OIV/ID

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje
Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali tri glasbene matineje (oktober, december). Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

Filmska vzgoja
Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).
Za gledališki abonma bo skrbela profesorica L. Koprivc Bertoncelj.

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)
To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Povezali ga bomo s projektom Rastem s knjigo. Dijaki bodo prvi del izvedli v šolski knjižnici (2 uri), drugi del (2 uri) pa v Osrednji knjižnici Celje, kjer bodo imeli voden strokovni ogled in predstavitev projekta Rastem s knjigo, v okviru katerega prejmejo tudi darilno knjigo.

3-KONS
Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo prireditev, ki je načrtovana za marec 2023, potekala enajstič zapored.

Proslave ob državnih praznikih
Počastili bomo državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije, dnevu samostojnosti in enotnosti, slovenskem kulturnem prazniku in dnevu državnosti v skladu s šolskim koledarjem. Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture. Vse prireditve bosta koordinirala aktiva slovenistk in umetnikov.

OBVEZNE VSEBINE v programu SPLOŠNA GIMNAZIJA

1. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(27. in 28. 10. 2022)
Projektno delo: Celje, mesto moje mladosti
Zimske OIV
(22. in 23. 12. 2022)
Predavanja/delavnice: Učenje učenja, Tehnike meditacije, Življenje ni potica, Varnost na spletu in Povežimo pike
Pomladanske OIV
(25. in 26. 4. 2023)
Izbirni programi s področja športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja
Obvezna ekskurzija
(4. 5. 2023)
Tržaška
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, glasbene matineje, knjižnično-informacijska znanja, spoznavni dan, učenje učenja, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

2. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(27. in 28. 10. 2022)
Projektno delo: Zlato jabolko
Zimske OIV
(22. in 23. 12. 2022)
Predavanja/delavnice: Pišem za pravice, EU in jaz, Poslušam se, slišim te, Start up your life, Vzgoja za družino, mir in nenasilje
Pomladanske OIV
(25. in 26. 4. 2023)
Izbirni programi s področja športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.
Obvezna ekskurzija
(4. 5. 2023)
Po Prešernovih poteh
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

3. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(25. in 26. 10. 2022)
Aktivno državljanstvo
9. 11. 2023Aktivno državljanstvo: prireditev V službi domovine
Zimske OIV
(21., 22. in 23. 12. 2022)
Predavanja/delavnice: karierni dan, Še vedno vozim, vendar ne hodim, Homo covidensis – aktivni državljani prihodnosti?, Vizija prihodnosti, finančna delavnica za najstnike: »Kaj moram vedeti o financah, preden grem na faks?«
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Izbirni programi s področja športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.
4. 5.Aktivno državljanstvo
30. 5.Aktivno državljanstvo
Obvezna ekskurzija (15. 6. 2023)Celovec in avstrijska Koroška (v sklopu aktivnega državljanstva)
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

4. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (2. in 3. 9.)Maturantska ekskurzija
Zimske OIV (21. in 22. 12. 2022)Karierni dan, delavnica Čustvena prebava
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.

OBVEZNE VSEBINE v programu UMETNIŠKA GIMNAZIJA

1. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(27. in 28. 10. 2022)
Projektno delo: Celje, mesto moje mladosti
Obvezna ekskurzija
(24. 11. 2022)
Brestanica in Kostanjevica
Zimske OIV
(22. in 23. 12. 2022)
Predavanja/delavnice: Učenje učenja Umetniške delavnice
Obvezna ekskurzija
(6. 3. 2022)
Steklarna Hrastnik
Pomladanske OIV
(25. in 26. 4. 2023)
Izbirni programi s področja športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, glasbene matineje, knjižnično-informacijska znanja, spoznavni dan, učenje učenja, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

2. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(27. in 28. 10. 2022)
Projektno delo: Zlato jabolko
Zimske OIV
(22. in 23. 12. 2022)
Predavanja/delavnice: Poslušam se, slišim te Umetniške delavnice
Obvezna ekskurzija
(17. 1. 2023)
Plečnikova hiša in ALUO
Pomladanske OIV
(25. in 26. 4. 2023)
Izbirni programi s področja športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.
Obvezna ekskurzija (4. 5. 2023)Po Prešernovih poteh
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve


3. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV
(25. in 26. 10. 2022)
Predavanja/delavnice: Varstvo kulturnih spomenikov, Povezava umetnosti in podjetništva Umetniške delavnice: Dragocena stara šara
9. 11. 2022Aktivno državljanstvo: prireditev V službi domovine
Zimske OIV
(21., 22. in 23. 12. 2022)
Aktivno državljanstvo
Obvezna ekskurzija (marec, 2023)Kras
25. in 26. 4. 2023Aktivno državljanstvo
Obvezna ekskurzija
(15. 6. 2023)
Celovec in avstrijska Koroška (v sklopu aktivnega državljanstva)
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

4. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (2. in 3. 9.)Maturantska ekskurzija
Zimske OIV (21. in 22. 12. 2022)Karierni dan, delavnica Čustvena prebava
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.
Obvezni likovni tabori: 1. letnik (Piran), 2. letnik (Rogatec), 3. letnik (Špitalič)

INTERESNE DEJAVNOSTI v programu PREDŠOLSKA VZGOJA

1. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (27. in 28. 10. 2022)Lutkarstvo, ekskurzija
Zimske OIV (22. in 23. 12. 2022)Predavanja/delavnice: Učenje učenja, Hermanov brlog, Medijska nepismenost, Boom palice
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Orff
Obvezna ekskurzija (4. 5. 2023)Dolenjska
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, glasbene matineje, knjižnično-informacijska znanja, spoznavni dan, učenje učenja, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, Vrtiljak, pohodništvo, plavanje

2. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (27. in 28. 10. 2022)Predavanje/ delavnice: Drsanje, Odštekonomija, Tropska hiša
Zimske OIV (22. in 23. 12. 2022)Predavanja/delavnice: MCC, drsalna predstava, Poslušam se, slišim te, Taborniki, Mladi in droge
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Naravoslovje za otroka
Obvezna ekskurzija (4. 5. 2023)Gorenjska
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, smučanje, glasbena predstava, Vrtiljak

3. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (25. in 26. 10. 2022)Predavanje/ delavnice: Tehnike oživljanja, Montessori, Če ne veš vprašaj, Zgodnje poučevanje tujega jezika, Sprostilne tehnike
Zimske OIV (21., 22. in 23. 12. 2022)Aktivno državljanstvo
28. 3.Aktivno državljanstvo
Pomladanske OIV (25. in 26. 4. 2023)Aktivno državljanstvo
4. 5.Aktivno državljanstvo – ekskurzija
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, gledališki abonma, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, Vrtiljak, glasbena predstava, pravljice

4. letnik

Termin:Vsebina:
Jesenske OIV (2. in 3. 9.)Maturantska ekskurzija
Zimske OIV (21. in 22. 12. 2022)Karierni dan, drsalna predstava
Ostali obvezni program med šolskim letomŠportni dnevi, proslave ob državnih praznikih, šolske prireditve, glasbena matineja, delavnice za predšolske otroke, Hermanov brlog, Vrtiljak

Ostali izbirni program za dijake vseh letnikov: interesne dejavnosti, izmenjave, ekskurzije, nagradni izleti, projekti, tekmovanja, predavanja.

Pojdi na vsebino