gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Sporočila za javnost 2020-21

DIJAKI GCC PONOVNO V VLOGI MLADIH EVROPSKIH PARLAMENTARCEV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na marčevskem modelu evropskega parlamenta so Slovenijo zastopale dijaki Gimnazije Celje – Center in Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Celje – Center (GCC) je tudi v drugačnih okoliščinah vpeta v številne mednarodne projekte, eden izmed teh je MEP (Model European Union), kjer se srednješolci iz vse Evrope preizkusijo v vlogi mladih parlamentarcev in sprejemajo resolucije, ki so poslane v Evropski parlament. Na GCC v projektu sodelujejo v okviru dejavnosti programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Tridnevnega spletnega zasedanja, ki ga je tokrat gostila Avstrija, so se med 18. in 21. 3. udeležile štiri drugošolke: Saša Špegelj, ki je sodelovala v odboru o mednarodni trgovini (INTA), kjer je potekala razprava o sprejemanju mednarodnih trgovinskih sporazumov, zlasti pa o zloglasnem TTIP, Tina Mazej, ki je z vrstniki razpravljala v odboru za človekove pravice (DROI), zlasti so se dotaknili vprašanj o (ilegalnih) migracijah mladih iz manj razvitih delov sveta, njena sošolka Majda Vrtačnik  je v odboru za razvoj (DEVE) spoznavala širitev EU na Zahodni Balkan, Nika Sotenšek, pa je v odboru za varnost in obrambo (AFET) diskutirala o jedrskem orožju. GCCjevkam se je pridružil tudi Nikolaj Novak z Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, ki je sodeloval v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Na prejšnjem MEP-u, ki ga je gostila Švedska, pa je slovenske barve odlično zastopal tretješolec GCC Gašper Hlupič, ki je bil med vsemi delegati izbran za predsednika enega izmed komitejev na tokratnem zasedanju. Vodil je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPE). Mentorica delegatov je tudi tokrat bila prof. Valerija Zorko, ki na GCC poučuje sociologijo in vodi programe MEP, MUN in debata.

Tudi pomlad bo na GCC mednarodno obarvana. Ob virtualnih mobilnosti v okviru evropskih projektov programa Eramsus + ter načrtovanju novih projektov v okviru nove evropske perspektive, bodo dijakinje in dijaki aprila na spletni okrogli mizi cikla Koristnost nekoristnega gostili Vlasto Jeseničnik, dopisnico RTV Slovenija iz Rusije. Z njo bodo govorili o aktualnih političnih vprašanjih povezanih s poročanjem iz Rusije, o (ne)uspešnem soočanju s pandemijo, vplivom umetniških skupin na stanje v Rusiji (Pussy Riot, Ic3peak, Voina) ter poskušali iskati vzporednice med sočasnim “nastajanjem” demokracije v Rusiji in propadanjem le-te v ZDA, pa tudi o vprašanju novinarstva pri nas in delu svetovne poročevalke.

PRILOGA: Fotografija delegatk GCC z DigiMEP-a, fotografija Gašperja Hlupiča, predsednika odbora za zaposlovanje in socialne zadeve na marčevskem MEP-u in zaslonski posnetek zasedanja (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

GCC PREJEMNICA NAGRADE ROŠEVIH DNEVOV 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Podstrešje in antologija mlade celjske poezije nagrajenki natečaja za najboljše šolske literarne publikacije na Roševih dnevih 2021

Javni sklad RS za ljubiteljske kulture dejavnosti (JSKD) je v okviru državnega srečanja Roševi dnevi 2021 pripravil natečaj za najboljše šolske literarne publikacije. Strokovna komisija v sestavi dr. David Bedrač, prof. Miha Mohor in Barbara Rigler je med 14 srednješolskimi in 12 osnovnošolskimi literarnimi glasili posebno nagrado podelila kar dvema z Gimnazije Celje – Center (GCC) – Podstrešju, literarnemu glasilu dijakov GCC, ki izide konec vsakega šolskega leta (urednik lanske izdaje je bil Aljaž Primožič, lavreat Župančičeve frulice in male Veronike), in antologiji mlade celjske poezije In zemlja je vibrirala kakor živo telo, ki so jo na šoli izdali lansko leto kot prerez petletne ustvarjalnosti izjemnih mladih poetov celjskega pesniškega krožka, ki ga na GCC vodi mentor Kristian Koželj. Ilustracije za obe publikaciji je prispevala Maša Črešnik, dijakinja likovne gimnazije na GCC, oblikovala pa prof. Ana Pečnik. Med srednjimi šolami je komisija nagradila tudi Gimnazijo Kranj, II. gimnazijo Maribor, Gimnazijo Ormož in Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana in KUD Pozitiv. Letošnja razstava vseh prispelih šolskih literarnih glasil in publikacij bo nekaj posebnega, saj bo izvedena le v virtualnem prostoru in bo objavljena na spletni strani JSKD ter FB revija Mentor.

Takole so zapisali v obrazložitvi: »Med srednješolskimi glasili je komisija posebno mesto pripisala kar dvema izdajama, ki prihajata iz t.i. »celjskega bazena«. Mentorstvo Kristiana Koželja se kaže kot prava usmeritev, saj je ves čas prisoten kot usmerjevalec in svetovalec, pri tem pa dopušča, da mladi ustvarjalci sami razmišljajo in iščejo literarne rešitve. Komisija nagrado podeljuje obema literarnima izdajama (glasilu Podstrešje ter antologiji In zemlja je vibrirala kakor živo telo), ki vsaka na svoj način izžarevata dober spoj mentorskega ozadja in ustvarjalne sile mladih piscev. Obe izdaji se lahko pohvalita s kvalitetnimi literarnimi izdelki, navdušujeta pa tudi notranja zasnova in preglednost. Pri tem je potrebno poudariti še, da antologija gotovo prinaša nekatera izjemna mlada literarna imena, ki že presegajo primarne ustvarjalne vzgibe in od katerih lahko še veliko pričakujemo, ki se sproti in spretno kalijo v glasilu, antologija pa prinaša nekakšen prerez dela za daljše obdobje.«

GCC se tudi sicer lahko pohvali z izjemnim kulturnim utripom, ki ni zamrl niti v epidemičnem času dela na daljavo. Ob številnih prireditvah, ki so se preselile na svetovni splet, potekajo tudi številne obšolske dejavnosti s področja kulture, novembra so izvedli tudi vsakoletni natečaj za Naj kratko zgodbo, počasi pa se zaključuje tudi redakcija letošnjega Podstrešja, ki bo v celoti posvečeno 30-letnici samostojne Slovenije in bo del posebne časovne kapsule, ki jo bodo na GCC v čast rojstnemu dnevu naše države ob koncu junija vgradili v stoletne zidove šole.

PRILOGA: Fotografija nagrajenih publikacij (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

BREZMEJNO IN BREZČASNO/«БЕЗГРАНИЧНО И ВНЕВРЕМЕННО»

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni večer ruske kulture Gimnazije Celje – Center ob svetovnem dnevu poezije

Že trinajsto leto zapored bodo na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili prireditev v čast svetovnega praznika poezije in prvega pomladnega dne, ki bo tokrat v četrtek, 18. 3., ob 19. uri na šolskih kanalih Facebook in Youtube. Dogodek, ki ga na GCC bienalno posvečajo ruski kulturi in ruskemu jeziku, so mladi ustvarjalci naslovili Brezmejno in brezčasno/«Безгранично и вневременно». Tudi letos bo potekala ob podpori Veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Društva Slovenija Rusija in Sklada Toneta Pavčka, pripravili pa so jo sedanji in nekdanji dijaki GCC z mentorji in gosti iz osnovnih, srednjih in glasbenih šol.

Na pobudo GCC in soorganizatorja večera alumni Društva GCC, ki negujeta medkulturni dialog tudi z aktivnim sodelovanjem v mednarodni organizaciji Unesco ASPnet, bodo letošnji večer ruske besede, glasbe, plesa in likovne umetnosti nastopajoči posvetili velikanoma slovenske in ruske poezije, literarnima sodobnikoma Francetu Prešernu in Aleksandru Sergejeviču Puškinu, ki še po dobrih 220. letih od svojega rojstva nagovarjata ljudi z brezčasnim sporočilom, da človek potrebuje za obstoj in razvoj osebno svobodo, kulturo in izobrazbo enako nujno kot zrak, ki ga diha.

Ruščina je sicer eden izmed devetih tujih jezikov, ki jih poučujejo na GCC, dijaki pa jo lahko izberejo kot 2. ali 3. tuji jezik.

PRILOGA: Fotografija s prejšnjega večera ruske kulture v Celju (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

OD TEORIJE DO PRAKSE – DAN ZNANOST NA GCC 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane urednice in uredniki, cenjene novinarke in novinarji!
V nadaljevanju Vam posredujemo sporočilo za javnost o zanimivem mladinskem znanstvenem projektu in Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na prireditvi v ponedeljek, 15. 3., od 12h dalje na Zoomu (povezavo vam bomo poslali naknadno).

Gimnazija Celje – Center v ponedeljek, 15. 3., že trinajstič zapored z veliko nacionalno prireditvijo in več kot 200 učenci, dijaki in mentorji obeležuje Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, letošnje leto s posebnima gostoma, znanstvenikoma in stand-up komikoma Urošem Kuzmanom in Alešem Novakom

Mednarodna mreža Unesco ASPnet Združenih narodov povezuje šole po vsem svetu, ki v svoje vizije in delo aktivno vključujejo nenehno skrb za trajnostni razvoj in tvoren medkulturni dialog. Gimnazija Celje – Center (GCC) v mreži predstavlja eno najaktivnejših šol z mednarodnim statusom, eden osrednjih dogodkov pa je vsakoletna prireditev Veselje do znanosti, ki leto za letom privabi več osnovnošolcev in dijakov iz vse Slovenije. Tradicionalno prireditev izvajajo novembra ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, a so jo v tem šolskem letu zaradi epidemiološke situacije prestavili na pomlad. Ker razmere še vedno ne dopuščajo druženja »v živo«, so se odločili za spletno izvedbo, in sicer v ponedeljek, 15. 3., ob 12. uri na Zoomu. Takrat se bo začel zanimiv plenarni dogodek v obliki kviza, nadaljevanje pa bo zelo praktično in kot vsako leto obarvano z zanimivimi eksperimenti. Prijavljenih je 26 ekip z več kot 160 učenci in dijaki iz 25 Unesco šol naše države.

Albert Einstein je nekoč rekel: “V teoriji ni razlike med teorijo in prakso, v praksi pa je!” In kdo drug bi to resnico interpretiral bolje kot stand up komika Uroš Kuzman in Aleš Novak. Prvi je doktor matematike, ki indukcijo razume vse dokler v praksi ne stopi za štedilnik, drugi pa inženir kemije, ki čašo in pipeto prime le še v teoriji. V spletnem kvizu, ki sta ga pripravila za letošnji Dan znanosti na GCC, bo vsak od njiju navijal za svoj del znanosti, predvsem pa bosta na zabaven način preverila naravoslovno znanje udeležencev. Za izkustveno nadaljevanje pa bo poskrbel aktiv učiteljev naravoslovja na GCC, ki je za vse prijavljene pripravil posnetke trinajstih enostavnih eksperimentov in jih objavil na spletni strani https://veseljedoznanosti.gcc.si/. Te bodo lahko mladi izvedli doma in izdelke delili na svetovnem spletu ter tako prispevali svoj kamenček v mozaik popularizacije znanosti in prepoznavanja njenega pomena, pa tudi etičnih vidikov, za ustvarjanje lepše prihodnosti.

»Izhodišče prireditve je novembrski Svetovni dan znanosti za mir in razvoj in zavedanje, da se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. V projektu dajemo poudarek medpredmetnemu povezovanju, uporabnosti znanja, razvijanju temeljnih kompetenc in uporabi principov avtentičnega učenja« je povedala mentorica Unesca na GCC prof. Marjana Turnšek. Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja na to temo dodaja »da je ravno medgeneracijsko sodelovanje tisto, ki prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti. Na tak način ta postaja bolj razumljiva, v učenje vrača potrebno stopnjo radovednosti in pri mladih veča željo po ustvarjalnosti in podjetnosti. Tudi z letošnjo prireditvijo želimo mladim nazorno pokazati neskončna obzorja ustvarjalnosti in pomena (samo)motivacije in odločenosti za uresničevanje idej, tudi (oz. zlasti) takrat ko te izgledajo na prvi pogled neuresničljive.«

V pretekih trinajstih letih Veselja do znanosti so na GCC gostili že več kot 2500 mladih in številne ugledne slovenske znanstvenike. Je pa ta prireditev le del vizije, da na šoli vzpostavijo različna odprta učna okolja in učiteljem ter dijakom predstavljati možnosti, ki presegajo klasične oblike pouka. Z ESS projekti Podjetnost v gimnazijah in 1/1 pedagogika ter Erasmus+ projekti GCC – točka za nadarjene,  Will to MotivatE(U), YESSS, MEYE, DEPEND, Students on the move, Make sense ter delovanjem GCC izobraževalnega središča na čelu z ESS projektom Munera 3, tako dijakom kot učiteljem zagotavljajo številne možnosti kariernega razvoja. Šola je v zadnjih letih postala tudi pomembno stičišče različnih dobrih praks in center usposabljanj za zaposlene v vzgoji in izobraževanju iz regije in države. Največje priznanje za tovrstno delo pa je nedvomno priznanje Evropska točka za nadarjene dijake, ki ga je GCC prejela v začetku leta 2018 in vključitev v evropsko mrežo ETSN (European Talent Support Network).

PRILOGE: Fotografije s prireditve Veselje do znanosti 2019 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Marjana Turnšek, prof., UNESCO ASPnet, 041 664 137, marjana.turnsek@gcc.si
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si


GCC PREJEMNICA ERASMUS AKREDITACIJE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Gimnazija Celje – Center je ponosna prejemnica akreditacije programa Erasmus + za obdobje 2021-2027

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Gimnaziji Celje – Center (GCC) podelil Erasmus akreditacijo. Gre za nov mehanizem EU, ki bo v okviru prihodnjega programa v obdobju 2021-2027 omogočal lažjo pridobitev sredstev za projekte mobilnosti na področjih šolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter na področju izobraževanja odraslih. Zasluge za uspešno kandidaturo gredo šolskemu E+ timu in vsem udeleženkam in udeležencem več kot dvajsetih evropskih projektov, ki so jih na šoli izvedli v preteklem programskem obdobju. GCC se ob programu Erasmus +, ki je namenjen zlasti mobilnostim in strateškim partnerstvom v šolskem prostoru, uspešno vključuje tudi v programe Evropskih socialnih skladov, Horizon in Creative Europe, ponašajo pa se tudi s statusom Šole ambasadorke Evropskega parlamenta in uspešno sodelujejo v programu MEP (model Evropskega parlamenta). GCC je leta 2019 prejela tudi Jabolko kakovosti, nacionalno priznanje za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja. Skupaj z ostalimi mednarodnimi projekti, ki niso del programa Erasmus +, se lahko na GCC pohvalijo s široko internacionalno partnersko mrežo, ki obsega že več kot 40 partnerskih institucij po celem svetu, zadnja »širitev« GCC v mednarodni prostor, pa je tudi Konfucijeva učilnica, ki je na šoli začela delovati v tem šolskem letu.

Ne glede na posebne razmere, ki v šolstvu vladajo zaradi pandemije, GCC ostaja aktivna na mednarodnem prizorišču. V tem šolskem letu je šola koordinatorica in partnerka sedmih evropskih projektov ključnih ukrepov 1 in 2 (mobilnost dijakov in učnega osebja ter strateška partnerstva), prav v tem mesecu pa se zaključuje tudi priprava za nov projekt na temo trajnostnega razvoja s partnerji iz Danske, Španije, Nemčije in Poljske. V prihodnjem programskem obdobju si je šola zadala šest strateških ciljev, ki bodo usmerjali projektno delo z evropskimi partnerji: prenos dobrih praks iz tujine za ohranjanje in bogatenje lokalnega okolja, učenje z izkušnjami za trajnostni razvoj, odgovorno potrošništvo, nizko ogljično družbo in zdrav življenjski slog, digitalizacija procesov, povečanje števila (ob)šolskih dejavnosti na področju STEM, povečanje deleža avtentičnega in izkustvenega učenja ter vzpostavitev celovitega sistema kariernega razvoja za dijake in učitelje.

“Prožno prehajanje med šolo in okoljem je najbrž tista edina prava pot za učinkovito uresničevanje (ekstra)kurikularnih ciljev za boljšo družbo prihodnosti. Družba iz leta v leto bolj različna, odprta in nepredvidljivo sprejemljiva, za kar »tradicionalne« šolske izboljšave (zlasti učnih načrtov in občasno kakšnega sodobnejšega didaktičnega pristopa) ne zadostujejo več. Četudi projekti za šole predstavljajo velik izziv, so (vsaj na GCC) učinkovit mehanizem za stalno spremljanje in spreminjanje našega dela. Projektna sodelovanja spreminjajo organizacijsko klimo, krepijo številne vrednote, ki sicer sistemsko niso negovane, pa naj si bo to občutek za skupno delo, sprejemanje novih izkušenj in praks, krepitev samozavesti dijakov in učiteljev za znanje v najširšem pomenu, medkulturni in medgeneracijski dialog, solidarnost, odpravljanje socialnih razlik med dijaki. Vsaka pot v tujino prinese vsaj eno potrditev o tem, da odlično delamo tudi doma in da dodatno spodbudo, da številnim tujim obiskom ponosno predstavljamo naše delo in z veseljem opazujemo naše prakse, ki uspešno zaživijo tudi drugod” je ob prejemu akreditacije zapisal Gregor Deleja, ravnatelj GCC in vodja šolskega E+ tima.

PRILOGA: Zaslonski posnetek februarske virtualne mobilnosti projekta Students on the move (Finska-Italija-Slovenija, E+, KA2), arhiv GCC

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

NAREDI SI SAM – GCC ZIMSKI ŠPORTNI DAN 2021

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Šport in rekreacija mladostnikov in učiteljev kot protiutež »ekranskemu« delu na daljavo zopet poskrbela za popestritev »koronskega« utripa na Gimnaziji Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se že od pomladanskega šolanja na daljavo trudijo, da na tovrstno delo gledajo z več različnih perspektiv in krepljenja dobrih praks, s katerimi se lahko dopolnjuje tudi pouk, ki poteka oz. bo potekal zopet v šolah, pa tudi lajšanja negativnih posledic, med katere nedvomno na prvem mestu sodijo vedno večje psihološke stiske mladih, staršev in učiteljev, padec motivacije in brezciljnost, naveličanost in posledično zelo škodljivi učinki na telesno zdravje. Na šoli, ki jo obiskuje tudi ogromno dijakov s statusom športnika, tako ob rednih urah športa, kjer se pedagogi trudijo za številne kreativne spodbude mladim k redni telesni aktivnosti, potekajo tudi popoldanski programi vadbe, intervalna vadba za dijake in učitelje v času razrednih ur, večerna tedenska vadba za učitelje, 4-tedenski izziv, ki rekreacijo povezuje tudi z raziskovanjem zdrave prehrane v sodelovanju z nutricistko Mojco Cepuš in minutke za rekreacijo, s katerimi občasno dopolnijo videokonferenčni pouk.

20. 1. so na GCC izvedli tudi zanimiv športni dan, ki ga je vsak razred oblikoval po svoje in k sodelovanju povabil razrednike in učitelje. Ti so se odzvali v velikem številu in sodelovali v rekreativnem programu, ki so ga sestavili dijaki. Navodila za pripravo razrednega športnega dne so bila: športni dan je obvezen za vse dijake, traja najmanj 180 minut, izberejo si lahko eno ali več aktivnosti in aktivnosti morajo biti dokumentirane (foto, video, posnetki zaslonov aplikacij). Dijaki morajo pripraviti tudi razredno predstavitev in jo oddati dva dni po izvedbi. Glede na vremenske razmere so bili predlogi obarvani zimsko. Prevladovali so pohodi v kombinaciji z različnimi aktivnostmi – sankanjem, tekom na smučeh, jogo, vadbo v domačem fitnesu, kolesarjenjem in vadbo za splošno telesno pripravljenost. Dijaki so se pred začetkom športnega dne dobili na videokonferenci, kjer so si skupaj pripravili zdrav zajtrk in malico, izvedli skupinsko ogrevanje pred aktivnostjo in se nato ob 9.00 podali na svojo pot.

GCC pa je tudi članica konzorcija ESS projekta Mladi za mlade, ki ga vodi Zavod za šport RS Planica, v okviru katerega je na GCC zaposlena športna pedagoginja, ki ob ostalih aktivnostih in dejavnostih pri pouku, dijakom v času šolanja na daljavo omogoča dodatno športno vadbo, pri kateri izboljšujejo moč celotnega telesa ter splošno vzdržljivost. Treningi potekajo vsak dan v popoldanskem času in odziv nanje je zelo velik, saj je osnovni namen vadbe zlasti dvig energije in motivacije za boljše počutje, ob tem pa tudi neformalno virtualno druženje s sovrstniki.

PRILOGA: Fotoutrinki s spetnih rekreacij in športnega dne (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

FIZIKI Z GCC DRŽAVNI PRVAKI IN NOVA RAZSTAVA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dijaki Gimnazije Celje – Center dosegli izjemen rezultate na tekmovanju SiYPT in odprli novo razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje

V soboto, 9. 1., so na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani pripravili spletni slovenski turnir mladih fizikov (SiYPT), kjer je ekipa dijakov z Gimnazije Celje – Center (GCC) v kateri so sodelovali tretješolki Ava Boštjančič in Špela Šet ter četrtošolec Matija Marolt osvojila 1. mesto in zlato plaketo. Dijaki so se na zahtevno tekmovanje pripravljali z mentorjem prof. Borutom Namestnikom in nekdanjim dijakom GCC in študentom fizike Mitjo Suvajcem pripravljali od začetka šolskega leta s praktičnim in teoretičnim reševanjem treh fizikalnih problemov. Po večurni predstavitvi in zagovoru pred komisijo univerzitetnih profesorjev so osvojili naziv državnih prvakov in bodo tako Slovenijo aprila zastopali na uglednem mednarodnem fizikalnem tekmovanju AYPT v Avstriji.

To pa ni edini dosežek minulih dni. Dijaki tretjih letnikov programa predšolska vzgoja so skupaj z mentoricama Tanjo Štante Benčina in Tanjo Bračun 8. 1. 2021 v Muzeju novejše zgodovine (MNZC) odprli razstavo Igrajmo se! Učimo se! Didaktične igre v pomoč govornemu razvoju otok. Razstava je postavljena tako v fizični kot tudi v spletni obliki (povezava do kratkega posnetka razstave). Pri strokovnem modulu jezikovno izražanje otrok tretješolci načrtujejo in izdelajo didaktične igre, ki spodbujajo razvoj govora ter besedišča predšolskih otrok. Najboljši izdelki dijakov so letos našli svojo pot tudi v MNZC, ki je dom Hermanovega brloga, edinega otroškega muzeja v Sloveniji, s katerim GCC redno sodeluje pri pripravi didaktičnih programov in predstav za otroke. Razstavljene igre so sicer nastale lani, v času spomladanskega zaprtja šol in dela na daljavo. Skupine so dobile navodila pri videopouku, nato pa so se dijaki sami srečevali po spletu, si razdelili delo in o napredku redno obveščali profesorico predmeta. Po dogovoru so uporabili samo materiale, ki so jih imeli doma, in odpadne materiale. Razstava bo na ogled do konca marca 2021, ob zaprtju pa bodo dijaki izdali tudi katalog v tiskani in spletni obliki.

PRILOGA:
Fotografije mladih fizikov z GCC (nastale so decembra 2019, zaslonski posnetek pa januarja 2021) ter fotografije z razstave v MNZC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

GCC V NOVO LETO PONOVNO VSTOPA KONCERTNO OPTIMISTIČNO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeniki z Gimnazije Celje – Center bodo drugi del te nenavadne sezone že šestindvajsetič zored začeli s tradicionalnim novoletnim spletnim »korona« koncertom, ki so ga poimenovali (Brez)mejno

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) si začetka novega leta ne znajo predstavljati brez tradicionalnega koncertnega dogodka v cerkvi sv. Duha v Celju, koncerta, ki je v skoraj treh desetletjih močno prerasel šolske meje in postal nepogrešljivi del kulturnega novoletnega utripa knežjega mesta. Ker se je 63. sezone neprekinjenega delovanja glasbenih sestavov na GCC s koncem oktobra preselila na splet, so tja sledili tudi vsi veliki koncertni dogodki – decembrskemu, ki je bil posvečen 30-letnici slovenskega plebiscita sledi tradicionalni januarski, ki bo v četrtek, 7. 1., ob 19. uri na YouTube in Facebook strani GCC. Poimenovali so ga (Brez)mejno, v duhu tega zanimivega, kulturi in druženju izjemno nenaklonjenega časa in po temi celotnega šolskega leta 2020/2021 v katerem se Slovenci in svet spominjamo 100-letnic političnih meja, 30-letnice plebiscita o samostojni Sloveniji in 220-letnic rojstev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška.

Tokrat so koncert v cerkvi sv. Duha, ki je že tradicionalno prizorišče novoletnih koncertov GCC, posneli učitelji glasbe na GCC, ki so v teh korona časih, kjer je kultura še na posebni preizkušnji, ustanovili zasedbo z namenom povezovanja in širjenja optimističnih misli, dobre volje ter univerzalne govorice dobrega, ki jo v sebi nosi glasba. GCC kvintet so profesorji Sašo Šonc, vokal, kitara in kahon, Urban Kolar, vokal in trobenta, David Preložnik, vokal, Danijel Berden, vokal, Gregor Deleja, vokal. V svojem spletnem vabilu pa so zapisali tudi posebno novoletno poslanico, ki pravi takole: »Vsi dijaki in učitelji Gimnazije Celje – Center vam v času, ko si večina človeštva najbrž najbolj želi zmage v boju s koronavirusom, želimo, da vam leto 2021 prinese čim več suverenosti v brezmejnem.«

Na GCC se bo tako s koncertnim dogodkom iztekel že 10. teden dela na daljavo, ki na tej šoli ne pomeni le pouka v virtualnih okoljih, ampak tudi pester (ob)šolski utrip, ki ga po pouku v številnih projektih in obšolskih dejavnostih ustvarjajo dijakinje, dijaki in mentorji z željo, da v tem času ne pozabimo na pomen povezovanja, sodelovanja, solidarnosti in čuta za sočloveka, na vse tiste prave, prevečkrat pozabljene vrednote, ki nas osvobajajo v brezmejnosti znanja, sreče in prijateljstva.

PRILOGI:
–       Fotografija GCC kvinteta (arhiv GCC)
–       Posnetek GCC kvinteta – https://www.youtube.com/watch?v=0pfNQRH7nho

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si 

(BREZ)MEJNO OB 30-LETNICI PLEBISCITA V GCC ČASOVNI KAPSULI

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalni predpraznični koncert bodo na Gimnazije Celje – Center (GCC) letos 23. 12. v spletni različici posvetili 30-letnici plebiscita o samostojnosti Slovenije, obletnicam političnih meja naše domovine in 220-letnicam rojstev Prešerna in Slomška. Koncert bo tudi del »časovne kapsule«, ki jo na GCC pripravljajo v okviru spomina na tri desetletja naše države.

Gimnazija Celje – Center vsakoletno decembrsko dogajanje na šoli in v knežjem mestu dopolni s tradicionalnim predprazničnim koncertom, ki ga pripravljajo glasbene zasedbe, ki delujejo na šoli že več kot šest desetletij. Letos je teh kar devet in kljub temu, da delo v šolah poteka na daljavo, mlade glasbenice in glasbeniki z mentorji ne mirujejo, temveč v aktualni krizi, ki ni le zdravstvena in ekonomska, ampak vedno bolj postaja tudi kulturna, iščejo nove načine in poti za ustvarjanje, druženje in delo. V sredo, 23. 12., ob 19. uri na YouTube in Facebook strani GCC prirejajo slavnostni spletni koncert, ki so ga poimenovali (Brez)mejno. Gre za temo celotnega šolskega leta 2020/2021 v katerem se Slovenci in svet spominjamo 100-letnic političnih meja, 30-letnice plebiscita o samostojni Sloveniji in 220-letnic rojstev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška. Koncert bo tudi del gradiv, ki jih bodo skupaj s prispevki dijakov, ki se v teh dneh zbirajo na naslovu domovini.zelim@gcc.si umestili v časovno kapsulo, ki jo bodo zazidali v šolski hodnik kot darilo zanamcem v spomin na praznovanje 30-letnice slovenske samostojnosti.

V vabilu so zapisali, »da v kakofoniji različnih zvokov sodobnega sveta in nenavadnega časa v katerega nas je pahnil novi virus, glasba še vedno ostaja univerzalna govorica, ki prestopa meje in združuje tudi tisto, kar je na videz nezdružljivo. Miklavžev koncert glasbenih sestavov GCC, s katerim v Narodnem domu Celje tradicionalno uvedemo predpraznični utrip na šoli, se tako letos seli na splet, naslovili pa smo ga (Brez)mejno. S koncertom želimo, četudi od daleč, v spomin priklicati tiste najlepše dogodke leta, ki se izteka, pa desetletja, ki se preveša v naslednje, tridesetletja in stoletja zgodovinskih spominov na dogodke in ljudi, ki so hodili po različnih poteh, a z dobrimi cilji pred očmi in nas pripeljali v svet, ki bi moral biti brezmejno svetal in lep, če bi prav vsi v njem iskali poti, ki vodijo svetlim sanjam naproti.« Koncert bo neke vrste kolaž največjih in najbolj množičnih nastopov iz preteklih štirih let, voščil mladih glasbenic in glasbenikov Dekliškega pevskega zbora, Noneta GCC, FaVoZe, zasedbe The Šlagers ter glasbene poslanice mentoric in mentorjev – GCC glasbeni pozdrav domovini, čestitka ob bližnjem dnevu samostojnosti in enotnosti z iskrenimi željami za mirne in lepe praznike ter srečno, zdravo in brezmejnih poti polno novo leto.

Na GCC so sicer predpraznično dogajanje tradicionalno uvedli s Ta veselim dnevom kulture, kjer so podelili 61 šolskih Prešernovih priznanj in 3 nagrade za naj kratko zgodbo, z natečajem za GCC najnovotvorjenko in izdajo avtorskega prvenca tretješolca Jona Kanjirja, zgodbo Tudi Luka nosi masko. 11. 12. so na Facebooku pripravili improvizacijsko gledališko predstavo GCC impro lige, 16. 12. Centrovizijo, 18. 12. zaključujejo s prvim delom velike dobrodelne akcije #misijaČLOVEK, 22. 12. bo na facebooku potekala Bela snežinka, tradicionalna prireditev dijakov umetniške gimnazije, 23. 12. pa se bodo s prazničnim glasbenim pozdravom Sloveniji zaključile tudi  spletne obvezne izbirne vsebine, ki jih na GCC letos s številnimi delavnicami namenjajo osebnostni rasti dijakov, praznično dogajanje pa 26. 12. z impro večerjo na Facebooku. Na GCC še vedno upajo, da bodo lahko v novo leto vstopili s tradicionalnim Novoletnim koncertom glasbenih sestavov, ki ga načrtujejo 7. 1. v cerkvi sv. Duha v Celju.

POSNETEK V ČASU DELA NA DALJAVO: https://www.youtube.com/watch?v=YtptCQ2fsqI (izvajajo pevke 1. letnika DPZ GCC)

PRILOGA: Fotografije z lanskega Miklavževega koncerta in snemanja mentorjev za letošnji predpraznični koncert (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

E-SIMBIOZA KRIPTO VALUT IN TUJIH JEZIKOV

GIMNAZIJA CELJE – CENTER &
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
SPOROČILO ZA JAVNOST

Brezplačni webinar s področja storitev ESS projekta Munera 3

Celje, 10. 12. 2020

Projekt Munera 3 povezuje 86 slovenskih šol, ki s pomočjo Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med leti 2018 in 2022 izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. Poslovodeči partner je Šolski center Nova Gorica, koordinatorski šoli za področje storitev pa sta Gimnazija Celje – Center (GCC) in Srednja upravno administrativna šola Ljubljana (SUAŠ).

Del projekta so tudi mreženja partnerskih organizacij, gospodarstva in javnega sektorja ter brezplačni seminarji, ki jih v času dela na daljavo izvajajo v obliki webinarjev. Za konec letošnjega nenavadnega koledarskega leta, so tako na GCC in SUAŠ pripravili zanimiv in aktualen spletni seminar z naslovom »Kripto valute in zgodnje učenje angleščine nas združita v e-simbiozo«, ki bo v torek, 15. 12. 2020, ob 17. uri na platformi Zoom (podrobnosti in prijave so objavljene na spletni strani projekta http://www.munera3.si/dogodki/)

Digitalizacija, globalizacija in aktualne pandemične razmere, ki družbo in njene sisteme postavljajo pred velike izzive so bile vodilo pri oblikovanju spletnega seminarja. Področje storitvenega sektorja je zaradi svoje obsežnosti še posebej pomembno, zato sta GCC povezala v tem trenutku eno najbolj vročih tem globalnih financ – kriptovalute in veriženje blokov, ki jih bo predstavil Roman Berginc, pomen jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujih jezikov, ki je za narod kot smo Slovenci izjemnega pomena (o tem bo spregovorila mag. Mija Selič) in platformo e-Simbioza, ki predstavlja učinkovito podporo krožnemu gospodarstvu. O njej bo spregovorila doc. dr. Urška Fric s Fakultete za informacijske študije Novo mesto.

Cilj projekta Munera 3 je izboljšanje kompetenc zaposlenega prebivalstva zaradi potreb na trgu dela, kariernega napredovanja, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V projekt bo do konca leta 2022 vključenih najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

PRILOGA: Fotografije z lanske Konference Munera 3 v Laškem (foto: Andraž Pušnik, arhiv ŠCNG)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si  

61 PREŠERNOVIH PRIZNANJ ZA UVOD V PESTER DECEMBER NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Na Gimnaziji Celje – Center so 3. 12. v čast Ta veselemu dnevu kulture tradicionalno podelili šolska Prešernova priznanja, razglasili letošnje zmagovalce natečaja Naj kratka zgodba in zakorakali v pestro decembrsko (spletno) kulturno dogajanje

Dobro desetletje je 3. 12. na Gimnaziji Celje – Center (GCC) prav poseben dan, saj se s slovesnostjo ne spominjajo le rojstnega dneva največjega slovenskega pesnika, ampak uspešnim dijakom podelijo tudi Prešernova priznanja, kot se to tudi spodobi za edino slovensko srednjo šolo z nazivom Kulturna šola in Evropsko točko za nadarjene dijaki. Na spletni kulturni prireditvi z naslovom (Brez)mejno (povezava:  https://www.youtube.com/watch?v=MuMPoW8xkao), ki je obenem tudi tema celotnega šolskega leta, so obeležili 220-letnico rojstva največjega slovenskega pesnika, poudarili pomen kulture, ki je v teh nenavadnih časih fizične distance na posebni preizkušnji, spomnili pa so se tudi velikih obletnic političnih meja in bližnje 30-letnice slovenske samostojnosti. Kot vsako leto so tudi tokrat izdali poseben koledar, ki je delo dijakov umetniške gimnazije likovne smeri, izšel pa je tudi razpis za dijaške prispevke za literarno revijo Podstrešje, ki bo izšla konec šolskega leta, odprt pa bo vse do slovenskega kulturnega praznika 8. 2. 2021.

61 dijakinj in dijakov je za svoj izjemni prispevek h kulturnemu utripu na šoli in zunaj nje dobilo šolska Prešernova priznanja, zmagovalci natečaja za Naj kratko zgodbo, ki ga že 12 let razpisuje knjižnica GCC, pa so postali četrtošolka Naja Podbrežnik in prvošolka Ana Kumperger, ki sta z zgodbami Posmrkane marjetice in Zgodbo o nastanku sveta navdušili strokovno žirijo ter drugošolec Nejc Petelinšek, ki je z zgodbo Beli bregovi zbral največ glasov med bralci. Na natečaj je sicer letos prispelo 19 kratkih zgodb.

Prireditev je tradicionalno uvedla decembrsko dogajanje na GCC, ki se zaradi aktualnih razmer seli na splet. 6. 12. se zaključi tradicionalni natečaj za GCC naj novotvorjenko, 7. 12. bo luč sveta ugledal avtorski prvenec tretješolca Jona Kanjirja, zgodbica Tudi Luka nosi masko, 11. 12. bo ob 18h na facebooku potekala improvizacijska gledališka predstava GCC impro lige, 16. 12. pa bo na programu Centrovizija, projekt Dijaškega razvojnega tima in Dijaške skupnosti, ki izziva vse glasbene talente, ki ustvarjajo avtorsko glasbo. 18. 12. se zaključuje prvi del velike dobrodelne akcije #misijaČLOVEK, v sredo, 23. 12., pa bo ob 19. uri na youtube kanalu in facebook strani GCC zazvenel praznični glasbeni pozdrav Sloveniji, ki je posvečen 30. obletnici plebiscita. Ta dan se bodo zaključile tudi spletne obvezne izbirne vsebine, ki jih na GCC letos s številnimi delavnicami namenjajo osebnostni rasti dijakov. Na GCC še vedno upajo, da bodo lahko v novo leto vstopili s tradicionalnim Novoletnim koncertom glasbenih sestavov, ki ga načrtujejo 7. 1. v cerkvi sv. Duha v Celju.

PRILOGA: Fotografije šolskih Prešernovih priznanj in koledarja dijakov UG (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Seznam prejemnikov šolskih Prešernovih priznanj 2020:
Urša Šmid, Alenka Vozlič, Jon Kanjir, Nuša Hercog, Nika Herček, Tea Simić, Ava Boštjančič, Gašper Hlupič, Lana Mohorko Gmajnič, Filip Vidušin, Tia Dolinšek, Nika Rodošek, Taja Dvornik, Vita Kožuh, Manca Matelič, Gaja Pekošak, Eva Šket, Lara Vozlič, Manja Jelčič, Matija Mervič, Kaja Skerbiš, Nika  Šardi, Sara Tanšek, Rok Teržan, Manca Druškovič, Sara Godler, Vita Jurkošek, Špela Novak, Eva Prašnički, Sebastjan Zobec, Patricia Petrej Črešnar, Ana Polegek, Laura Šarlah, Nastasija Uratarič, Laura Amon, Brina Gorza, Tjaša Lešnik, Eva Pevec, Špela Polak, Daša Šlatau, Ana Keblič, Miha Klančnik, Neža Kokol, Neli Štefanič, Maša Črešnik, Korina Ferčec, Zala Kapitler, Neža Lesar, Tomaž Pavšek, Neža Šmid, Lava Vovk Petrovski, Lea Aram, Ajda Dobnik, Maša Pintar, Tjaša Pintar, Tinkara Stvarnik, Danijela Brečko, Nuša Gobec, Jaka Kodelja, Lan Leskovšek, Jakob Pirš  

TUDI LUKA NOSI MASKO

DRUŠTVO GCC
SPOROČILO ZA JAVNOST

Knjižni prvenec dijaka Gimnazije Celje – Center Jona Kanjirja kot zanimiv dokument aktualnega nenavadnega časa

Celje, 30. 11. 2020

Društvo GCC, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake Gimnazije Celje – Center, je izdalo zgodbo Tudi Luka nosi masko. Avtor slikanice je 17-letni Jon Kanjir, dijak 3. letnika programa predšolska vzgoja na GCC. Gre za njegov avtorski prvenec, ki ga krasijo ilustracije četrtošolke likovne gimnazije Maše Črešnik. Kratka in lahkotna zgodba je namenjena otrokom od 2. do 10. leta starosti, ki jim na zabaven način predstavi pomen nošenja obraznih mask. Knjigica je tudi zanimiv dokument aktualnega časa in leta 2020, ki si ga bomo zapomnili po pandemiji korona virusa.

Ob izdaji je avtor Jon Kanjir zapisal, da je zgodba nastala ob razmisleku o tem, kako otroci dojemajo vse ukrepe s katerimi želimo preprečiti širjenje virusa. Ker Jon ni le bodoči vzgojitelj, ampak tudi eden najaktivnejših članov podjetniškega krožka GCCStartUp, je na nedavni jesenski šoli podjetništva, ki so jo s podporo Spirita organizirali na GCC, prišel na idejo, da bi trenutne razmere otrokom najlažje približal skozi zgodbo in ilustracijo. K sodelovanju je povabil Mašo Črešnik, ki na GCC zaključuje program umetniške gimnazije likovne smeri in želi svojo študijsko pot nadaljevati na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo. Maša je sprejela izziv in mesec dni po tem, ko je nastala ta ideja, je s pomočjo podjetniškega mentorja Luke Srbiča, oblikovalke in profesorice likovnih predmetov na GCC Ane Pečnik ter s podporo Društva GCC luč sveta ugledala zgodbica Tudi Luka nosi masko.

Slikanica ni le način, da se otroci poistovetijo z glavnim junakom Luko in lažje dojamejo pomen nošenja mask in skrbi za sočloveka, ampak tudi poslovna ideja. Jonov prvenec bo tako skupaj s posebnimi obraznimi maskami za otroke od 7. 12. dalje na voljo tudi v spletni trgovini http://luka-bere.si/. Si pa avtor v prvi vrsti želi, da bi njegov junak Luka nagovoril čim več otrok, da bi kmalu premagali virus in ponovno zaživeli v svetu brez omejitev.

PRILOGA: Fotografija naslovnice (arhiv Društva GCC)

Dodatne informacije:
Jon Kanjir, avtor, 040 972 005, kanjir.jon@gmail.com
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

ODLIČNI DEBATERJI Z GCC OSVOJILI TUDI PRVI DIGITALNI MLADINSKI EVROPSKI PARLAMENT

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Zmaga mladih debaterjev z Gimnazije Celje – Center na drugem državnem srednješolskem debatnem turnirju in 2. mesto za slovensko delegacijo na prvem spletnem zasedanju mladinskega evropskega parlamenta

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) tudi v času zaprtja šol potekajo številni projekti in obšolske dejavnosti, med njimi tudi Debatni klub, ki je letošnjo jesen uspešno zakorakal že v 23. leto delovanja. Na zadnjem srednješolskem debatnem turnirju, ki je tudi tokrat potekal v spletni obliki na temo cenzure na družbenih omrežjih, je sodelovalo pet ekip. Dijakinje Eva Žlavs, Tea Simić in Gabriela Laznik Zalaznik so na slovenskem delu osvojile 1. mesto, Gabriela pa je postala tudi prva govorka turnirja. Odlično so se odrezali še Matevž Bervar z 2., Janja Flis in Eva Žlavs s 6. in Katarina Hernavs ter Tita Cvelfer z 8. oz. 9.  posamičnim mestom. Preostale ekipe so dosegle 4., 5. in 6. mesto. Tudi Debatni klub GCC dokazuje, da je za to šolo je značilno povezovanje nekdanjih in sedanjih dijakov, saj pri njem aktivno sodeluje nekdanja dijakinja Tinkara Godec. Mentorica kluba je prof. Valerija Zorko.

Šola se tudi letos vključuje v projekt Šole ambasadorke Evropskega parlamenta, kjer mlade seznanjajo z aktivnim državljanstvom na evropski ravni, o evropskih institucijah ter o vplivu EU na naš vsakdan. Tudi letos se bodo zvrstile številne delavnice in predavanja. Izkušnjo evropskih parlamentarcev pa dijakom ponuja MEP (Model European Parliament), kjer se v njihovi vlogi preizkusijo mladi iz vse Evrope. Na nedavnem novembrskem  on-line zasedanju, ki je potekalo od 12. do 15. 11. je sodelovalo 120 dijakov iz 18 držav, med njimi tudi štiričlanska delegacija z GCC, ki je zastopala našo državo. Vodja delegacije je bil drugošolec Izidor Slapnik (odbor za zunanje zadeve), v odboru za izobraževanje in kulturo je sodelovala Janja Šolinc, Nejc Petelinšek je debatiral o energiji, industriji in raziskavah, tretješolec Gašper Hlupič pa o zaposlovanju in sociali. Projekt ponuja dijakom izvrstno priložnost širjenja tako splošnih in jezikovnih znanj, prakticiranja aktivnega državljanstva in pogleda na aktualne evropske teme, ki jih bodo tudi tokrat v obliki štirih resolucij poslali v Evropski parlament. Kljub spletni izvedbi, pa tudi tokrat ni zmanjkalo časa za druženje in zabavo – letos je na primer v okviru iMEP-a potekalo tudi evrovizijsko pevsko tekmovanje. Vsaka delegacija je morala zapeti pesem kultne švedske zasedbe ABBA, saj bi moralo tokratno zasedanje potekati v švedski prestolnici in slovenska delegacija je na tem zanimivem tekmovanju osvojila odlično 2. mesto.

Pestra debatna in evropska jesen se bo na GCC kmalu nadaljevala – debaterje v začetku decembra čaka tretji državni turnir, pa mednarodno debatno tekmovanje Winter Holiday Open v Zagrebu, aktivnosti programa Šola ambasadorka EP namenjene tudi širšemu krogu dijakov in priprava humanističnih predavanj cikla Koristnost nekoristnega z različnimi zanimivimi gosti in temami, ki se je pred dobrimi tremi tedni, tako kot pouk, preselil na splet.

PRILOGA: Zaslonske fotografije z zasedanja mladinskega Evropskega parlamenta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Valerija Zorko, mentorica Debatnega kluba GCC, valerija.zorko@gcc.si, 031 461 689
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

SPLETNA POEZIJA IZ SAMOVARJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER & OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalna ruska čajanka Osrednje knjižnice Celje in Gimnazije Celje – Center bo letošnje leto posvečena pesnikom ruskega srebrnega veka, prvič pa bo izvedena v spletni različici

V četrtek, 19. 11., bo ob 19. uri vrelo na svetovnem spletu … Seveda zopet v slovensko-ruskem samovarju, na tradicionalnem glasbeno-literarnem večeru sedanjih in nekdanjih dijakov Gimnazije Celje – Center (GCC), ki bodo v sodelovanju s kolegi s I. gimnazije v Celju in stalno partnerico Osrednjo knjižnico Celje pripravili Poezijo iz samovarja, ki so jo tokrat povezali v »Šopek verzov pesnikov ruskega srebrnega veka«/»БУКЕТ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА». Prireditev bomo lahko spremljali preko YouTube kanala Gimnazije Celje – Center in na Facebook strani GCC.

Mladi bodo z besedo v slovenščini in ruščini ter z glasbo predstavili poezijo karizmatičnih pesnikov t. i. ruskega srebrnega veka Sergeja A. Jesenina, Anne A. Ahmatove, Marine I. Cvetajeve, Valerija J. Brjusova, Aleksandra A. Bloka, Borisa L. Pasternaka idr., ob njej pa tudi poezijo njihovega sodobnika, našega pesnika Srečka Kosovela. Ob recitatorjih bodo nastopili tudi številni glasbeniki z GCC, pa Dekliški pevski zbor, Nonet GCC in FaVoZa, večer pa sta z mentorskim vodstvom povezali rusistki in slovenistki Darja Poglajen in Ana Metličar, za snemanje in montažo pa je poskrbel nekdanji dijak GCC Žan Žvižej. Ob prireditvi bo že četrto leto zapored izšel tudi priložnostni koledar, ki je delo dijakov umetniške gimnazije likovne smeri na GCC, teden dni kasneje pa se mu bo pridružil še šolski koledar, ki je letošnje leto posvečen krovni vsebinski temi dogajanja na GCC – (Brez)mejno.

Po tradiciji se je ta večer v Celjskem domu vselej doslej nadaljeval še s prijetnim druženjem ob čaju in slaščicah, tokrat pa bodo organizatorji zaradi neugodnih epidemioloških razmer dogodek ponudili na ogled le »na daljavo«. Verjamejo, da bodo obiskovalci spleta vseeno začutili lepoto in bogastvo ruske literature in glasbe ter da bo večer ob tem lep in prijeten. Program so posneli z veliko truda in odgovornosti ter z željo, da bi ohranili kulturo tudi v času, ko se v skrbi za zdravje ne moremo družiti. Pokrovitelji dogodka so Društvo Slovenija Rusija, Sklad Toneta Pavčka in Krka.

S Poezijo iz samovarja na GCC napovedujejo tudi pestro kulturno dogajanje v decembru – 3. 12. bodo na šoli obeležili Ta veseli dan kulture, podelili šolska Prešernova priznanja ter nagrade za najboljši kratki zgodbi z vsakoletnega natečaja in pripravili Miklavžev koncert, 16. 12. pa se bo s prireditvijo Centrovizija na GCC začel veseli december.

PRILOGA: Fotografije z lanske Poezije iz samovarja posvečene Anni Ahmatovi (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si, www.gcc.si

PODJETNIŠKE JESENSKE POČITNICE NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spiritov on-line podjetniški teden popestril jesenske počitnice dijakom Gimnazije Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), eni od razvojnih šol ESS projekta PODVIG (podjetnost v gimnazijah) in šole koordinatorke strateškega partnerstva programa Erasmus + YESSS (Young Entrepreneurs at Secondary Schols) na izzive aktualnega časa in vedno bolj nepredvidljive prihodnosti trga dela odgovarjajo s poudarjanjem razvoja mehkih veščin dijakov, ustvarjalnosti, podjetnostnih kompetenc, timskega dela in voditeljstva v najširšem pomenu te besede zlasti s povezovanjem formalnega in neformalnega izobraževanja. Na šoli v tem šolskem letu pripravljajo več kot 70 obšolskih dejavnosti in projektov, ki so večinsko prilagodili tudi za aktualne razmere pouka na daljavo.

Že drugo leto zapored so bili na GCC uspešni na javnem pozivu šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga je objavil SPIRIT, javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, ki deluje pod okriljem gospodarskega ministrstva. Uspešno so pridobili sredstva za izvajanje podjetniškega krožka GCC Start Up, ki na šoli deluje že šesto leto, pa tudi za organizacijo podjetniškega vikenda, ki pa se je v duhu aktualnih razmer preselil na splet pod imenom GCC Start Up Your Life in s številnimi on-line delavnicami med 23. in 30. 10. postal kar podjetniški počitniški teden.

Podjetniški teden je vodila ekipa 3 mladih podjetnih duš (mentorja podjetniškega krožka na GCC Luke Srbiča, mlade podjetnice in nekdanje dijakinje GCC Maje Kosi, industrijske oblikovalke in mlade podjetnice Veronike Rožmanc) in 2 izkušenih podjetnikov (Josea Antonia Moralesa, Skrivnostni otok d. o. o., in Urše Žorž, Eventio). Mentorji so skupino 34 dijakov od 1. do 4. letnika vodili in usmerjali skozi vse korake: od iskanja ideje do pisanje poslovnega načrta in poslovnega govora (pitcha).
Mentorica Veronika Rožmanc je o samem konceptu razgibanega tedna zapisala takole: »Učenje ni nujno prijetno, dokler k njemu ne pristopimo prijazno. Izobraževanje ni nujno učinkovito, dokler ni sproščeno. Samo znanje ni dovolj za dosego sanj, če ni prežeto z optimizmom. Širjenje znanja in razgledanosti pa prerasteta v globlje poslanstvo, ko podajanje znanja postane široko dostopno vsakomur, ki je željan znanja in se je pripravljen učiti. Našo ekipo sestavljamo štirje mladi podjetniki, polni pozitivne energije in skrbi da naši mentoriranci združijo prijetno s koristnim in od našega spletnega druženja odnesejo veliko več kot podjetniško znanje.« Luka Srbič pa je ob koncu podjetniškega tedna še dodal: »Menim, da se je podjetniški teden izpeljal odlično, kar potrjuje tudi napredek pri vseh udeležencih. Vsi, tudi mentorji, smo se naučili veliko. Dijaki so predvsem izkoristili prednosti spleta in spletne izvedbe, saj so imeli tako še več časa za delo na svojih projektih in predstavitvah. To se je izkazalo za zelo dobro, saj so bili rezultati podjetniškega tedna nadpovprečni. Poleg vsega znanja in novih poznanstev me najbolj veseli to, da so vsi našli delček sebe v podjetništvu ter zakorakali v svet podjetništva s pogumom ter velikimi ambicijami. Vsi mentorji jim želimo veliko sreče in predvsem vztrajnosti.«

Na GCC bo podjetnost tudi v času dela na daljavo ostala pomemben del (ob)šolskih dejavnosti. Poleg krožka načrtujejo še en podjetniški vikend v drugi polovici šolskega leta, posebne delavnice za dijake 3. letnikov, ki so vezane na karierni program, ki ga izvajajo na šoli, zelo intenzivno pa se nadaljuje tudi delo na Erasmus + projektu YESSS, kjer je cilj priprava praktičnega e-priročnika za srednje šole o vključevanju podjetnostnih kompetenc v kurikularne vsebine in obšolske dejavnosti. Na GCC pa v prihodnjem letu začenjajo tudi z mednarodnim Erasmus + projektom MAKE SENSE, ki v ospredje postavlja socialno podjetništvo.

PRILOGA: Dva zaslonska posnetka s spletnega podjetniškega tedna (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

NA GCC ZBRALI 4500 EVROV ZA DRUŽINO S CELJSKEGA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Z uspešnim 13. jesenskim dobrodelnim koncertom so dijaki Gimnazije Celje – Center ponovno dokazali, kako pomembno je, da meje premikamo vsak dan in sanjamo nemogoče

Že trinajsto leto zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, ki je glede na aktualne razmere potekal na spletu, pripravili pa so ga dijaki 4. i-razreda, v sodelovanju z Društvom GCC, ki povezuje nekdanje dijake šole. Skupaj s sošolci, učitelji, starši in podporniki zbrali 4.500 evrov, ki so jih namenili štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove – nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise.

Nastopili sta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta s katero na GCC obeležujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), tudi letos predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem. Letošnji je bil še posebej razmišljujoč, saj je potekal na daljavo, tako kot pouk v zadnjih dneh in tako še bolj razgalil problem meja, zlasti socialnih, ki jih epidemija postavlja na veliko preizkušnjo.

»Ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Ponosni na naše dijake in veseli, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so koncert podprli. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, se nam ni potrebno bati za prihodnost naše družbe.« je ob koncu koncerta dejal Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center.

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet in šola s programom MEPI pri svojem delu trudi poudarjati zlasti tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Za številne dejavnosti na področju dobrodelnosti in prostovoljstva je GCC Slovenska filantropija podelila tudi naziv Junaki našega časa. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, razvejano mrežo tutorjev in prostovoljcev ter z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, ekoakcijah zbiranja starega papirja, tonerjev in zamaškov, zbiranjem učbenikov, šolskih potrebščin in igrač ter sprotnimi odzivi na aktualne problematike.

PRILOGA: Fotografije s snemanja (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Laura Korošec, 4. i, laurakorosec1602@gmail.com, 030 643 940
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945 

PLASTIČNO MESTO – GCC V MESECU PROSTORA

Spoštovane novinarke in novinarji, urednice in uredniki!

Zaradi novih ukrepov ODPOVEDUJEMO novinarsko konferenco, ki smo jo načrtovali danes ob 10. uri, in vam v nadaljevanju posredujemo sporočilo za javnost o dijaških projektih v okviru Meseca prostora 2020! Iskrena hvala za vašo pomoč in podporo!

GIMNAZIJA CELJE – CENTER IN ZAVOD METRO SR
SPOROČILO ZA JAVNOST

S tradicionalnimi urbanističnimi delavnicami Enajsta šola pod mostom se na GCC zaključuje mesec prostora 2020, ki je dijakom ponudil priložnost za soočenje s problemom vedno bolj plastičnega sveta

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se že pet let zapored aktivno vključujejo v Meseca prostora, ki že več kot desetletje poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Oktobrske dejavnosti na vseh treh programih (splošna in likovna gimnazija, predšolska vzgoja) tako ponujajo priložnost refleksije in različnih akcij na področju trajnostnega in okoljskega razvoja. Še posebej dejavni so pri tem dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri, ki pri predmetu bivalna kultura v sodelovanju z mentorji z Zavoda SR pripravljajo urbanistične delavnice poimenovane Enajsta šola pod mostom, letos z naslovom (Brez)mejno – plastično mesto. (Brez)mejno je namreč krovna tema letošnjega šolskega leta na GCC v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška). Tema narekuje različne intervencije, medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja in tudi v okolje vnesel nove in večje količine odpadkov.

Dijakinja Klara Sapor, maturantka likovne gimnazije, je zapisala, da so v letošnjih delavnicah dijaki začetku ugotavljali, da je glavni izvor težave, ki jo povzročajo velike količine odvečne plastike, v nas potrošnikih. »Spremljali tedensko uporabo plastične embalaže v domačem okolju in našteli, da vsak član gospodinjstva v tednu dni odvrže povprečno 2 kosa embalaže, v katero so parkirana živila, vsaj eno vrečko za enkratno uporabo, eno prazno plastenko, ob tem pa še 0,6 kosa prazne embalaže za higieno in kozmetiko, 0,2 kosa odpadne embalaž za čistila in 1,5 kosa druge plastične embalaže za enkratno uporabo. Skupno torej 6,5 kosa, kar na gospodinjstvo s štirimi člani znaša skupaj kar 26 kosov v tednu dni.«

Naslednji korak delavnic je bilo iskanje inovativnih načinov za uporabo odpadne embalaže in v ta namen so dijaki en teden zbirali odpadne kose v njihovih gospodinjstvih in iz njih kreirali oblačila in modne dodatke. Z »modno revijo« v središču Celja so nato mimoidoče opozorili na nujen razmislek o alternativnih načinih ponovne uporabe plastike. V zaključnem delu delavnic se je letošnja tematika povezala s prostorskim razvojem in mestom tako, da so dijaki iz odpadnih plastenk izdelali inštalacijo ter jo namestili v javni prostor mesta. Ta predstavlja plastični gozd in je umeščena v sicer naravno parkovno ureditev ob GCC, kjer ob že postavljeni glineni inštalaciji, ki se počasi po naravni poti razkraja, opozarja prav na dolgotrajno razgradnjo plastike v naravi. Če se na eni strani naravni material gline nazaj v naravno vrača v dobrih dveh tednih, bo za razgradnjo ene plastenke potrebnih kar 450 let.

Profesorica Maja Rak, mentorica aktivnosti v mesecu prostora, je o letošnji izvedbi povedala: »V programu umetniška gimnazija – likovna smer je pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa razvijanje razmišljujočega in ustvarjalnega odnosa do sveta z željo, da bi mladi postali aktivni udeleženci družbe. Veliko pozornost namenjamo alternativnim oblikam učenja, s katerimi dijaki pridobivajo aktualna, kakovostna in uporabna znanja različnih področij preko različnih metod dela (delavnice, projektno delo, medgeneracijsko sodelovanje, ekskurzije), ki dijakom omogočajo tudi pridobivanje posameznih neformalnih znanj in socialnih spretnosti. Od leta 2015 sodelujemo z dr. Mojco Furman Oman in Gorazdom Oman, aktivnima načrtovalcema prostorskih aktov v Savinjski regiji (Zavod Metro SR). Dijakom tako zagotavljamo celovit vpogled v urbanistično načrtovanje zlasti z jesenskimi delavnicami in pomladanskim urbanim sprehodom po Celju. Vsako leto oboje posvečamo aktualnim vsebinam, ki so pomembne za prostor, v katerem živimo. Tako smo do letos, ko je bila tema brezmejnost v plastičnem mestu, nagovorili že ekologijo, učinkovito rabo prostora, trajnostno mobilnost, analize in objektivne kritike določenih lokacij (šolsko parkirišče, Kosovelova ulica, Dečkovo naselje). Dijaki s takšnim načinom dela pri predmetu bivalna kultura pridobivajo konkretne izkušnje, seznanijo se z aktualno problematiko prostorskega načrtovanja in trajnostnimi načeli bivanja.«

Dr. Mojca Furman Oman iz Zavoda Metro SR je o letošnjem konceptu delavnic Enajsta šola pod mostom dejala: »Vsakoletno sodelovanje z dijaki GCC prinaša vedno nov izziv, kako aktualno prostorsko problematiko približati mladim in jo predstaviti na tak način, da ne bo zvenela suhoparno, na drugi strani pa ne preveč površno ali banalno. Letošnje leto je sicer nudilo celo vrsto tem, ki bi se jih splačalo podrobneje nasloviti, saj smo v času karantene po mojem mnenju pričeli bolj ceniti kvalitetno urejena območja v svojih lokalnih okoljih, kjer smo preživljali več časa. A se tudi naša letošnja izbrana tema »plastično mesto« nanaša na to, v kakšnem okolju in prostoru bomo v prihodnje živeli, mladi pa so tudi letos pokazali kritično držo in razumevanje težav, ki jih s sabo nosi prekomerna uporaba plastične embalaže. Upam, da so v delavnicah pridobili kako novo izkušnjo, predvsem pa zavedanje, da je prihodnost planeta tudi oziroma vse bolj v njihovih rokah.«  

Ob omenjenih delavnicah in obeh inštalacijah v parku GCC, je mesec prostora zaznamovala tudi postavitev prve pametne klopi v Celju, ki jo je Mestna občina Celje umestila v Kosovelovo ulico med GCC, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje. Dijaki višjih letnikov so tudi letos v ospredje postavili tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik in za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali s prostorom v katerem je nastala in deluje. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili na spletu.

PRILOGA: Delavnice Enajsta šola pod mostom (foto: Gorazd Furman Oman, arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si
Mojca Furman Oman, Zavod Metro SR, 031 555 201, mojca@urbanisti.com

PLASTIČNO MESTO – GCC V MESECU PROSTORA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER, ZAVOD METRO SR
VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

Novinarska konferenca ob zaključku projekta, 19. 10. na GCC

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco ob zaključku delavnic Enajsta šola pod mostom: plastično mesto, ki bo v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.00 v parku za Gimnazijo Celje – Center (Kosovelova ulica 1, Celje; konferenca bo v vsakem vremenu).

Tudi v letošnjem Mesecu prostora, ki ga vsakega oktobra tradicionalno pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor, zavod Metro SR z Gimnazijo Celje – Center že peto leto zapored izvaja delavnice Enajsta šola pod mostom, ki predstavljajo izobraževanje mladih o pomenu prostora kot skupne vrednote. Na novinarski konferenci bodo projekt skupaj z mentorjema Mojco  Gorazdom Furman Oman, predstavili dijaki 4. letnika umetniške gimnazije likovne smeri.

Letošnje delavnice se ukvarjajo s težavo prekomerne uporabe plastične embalaže in na inovativne načine opozarjajo širšo javnost, da se mesto počasi izgublja v morju plastike.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Zaradi epidemiološke situacije in doslednega spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 vas prosimo, da svojo prisotnost najkasneje do 18. 10. potrdite na e-naslov info@gcc.si oz. po telefonu 03 428 57 00.
Če na konferenco ne morete priti, nam to prosim sporočite, da vam pošljemo kratko poročilo in fotomaterial.

Iskrena hvala, da mediji podpirate dejavnosti šol in aktivnosti mladih, s katerimi lahko svet postaja boljši in lepši.

S spoštovanjem

Gregor Deleja, prof.,

ravnatelj Gimnazije Celje – Center

T: 041 708 945

E: gregor.deleja@gcc.si

S: www.gcc.si

L: www.linkedin.com/in/gregor-deleja

PRILOGA:
–       fotografiji dveh prostorskih inštalacij v parku GCC,
–       kratek opis projekta.

(BREZ)MEJNO IN DOBRODELNO NA GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center bo letos potekal 21. 10. ob 10.45 na youtube kanalu GCC

Že trinajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila veliki dobrodelni koncert, zbrana sredstva pa so tokrat namenjena za obnovo hiše štiričlanske družine iz okolice Celja, ki jo pesti huda socialna stiska. S koncertom se na GCC tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji pripravili v tem šolskem letu.

V duhu aktualnih razmer bo letošnji koncert, ki se bo začel v sredo, 21. 10., ob 10.45 uri potekal v hibridni obliki – v športni dvorani GCC za predstavnike oddelčnih skupnosti, za ostale dijake in zainteresirano javnost pa na youtube kanalu GCC (https://www.youtube.com/user/GimnazijaCECenter).

Nastopili bosta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji, 4. i-razred naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta s katero na GCC obeležujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), še vedno ostaja ena največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in bo tudi tokrat sproščen in razmišljujoč uvod v jesenske počitnice.

Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove – nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise. Denar lahko nakažete tudi na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija – dobrodelni koncert 2020

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 65.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih  nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

»Organizirati tako pomembno prireditev, ki je v preteklih dvanajstih letih pomagala že toliko ljudem, si naš razred šteje v veliko čast. Vse skupaj bo zaradi edinstvene situacije s koronavirusom, v kateri smo se znašli, letos potekalo malo drugače, na daljavo, bo pa tako dostopno res širokemu občinstvu. In tega izziva smo se kot razred lotili še s posebnim veseljem, saj se zavedamo, da bomo s tem, ko tradicijo ohranjamo tudi v časih, ki množičnim dogodkom niso naklonjeni in z vašo pomočjo, nekomu močno izboljšali življenje«, razlaga Laura Korošec, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta.

»Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. V teh letih smo priskočili več kot 15 družinam, s koncertom pa krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka«, razlaga profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti.  

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. »Zelo smo veseli, da ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Vesel sem, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole in naših dijakov na katere smo lahko upravičeno ponosni. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, se nam ni potrebno bati za prihodnost naše družbe.«

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, sodelovanjem pri celoletni dobrodelni akciji #misijaČLOVEK, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Laura Korošec, 4. i, laurakorosec1602@gmail.com, 030 643 940
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

GCC (BREZ)MEJNO V MESECU PROSTORA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

5. 10. se na GCC in v Sloveniji začenja Mesec prostora, letos namenjen prostorom prihodnosti, ki jih oblikujemo skupaj

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC), ki z več kot 1000 dijaki in zaposlenimi sodi med večje srednje šole v savinjski statistični regiji, z dijaki vseh treh programov aktivno sodelujejo v različnih javnih akcijah, trajnostnih in okoljskih pobudah z zavedanjem, da je oblikovanje odgovornosti do sočloveka, prostora in narave pomemben del vzgoje, izobraževanja in odraščanja. Tema letošnjega šolskega leta v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška) je (brez)mejno, ki narekuje različne intervencije ter medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja.

Del tega dogajanja je tudi Mesec prostora 2020, ki ga s številnimi soorganizatorji pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Tega bodo na GCC zaznamovale tradicionalne urbanistične delavnice, ki jih za dijake umetniške gimnazije – likovne smeri pripravljajo v sodelovanju z Zavodom Metro SR. Tokrat bo v ospredju kopičenje plastične embalaže in vedno večje meje, ki jih z njeno uporabo gradimo samoobnovitvenim zmožnostim narave ter potrošniški diskurz, ki v politikah sodobnega časa najde svoje mesto le na papirju. Dijaki bodo iskali rešitve glede odvečne embalaže ter tematiko povezali s prostorskim razvojem in mestom tako, da bodo »inštalacije« namestili v javne ali pol-javne prostore mesta in s tem izzvali mimoidoče (preko medijev pa tudi širšo skupnost) k skupnemu razmisleku o problemu prekomerne uporabe plastične embalaže in njenem vplivu na prostor. Delavnice bodo javnosti predstavili tudi na tradicionalni novinarski konferenci 21. 10. 2020.

Drugi pomemben del letošnjega Meseca prostora na GCC je intervencija v javni prostor, ki so jo dijaki z mentorjema, kiparjem Francem Purgom in umetnico Andrejo Džakušič, naslovili kar Brezmejnost. To so pripravili v šolskem parku v okviru kiparskih delavnic, in sicer tako, da so posušene glinene kipce postavili v park in jih prepustili naravnim vremenskim procesom. Posušena glina bo zaradi vlage, padavin in zmrzali s časom spreminjala svojo obliko in se vrnila tja, od koder je bila izkopana, v nedrje Zemlje. S tem projektom se pridružujejo temi (brez)mejnega, ki jo navezujejo na idejo recikliranja, ponovne uporabe in nenehnega kroženja v naravi. Celoten proces transformacije bodo tudi video dokumentirali.

Sicer GCC skupaj s sosednjima Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje v Kosovelovi ulici »gosti« tudi prvo pametno klop, ki jo je Mestna občina Celje poskusno namestila v okviru programa trajnostnega razvoja. Ta je energetsko popolnoma neodvisna, napaja se preko solarnih panelov, omogoča polnjenje vseh tipov mobilnih naprav in poleg počitka omogoča tudi povezavo s svetovnim spletom.

Ob omenjenem bo v ospredju meseca prostora tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik. Dijaki 4. letnikov likovne gimnazije bodo za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali tudi s prostorom v katerem je nastala in deluje, pri čemer bodo izpostavili neizmeren pomen vpetosti izobraževalnih in znanstvenih ustanov v lokalni in globalni prostor. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili v hibridni obliki.

PRILOGA: Fotografiji intervencije Brezmejnost v šolskem parku GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

TRPLJENJE MLADE HANE – ZADNJIČ

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prva generacija gledališkega kolektiva Središče se z odrskih desk Gimnazije Celje – Center poslavlja 14. 9. z zadnjo predstavo Trpljenja mlade Hane

Predstava Trpljenje mlade Hane temelji na istoimenski pesniški zbirki vsestranske celjske umetnice Katje Gorečan (1989). Avtor dramatizacije in režiser prestave je maturant Gimnazije Celje – Center (GCC) Aljaž Primožič, sicer odličen pesnik, lavreat Zupančičeve frulice in Male Veronike, ki je bil leta 2017 tudi pobudnik šolske gledališke skupine Središče. Ta je v minulih štirih leti pripravila štiri produkcije (D. Zajc: Jagababa, 2017, O. Wilde:  Saloma, 2018, K. Gorečan: Trpljenje mlade Hane, 2019, A. Primožič: Kamenčki, 2020), v njen pa je doslej sodelovalo že več kot 40 dijakov. Zadnja, sedemnajsta predstava Trpljenja mlade Hane s katero se z odrskih desk GCC poslavlja prva generacija Središčnikov, bo v ponedeljek, 14. 9., ob 19.30 v stari telovadnici Gimnazije Celje – Center. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je obvezna rezervacija sedežev na spletnem naslovu https://www.gcc.si/trpljenje-mlade-hane-zadnjic-na-gcc/, vstop na predstavo pa je prost.

Pesniška zbirka Trpljenje mlade Hane je spev mladosti in hkrati krik vsakega, ki se je vsaj enkrat znašel na prepadu med stvarnostjo in idealom. Avtorica v pesmih riše pobalinsko junakinjo, ki se kljubovalno in občasno celo vulgarno zoperstavlja vsem prelomnim trenutkom življenja, kot so prva menstruacija, spopadanje z anoreksijo in zmenkarije z brezdomci, hkrati pa ve, da nima prav in da bo to zanjo zelo boleče … Po izidu zbirke leta 2011 so kritiki zapisali, da gre za enega najbolj odkritih priklonov znanilcu nemške in evropske romantike J. W. Goetheju in njegovemu Wertherju. A ambiciozni poklon vsebuje tudi humorni odklon od wertherjanskega čustvovanja, zato bi Hana lahko bila Werther, pa to ni. To je tudi osnovno izhodišče prve dramatizacije te pesniške zbirke, ki je nastala pod peresom nekoga, ki predstavlja prav tisto generacijo, ki navdihuje sleherni verz Katje Gorečan. Primožičevi Hani bodo misli, glas in stas tudi tokrat posodile Ivana Čačič, Ajda Kostevc, Tara Soderžnik in Lana Vincelj, v vlogi Boga pa bo nastopil Blaž Pavlič.

Središče sicer v peto sezono vstopa z avdicijami za nove člane, gledališkimi delavnicami in novim projektom, gledališkim klubom, ki se bo posvečal zlasti ogledom sodobnih zanimivih gledaliških produkcij v Sloveniji in tujini ter se povezoval s humanističnim ciklom predavanj, ki na GCC vsako leto nastaja pod naslovom Koristnost nekoristnega.

PRILOGA: Fotografije s predstave Trpljenje mlade Hane (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Aljaž Primožič, Središče, aljaz.primozic123@gmail.com, 030 658 897
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

ZLATO PRIZNANJE GCC ZA NAJ ŠPORTNO ŠOLO NA DALJAVO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Za inovativne rešitve v času pouka na daljavo, je Gimnazija Celje – Center ena izmed 34 slovenskih vrtcev in šol, ki sta jih Zavod Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nagradila z zlatim priznanjem

Marčevsko zaprtje šol je učitelje, učence, dijake in starše postavilo pred svojevrsten izziv šolanja na daljavo in s tem ponudilo široko polje za iskanje kreativnih rešitev pri vseh predmetnih področjih. Še posebej velik izziv sta bila šport in rekreacija, ki predstavljata pomemben del šolskih predmetnikov in sta ključna tudi za splošno zdravje prebivalstva.
Športni pedagogi Gimnazije Celje – Center (GCC) in njihovi dijaki so med marcem in junijem športu na daljavo z inovativnimi idejami in rešitvami dali povsem novo dimenzijo, ki sta jo prepoznala tudi Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vsakoletna organizatorja natečaja za Naj športno šolo in vrtec.

GCC je na letošnjem natečaju, ki je v ospredje postavil kreativne spomladanske oblike dela, skupaj s 34 šolami in vrtci iz države, osvojili zlato priznanje. Športni pedagogi GCC so želeli dijakom pri delu na daljavo ponuditi čim več športnih aktivnosti. Preko različnih orodij so jim pošiljali navodila in izzive, ki so jih tedensko izvajali, na daljavo pa je potekal tudi junijski športni dan. Naloga dijakov je bila aktivnost ali izziv izvesti in poslati povratno informacijo. Poleg videoposnetkov in tekstovnega gradiva, so se profesorji z dijaki povezali preko različnih aplikacij in aktivnosti izvajali skupaj.

Kljub dobri in hitri organizaciji drugačnega pouka si na GCC želijo, da bi se (šolsko in športno) življenje čim prej vrnilo »na stara pota«, saj imata spodbuda in druženje pri športnih in drugih urah “v živo”, pa tudi na šolskih športnih tekmovanjih, veliko bolj neposredni učinek kot pa spletne oblike športnega dela. GCC sicer na natečaju sodeluje že vrsto let in je vsakoletna prejemnica priznanj za naj športno šolo in naj športno fotografijo.

PRILOGA: Fotografije športnih aktivnosti na daljavo (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content