gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Nacionalni projekti

Formativno spremljanje
(koordinator R. Lipnik)
Formativno spremljanje procesa učenja je pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika. Uporabljajo ga v mnogih državah EACEA. V Sloveniji je prisotno zadnjih deset let, pri nas ga preko različnih projektov in pobud promovira Zavod RS za šolstvo.
Na GCC se bomo v projekt tudi v tem šolskem letu vključevali posamično, po strokovnih področjih in v študijskih skupinah.

Mreža referenčnih šol za delo z nadarjenimi dijaki
(tim za delo z nadarjenimi dijaki)
Formiranje mreže referenčnih šol za delo z nadarjenimi dijaki se je začelo pomladi 2017, ko je ZRSŠ izbral 14 šol in jih izzval, da v mrežnem sistemu soočajo ideje in izkušnje, se učijo na primerih dobrih praks in krepijo različne načine povezovanja pri delu z najbolj nadarjenimi dijaki. Šole v mreži so na osnovi svojega preteklega dela oz. referenc potrjene kot referenčne za naslednja področja: znanstveno raziskovalna dejavnost, umetniško-humanistična dejavnost, naravoslovna dejavnost, debate, dobrodelnost, tutorstvo, karierni razvoj, tabori …
GCC v mreži prednostno pokriva področji podjetnosti, prostovoljstva, dobrodelnosti in medkulturnega sodelovanja.

Ekovrt GCC
(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)
V šolskem letu 2015/2016 se je GCC vključila v mrežo šolskih ekovrtov, udejanjili pa smo tudi idejo o šolskem vrtu in učilnici na prostem – klopi v parku, ki se vzpenjajo nad štirimi visokimi gredami iz macesnovega leta, ki so jih uredili dijaki in učitelji po permakulturnih smernicah in upoštevajoč ukrepe varnega vrtnarjenja na onesnaženih območjih. Ob gredah se nahajata tudi hotel za žuželke in kompostnik. Nadaljujemo tudi s cilji, ki smo si jih zastavili v preteklosti – trije tematski vrtovi (dišavno-zeliščni, zelenjavno-okrasni ter čebelam in čmrljem prijazen vrt) in Unesco vrtiček, omogočiti dijakom stik z zemljo, ustvarjati priložnost za delo in učenje, inovativnost, sprostitev in veselje. Dijaki z urejanjem vrta in aktivnim delom razvijajo spretnosti vrtnarjenja, zdrav življenjski slog in kritično razmišljajo o pomenu samooskrbe. S šolskim vrtom v središču mesta želimo postati dober zgled varnega vrtnarjenja s prilagajanjem dejanske rabe, z uporabo visokih gred in varnim kompostiranjem. Sicer pa je učilnica na prostem namenjena pouku in raziskovanju različnih strokovnih področij. Vse leto bomo v ekovrtu organizirali tudi različne delavnice in izobraževanja, oddelčne skupnosti pa bodo izvolile tudi razredne predstavnike za ekovrt, za katere bomo organizirali še dodatna izobraževanja.

Radi pišemo z roko
(Koordinatorica D. Marolt, prof.)
Uspešno in odzivno akcijo iz minulih šolskih let bomo nadgradili. V januarju bomo v tednu svetovnega dneva pisanja z roko (23. 1.) pripravili niz dejavnosti in predavanj, redno pa se bomo vključevali tudi v vse akcije Društva radi pišemo z roko, ki je koordinator aktivnosti.

Kulturna šola in kulturno-umetnostna vzgoja
(Koordinator D. Preložnik, prof.)
Še vedno ostajamo edina slovenska srednja šola z nazivom Kulturna šola 2015-2020. 9. 9. bomo v šolski knjižnici pripravili sestanek predstavnikov vseh kulturnih šol v regiji z namenom večjega povezovanja in sodelovanja na kulturnem področju. V oktobru in novembru bomo izvedli drugo »šolo v kulturi«, 21. 5. bomo organizirali izlet za najkulturnike vseh kulturnih šol naše regije.
V programu Kulturna šola in skladno s smernicami kulturno-umetnostne vzgoje bomo na GCC skrbno načrtovali aktivnosti, ki bodo poudarjale, da je vzgoja mladih generacij, zlasti ko gre za vrednote, kot so strpnost, razumevanje, sodelovanje in delo, bistvena za svetlo prihodnost naše domovine in družbe nasploh. Šole imamo pri takšnem razvoju izjemno vlogo in želimo si, da bi jo tudi v prihodnje še dodatno krepili, ob tem pa našli tudi dovolj razumevanja v svojem okolju, ki žal prosveto in z njo kulturo vse prepogosto označuje zgolj kot obremenjujočo proračunsko postavko. Pri KUV bomo tudi letos dijakom ponudili gledališki in filmski abonma, s sorodnimi vsebinami dopolnili program OIV, šola pa bo nastopala v vlogi organizatorke najrazličnejših kulturnih dogodkov na šoli, v mestu, regiji in državi. Poseben program, ki smo ga razvili za predstavitev GCC na Poletni muzejski noči 2019 (predstavitev arhitekturnih posebnosti šolskega poslopja in secesije) bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu s predstavitvami za dijake 1. letnikov (september, oktober) in za javnost (Poletna muzejska noč 2020). Poseben projekt bo tudi letni kino pri GCC, ki ga bomo junija 2020 pripravili v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol in obogatili s tematskimi koncerti oz. prireditvami.

Rastem s knjigo
(Koordinatorica T. Tratenšek, prof.)
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Cilji tega nacionalnega projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in za obiskovanje splošnih knjižnic,
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
  • Projekt izvajamo za dijake 1. razredov vseh treh programov, za srednje šole pa poteka pod geslom Izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu dijaku 1. letnika. Razpored izvajanja programa je objavljen v šolskem koledarju, ki je priloga LDN.

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine
(Koordinatorica M. Rak, u. d. i. a.)
GCC od leta 2015 sodeluje pri skupni akciji številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Cilj projekta je ozaveščanje in poudarjanje pomena kulturne dediščine. Pri projektu sodelujejo dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri.

Mlade (za)misli
(Koordinatorici M. Turnšek, prof., in A. Pečnik, prof.)
Projekt financira Javna agencija SPIRIT SLOVENIJA ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodbuja pa izvajanje aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020.
Pri projektu bodo sodelovali dijaki, ki so člani podjetniškega krožka GCC Start Up, ki na šoli deluje že štiri leta in ga izvajamo v sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije in drugimi partnerji. Člani krožka bodo projekt v začetku šolskega leta izkoristili tudi za promocijo krožka in bodo tako k sodelovanju pritegnili tudi druge zainteresirane sošolke in sošolce z vseh treh programov, ki jih izvajamo na šoli. Glavni namen aktivnosti je usposobiti tim dijakov, ki bo razvil poslovni model predstavitve podjetij na socialnih omrežjih z inovativnimi video metodami sodobnega oglaševanja. Mladim bomo v procesu omogočili pridobivanje novih kompetenc, ki so pomembne za njihovo prihodnost. Aktivnost bo temeljila na načelu »DAJ-DAM«, saj bi se s to aktivnostjo podjetjem zahvalili za vso dosedanjo pomoč ter odprli nove priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Ta podjetja bodo dijaki morali podrobno raziskati in z njihovega gledišča identificirati glavne promocijske izzive, ki jih bodo potem nagovorili s končnim izdelkom (npr. video). V tem procesu bo nastajal poslovni model dijaških ekip, ki ga bomo lahko aplicirali na podobna podjetja in krepili prožne oblike sodelovanja z okoljem, obenem pa bo model primeren tudi za druge šole v lokalnem in nacionalnem prostoru. Pripravili bomo dva ustvarjalna vikenda za delo na idejah in realizaciji idej ter vmesna srečanja. Projekt bo potekal med 1. 9. in 15. 11. 2019. Projekt vodita M. Turnšek in A. Pečnik.

Prispevka ni mogoče komentirati.