OIV/ID

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje
Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali tri glasbene matineje (oktober, december). Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

Filmska vzgoja
Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).

Dijaki 2. in 3. letnikov PV si bodo v SLG Celje ogledali predstavi Druga preteklost in Paradiž. Drugo- in tretješolci GIM in UG pa si bodo ogledali predstave Druga preteklost, Juriš in Zaprta vrata. Predstavo Tekma si bodo ogledali tudi vsi dijaki 1. in 3. letnikov PV.

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)
To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Povezali ga bomo s projektom Rastem s knjigo. Dijaki bodo prvi del izvedli v šolski knjižnici (2 uri), drugi del (2 uri) pa v Osrednji knjižnici Celje, kjer bodo imeli voden strokovni ogled in predstavitev projekta Rastem s knjigo, v okviru katerega prejmejo tudi darilno knjigo.

3-KONS
Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo prireditev, ki je načrtovana za marec 2023, potekala enajstič zapored.

Proslave ob državnih praznikih
Počastili bomo državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije, dnevu samostojnosti in enotnosti, slovenskem kulturnem prazniku in dnevu državnosti v skladu s šolskim koledarjem. Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture. Vse prireditve bosta koordinirala aktiva slovenistk in umetnikov.

OBVEZNE VSEBINE v programu SPLOŠNA GIMNAZIJA

1. letnik – 90 ur

15. 9.Spoznavni dan (8 ur)
12. in 13. 10.Projektno delo: Celje, mesto moje mladosti (12 ur)
21. in 22. 12.Obvezne delavnice: učenje učenja, spolno prenosljive bolezni, Povežimo pike (Noexcuse), Varnost na spletu Glasbena matineja, 21. 12. Filmska vzgoja (12 ur)
11. in 12. 4.Izbirne ekskurzije Izbirni programi (12 ur)
17. 6.Ekskurzija na Tržaško (10 ur)
Oktober, januarUčenje učenja (5 ur)
SeptemberKnjižnično informacijska znanja (4 ure)
7. 12.Glasbene matineje: opera Planinska roža, SNG Maribor 5 ur,  Streinar Jaka, Cajon (1 ura), muscial (GCC), 2 uri = 8 ur
13. 9., 17. 1., 7. 5., 4. 6.Športni dnevi, 4: pohodništvo, zimski, orientacija, atletika (24 ur)
18. 6.Filmska predstava (6 ur)
Med šolskim letomPrireditve/dogodki na GCC

2. letnik – 90 ur

12. in 13. 10.Projektno delo: Zlato jabolko (15 ur)
21. in 22. 12.Obvezne delavnice: EU in jaz, Pišem za pravice, Poslušam se, slišim te, Start up your life, Vzgoja za družino, mir in nenasilje, Verstva in etika (12 ur)
11. in 12. 4.Izbirne ekskurzije Izbirni programi (12 ur)
17. 6.Ekskurzija v Celovec (10 ur)
 Gledališki abonma (6 ur)
13. 9., 17. 1., 7. 5., 4. 6.Športni dnevi, 4: pohodništvo, zimski, orientacija, atletika (24 ur)
18. 6.Filmska predstava (6 ur)
Med šolskim letomPrireditve/dogodki na GCC

3. letnik – 55 ur

20. 12.Karierni dan (4 ure)
21. in 22. 12.Obvezne delavnice: vizija prihodnosti, Homo covidensis – aktivni državljani prihodnosti?, Finančna delavnica za najstnike, Vozim, vendar ne hodim (12 ur)
11. in 12. 4.Izbirne ekskurzije Izbirni programi (12 ur)
 Gledališki abonma (6 ur)
13. 9., 17. 1., 7. 5., 4. 6.Športni dnevi, 4: pohodništvo, zimski, orientacija, atletika (24 ur)
Med šolskim letomPrireditve/dogodki na GCC

Aktivno državljanstvo – 35 ur

 7. 9.8. 9.8. 11.9. 5.18. 6.22. 12. in 24. 6.
3. bDelavnici: M. Gartner, I. Stariha (6 ur)Delavnici: G. Buser, B. Arzenšek (6 ur)V službi domovine, SV, Golovec, spremstvo (6 ur)Dan Evrope, okrogla miza, film (6 ur); učitelji ADEkskurzija: G: Park vojaške zgodovine, Sežana (Kosovel), spremstvo, 10 urProslavi ob slovenskih državnih praznikih (1 ura)
3. cDelavnici: M. Gartner, I. Stariha (6 ur)Delavnici: G. Buser, B. Arzenšek (6 ur)
3. čDelavnici: G. Buser, B. Arzenšek (6 ur)Delavnici: M. Gartner, I. Stariha (6 ur)
3. dDelavnici: G. Buser, B. Arzenšek (6 ur)Delavnici: M. Gartner, I. Stariha (6 ur)

4. letnik – 35 ur

6.,7. in 8. 9.Maturantska ekskurzija (16 ur)
20. 12.Karierni dan (6 ur)
13. 9. in 17. 1.Športna dneva: pohodništvo in zimski (12 ur)
Med šolskim letomPrireditve/dogodki na GCC

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.

OBVEZNE VSEBINE v programu UMETNIŠKA GIMNAZIJA

  1. LETNIK
ČETRTEK, 12. 10.PETEK, 13. 10.
Projekt: Celje – mesto moje mladostiProjekt: Celje – mesto moje mladosti
ČETRTEK, 21. 12.PETEK, 22. 12.
Umetniške delavnice (A. Džakušič + ???)Umetniške delavnice (A. Džakušič + ???)

* in program vezan na progam G.

  • LETNIK
ČETRTEK, 12. 10.PETEK, 13. 10.
Projekt: Zlato jabolkoProjekt: Zlato jabolko
ČETRTEK, 21. 12.PETEK, 22. 12.
Umetniške delavnice (M. Rak)Umetniške delavnice (M. Rak)

* in program vezan na progam G.

  • LETNIK

12. –14. 10. in 16. 10.Opombe
Delavnica: Plastično oblikovanje – glina (F. Purg)


Delo poteka v dveh skupinah (dop./pop.)
Vse odpadle ure MAT, SLO in ANG se nadomestijo v tednu po PLO in sicer z zamenjavo strokovnih predmetov.
SREDA, 20. 12.Karierni dan
ČETRTEK, 21. 12.PETEK, 22. 12.
Delavnica: Povezava umetnosti in  podjetništva (Jan Barič)Delavnica: Varstvo kulturnih spomenikov (Matija Plevnik)
Umetniške delavnice (A. Džakušič + ???)Umetniške delavnice (A. Džakušič + ???)

* in program vezan na progam G.

Aktivno državljanstvo (35 ur)

6. 10.Ekskurzija na Kras (5 ur)
SREDA, 8. 11.V službi domovine (6 ur)
18.-19. 12.Delavnice AD (12 ur)
9. 5.Dan Evrope (6 ur)
18. 6.Ekskurzija Dunaj (5 ur)
22. 12. in 24. 6.Obeležitev državnih praznikov (1 ura)
  • LETNIK
7.-9. 9.Spremstvo
Strokovna maturantska ekskurzija: FirenceM. Rak, P. Lajlar
ČETRTEK, 12. 10.PETEK, 13. 10.
Pouk po prilagojenem urniku, PNMPouk po prilagojenem urniku, PNM
SREDA, 20. 12.Karierni dan
ČETRTEK, 21. 12.PETEK, 22. 12.
Pouk po prilagojenem urniku, PNMPouk po prilagojenem urniku, PNM

* in program vezan na progam G.

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.

Obvezni likovni tabori:

RazredVsebinaTerminNosilciPredmet
3. iPlastično oblikovanje – glina12. -16. 10. 2023F. PurgPLO (pouk odpade)
1. iPiran – likovni tabor11. –12. 4. 2024M. Rak
razredničarka
LIT (20 ur)
2. iPiran – likovni tabor11. –12. 4. 2024T. Bračun
N. Grobelnik
RIS (5 ur), LIT (15 ur)
3. iŠpitalič – likovni tabor (15. 4. na GCC)11. –15. 4. 2024F. Purg
A. Džakušič
PLO (pouk odpade prvi in zadnji dan)

INTERESNE DEJAVNOSTI v programu PREDŠOLSKA VZGOJA

1. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (27. in 28. 10. 2022)Lutkarstvo, ekskurzija
Zimske OIV (22. in 23. 12. 2022)Predavanja/delavnice: Učenje učenja, Hermanov brlog, Medijska nepismenost, Boom palice
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Orff
Obvezna ekskurzija (4. 5. 2023)Dolenjska
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, glasbene matineje, knjižnično-informacijska znanja, spoznavni dan, učenje učenja, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, Vrtiljak, pohodništvo, plavanje

2. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (27. in 28. 10. 2022)Predavanje/ delavnice: Drsanje, Odštekonomija, Tropska hiša
Zimske OIV (22. in 23. 12. 2022)Predavanja/delavnice: MCC, drsalna predstava, Poslušam se, slišim te, Taborniki, Mladi in droge
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Naravoslovje za otroka
Obvezna ekskurzija (4. 5. 2023)Gorenjska
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, smučanje, glasbena predstava, Vrtiljak

3. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (25. in 26. 10. 2022)Predavanje/ delavnice: Tehnike oživljanja, Montessori, Če ne veš vprašaj, Zgodnje poučevanje tujega jezika, Sprostilne tehnike
Zimske OIV (21., 22. in 23. 12. 2022)Aktivno državljanstvo
28. 3.Aktivno državljanstvo
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Aktivno državljanstvo
4. 5.Aktivno državljanstvo – ekskurzija
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, Vrtiljak, glasbena predstava, pravljice

4. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (2. in 3. 9.)Maturantska ekskurzija
Zimske OIV (21. in 22. 12. 2022)Karierni dan, drsalna predstava
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, glasbena matineja, delavnice za predšolske otroke, Hermanov brlog, Vrtiljak

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.

Pojdi na vsebino