gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Razredniki, tel. imenik, kontakt

Seznam razrednikov v šolskem letu 2021/2022

Telefonski imenik

Tajništvo03/428-57-00
Zbornica03/428-57-04
Govorilnica03/428-57-16
Ravnatelj03/428-57-02
Pomočnika ravnatelja03/428-57-10
Šolska svetovalna služba, prof. Laul Nives03/428-57-11
Šolska svetovalna služba, mag. Maher Resinovič03/428-57-15
Knjižnica03/428-57-12
Računovodstvo03/428-57-13
Hišnik03/428-57-14
Kabinet učiteljev fizike03/428-57-08
Kabinet učiteljev športne vzgoje03/428-57-17
Kabinet učiteljev fizike03/428-57-18
Kabinet učiteljev biologije in kemije03/428-57-19
Kabinet učiteljev glasbe I.03/428-57-20
Kabinet učiteljev glasbe II.03/428-57-30
Kabinet učiteljev računalništva03/428-57-21
Kabinet učiteljev tujih jezikov03/428-57-22
Kabinet družboslovja v 1. nadstropju03/428-57-28
Kabinet družboslovja v 2. nadstropju03/428-57-23
Kabinet učiteljev matematike03/428-57-24
Faks03/428-57-25
Kabinet učiteljic slovenskega jezika03/428-57-06
Kabinet učiteljev likovne umetnosti03/428-57-29
Kabinet referentke za prehrano03/428-57-03
Kemijski laboratorij03/428-57-01

Elektronski naslovi zaposlenih

Službeni elektronski naslov zaposlenih na GCC: ime.priimek@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content