soočanju s pandemijo, vplivom umetniških skupin na stanje v Rusiji (Pussy Riot, Ic3peak, Voina) ter poskušali iskati vzporednice med sočasnim “nastajanjem” demokracije v Rusiji in propadanjem le-te v ZDA, pa tudi o vprašanju novinarstva pri nas in delu svetovne poročevalke.

PRILOGA: Fotografija delegatk GCC z DigiMEP-a, fotografija Gašperja Hlupiča, predsednika odbora za zaposlovanje in socialne zadeve na marčevskem MEP-u in zaslonski posnetek zasedanja (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

GCC PREJEMNICA NAGRADE ROŠEVIH DNEVOV 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Podstrešje in antologija mlade celjske poezije nagrajenki natečaja za najboljše šolske literarne publikacije na Roševih dnevih 2021

Javni sklad RS za ljubiteljske kulture dejavnosti (JSKD) je v okviru državnega srečanja Roševi dnevi 2021 pripravil natečaj za najboljše šolske literarne publikacije. Strokovna komisija v sestavi dr. David Bedrač, prof. Miha Mohor in Barbara Rigler je med 14 srednješolskimi in 12 osnovnošolskimi literarnimi glasili posebno nagrado podelila kar dvema z Gimnazije Celje – Center (GCC) – Podstrešju, literarnemu glasilu dijakov GCC, ki izide konec vsakega šolskega leta (urednik lanske izdaje je bil Aljaž Primožič, lavreat Župančičeve frulice in male Veronike), in antologiji mlade celjske poezije In zemlja je vibrirala kakor živo telo, ki so jo na šoli izdali lansko leto kot prerez petletne ustvarjalnosti izjemnih mladih poetov celjskega pesniškega krožka, ki ga na GCC vodi mentor Kristian Koželj. Ilustracije za obe publikaciji je prispevala Maša Črešnik, dijakinja likovne gimnazije na GCC, oblikovala pa prof. Ana Pečnik. Med srednjimi šolami je komisija nagradila tudi Gimnazijo Kranj, II. gimnazijo Maribor, Gimnazijo Ormož in Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana in KUD Pozitiv. Letošnja razstava vseh prispelih šolskih literarnih glasil in publikacij bo nekaj posebnega, saj bo izvedena le v virtualnem prostoru in bo objavljena na spletni strani JSKD ter FB revija Mentor.

Takole so zapisali v obrazložitvi: »Med srednješolskimi glasili je komisija posebno mesto pripisala kar dvema izdajama, ki prihajata iz t.i. »celjskega bazena«. Mentorstvo Kristiana Koželja se kaže kot prava usmeritev, saj je ves čas prisoten kot usmerjevalec in svetovalec, pri tem pa dopušča, da mladi ustvarjalci sami razmišljajo in iščejo literarne rešitve. Komisija nagrado podeljuje obema literarnima izdajama (glasilu Podstrešje ter antologiji In zemlja je vibrirala kakor živo telo), ki vsaka na svoj način izžarevata dober spoj mentorskega ozadja in ustvarjalne sile mladih piscev. Obe izdaji se lahko pohvalita s kvalitetnimi literarnimi izdelki, navdušujeta pa tudi notranja zasnova in preglednost. Pri tem je potrebno poudariti še, da antologija gotovo prinaša nekatera izjemna mlada literarna imena, ki že presegajo primarne ustvarjalne vzgibe in od katerih lahko še veliko pričakujemo, ki se sproti in spretno kalijo v glasilu, antologija pa prinaša nekakšen prerez dela za daljše obdobje.«

GCC se tudi sicer lahko pohvali z izjemnim kulturnim utripom, ki ni zamrl niti v epidemičnem času dela na daljavo. Ob številnih prireditvah, ki so se preselile na svetovni splet, potekajo tudi številne obšolske dejavnosti s področja kulture, novembra so izvedli tudi vsakoletni natečaj za Naj kratko zgodbo, počasi pa se zaključuje tudi redakcija letošnjega Podstrešja, ki bo v celoti posvečeno 30-letnici samostojne Slovenije in bo del posebne časovne kapsule, ki jo bodo na GCC v čast rojstnemu dnevu naše države ob koncu junija vgradili v stoletne zidove šole.

PRILOGA: Fotografija nagrajenih publikacij (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

BREZMEJNO IN BREZČASNO/«БЕЗГРАНИЧНО И ВНЕВРЕМЕННО»

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni večer ruske kulture Gimnazije Celje – Center ob svetovnem dnevu poezije

Že trinajsto leto zapored bodo na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili prireditev v čast svetovnega praznika poezije in prvega pomladnega dne, ki bo tokrat v četrtek, 18. 3., ob 19. uri na šolskih kanalih Facebook in Youtube. Dogodek, ki ga na GCC bienalno posvečajo ruski kulturi in ruskemu jeziku, so mladi ustvarjalci naslovili Brezmejno in brezčasno/«Безгранично и вневременно». Tudi letos bo potekala ob podpori Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Društva Slovenija Rusija in Sklada Toneta Pavčka, pripravili pa so jo sedanji in nekdanji dijaki GCC z mentorji in gosti iz osnovnih, srednjih in glasbenih šol.

Na pobudo GCC in soorganizatorja večera alumni Društva GCC, ki negujeta medkulturni dialog tudi z aktivnim sodelovanjem v mednarodni organizaciji Unesco ASPnet, bodo letošnji večer ruske besede, glasbe, plesa in likovne umetnosti nastopajoči posvetili velikanoma slovenske in ruske poezije, literarnima sodobnikoma Francetu Prešernu in Aleksandru Sergejeviču Puškinu, ki še po dobrih 220. letih od svojega rojstva nagovarjata ljudi z brezčasnim sporočilom, da človek potrebuje za obstoj in razvoj osebno svobodo, kulturo in izobrazbo enako nujno kot zrak, ki ga diha.

Ruščina je sicer eden izmed devetih tujih jezikov, ki jih poučujejo na GCC, dijaki pa jo lahko izberejo kot 2. ali 3. tuji jezik.

PRILOGA: Fotografija s prejšnjega večera ruske kulture v Celju (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

OD TEORIJE DO PRAKSE – DAN ZNANOST NA GCC 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane urednice in uredniki, cenjene novinarke in novinarji!
V nadaljevanju Vam posredujemo sporočilo za javnost o zanimivem mladinskem znanstvenem projektu in Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na prireditvi v ponedeljek, 15. 3., od 12h dalje na Zoomu (povezavo vam bomo poslali naknadno).

Gimnazija Celje – Center v ponedeljek, 15. 3., že trinajstič zapored z veliko nacionalno prireditvijo in več kot 200 učenci, dijaki in mentorji obeležuje Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, letošnje leto s posebnima gostoma, znanstvenikoma in stand-up komikoma Urošem Kuzmanom in Alešem Novakom

Mednarodna mreža Unesco ASPnet Združenih narodov povezuje šole po vsem svetu, ki v svoje vizije in delo aktivno vključujejo nenehno skrb za trajnostni razvoj in tvoren medkulturni dialog. Gimnazija Celje – Center (GCC) v mreži predstavlja eno najaktivnejših šol z mednarodnim statusom, eden osrednjih dogodkov pa je vsakoletna prireditev Veselje do znanosti, ki leto za letom privabi več osnovnošolcev in dijakov iz vse Slovenije. Tradicionalno prireditev izvajajo novembra ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, a so jo v tem šolskem letu zaradi epidemiološke situacije prestavili na pomlad. Ker razmere še vedno ne dopuščajo druženja »v živo«, so se odločili za spletno izvedbo, in sicer v ponedeljek, 15. 3., ob 12. uri na Zoomu. Takrat se bo začel zanimiv plenarni dogodek v obliki kviza, nadaljevanje pa bo zelo praktično in kot vsako leto obarvano z zanimivimi eksperimenti. Prijavljenih je 26 ekip z več kot 160 učenci in dijaki iz 25 Unesco šol naše države.

Albert Einstein je nekoč rekel: “V teoriji ni razlike med teorijo in prakso, v praksi pa je!” In kdo drug bi to resnico interpretiral bolje kot stand up komika Uroš Kuzman in Aleš Novak. Prvi je doktor matematike, ki indukcijo razume vse dokler v praksi ne stopi za štedilnik, drugi pa inženir kemije, ki čašo in pipeto prime le še v teoriji. V spletnem kvizu, ki sta ga pripravila za letošnji Dan znanosti na GCC, bo vsak od njiju navijal za svoj del znanosti, predvsem pa bosta na zabaven način preverila naravoslovno znanje udeležencev. Za izkustveno nadaljevanje pa bo poskrbel aktiv učiteljev naravoslovja na GCC, ki je za vse prijavljene pripravil posnetke trinajstih enostavnih eksperimentov in jih objavil na spletni strani https://veseljedoznanosti.gcc.si/. Te bodo lahko mladi izvedli doma in izdelke delili na svetovnem spletu ter tako prispevali svoj kamenček v mozaik popularizacije znanosti in prepoznavanja njenega pomena, pa tudi etičnih vidikov, za ustvarjanje lepše prihodnosti.

»Izhodišče prireditve je novembrski Svetovni dan znanosti za mir in razvoj in zavedanje, da se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. V projektu dajemo poudarek medpredmetnemu povezovanju, uporabnosti znanja, razvijanju temeljnih kompetenc in uporabi principov avtentičnega učenja« je povedala mentorica Unesca na GCC prof. Marjana Turnšek. Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja na to temo dodaja »da je ravno medgeneracijsko sodelovanje tisto, ki prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti. Na tak način ta postaja bolj razumljiva, v učenje vrača potrebno stopnjo radovednosti in pri mladih veča željo po ustvarjalnosti in podjetnosti. Tudi z letošnjo prireditvijo želimo mladim nazorno pokazati neskončna obzorja ustvarjalnosti in pomena (samo)motivacije in odločenosti za uresničevanje idej, tudi (oz. zlasti) takrat ko te izgledajo na prvi pogled neuresničljive.«

V pretekih trinajstih letih Veselja do znanosti so na GCC gostili že več kot 2500 mladih in številne ugledne slovenske znanstvenike. Je pa ta prireditev le del vizije, da na šoli vzpostavijo različna odprta učna okolja in učiteljem ter dijakom predstavljati možnosti, ki presegajo klasične oblike pouka. Z ESS projekti Podjetnost v gimnazijah in 1/1 pedagogika ter Erasmus+ projekti GCC – točka za nadarjene,  Will to MotivatE(U), YESSS, MEYE, DEPEND, Students on the move, Make sense ter delovanjem GCC izobraževalnega središča na čelu z ESS projektom Munera 3, tako dijakom kot učiteljem zagotavljajo številne možnosti kariernega razvoja. Šola je v zadnjih letih postala tudi pomembno stičišče različnih dobrih praks in center usposabljanj za zaposlene v vzgoji in izobraževanju iz regije in države. Največje priznanje za tovrstno delo pa je nedvomno priznanje Evropska točka za nadarjene dijake, ki ga je GCC prejela v začetku leta 2018 in vključitev v evropsko mrežo ETSN (European Talent Support Network).

PRILOGE: Fotografije s prireditve Veselje do znanosti 2019 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Marjana Turnšek, prof., UNESCO ASPnet, 041 664 137,
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945,


GCC PREJEMNICA ERASMUS AKREDITACIJE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Gimnazija Celje – Center je ponosna prejemnica akreditacije programa Erasmus + za obdobje 2021-2027

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Gimnaziji Celje – Center (GCC) podelil Erasmus akreditacijo. Gre za nov mehanizem EU, ki bo v okviru prihodnjega programa v obdobju 2021-2027 omogočal lažjo pridobitev sredstev za projekte mobilnosti na področjih šolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter na področju izobraževanja odraslih. Zasluge za uspešno kandidaturo gredo šolskemu E+ timu in vsem udeleženkam in udeležencem več kot dvajsetih evropskih projektov, ki so jih na šoli izvedli v preteklem programskem obdobju. GCC se ob programu Erasmus +, ki je namenjen zlasti mobilnostim in strateškim partnerstvom v šolskem prostoru, uspešno vključuje tudi v programe Evropskih socialnih skladov, Horizon in Creative Europe, ponašajo pa se tudi s statusom Šole ambasadorke Evropskega parlamenta in uspešno sodelujejo v programu MEP (model Evropskega parlamenta). GCC je leta 2019 prejela tudi Jabolko kakovosti, nacionalno priznanje za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja. Skupaj z ostalimi mednarodnimi projekti, ki niso del programa Erasmus +, se lahko na GCC pohvalijo s široko internacionalno partnersko mrežo, ki obsega že več kot 40 partnerskih institucij po celem svetu, zadnja »širitev« GCC v mednarodni prostor, pa je tudi Konfucijeva učilnica, ki je na šoli začela delovati v tem šolskem letu.

Ne glede na posebne razmere, ki v šolstvu vladajo zaradi pandemije, GCC ostaja aktivna na mednarodnem prizorišču. V tem šolskem letu je šola koordinatorica in partnerka sedmih evropskih projektov ključnih ukrepov 1 in 2 (mobilnost dijakov in učnega osebja ter strateška partnerstva), prav v tem mesecu pa se zaključuje tudi priprava za nov projekt na temo trajnostnega razvoja s partnerji iz Danske, Španije, Nemčije in Poljske. V prihodnjem programskem obdobju si je šola zadala šest strateških ciljev, ki bodo usmerjali projektno delo z evropskimi partnerji: prenos dobrih praks iz tujine za ohranjanje in bogatenje lokalnega okolja, učenje z izkušnjami za trajnostni razvoj, odgovorno potrošništvo, nizko ogljično družbo in zdrav življenjski slog, digitalizacija procesov, povečanje števila (ob)šolskih dejavnosti na področju STEM, povečanje deleža avtentičnega in izkustvenega učenja ter vzpostavitev celovitega sistema kariernega razvoja za dijake in učitelje.

“Prožno prehajanje med šolo in okoljem je najbrž tista edina prava pot za učinkovito uresničevanje (ekstra)kurikularnih ciljev za boljšo družbo prihodnosti. Družba iz leta v leto bolj različna, odprta in nepredvidljivo sprejemljiva, za kar »tradicionalne« šolske izboljšave (zlasti učnih načrtov in občasno kakšnega sodobnejšega didaktičnega pristopa) ne zadostujejo več. Četudi projekti za šole predstavljajo velik izziv, so (vsaj na GCC) učinkovit mehanizem za stalno spremljanje in spreminjanje našega dela. Projektna sodelovanja spreminjajo organizacijsko klimo, krepijo številne vrednote, ki sicer sistemsko niso negovane, pa naj si bo to občutek za skupno delo, sprejemanje novih izkušenj in praks, krepitev samozavesti dijakov in učiteljev za znanje v najširšem pomenu, medkulturni in medgeneracijski dialog, solidarnost, odpravljanje socialnih razlik med dijaki. Vsaka pot v tujino prinese vsaj eno potrditev o tem, da odlično delamo tudi doma in da dodatno spodbudo, da številnim tujim obiskom ponosno predstavljamo naše delo in z veseljem opazujemo naše prakse, ki uspešno zaživijo tudi drugod” je ob prejemu akreditacije zapisal Gregor Deleja, ravnatelj GCC in vodja šolskega E+ tima.

PRILOGA: Zaslonski posnetek februarske virtualne mobilnosti projekta Students on the move (Finska-Italija-Slovenija, E+, KA2), arhiv GCC

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

NAREDI SI SAM – GCC ZIMSKI ŠPORTNI DAN 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Šport in rekreacija mladostnikov in učiteljev kot protiutež »ekranskemu« delu na daljavo zopet poskrbela za popestritev »koronskega« utripa na Gimnaziji Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se že od pomladanskega šolanja na daljavo trudijo, da na tovrstno delo gledajo z več različnih perspektiv in krepljenja dobrih praks, s katerimi se lahko dopolnjuje tudi pouk, ki poteka oz. bo potekal zopet v šolah, pa tudi lajšanja negativnih posledic, med katere nedvomno na prvem mestu sodijo vedno večje psihološke stiske mladih, staršev in učiteljev, padec motivacije in brezciljnost, naveličanost in posledično zelo škodljivi učinki na telesno zdravje. Na šoli, ki jo obiskuje tudi ogromno dijakov s statusom športnika, tako ob rednih urah športa, kjer se pedagogi trudijo za številne kreativne spodbude mladim k redni telesni aktivnosti, potekajo tudi popoldanski programi vadbe, intervalna vadba za dijake in učitelje v času razrednih ur, večerna tedenska vadba za učitelje, 4-tedenski izziv, ki rekreacijo povezuje tudi z raziskovanjem zdrave prehrane v sodelovanju z nutricistko Mojco Cepuš in minutke za rekreacijo, s katerimi občasno dopolnijo videokonferenčni pouk.

20. 1. so na GCC izvedli tudi zanimiv športni dan, ki ga je vsak razred oblikoval po svoje in k sodelovanju povabil razrednike in učitelje. Ti so se odzvali v velikem številu in sodelovali v rekreativnem programu, ki so ga sestavili dijaki. Navodila za pripravo razrednega športnega dne so bila: športni dan je obvezen za vse dijake, traja najmanj 180 minut, izberejo si lahko eno ali več aktivnosti in aktivnosti morajo biti dokumentirane (foto, video, posnetki zaslonov aplikacij). Dijaki morajo pripraviti tudi razredno predstavitev in jo oddati dva dni po izvedbi. Glede na vremenske razmere so bili predlogi obarvani zimsko. Prevladovali so pohodi v kombinaciji z različnimi aktivnostmi – sankanjem, tekom na smučeh, jogo, vadbo v domačem fitnesu, kolesarjenjem in vadbo za splošno telesno pripravljenost. Dijaki so se pred začetkom športnega dne dobili na videokonferenci, kjer so si skupaj pripravili zdrav zajtrk in malico, izvedli skupinsko ogrevanje pred aktivnostjo in se nato ob 9.00 podali na svojo pot.

GCC pa je tudi članica konzorcija ESS projekta Mladi za mlade, ki ga vodi Zavod za šport RS Planica, v okviru katerega je na GCC zaposlena športna pedagoginja, ki ob ostalih aktivnostih in dejavnostih pri pouku, dijakom v času šolanja na daljavo omogoča dodatno športno vadbo, pri kateri izboljšujejo moč celotnega telesa ter splošno vzdržljivost. Treningi potekajo vsak dan v popoldanskem času in odziv nanje je zelo velik, saj je osnovni namen vadbe zlasti dvig energije in motivacije za boljše počutje, ob tem pa tudi neformalno virtualno druženje s sovrstniki.

PRILOGA: Fotoutrinki s spetnih rekreacij in športnega dne (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

FIZIKI Z GCC DRŽAVNI PRVAKI IN NOVA RAZSTAVA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dijaki Gimnazije Celje – Center dosegli izjemen rezultate na tekmovanju SiYPT in odprli novo razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje

V soboto, 9. 1., so na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani pripravili spletni slovenski turnir mladih fizikov (SiYPT), kjer je ekipa dijakov z Gimnazije Celje – Center (GCC) v kateri so sodelovali tretješolki Ava Boštjančič in Špela Šet ter četrtošolec Matija Marolt osvojila 1. mesto in zlato plaketo. Dijaki so se na zahtevno tekmovanje pripravljali z mentorjem prof. Borutom Namestnikom in nekdanjim dijakom GCC in študentom fizike Mitjo Suvajcem pripravljali od začetka šolskega leta s praktičnim in teoretičnim reševanjem treh fizikalnih problemov. Po večurni predstavitvi in zagovoru pred komisijo univerzitetnih profesorjev so osvojili naziv državnih prvakov in bodo tako Slovenijo aprila zastopali na uglednem mednarodnem fizikalnem tekmovanju AYPT v Avstriji.

To pa ni edini dosežek minulih dni. Dijaki tretjih letnikov programa predšolska vzgoja so skupaj z mentoricama Tanjo Štante Benčina in Tanjo Bračun 8. 1. 2021 v Muzeju novejše zgodovine (MNZC) odprli razstavo Igrajmo se! Učimo se! Didaktične igre v pomoč govornemu razvoju otok. Razstava je postavljena tako v fizični kot tudi v spletni obliki (povezava do kratkega posnetka razstave). Pri strokovnem modulu jezikovno izražanje otrok tretješolci načrtujejo in izdelajo didaktične igre, ki spodbujajo razvoj govora ter besedišča predšolskih otrok. Najboljši izdelki dijakov so letos našli svojo pot tudi v MNZC, ki je dom Hermanovega brloga, edinega otroškega muzeja v Sloveniji, s katerim GCC redno sodeluje pri pripravi didaktičnih programov in predstav za otroke. Razstavljene igre so sicer nastale lani, v času spomladanskega zaprtja šol in dela na daljavo. Skupine so dobile navodila pri videopouku, nato pa so se dijaki sami srečevali po spletu, si razdelili delo in o napredku redno obveščali profesorico predmeta. Po dogovoru so uporabili samo materiale, ki so jih imeli doma, in odpadne materiale. Razstava bo na ogled do konca marca 2021, ob zaprtju pa bodo dijaki izdali tudi katalog v tiskani in spletni obliki.

PRILOGA:
Fotografije mladih fizikov z GCC (nastale so decembra 2019, zaslonski posnetek pa januarja 2021) ter fotografije z razstave v MNZC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

GCC V NOVO LETO PONOVNO VSTOPA KONCERTNO OPTIMISTIČNO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeniki z Gimnazije Celje – Center bodo drugi del te nenavadne sezone že šestindvajsetič zored začeli s tradicionalnim novoletnim spletnim »korona« koncertom, ki so ga poimenovali (Brez)mejno

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) si začetka novega leta ne znajo predstavljati brez tradicionalnega koncertnega dogodka v cerkvi sv. Duha v Celju, koncerta, ki je v skoraj treh desetletjih močno prerasel šolske meje in postal nepogrešljivi del kulturnega novoletnega utripa knežjega mesta. Ker se je 63. sezone neprekinjenega delovanja glasbenih sestavov na GCC s koncem oktobra preselila na splet, so tja sledili tudi vsi veliki koncertni dogodki – decembrskemu, ki je bil posvečen 30-letnici slovenskega plebiscita sledi tradicionalni januarski, ki bo v četrtek, 7. 1., ob 19. uri na YouTube in Facebook strani GCC. Poimenovali so ga (Brez)mejno, v duhu tega zanimivega, kulturi in druženju izjemno nenaklonjenega časa in po temi celotnega šolskega leta 2020/2021 v katerem se Slovenci in svet spominjamo 100-letnic političnih meja, 30-letnice plebiscita o samostojni Sloveniji in 220-letnic rojstev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška.

Tokrat so koncert v cerkvi sv. Duha, ki je že tradicionalno prizorišče novoletnih koncertov GCC, posneli učitelji glasbe na GCC, ki so v teh korona časih, kjer je kultura še na posebni preizkušnji, ustanovili zasedbo z namenom povezovanja in širjenja optimističnih misli, dobre volje ter univerzalne govorice dobrega, ki jo v sebi nosi glasba. GCC kvintet so profesorji Sašo Šonc, vokal, kitara in kahon, Urban Kolar, vokal in trobenta, David Preložnik, vokal, Danijel Berden, vokal, Gregor Deleja, vokal. V svojem spletnem vabilu pa so zapisali tudi posebno novoletno poslanico, ki pravi takole: »Vsi dijaki in učitelji Gimnazije Celje – Center vam v času, ko si večina človeštva najbrž najbolj želi zmage v boju s koronavirusom, želimo, da vam leto 2021 prinese čim več suverenosti v brezmejnem.«

Na GCC se bo tako s koncertnim dogodkom iztekel že 10. teden dela na daljavo, ki na tej šoli ne pomeni le pouka v virtualnih okoljih, ampak tudi pester (ob)šolski utrip, ki ga po pouku v številnih projektih in obšolskih dejavnostih ustvarjajo dijakinje, dijaki in mentorji z željo, da v tem času ne pozabimo na pomen povezovanja, sodelovanja, solidarnosti in čuta za sočloveka, na vse tiste prave, prevečkrat pozabljene vrednote, ki nas osvobajajo v brezmejnosti znanja, sreče in prijateljstva.

PRILOGI:
–       Fotografija GCC kvinteta (arhiv GCC)
–       Posnetek GCC kvinteta – https://www.youtube.com/watch?v=0pfNQRH7nho

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,  

(BREZ)MEJNO OB 30-LETNICI PLEBISCITA V GCC ČASOVNI KAPSULI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni predpraznični koncert bodo na Gimnazije Celje – Center (GCC) letos 23. 12. v spletni različici posvetili 30-letnici plebiscita o samostojnosti Slovenije, obletnicam političnih meja naše domovine in 220-letnicam rojstev Prešerna in Slomška. Koncert bo tudi del »časovne kapsule«, ki jo na GCC pripravljajo v okviru spomina na tri desetletja naše države.

Gimnazija Celje – Center vsakoletno decembrsko dogajanje na šoli in v knežjem mestu dopolni s tradicionalnim predprazničnim koncertom, ki ga pripravljajo glasbene zasedbe, ki delujejo na šoli že več kot šest desetletij. Letos je teh kar devet in kljub temu, da delo v šolah poteka na daljavo, mlade glasbenice in glasbeniki z mentorji ne mirujejo, temveč v aktualni krizi, ki ni le zdravstvena in ekonomska, ampak vedno bolj postaja tudi kulturna, iščejo nove načine in poti za ustvarjanje, druženje in delo. V sredo, 23. 12., ob 19. uri na YouTube in Facebook strani GCC prirejajo slavnostni spletni koncert, ki so ga poimenovali (Brez)mejno. Gre za temo celotnega šolskega leta 2020/2021 v katerem se Slovenci in svet spominjamo 100-letnic političnih meja, 30-letnice plebiscita o samostojni Sloveniji in 220-letnic rojstev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška. Koncert bo tudi del gradiv, ki jih bodo skupaj s prispevki dijakov, ki se v teh dneh zbirajo na naslovu umestili v časovno kapsulo, ki jo bodo zazidali v šolski hodnik kot darilo zanamcem v spomin na praznovanje 30-letnice slovenske samostojnosti.

V vabilu so zapisali, »da v kakofoniji različnih zvokov sodobnega sveta in nenavadnega časa v katerega nas je pahnil novi virus, glasba še vedno ostaja univerzalna govorica, ki prestopa meje in združuje tudi tisto, kar je na videz nezdružljivo. Miklavžev koncert glasbenih sestavov GCC, s katerim v Narodnem domu Celje tradicionalno uvedemo predpraznični utrip na šoli, se tako letos seli na splet, naslovili pa smo ga (Brez)mejno. S koncertom želimo, četudi od daleč, v spomin priklicati tiste najlepše dogodke leta, ki se izteka, pa desetletja, ki se preveša v naslednje, tridesetletja in stoletja zgodovinskih spominov na dogodke in ljudi, ki so hodili po različnih poteh, a z dobrimi cilji pred očmi in nas pripeljali v svet, ki bi moral biti brezmejno svetal in lep, če bi prav vsi v njem iskali poti, ki vodijo svetlim sanjam naproti.« Koncert bo neke vrste kolaž največjih in najbolj množičnih nastopov iz preteklih štirih let, voščil mladih glasbenic in glasbenikov Dekliškega pevskega zbora, Noneta GCC, FaVoZe, zasedbe The Šlagers ter glasbene poslanice mentoric in mentorjev – GCC glasbeni pozdrav domovini, čestitka ob bližnjem dnevu samostojnosti in enotnosti z iskrenimi željami za mirne in lepe praznike ter srečno, zdravo in brezmejnih poti polno novo leto.

Na GCC so sicer predpraznično dogajanje tradicionalno uvedli s Ta veselim dnevom kulture, kjer so podelili 61 šolskih Prešernovih priznanj in 3 nagrade za naj kratko zgodbo, z natečajem za GCC najnovotvorjenko in izdajo avtorskega prvenca tretješolca Jona Kanjirja, zgodbo Tudi Luka nosi masko. 11. 12. so na Facebooku pripravili improvizacijsko gledališko predstavo GCC impro lige, 16. 12. Centrovizijo, 18. 12. zaključujejo s prvim delom velike dobrodelne akcije #misijaČLOVEK, 22. 12. bo na facebooku potekala Bela snežinka, tradicionalna prireditev dijakov umetniške gimnazije, 23. 12. pa se bodo s prazničnim glasbenim pozdravom Sloveniji zaključile tudi  spletne obvezne izbirne vsebine, ki jih na GCC letos s številnimi delavnicami namenjajo osebnostni rasti dijakov, praznično dogajanje pa 26. 12. z impro večerjo na Facebooku. Na GCC še vedno upajo, da bodo lahko v novo leto vstopili s tradicionalnim Novoletnim koncertom glasbenih sestavov, ki ga načrtujejo 7. 1. v cerkvi sv. Duha v Celju.

POSNETEK V ČASU DELA NA DALJAVO: https://www.youtube.com/watch?v=YtptCQ2fsqI (izvajajo pevke 1. letnika DPZ GCC)

PRILOGA: Fotografije z lanskega Miklavževega koncerta in snemanja mentorjev za letošnji predpraznični koncert (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

E-SIMBIOZA KRIPTO VALUT IN TUJIH JEZIKOV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER &
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
SPOROČILO ZA JAVNOST

Brezplačni webinar s področja storitev ESS projekta Munera 3

Celje, 10. 12. 2020

Projekt Munera 3 povezuje 86 slovenskih šol, ki s pomočjo Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med leti 2018 in 2022 izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. Poslovodeči partner je Šolski center Nova Gorica, koordinatorski šoli za področje storitev pa sta Gimnazija Celje – Center (GCC) in Srednja upravno administrativna šola Ljubljana (SUAŠ).

Del projekta so tudi mreženja partnerskih organizacij, gospodarstva in javnega sektorja ter brezplačni seminarji, ki jih v času dela na daljavo izvajajo v obliki webinarjev. Za konec letošnjega nenavadnega koledarskega leta, so tako na GCC in SUAŠ pripravili zanimiv in aktualen spletni seminar z naslovom »Kripto valute in zgodnje učenje angleščine nas združita v e-simbiozo«, ki bo v torek, 15. 12. 2020, ob 17. uri na platformi Zoom (podrobnosti in prijave so objavljene na spletni strani projekta http://www.munera3.si/dogodki/)

Digitalizacija, globalizacija in aktualne pandemične razmere, ki družbo in njene sisteme postavljajo pred velike izzive so bile vodilo pri oblikovanju spletnega seminarja. Področje storitvenega sektorja je zaradi svoje obsežnosti še posebej pomembno, zato sta GCC povezala v tem trenutku eno najbolj vročih tem globalnih financ – kriptovalute in veriženje blokov, ki jih bo predstavil Roman Berginc, pomen jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujih jezikov, ki je za narod kot smo Slovenci izjemnega pomena (o tem bo spregovorila mag. Mija Selič) in platformo e-Simbioza, ki predstavlja učinkovito podporo krožnemu gospodarstvu. O njej bo spregovorila doc. dr. Urška Fric s Fakultete za informacijske študije Novo mesto.

Cilj projekta Munera 3 je izboljšanje kompetenc zaposlenega prebivalstva zaradi potreb na trgu dela, kariernega napredovanja, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt bo do konca leta 2022 vključenih najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

PRILOGA: Fotografije z lanske Konference Munera 3 v Laškem (foto: Andraž Pušnik, arhiv ŠCNG)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,  

61 PREŠERNOVIH PRIZNANJ ZA UVOD V PESTER DECEMBER NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na Gimnaziji Celje – Center so 3. 12. v čast Ta veselemu dnevu kulture tradicionalno podelili šolska Prešernova priznanja, razglasili letošnje zmagovalce natečaja Naj kratka zgodba in zakorakali v pestro decembrsko (spletno) kulturno dogajanje

Dobro desetletje je 3. 12. na Gimnaziji Celje – Center (GCC) prav poseben dan, saj se s slovesnostjo ne spominjajo le rojstnega dneva največjega slovenskega pesnika, ampak uspešnim dijakom podelijo tudi Prešernova priznanja, kot se to tudi spodobi za edino slovensko srednjo šolo z nazivom Kulturna šola in Evropsko točko za nadarjene dijaki. Na spletni kulturni prireditvi z naslovom (Brez)mejno (povezava:  https://www.youtube.com/watch?v=MuMPoW8xkao), ki je obenem tudi tema celotnega šolskega leta, so obeležili 220-letnico rojstva največjega slovenskega pesnika, poudarili pomen kulture, ki je v teh nenavadnih časih fizične distance na posebni preizkušnji, spomnili pa so se tudi velikih obletnic političnih meja in bližnje 30-letnice slovenske samostojnosti. Kot vsako leto so tudi tokrat izdali poseben koledar, ki je delo dijakov umetniške gimnazije likovne smeri, izšel pa je tudi razpis za dijaške prispevke za literarno revijo Podstrešje, ki bo izšla konec šolskega leta, odprt pa bo vse do slovenskega kulturnega praznika 8. 2. 2021.

61 dijakinj in dijakov je za svoj izjemni prispevek h kulturnemu utripu na šoli in zunaj nje dobilo šolska Prešernova priznanja, zmagovalci natečaja za Naj kratko zgodbo, ki ga že 12 let razpisuje knjižnica GCC, pa so postali četrtošolka Naja Podbrežnik in prvošolka Ana Kumperger, ki sta z zgodbami Posmrkane marjetice in Zgodbo o nastanku sveta navdušili strokovno žirijo ter drugošolec Nejc Petelinšek, ki je z zgodbo Beli bregovi zbral največ glasov med bralci. Na natečaj je sicer letos prispelo 19 kratkih zgodb.

Prireditev je tradicionalno uvedla decembrsko dogajanje na GCC, ki se zaradi aktualnih razmer seli na splet. 6. 12. se zaključi tradicionalni natečaj za GCC naj novotvorjenko, 7. 12. bo luč sveta ugledal avtorski prvenec tretješolca Jona Kanjirja, zgodbica Tudi Luka nosi masko, 11. 12. bo ob 18h na facebooku potekala improvizacijska gledališka predstava GCC impro lige, 16. 12. pa bo na programu Centrovizija, projekt Dijaškega razvojnega tima in Dijaške skupnosti, ki izziva vse glasbene talente, ki ustvarjajo avtorsko glasbo. 18. 12. se zaključuje prvi del velike dobrodelne akcije #misijaČLOVEK, v sredo, 23. 12., pa bo ob 19. uri na youtube kanalu in facebook strani GCC zazvenel praznični glasbeni pozdrav Sloveniji, ki je posvečen 30. obletnici plebiscita. Ta dan se bodo zaključile tudi spletne obvezne izbirne vsebine, ki jih na GCC letos s številnimi delavnicami namenjajo osebnostni rasti dijakov. Na GCC še vedno upajo, da bodo lahko v novo leto vstopili s tradicionalnim Novoletnim koncertom glasbenih sestavov, ki ga načrtujejo 7. 1. v cerkvi sv. Duha v Celju.

PRILOGA: Fotografije šolskih Prešernovih priznanj in koledarja dijakov UG (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945,

Seznam prejemnikov šolskih Prešernovih priznanj 2020:
Urša Šmid, Alenka Vozlič, Jon Kanjir, Nuša Hercog, Nika Herček, Tea Simić, Ava Boštjančič, Gašper Hlupič, Lana Mohorko Gmajnič, Filip Vidušin, Tia Dolinšek, Nika Rodošek, Taja Dvornik, Vita Kožuh, Manca Matelič, Gaja Pekošak, Eva Šket, Lara Vozlič, Manja Jelčič, Matija Mervič, Kaja Skerbiš, Nika  Šardi, Sara Tanšek, Rok Teržan, Manca Druškovič, Sara Godler, Vita Jurkošek, Špela Novak, Eva Prašnički, Sebastjan Zobec, Patricia Petrej Črešnar, Ana Polegek, Laura Šarlah, Nastasija Uratarič, Laura Amon, Brina Gorza, Tjaša Lešnik, Eva Pevec, Špela Polak, Daša Šlatau, Ana Keblič, Miha Klančnik, Neža Kokol, Neli Štefanič, Maša Črešnik, Korina Ferčec, Zala Kapitler, Neža Lesar, Tomaž Pavšek, Neža Šmid, Lava Vovk Petrovski, Lea Aram, Ajda Dobnik, Maša Pintar, Tjaša Pintar, Tinkara Stvarnik, Danijela Brečko, Nuša Gobec, Jaka Kodelja, Lan Leskovšek, Jakob Pirš  

TUDI LUKA NOSI MASKO

DRUŠTVO GCC
SPOROČILO ZA JAVNOST

Knjižni prvenec dijaka Gimnazije Celje – Center Jona Kanjirja kot zanimiv dokument aktualnega nenavadnega časa

Celje, 30. 11. 2020

Društvo GCC, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake Gimnazije Celje – Center, je izdalo zgodbo Tudi Luka nosi masko. Avtor slikanice je 17-letni Jon Kanjir, dijak 3. letnika programa predšolska vzgoja na GCC. Gre za njegov avtorski prvenec, ki ga krasijo ilustracije četrtošolke likovne gimnazije Maše Črešnik. Kratka in lahkotna zgodba je namenjena otrokom od 2. do 10. leta starosti, ki jim na zabaven način predstavi pomen nošenja obraznih mask. Knjigica je tudi zanimiv dokument aktualnega časa in leta 2020, ki si ga bomo zapomnili po pandemiji korona virusa.

Ob izdaji je avtor Jon Kanjir zapisal, da je zgodba nastala ob razmisleku o tem, kako otroci dojemajo vse ukrepe s katerimi želimo preprečiti širjenje virusa. Ker Jon ni le bodoči vzgojitelj, ampak tudi eden najaktivnejših članov podjetniškega krožka GCCStartUp, je na nedavni jesenski šoli podjetništva, ki so jo s podporo Spirita organizirali na GCC, prišel na idejo, da bi trenutne razmere otrokom najlažje približal skozi zgodbo in ilustracijo. K sodelovanju je povabil Mašo Črešnik, ki na GCC zaključuje program umetniške gimnazije likovne smeri in želi svojo študijsko pot nadaljevati na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Maša je sprejela izziv in mesec dni po tem, ko je nastala ta ideja, je s pomočjo podjetniškega mentorja Luke Srbiča, oblikovalke in profesorice likovnih predmetov na GCC Ane Pečnik ter s podporo Društva GCC luč sveta ugledala zgodbica Tudi Luka nosi masko.

Slikanica ni le način, da se otroci poistovetijo z glavnim junakom Luko in lažje dojamejo pomen nošenja mask in skrbi za sočloveka, ampak tudi poslovna ideja. Jonov prvenec bo tako skupaj s posebnimi obraznimi maskami za otroke od 7. 12. dalje na voljo tudi v spletni trgovini http://luka-bere.si/. Si pa avtor v prvi vrsti želi, da bi njegov junak Luka nagovoril čim več otrok, da bi kmalu premagali virus in ponovno zaživeli v svetu brez omejitev.

PRILOGA: Fotografija naslovnice (arhiv Društva GCC)

Dodatne informacije:
Jon Kanjir, avtor, 040 972 005,
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

ODLIČNI DEBATERJI Z GCC OSVOJILI TUDI PRVI DIGITALNI MLADINSKI EVROPSKI PARLAMENT

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Zmaga mladih debaterjev z Gimnazije Celje – Center na drugem državnem srednješolskem debatnem turnirju in 2. mesto za slovensko delegacijo na prvem spletnem zasedanju mladinskega evropskega parlamenta

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) tudi v času zaprtja šol potekajo številni projekti in obšolske dejavnosti, med njimi tudi Debatni klub, ki je letošnjo jesen uspešno zakorakal že v 23. leto delovanja. Na zadnjem srednješolskem debatnem turnirju, ki je tudi tokrat potekal v spletni obliki na temo cenzure na družbenih omrežjih, je sodelovalo pet ekip. Dijakinje Eva Žlavs, Tea Simić in Gabriela Laznik Zalaznik so na slovenskem delu osvojile 1. mesto, Gabriela pa je postala tudi prva govorka turnirja. Odlično so se odrezali še Matevž Bervar z 2., Janja Flis in Eva Žlavs s 6. in Katarina Hernavs ter Tita Cvelfer z 8. oz. 9.  posamičnim mestom. Preostale ekipe so dosegle 4., 5. in 6. mesto. Tudi Debatni klub GCC dokazuje, da je za to šolo je značilno povezovanje nekdanjih in sedanjih dijakov, saj pri njem aktivno sodeluje nekdanja dijakinja Tinkara Godec. Mentorica kluba je prof. Valerija Zorko.

Šola se tudi letos vključuje v projekt Šole ambasadorke Evropskega parlamenta, kjer mlade seznanjajo z aktivnim državljanstvom na evropski ravni, o evropskih institucijah ter o vplivu EU na naš vsakdan. Tudi letos se bodo zvrstile številne delavnice in predavanja. Izkušnjo evropskih parlamentarcev pa dijakom ponuja MEP (Model European Parliament), kjer se v njihovi vlogi preizkusijo mladi iz vse Evrope. Na nedavnem novembrskem  on-line zasedanju, ki je potekalo od 12. do 15. 11. je sodelovalo 120 dijakov iz 18 držav, med njimi tudi štiričlanska delegacija z GCC, ki je zastopala našo državo. Vodja delegacije je bil drugošolec Izidor Slapnik (odbor za zunanje zadeve), v odboru za izobraževanje in kulturo je sodelovala Janja Šolinc, Nejc Petelinšek je debatiral o energiji, industriji in raziskavah, tretješolec Gašper Hlupič pa o zaposlovanju in sociali. Projekt ponuja dijakom izvrstno priložnost širjenja tako splošnih in jezikovnih znanj, prakticiranja aktivnega državljanstva in pogleda na aktualne evropske teme, ki jih bodo tudi tokrat v obliki štirih resolucij poslali v Evropski parlament. Kljub spletni izvedbi, pa tudi tokrat ni zmanjkalo časa za druženje in zabavo – letos je na primer v okviru iMEP-a potekalo tudi evrovizijsko pevsko tekmovanje. Vsaka delegacija je morala zapeti pesem kultne švedske zasedbe ABBA, saj bi moralo tokratno zasedanje potekati v švedski prestolnici in slovenska delegacija je na tem zanimivem tekmovanju osvojila odlično 2. mesto.

Pestra debatna in evropska jesen se bo na GCC kmalu nadaljevala – debaterje v začetku decembra čaka tretji državni turnir, pa mednarodno debatno tekmovanje Winter Holiday Open v Zagrebu, aktivnosti programa Šola ambasadorka EP namenjene tudi širšemu krogu dijakov in priprava humanističnih predavanj cikla Koristnost nekoristnega z različnimi zanimivimi gosti in temami, ki se je pred dobrimi tremi tedni, tako kot pouk, preselil na splet.

PRILOGA: Zaslonske fotografije z zasedanja mladinskega Evropskega parlamenta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Valerija Zorko, mentorica Debatnega kluba GCC, , 031 461 689
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

SPLETNA POEZIJA IZ SAMOVARJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER & OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalna ruska čajanka Osrednje knjižnice Celje in Gimnazije Celje – Center bo letošnje leto posvečena pesnikom ruskega srebrnega veka, prvič pa bo izvedena v spletni različici

V četrtek, 19. 11., bo ob 19. uri vrelo na svetovnem spletu … Seveda zopet v slovensko-ruskem samovarju, na tradicionalnem glasbeno-literarnem večeru sedanjih in nekdanjih dijakov Gimnazije Celje – Center (GCC), ki bodo v sodelovanju s kolegi s I. gimnazije v Celju in stalno partnerico Osrednjo knjižnico Celje pripravili Poezijo iz samovarja, ki so jo tokrat povezali v »Šopek verzov pesnikov ruskega srebrnega veka«/»БУКЕТ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА». Prireditev bomo lahko spremljali preko YouTube kanala Gimnazije Celje – Center in na Facebook strani GCC.

Mladi bodo z besedo v slovenščini in ruščini ter z glasbo predstavili poezijo karizmatičnih pesnikov t. i. ruskega srebrnega veka Sergeja A. Jesenina, Anne A. Ahmatove, Marine I. Cvetajeve, Valerija J. Brjusova, Aleksandra A. Bloka, Borisa L. Pasternaka idr., ob njej pa tudi poezijo njihovega sodobnika, našega pesnika Srečka Kosovela. Ob recitatorjih bodo nastopili tudi številni glasbeniki z GCC, pa Dekliški pevski zbor, Nonet GCC in FaVoZa, večer pa sta z mentorskim vodstvom povezali rusistki in slovenistki Darja Poglajen in Ana Metličar, za snemanje in montažo pa je poskrbel nekdanji dijak GCC Žan Žvižej. Ob prireditvi bo že četrto leto zapored izšel tudi priložnostni koledar, ki je delo dijakov umetniške gimnazije likovne smeri na GCC, teden dni kasneje pa se mu bo pridružil še šolski koledar, ki je letošnje leto posvečen krovni vsebinski temi dogajanja na GCC – (Brez)mejno.

Po tradiciji se je ta večer v Celjskem domu vselej doslej nadaljeval še s prijetnim druženjem ob čaju in slaščicah, tokrat pa bodo organizatorji zaradi neugodnih epidemioloških razmer dogodek ponudili na ogled le »na daljavo«. Verjamejo, da bodo obiskovalci spleta vseeno začutili lepoto in bogastvo ruske literature in glasbe ter da bo večer ob tem lep in prijeten. Program so posneli z veliko truda in odgovornosti ter z željo, da bi ohranili kulturo tudi v času, ko se v skrbi za zdravje ne moremo družiti. Pokrovitelji dogodka so Društvo Slovenija Rusija, Sklad Toneta Pavčka in Krka.

S Poezijo iz samovarja na GCC napovedujejo tudi pestro kulturno dogajanje v decembru – 3. 12. bodo na šoli obeležili Ta veseli dan kulture, podelili šolska Prešernova priznanja ter nagrade za najboljši kratki zgodbi z vsakoletnega natečaja in pripravili Miklavžev koncert, 16. 12. pa se bo s prireditvijo Centrovizija na GCC začel veseli december.

PRILOGA: Fotografije z lanske Poezije iz samovarja posvečene Anni Ahmatovi (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, , www.gcc.si

PODJETNIŠKE JESENSKE POČITNICE NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spiritov on-line podjetniški teden popestril jesenske počitnice dijakom Gimnazije Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), eni od razvojnih šol ESS projekta PODVIG (podjetnost v gimnazijah) in šole koordinatorke strateškega partnerstva programa Erasmus + YESSS (Young Entrepreneurs at Secondary Schols) na izzive aktualnega časa in vedno bolj nepredvidljive prihodnosti trga dela odgovarjajo s poudarjanjem razvoja mehkih veščin dijakov, ustvarjalnosti, podjetnostnih kompetenc, timskega dela in voditeljstva v najširšem pomenu te besede zlasti s povezovanjem formalnega in neformalnega izobraževanja. Na šoli v tem šolskem letu pripravljajo več kot 70 obšolskih dejavnosti in projektov, ki so večinsko prilagodili tudi za aktualne razmere pouka na daljavo.

Že drugo leto zapored so bili na GCC uspešni na javnem pozivu šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga je objavil SPIRIT, javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, ki deluje pod okriljem gospodarskega ministrstva. Uspešno so pridobili sredstva za izvajanje podjetniškega krožka GCC Start Up, ki na šoli deluje že šesto leto, pa tudi za organizacijo podjetniškega vikenda, ki pa se je v duhu aktualnih razmer preselil na splet pod imenom GCC Start Up Your Life in s številnimi on-line delavnicami med 23. in 30. 10. postal kar podjetniški počitniški teden.

Podjetniški teden je vodila ekipa 3 mladih podjetnih duš (mentorja podjetniškega krožka na GCC Luke Srbiča, mlade podjetnice in nekdanje dijakinje GCC Maje Kosi, industrijske oblikovalke in mlade podjetnice Veronike Rožmanc) in 2 izkušenih podjetnikov (Josea Antonia Moralesa, Skrivnostni otok d. o. o., in Urše Žorž, Eventio). Mentorji so skupino 34 dijakov od 1. do 4. letnika vodili in usmerjali skozi vse korake: od iskanja ideje do pisanje poslovnega načrta in poslovnega govora (pitcha).
Mentorica Veronika Rožmanc je o samem konceptu razgibanega tedna zapisala takole: »Učenje ni nujno prijetno, dokler k njemu ne pristopimo prijazno. Izobraževanje ni nujno učinkovito, dokler ni sproščeno. Samo znanje ni dovolj za dosego sanj, če ni prežeto z optimizmom. Širjenje znanja in razgledanosti pa prerasteta v globlje poslanstvo, ko podajanje znanja postane široko dostopno vsakomur, ki je željan znanja in se je pripravljen učiti. Našo ekipo sestavljamo štirje mladi podjetniki, polni pozitivne energije in skrbi da naši mentoriranci združijo prijetno s koristnim in od našega spletnega druženja odnesejo veliko več kot podjetniško znanje.« Luka Srbič pa je ob koncu podjetniškega tedna še dodal: »Menim, da se je podjetniški teden izpeljal odlično, kar potrjuje tudi napredek pri vseh udeležencih. Vsi, tudi mentorji, smo se naučili veliko. Dijaki so predvsem izkoristili prednosti spleta in spletne izvedbe, saj so imeli tako še več časa za delo na svojih projektih in predstavitvah. To se je izkazalo za zelo dobro, saj so bili rezultati podjetniškega tedna nadpovprečni. Poleg vsega znanja in novih poznanstev me najbolj veseli to, da so vsi našli delček sebe v podjetništvu ter zakorakali v svet podjetništva s pogumom ter velikimi ambicijami. Vsi mentorji jim želimo veliko sreče in predvsem vztrajnosti.«

Na GCC bo podjetnost tudi v času dela na daljavo ostala pomemben del (ob)šolskih dejavnosti. Poleg krožka načrtujejo še en podjetniški vikend v drugi polovici šolskega leta, posebne delavnice za dijake 3. letnikov, ki so vezane na karierni program, ki ga izvajajo na šoli, zelo intenzivno pa se nadaljuje tudi delo na Erasmus + projektu YESSS, kjer je cilj priprava praktičnega e-priročnika za srednje šole o vključevanju podjetnostnih kompetenc v kurikularne vsebine in obšolske dejavnosti. Na GCC pa v prihodnjem letu začenjajo tudi z mednarodnim Erasmus + projektom MAKE SENSE, ki v ospredje postavlja socialno podjetništvo.

PRILOGA: Dva zaslonska posnetka s spletnega podjetniškega tedna (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

NA GCC ZBRALI 4500 EVROV ZA DRUŽINO S CELJSKEGA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z uspešnim 13. jesenskim dobrodelnim koncertom so dijaki Gimnazije Celje – Center ponovno dokazali, kako pomembno je, da meje premikamo vsak dan in sanjamo nemogoče

Že trinajsto leto zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, ki je glede na aktualne razmere potekal na spletu, pripravili pa so ga dijaki 4. i-razreda, v sodelovanju z Društvom GCC, ki povezuje nekdanje dijake šole. Skupaj s sošolci, učitelji, starši in podporniki zbrali 4.500 evrov, ki so jih namenili štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove – nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise.

Nastopili sta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta s katero na GCC obeležujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), tudi letos predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem. Letošnji je bil še posebej razmišljujoč, saj je potekal na daljavo, tako kot pouk v zadnjih dneh in tako še bolj razgalil problem meja, zlasti socialnih, ki jih epidemija postavlja na veliko preizkušnjo.

»Ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Ponosni na naše dijake in veseli, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so koncert podprli. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, se nam ni potrebno bati za prihodnost naše družbe.« je ob koncu koncerta dejal Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center.

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet in šola s programom MEPI pri svojem delu trudi poudarjati zlasti tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Za številne dejavnosti na področju dobrodelnosti in prostovoljstva je GCC Slovenska filantropija podelila tudi naziv Junaki našega časa. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, razvejano mrežo tutorjev in prostovoljcev ter z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, ekoakcijah zbiranja starega papirja, tonerjev in zamaškov, zbiranjem učbenikov, šolskih potrebščin in igrač ter sprotnimi odzivi na aktualne problematike.

PRILOGA: Fotografije s snemanja (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Laura Korošec, 4. i, , 030 643 940
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945 

PLASTIČNO MESTO – GCC V MESECU PROSTORA

Spoštovane novinarke in novinarji, urednice in uredniki!

Zaradi novih ukrepov ODPOVEDUJEMO novinarsko konferenco, ki smo jo načrtovali danes ob 10. uri, in vam v nadaljevanju posredujemo sporočilo za javnost o dijaških projektih v okviru Meseca prostora 2020! Iskrena hvala za vašo pomoč in podporo!

GIMNAZIJA CELJE – CENTER IN ZAVOD METRO SR
SPOROČILO ZA JAVNOST

S tradicionalnimi urbanističnimi delavnicami Enajsta šola pod mostom se na GCC zaključuje mesec prostora 2020, ki je dijakom ponudil priložnost za soočenje s problemom vedno bolj plastičnega sveta

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se že pet let zapored aktivno vključujejo v Meseca prostora, ki že več kot desetletje poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Oktobrske dejavnosti na vseh treh programih (splošna in likovna gimnazija, predšolska vzgoja) tako ponujajo priložnost refleksije in različnih akcij na področju trajnostnega in okoljskega razvoja. Še posebej dejavni so pri tem dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri, ki pri predmetu bivalna kultura v sodelovanju z mentorji z Zavoda SR pripravljajo urbanistične delavnice poimenovane Enajsta šola pod mostom, letos z naslovom (Brez)mejno – plastično mesto. (Brez)mejno je namreč krovna tema letošnjega šolskega leta na GCC v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška). Tema narekuje različne intervencije, medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja in tudi v okolje vnesel nove in večje količine odpadkov.

Dijakinja Klara Sapor, maturantka likovne gimnazije, je zapisala, da so v letošnjih delavnicah dijaki začetku ugotavljali, da je glavni izvor težave, ki jo povzročajo velike količine odvečne plastike, v nas potrošnikih. »Spremljali tedensko uporabo plastične embalaže v domačem okolju in našteli, da vsak član gospodinjstva v tednu dni odvrže povprečno 2 kosa embalaže, v katero so parkirana živila, vsaj eno vrečko za enkratno uporabo, eno prazno plastenko, ob tem pa še 0,6 kosa prazne embalaže za higieno in kozmetiko, 0,2 kosa odpadne embalaž za čistila in 1,5 kosa druge plastične embalaže za enkratno uporabo. Skupno torej 6,5 kosa, kar na gospodinjstvo s štirimi člani znaša skupaj kar 26 kosov v tednu dni.«

Naslednji korak delavnic je bilo iskanje inovativnih načinov za uporabo odpadne embalaže in v ta namen so dijaki en teden zbirali odpadne kose v njihovih gospodinjstvih in iz njih kreirali oblačila in modne dodatke. Z »modno revijo« v središču Celja so nato mimoidoče opozorili na nujen razmislek o alternativnih načinih ponovne uporabe plastike. V zaključnem delu delavnic se je letošnja tematika povezala s prostorskim razvojem in mestom tako, da so dijaki iz odpadnih plastenk izdelali inštalacijo ter jo namestili v javni prostor mesta. Ta predstavlja plastični gozd in je umeščena v sicer naravno parkovno ureditev ob GCC, kjer ob že postavljeni glineni inštalaciji, ki se počasi po naravni poti razkraja, opozarja prav na dolgotrajno razgradnjo plastike v naravi. Če se na eni strani naravni material gline nazaj v naravno vrača v dobrih dveh tednih, bo za razgradnjo ene plastenke potrebnih kar 450 let.

Profesorica Maja Rak, mentorica aktivnosti v mesecu prostora, je o letošnji izvedbi povedala: »V programu umetniška gimnazija – likovna smer je pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa razvijanje razmišljujočega in ustvarjalnega odnosa do sveta z željo, da bi mladi postali aktivni udeleženci družbe. Veliko pozornost namenjamo alternativnim oblikam učenja, s katerimi dijaki pridobivajo aktualna, kakovostna in uporabna znanja različnih področij preko različnih metod dela (delavnice, projektno delo, medgeneracijsko sodelovanje, ekskurzije), ki dijakom omogočajo tudi pridobivanje posameznih neformalnih znanj in socialnih spretnosti. Od leta 2015 sodelujemo z dr. Mojco Furman Oman in Gorazdom Oman, aktivnima načrtovalcema prostorskih aktov v Savinjski regiji (Zavod Metro SR). Dijakom tako zagotavljamo celovit vpogled v urbanistično načrtovanje zlasti z jesenskimi delavnicami in pomladanskim urbanim sprehodom po Celju. Vsako leto oboje posvečamo aktualnim vsebinam, ki so pomembne za prostor, v katerem živimo. Tako smo do letos, ko je bila tema brezmejnost v plastičnem mestu, nagovorili že ekologijo, učinkovito rabo prostora, trajnostno mobilnost, analize in objektivne kritike določenih lokacij (šolsko parkirišče, Kosovelova ulica, Dečkovo naselje). Dijaki s takšnim načinom dela pri predmetu bivalna kultura pridobivajo konkretne izkušnje, seznanijo se z aktualno problematiko prostorskega načrtovanja in trajnostnimi načeli bivanja.«

Dr. Mojca Furman Oman iz Zavoda Metro SR je o letošnjem konceptu delavnic Enajsta šola pod mostom dejala: »Vsakoletno sodelovanje z dijaki GCC prinaša vedno nov izziv, kako aktualno prostorsko problematiko približati mladim in jo predstaviti na tak način, da ne bo zvenela suhoparno, na drugi strani pa ne preveč površno ali banalno. Letošnje leto je sicer nudilo celo vrsto tem, ki bi se jih splačalo podrobneje nasloviti, saj smo v času karantene po mojem mnenju pričeli bolj ceniti kvalitetno urejena območja v svojih lokalnih okoljih, kjer smo preživljali več časa. A se tudi naša letošnja izbrana tema »plastično mesto« nanaša na to, v kakšnem okolju in prostoru bomo v prihodnje živeli, mladi pa so tudi letos pokazali kritično držo in razumevanje težav, ki jih s sabo nosi prekomerna uporaba plastične embalaže. Upam, da so v delavnicah pridobili kako novo izkušnjo, predvsem pa zavedanje, da je prihodnost planeta tudi oziroma vse bolj v njihovih rokah.«  

Ob omenjenih delavnicah in obeh inštalacijah v parku GCC, je mesec prostora zaznamovala tudi postavitev prve pametne klopi v Celju, ki jo je Mestna občina Celje umestila v Kosovelovo ulico med GCC, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje. Dijaki višjih letnikov so tudi letos v ospredje postavili tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik in za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali s prostorom v katerem je nastala in deluje. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili na spletu.

PRILOGA: Delavnice Enajsta šola pod mostom (foto: Gorazd Furman Oman, arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945,
Mojca Furman Oman, Zavod Metro SR, 031 555 201,

PLASTIČNO MESTO – GCC V MESECU PROSTORA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER, ZAVOD METRO SR
VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

Novinarska konferenca ob zaključku projekta, 19. 10. na GCC

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco ob zaključku delavnic Enajsta šola pod mostom: plastično mesto, ki bo v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.00 v parku za Gimnazijo Celje – Center (Kosovelova ulica 1, Celje; konferenca bo v vsakem vremenu).

Tudi v letošnjem Mesecu prostora, ki ga vsakega oktobra tradicionalno pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, zavod Metro SR z Gimnazijo Celje – Center že peto leto zapored izvaja delavnice Enajsta šola pod mostom, ki predstavljajo izobraževanje mladih o pomenu prostora kot skupne vrednote. Na novinarski konferenci bodo projekt skupaj z mentorjema Mojco  Gorazdom Furman Oman, predstavili dijaki 4. letnika umetniške gimnazije likovne smeri.

Letošnje delavnice se ukvarjajo s težavo prekomerne uporabe plastične embalaže in na inovativne načine opozarjajo širšo javnost, da se mesto počasi izgublja v morju plastike.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Zaradi epidemiološke situacije in doslednega spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 vas prosimo, da svojo prisotnost najkasneje do 18. 10. potrdite na e-naslov oz. po telefonu 03 428 57 00.
Če na konferenco ne morete priti, nam to prosim sporočite, da vam pošljemo kratko poročilo in fotomaterial.

Iskrena hvala, da mediji podpirate dejavnosti šol in aktivnosti mladih, s katerimi lahko svet postaja boljši in lepši.

S spoštovanjem

Gregor Deleja, prof.,

ravnatelj Gimnazije Celje – Center

T: 041 708 945

E:

S: www.gcc.si

L: www.linkedin.com/in/gregor-deleja

PRILOGA:
–       fotografiji dveh prostorskih inštalacij v parku GCC,
–       kratek opis projekta.

(BREZ)MEJNO IN DOBRODELNO NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center bo letos potekal 21. 10. ob 10.45 na youtube kanalu GCC

Že trinajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila veliki dobrodelni koncert, zbrana sredstva pa so tokrat namenjena za obnovo hiše štiričlanske družine iz okolice Celja, ki jo pesti huda socialna stiska. S koncertom se na GCC tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji pripravili v tem šolskem letu.

V duhu aktualnih razmer bo letošnji koncert, ki se bo začel v sredo, 21. 10., ob 10.45 uri potekal v hibridni obliki – v športni dvorani GCC za predstavnike oddelčnih skupnosti, za ostale dijake in zainteresirano javnost pa na youtube kanalu GCC (https://www.youtube.com/user/GimnazijaCECenter).

Nastopili bosta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji, 4. i-razred naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta s katero na GCC obeležujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), še vedno ostaja ena največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in bo tudi tokrat sproščen in razmišljujoč uvod v jesenske počitnice.

Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove – nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise. Denar lahko nakažete tudi na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija – dobrodelni koncert 2020

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 65.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih  nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

»Organizirati tako pomembno prireditev, ki je v preteklih dvanajstih letih pomagala že toliko ljudem, si naš razred šteje v veliko čast. Vse skupaj bo zaradi edinstvene situacije s koronavirusom, v kateri smo se znašli, letos potekalo malo drugače, na daljavo, bo pa tako dostopno res širokemu občinstvu. In tega izziva smo se kot razred lotili še s posebnim veseljem, saj se zavedamo, da bomo s tem, ko tradicijo ohranjamo tudi v časih, ki množičnim dogodkom niso naklonjeni in z vašo pomočjo, nekomu močno izboljšali življenje«, razlaga Laura Korošec, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta.

»Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. V teh letih smo priskočili več kot 15 družinam, s koncertom pa krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka«, razlaga profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti.  

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. »Zelo smo veseli, da ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Vesel sem, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole in naših dijakov na katere smo lahko upravičeno ponosni. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, se nam ni potrebno bati za prihodnost naše družbe.«

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, sodelovanjem pri celoletni dobrodelni akciji #misijaČLOVEK, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Laura Korošec, 4. i, , 030 643 940
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

GCC (BREZ)MEJNO V MESECU PROSTORA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

5. 10. se na GCC in v Sloveniji začenja Mesec prostora, letos namenjen prostorom prihodnosti, ki jih oblikujemo skupaj

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), ki z več kot 1000 dijaki in zaposlenimi sodi med večje srednje šole v savinjski statistični regiji, z dijaki vseh treh programov aktivno sodelujejo v različnih javnih akcijah, trajnostnih in okoljskih pobudah z zavedanjem, da je oblikovanje odgovornosti do sočloveka, prostora in narave pomemben del vzgoje, izobraževanja in odraščanja. Tema letošnjega šolskega leta v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška) je (brez)mejno, ki narekuje različne intervencije ter medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja.

Del tega dogajanja je tudi Mesec prostora 2020, ki ga s številnimi soorganizatorji pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Tega bodo na GCC zaznamovale tradicionalne urbanistične delavnice, ki jih za dijake umetniške gimnazije – likovne smeri pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Metro SR. Tokrat bo v ospredju kopičenje plastične embalaže in vedno večje meje, ki jih z njeno uporabo gradimo samoobnovitvenim zmožnostim narave ter potrošniški diskurz, ki v politikah sodobnega časa najde svoje mesto le na papirju. Dijaki bodo iskali rešitve glede odvečne embalaže ter tematiko povezali s prostorskim razvojem in mestom tako, da bodo »inštalacije« namestili v javne ali pol-javne prostore mesta in s tem izzvali mimoidoče (preko medijev pa tudi širšo skupnost) k skupnemu razmisleku o problemu prekomerne uporabe plastične embalaže in njenem vplivu na prostor. Delavnice bodo javnosti predstavili tudi na tradicionalni novinarski konferenci 21. 10. 2020.

Drugi pomemben del letošnjega Meseca prostora na GCC je intervencija v javni prostor, ki so jo dijaki z mentorjema, kiparjem Francem Purgom in umetnico Andrejo Džakušič, naslovili kar Brezmejnost. To so pripravili v šolskem parku v okviru kiparskih delavnic, in sicer tako, da so posušene glinene kipce postavili v park in jih prepustili naravnim vremenskim procesom. Posušena glina bo zaradi vlage, padavin in zmrzali s časom spreminjala svojo obliko in se vrnila tja, od koder je bila izkopana, v nedrje Zemlje. S tem projektom se pridružujejo temi (brez)mejnega, ki jo navezujejo na idejo recikliranja, ponovne uporabe in nenehnega kroženja v naravi. Celoten proces transformacije bodo tudi video dokumentirali.

Sicer GCC skupaj s sosednjima Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje v Kosovelovi ulici »gosti« tudi prvo pametno klop, ki jo je Mestna občina Celje poskusno namestila v okviru programa trajnostnega razvoja. Ta je energetsko popolnoma neodvisna, napaja se preko solarnih panelov, omogoča polnjenje vseh tipov mobilnih naprav in poleg počitka omogoča tudi povezavo s svetovnim spletom.

Ob omenjenem bo v ospredju meseca prostora tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik. Dijaki 4. letnikov likovne gimnazije bodo za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali tudi s prostorom v katerem je nastala in deluje, pri čemer bodo izpostavili neizmeren pomen vpetosti izobraževalnih in znanstvenih ustanov v lokalni in globalni prostor. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili v hibridni obliki.

PRILOGA: Fotografiji intervencije Brezmejnost v šolskem parku GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

TRPLJENJE MLADE HANE – ZADNJIČ

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prva generacija gledališkega kolektiva Središče se z odrskih desk Gimnazije Celje – Center poslavlja 14. 9. z zadnjo predstavo Trpljenja mlade Hane

Predstava Trpljenje mlade Hane temelji na istoimenski pesniški zbirki vsestranske celjske umetnice Katje Gorečan (1989). Avtor dramatizacije in režiser prestave je maturant Gimnazije Celje – Center (GCC) Aljaž Primožič, sicer odličen pesnik, lavreat Zupančičeve frulice in Male Veronike, ki je bil leta 2017 tudi pobudnik šolske gledališke skupine Središče. Ta je v minulih štirih leti pripravila štiri produkcije (D. Zajc: Jagababa, 2017, O. Wilde:  Saloma, 2018, K. Gorečan: Trpljenje mlade Hane, 2019, A. Primožič: Kamenčki, 2020), v njen pa je doslej sodelovalo že več kot 40 dijakov. Zadnja, sedemnajsta predstava Trpljenja mlade Hane s katero se z odrskih desk GCC poslavlja prva generacija Središčnikov, bo v ponedeljek, 14. 9., ob 19.30 v stari telovadnici Gimnazije Celje – Center. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je obvezna rezervacija sedežev na spletnem naslovu https://www.gcc.si/trpljenje-mlade-hane-zadnjic-na-gcc/, vstop na predstavo pa je prost.

Pesniška zbirka Trpljenje mlade Hane je spev mladosti in hkrati krik vsakega, ki se je vsaj enkrat znašel na prepadu med stvarnostjo in idealom. Avtorica v pesmih riše pobalinsko junakinjo, ki se kljubovalno in občasno celo vulgarno zoperstavlja vsem prelomnim trenutkom življenja, kot so prva menstruacija, spopadanje z anoreksijo in zmenkarije z brezdomci, hkrati pa ve, da nima prav in da bo to zanjo zelo boleče … Po izidu zbirke leta 2011 so kritiki zapisali, da gre za enega najbolj odkritih priklonov znanilcu nemške in evropske romantike J. W. Goetheju in njegovemu Wertherju. A ambiciozni poklon vsebuje tudi humorni odklon od wertherjanskega čustvovanja, zato bi Hana lahko bila Werther, pa to ni. To je tudi osnovno izhodišče prve dramatizacije te pesniške zbirke, ki je nastala pod peresom nekoga, ki predstavlja prav tisto generacijo, ki navdihuje sleherni verz Katje Gorečan. Primožičevi Hani bodo misli, glas in stas tudi tokrat posodile Ivana Čačič, Ajda Kostevc, Tara Soderžnik in Lana Vincelj, v vlogi Boga pa bo nastopil Blaž Pavlič.

Središče sicer v peto sezono vstopa z avdicijami za nove člane, gledališkimi delavnicami in novim projektom, gledališkim klubom, ki se bo posvečal zlasti ogledom sodobnih zanimivih gledaliških produkcij v Sloveniji in tujini ter se povezoval s humanističnim ciklom predavanj, ki na GCC vsako leto nastaja pod naslovom Koristnost nekoristnega.

PRILOGA: Fotografije s predstave Trpljenje mlade Hane (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Aljaž Primožič, Središče, , 030 658 897
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, , 041 708 945

ZLATO PRIZNANJE GCC ZA NAJ ŠPORTNO ŠOLO NA DALJAVO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Za inovativne rešitve v času pouka na daljavo, je Gimnazija Celje – Center ena izmed 34 slovenskih vrtcev in šol, ki sta jih Zavod Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nagradila z zlatim priznanjem

Marčevsko zaprtje šol je učitelje, učence, dijake in starše postavilo pred svojevrsten izziv šolanja na daljavo in s tem ponudilo široko polje za iskanje kreativnih rešitev pri vseh predmetnih področjih. Še posebej velik izziv sta bila šport in rekreacija, ki predstavljata pomemben del šolskih predmetnikov in sta ključna tudi za splošno zdravje prebivalstva.
Športni pedagogi Gimnazije Celje – Center (GCC) in njihovi dijaki so med marcem in junijem športu na daljavo z inovativnimi idejami in rešitvami dali povsem novo dimenzijo, ki sta jo prepoznala tudi Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vsakoletna organizatorja natečaja za Naj športno šolo in vrtec.

GCC je na letošnjem natečaju, ki je v ospredje postavil kreativne spomladanske oblike dela, skupaj s 34 šolami in vrtci iz države, osvojili zlato priznanje. Športni pedagogi GCC so želeli dijakom pri delu na daljavo ponuditi čim več športnih aktivnosti. Preko različnih orodij so jim pošiljali navodila in izzive, ki so jih tedensko izvajali, na daljavo pa je potekal tudi junijski športni dan. Naloga dijakov je bila aktivnost ali izziv izvesti in poslati povratno informacijo. Poleg videoposnetkov in tekstovnega gradiva, so se profesorji z dijaki povezali preko različnih aplikacij in aktivnosti izvajali skupaj.

Kljub dobri in hitri organizaciji drugačnega pouka si na GCC želijo, da bi se (šolsko in športno) življenje čim prej vrnilo »na stara pota«, saj imata spodbuda in druženje pri športnih in drugih urah “v živo”, pa tudi na šolskih športnih tekmovanjih, veliko bolj neposredni učinek kot pa spletne oblike športnega dela. GCC sicer na natečaju sodeluje že vrsto let in je vsakoletna prejemnica priznanj za naj športno šolo in naj športno fotografijo.

PRILOGA: Fotografije športnih aktivnosti na daljavo (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945,

Pojdi na vsebino