gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

OIV/ID

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje
Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali dve glasbeni matineji (matineja z deli celjskega skladatelja Leona Firšta, Napišimo skladbo), dijaki PV pa še glasbeni pravljici Zvezdica zaspanka in Živalski karneval. Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

Filmska vzgoja
Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo tudi letos povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade. Leta 2017 je GCC postala tudi del konzorcija ESS projekta Razumevanje filma, ki ga vodi Slovenska kinoteka. Dijaki vseh razredov in programov si bodo tako ogledali štiri kakovostne filme s predgovorom in razgovorom po ogledu, ob koncu šolskega leta pa bomo pripravili komentirano projekcijo za prvo-, drugo- in tretješolce. Vsak izmed filmov se bo dotaknil drugačne tematike, vse pa se bodo vezale na vsebine pri družboslovnih predmetih in na krovno temo letošnjega šolskega leta. Za filmsko vzgojo bodo skrbele profesorice L. Rednak, J. Temnik Kerš in V. Zorko.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).
Za gledališki abonma bo skrbela profesorica L. Koprivc Bertoncelj. Dijaki 2. in 3. letnikov PV si bodo letos v SLG Celje ogledali predstavo Haidi, Večni otrok in Plašč. Drugo- in tretješolci GIM in UG pa si bodo ogledali predstave Rajzefiber, Očiščenje in Plašč. Predstavo Heidi si bodo ogledali tudi vsi dijaki 1. in 4. letnikov PV.

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)
To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Tudi letos ga bomo povezali s projektom Rastem s knjigo.

3-KONS
Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. 25. 3. 2020 bo prireditev potekala dvanajstič zapored in tradicionalno vključevala tudi festival kratkega dijaškega filma.

Proslave ob državnih praznikih
Tudi letos bomo počastili državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije (26. 10.), dnevu samostojnosti in enotnosti (23. 12.), slovenskem kulturnem prazniku (7. 2.) in dnevu državnosti (24. 6.). Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture (3. 12.).

 

OBVEZNE VSEBINE (PROGRAM: SPLOŠNA GIMNAZIJA)

Jesenski termin: 23.-25. 9. 2019 – OBVEZNI PROGRAM

 1. letnik
PONEDELJEK IN TOREK (23. in 24. 9.) SREDA (25. 9.)
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Delavnice in mentorji: Ali je Celje čisto?, S. Adamič; Razgibajmo možgane in telo, M. Skalicky,   Š. Sešlar, S. Jazbec Jurkošek; Celje, kakršnega doslej še nisem poznal/-a, D. Poglajen; Celeia v likovni podobi,  M. Šmit; Top 10 Sehenswürdigkeiten, B. Arzenšek, D. Borovnik, T. Gorenšek, Z GPS-om po Celju, R. Lipnik; Lišaji naši nevidni sosedje, M. Kamenšek Gajšek, S. Ogrizek; Alma Karlin, B. Kostanjšek, B. Vrečko; Celje, mesto glasbe, D. Preložnik

Ekskurzija na Tržaško (P. Lajlar)
 1. letnik
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Projekt: Zlato jabolko

Mentorji: Geografski oris in razvojne priložnosti Kozjanska parka, A. Pristovšek; Aškerc v Podsredi, D. Poglajen; Kozjanski park v številkah, D. Marolt; Pilštanj skozi čas, J. Škorjanec; Zapori in kaznovanje, P. Lajlar; Šola nekoč in danes, V. Zorko; Likovno snovanje, A. Pečnik;  Življenje v renesansi, Š. Lužar; Renesančna posvetna instrumentalna glasba, S. Šonc; Moje jabolko, Jožica Kovač in Iz zakladnice narave za čiščenje voda, B. Špegel Berdič.

Ekskurzija v Škofjo Loko in na Visoko (D. Poglajen)
 1. letnik
PONEDELJEK IN TOREK (24. in 25. 9.) SREDA (26. 9.)
Izobraževanje za mir, D. Pavšek – Guzej Ekskurzija na Koroško (B. Arzenšek)
Podjetnost, L. Srbič
Študijsko svetovanje, N. Laul, H. Maher Resinovič
 1. letnik
PONEDELJEK, 23. 9. TOREK, 24. 9. SREDA, 25. 9.
Študijsko svetovanje (H. Maher Resinovič, N. Laul), pouk Študijsko svetovanje (H. Maher Resinovič, N. Laul), pouk Ekskurzija na Koroško (B. Arzenšek, M. Gartner)

Maturantska ekskurzija (22.-25. 9. 2019: Tenerifi – 4. i in b ter polovica 4. a). Vsi dijaki, ki ne gredo na maturantsko ekskurzijo, se priključijo programu OIV splošne gimnazije.


Zimski termin: 20. in 23. 12. 2019 – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Filmska vzgoja Glasbena matineja
Tango, M. Delakorda Tango, M. Delakorda
Razumevanje življenja skozi psihološke eksperimente, N. Laul in H. M. Resinovič Razumevanje življenja skozi psihološke eksperimente, N. Laul in H. M. Resinovič
Spolno prenosljive bolezni, JZ ZD Celje; Center za krepitev zdravja Spolno prenosljive bolezni, JZ ZD Celje; Center za krepitev zdravja
 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Poslušam se, slišim te, Urška Krajnc, Mišela Mavrič Filmska vzgoja
Pišem za pravice, V. Zorko Pišem za pravice, V. Zorko
Verstva in etika, K. Koželj Verstva in etika, K. Koželj
Slika namesto luknje v spominu, S. Painkret Slika namesto luknje v spominu, S. Painkret
 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Izobraževanje za mir, D. Pavšek – Guzej Filmska vzgoja
Še vedno vozim, vendar ne hodim in /ali Luka Plavčak Izobraževanje za mir, D. Pavšek – Guzej
Karierne urice, M. Goršak Karierne urice, M. Goršak
V prometu nikoli nisi sam, M. Golob V prometu nikoli nisi sam, M. Golob
 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Filmska vzgoja Tango, M. Delakorda (4. č, d)
Tango, M. Delakorda (4. b, c) Pouk
Pouk

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Jesenski termin: 23.-25. 9. 2019 – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (23. in 24. 9.) SREDA, 25. 9.
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Delavnice in mentorji: Ali je Celje čisto?, S. Adamič; Razgibajmo možgane in telo, M. Skalicky,   Š. Sešlar, S. Jazbec Jurkošek; Celje, kakršnega doslej še nisem poznal/-a, D. Poglajen; Celeia v likovni podobi,  M. Šmit; Top 10 Sehenswürdigkeiten, B. Arzenšek, D. Borovnik, T. Gorenšek, Z GPS-om po Celju, R. Lipnik; Lišaji naši nevidni sosedje, M. Kamenšek Gajšek, S. Ogrizek; Alma Karlin, B. Kostanjšek, B. Vrečko; Celje, mesto glasbe, D. Preložnik

Ekskurzija na Tržaško (P. Lajlar)
 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (23. in 24. 9.) SREDA, 25. 9.
Projekt: Zlato jabolko

Mentorji: Geografski oris in razvojne priložnosti Kozjanska parka, A. Pristovšek; Aškerc v Podsredi, D. Poglajen; Kozjanski park v številkah, D. Marolt; Pilštanj skozi čas, J. Škorjanec; Zapori in kaznovanje, P. Lajlar; Šola nekoč in danes, V. Zorko; Likovno snovanje, A. Pečnik;  Življenje v renesansi, Š. Lužar; Renesančna posvetna instrumentalna glasba, S. Šonc; Moje jabolko, Jožica Kovač in Iz zakladnice narave za čiščenje voda, B. Špegel Berdič.

Ekskurzija v Škofjo Loko in na Visoko
(D. Poglajen)
 1. LETNIK
SOBOTA, PONEDELJEK, TOREK in SREDA

(21, 23., 24.  in 25. 9)

Plastično oblikovanje (Purg Franc)
 1. LETNIK

Maturantska ekskurzija (22.-25. 9. 2019: Tenerifi – 4. i in b ter polovica 4. a). Vsi dijaki, ki ne gredo na maturantsko ekskurzijo, se priključijo programu OIV splošne gimnazije.

Zimski termin: 20. in 23. 12. 2019 – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Filmska vzgoja Glasbena matineja
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov (M. Rak, A. Pečnik) Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov (M. Rak, A. Pečnik)
 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Poslušam se, slišim te, Urška Krajnc, Mišela Mavrič Filmska vzgoja
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov (M. Rak, A. Pečnik) Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov (M. Rak, A. Pečnik)
 1. LETNIK
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Še vedno vozim, vendar ne hodim in /ali Luka Plavčak Filmska vzgoja

Izobraževanje za mir, D. Pavšek – Guzej

OVD, LIT, BIK – medpredmetne delavnice (M. Rak in D. Centrih) OVD, LIT, BIK – medpredmetne delavnice (M. Rak in D. Centrih)
 1. LETNIK
ČETRTEK (19. 12.) – karierni dan
PETEK, 20. 12. PONEDELJEK, 23. 12.
Filmska vzgoja Tango, M. Delakorda (4. č, d, i)
Pouk – maturitetni sklop – slovenščina Pouk – maturitetni sklop – angleščina

OSTALO:

 • sodelovanje na medobčinski otroški likovni koloniji »Planina 2019«, 28. 9. 2019, (O. Uranjek)
 • dnevi UG v Ljubljani (oktober 2019), Šmit,
 • celodnevne delavnice BIK (urbanizem), M. Rak, 11.-12. 10. 2019,
 • povabilo osnovnošolcev in mentorjev k pouku strokovnih predmetov – dan odprtih vrat UG (3. 12. 2019) (O. Uranjek in učitelji strokovnih predmetov),
 • Bela snežinka, 18. 12. 2019,
 • priprave na preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sob., 11., 18. in 25. 1. 2020, (učitelji strokovnih predmetov),
 • Obrazi iz sanj – umetniški večer na temo Mihe Maleša (16. 1. 2020),
 • srečanje z likovnimi pedagogi – 30. 1. (gost: mag. Andrej Kamnik)
 • informativni dnevi, 14. in 15. 2. 2020
 • preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sreda, 11. 3. 2020, (vodja programa, učitelji strokovnih predmetov, svetovalna služba)
 • sodelovanje v delavnicah 3KONS (M. Rak, N. Grobelnik, A. Pečnik)
 • predaja čopiča (20. 5.),
 • umetniški dan v Novem Celju oz. Jurkloštru (2. 6. 2020), z izjemo 4. i.
 • sodelovanje v projektih Centra sodobnih umetnosti Celje (vse leto – podrobnejši termini in teme so določene s šolskim koledarjem, ki je priloga LDN), (A. Pečnik, Ž. Opačak)
 • srečanja s tujimi umetniki, gosti umetniške rezidence Celje (vse leto), (A. Pečnik)
 • priprave na sprejemne izpite (vse šolsko leto v sodelovanju z Društvom GCC).

RAZSTAVE:

 • sodelovanje pri projektu Ustvarjalne sobote v mestu v sodelovanju z Glasbeno šolo Celje in Mestno občino Celje (13., 20. 9. in 12., 19. 10. 2019),
 • razstava ob zaključek urbanističnega projekta (BIK), M. Rak,  21. 10. 2019,
 • sodelovanje pri projektu “Lampioni na Savinjskem nabrežju” (nov./dec.),
 • razstava v sodelovanju s knjižnico v Braslovčah (4. 12. 2020-6. 1. 2020),
 • tradicionalna razstava v Žalcu (8. 1. 2019-7. 2. 2020),
 • razstava o sodelovanju med GCC in CSU v šolskem letu 2019/2020 in odprtje 16. študijske razstave v Osrednji knjižnici Celje (14. 5. 2020),
 • sodelovanje na Muzejska noč na GCC (????? 13. junij 2019; M. Rak, G. Deleja)
 • priložnostne razstave ob okroglih jubilejih književnikov, znanstvenikov in ob drugih pomembnih dogodkih itd.,
 • dopolnitev razstave izdelkov dijakov UG v Zdravstvenem domu Celje.

SCENSKE POSTAVITVE:

 • Ta veseli dan kulture (M. Rak),
 • Miklavžev koncert (A. Pečnik, M. Rak),
 • Pozdrav pomladi (A. Pečnik, M. Rak),
 • Vrtiljak (T. Bračun),
 • Poezija iz samovarja ( Bračun).

OBLIKOVANJE PUBLIKACIJ:

 • izdelava šolske publikacije GCC 2019/2020 (avgust, september, A. Pečnik),
 • izdelava koledarja GCC 2020 (november, A. Pečnik),
 • izdelava koledarja za Društvo Slovenija Rusija 2020 (november, M. Rak),
 • izdelava letnega poročila (maj, junij, A. Pečnik),
 • izdelava kataloga 16. študijske in projektne razstave (maj 2020, M. Rak),
 • priložnostne publikacije ob pomembnih dogodkih na šoli (A. Pečnik, M. Rak).

V šolskem letu 2019/2020 bomo v okviru programov podjetnosti za dijake UG pripravili tudi projektna sodelovanja s Celjskim mladinskim centrom in različnimi gospodarskimi in javnimi organizacijami.

Krovna tema umetniškega ustvarjanja v šolskem letu 2019/2020 je »Obrazi iz sanj (Miha Maleš)«.

PREDŠOLSKA VZGOJA (interesne dejavnosti)

Jesenski termin (13., 23. – 25. 9. 2019, september, oktober 2019) – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PETEK, 13. 9. PONEDELJEK IN TOREK (23., 24. 9.) SREDA (25. 9.) SEPTEMBER, OKTOBER 2019
Pohodništvo (M. Brežnik) Lutkarstvo, KIZ, kem. eksperimentiranje

(T. Bračun, T. Tratenšek, D. Centrih

Ekskurzija Ljubljana Lutkovno gledališče in Lutkovni muzej (B. Arlič Kerstein) Plavalni tečaj – ob petkih popoldan (L. Rednak, G. Barič)
 1. LETNIK
PONEDELJEK, TOREK IN SREDA (23.-25.9.)
Drsanja in rolanje

Mentorji: G. Barič, Š. Lukić, Š. Lužar, L. Rednak

 

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK (23. 9.) TOREK (24. 9.) SREDA (25. 9.)
Delavnice (Hospic, Tujerodne vrste in Zdravstveni dom Celje) Ekskurzija Solčava, Logarska dolina Pravljična dežela (organizacija: B. Arlič Kerstein) Študijsko svetovanje (N. Laul)

Kaligrafija (D. Marolt)

Neverbalna komunikacija v vsakdanjem življenju

(V. Lavrinc)

 1. LETNIK
PONEDELJEK (23. 9.) TOREK (24. 9.) SREDA (25. 9.)
Ekskurzija Dobrna CUVD (B. Arlič Kerstein) Delavnice (ZD Celje, Vzgajajmo nestereotipno in Izberi zdravo življenje) Pouk

Zimski termin (20., 23. 12. 2019) – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
PETEK (20. 12.) PONEDELJEK(23. 12.)
Filmska vzgoja in delavnice Varstvo pri delu, predavanja in glasbena matineja
 1. LETNIK
PETEK (20. 12.) PONEDELJEK (23. 12.)
Predavanja in delavnice Filmska vzgoja, predavanja
 1. LETNIK
PONEDELJEK (23. 12.)
Filmska vzgoja in delavnice
 1. LETNIK
ČETRTEK (19. 12.) PETEK(20. 12.)
Karierni dan Filmska vzgoja in pouk

Pomladni termin (23. in 24. 4. 2020) – OBVEZNI PROGRAM

 1. LETNIK
ČETRTEK (23. 4.) PETEK (24. 4.)
ZD Celje spolno prenosljive bolezni, Orff Orff/Hermanov brlog
 1. LETNIK
ČETRTEK(23. 4.) PETEK (24. 4.)
Predavanja, Reciklirani vrtovi (A. Džakušič) in ekovrt (V. Lavrinc) Krepitev kompetenc in spoznavanje EU (MCC)
 1. LETNIK
ČETRTEK (23. 4.) PETEK(24. 4.)
Plesno-gibalna ustvarjalnica (J. Kapun), Montessori (A. Mlakar), stres in sproščanje (ZD Celje) Plesno-gibalna ustvarjalnica (J. Kapun), Montessori (A. Mlakar), stres in sproščanje (ZD Celje)
 1. LETNIK
PONEDELJEK (15. 4.) TOREK (16. 4.)
Priprave na maturo Priprave na maturo

PROJEKTNI DNEVI:

 1. letnik: Igre v gozdu (M. Krajnc, D. Centrih) – maj 2020,
 2. letnik: Otroci in naravoslovje (V. Lavrinc) – 16. 4. 2020,
 3. letnik: S pravljico na pot (učitelji USI in JIO) – 24. 9. 2019.

OSTALO:

 • 9. 2019 bomo za dijake 4. letnikov pripravili dan odprtih vrat na OŠ Glazija,
 • maja 2020 bomo za dijake 3. letnikov pripravili predstavitev izbirnih modulov,
 • posamezni dijaki 2., 3. in 4. letnikov bodo redno sodelovali pri delavnicah, ki jih za otroke celjskih vrtcev pripravljamo od oktobra do maja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje (točen razpored delavnic je vključen v letni koledar), prav tako pa pri projektih GCC izobraževalnega središča in izvedbi Gibalnih uric na GCC (modul ŠOT),
 • v okviru strokovnih predmetov (IOT, PPO, KOV, RUP in izbirnih modulov) bodo dijaki vseh letnikov PV skupaj z učitelji hospitirali tudi v celjskih vrtcih,
 • dijaki 3. letnika PV bodo v maju in juniju 2019 (po zaključku PUD) imeli petke namenjene izvajanju vaj v okviru predmeta DOT in izvedbi pravljic ter strokovne ekskurzije. Tretješolci bodo s pravljicami, ki jih bodo pripravili v sklopu USI in JIO gostovali tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje (december 2019-april 2020), Splošni bolnišnici Celje in po vrtcih v regiji, pripravili pa bodo tudi predstavo za otroke zaposlenih (december 2019),
 • za dijake 4. letnika PV bomo ob ponedeljkih (po zaključku PUD – april, maj 2020) pripravili tudi priprave na maturo iz strokovnih predmetov,
 • tudi letos bomo organizirali Vrtiljak, osrednjo prireditev programa PV (v sodelovanju z otroki in vzgojitelji iz Vrtca Levček), ki bo 26. 3. 2020 v Celjskem domu.

Prispevka ni mogoče komentirati.