OIV/ID

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje
Pri predmetu glasba (1. razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali tri glasbene matineje (oktober, december). Termini predstav so del šolskega koledarja, ki je priloga LDN. Glede na ponudbo in dostopnost, bomo ta program po potrebi še dopolnjevali.

Filmska vzgoja
Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo tudi letos povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade. Leta 2017 je GCC postala tudi del konzorcija ESS projekta Razumevanje filma, ki ga vodi Slovenska kinoteka. Dijaki vseh razredov in programov si bodo tako ogledali štiri kakovostne filme s predgovorom in razgovorom po ogledu, ob koncu šolskega leta pa bomo pripravili komentirano projekcijo za prvo-, drugo- in tretješolce. Vsak izmed filmov se bo dotaknil drugačne tematike, vse pa se bodo vezale na vsebine pri družboslovnih predmetih in na krovno temo letošnjega šolskega leta. Za filmsko vzgojo bodo skrbele profesorice L. Rednak, J. Temnik Kerš in V. Zorko.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).
Za gledališki abonma bo skrbela profesorica L. Koprivc Bertoncelj. Dijaki 3. in 4. letnikov PV si bodo najprej v SLG Celje ogledali predstavo Plašč, tretješolci GIM in UG pa predstavo Očiščenje. Obe sta zaradi pomladanske prekinitve pouka odpadli. Za vse dijake PV okvirno načrtujemo ogled predstave Tista o bolhah, za gimnazijce pa Gorazdov vozel. Repertoar bomo prilagajali aktualnim razmeram v družbi.

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)
To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Tudi letos ga bomo povezali s projektom Rastem s knjigo. Dijaki bodo prvi del izvedli v šolski knjižnici (2 uri), drugi del (2 uri) pa v Osrednji knjižnici Celje, kjer bodo imeli voden strokovni ogled in predstavitev projekta Rastem s knjigo, v okviru katerega prejmejo tudi darilno knjigo. Drugi del bomo izvedli v skladu z epidemiološko situacijo enkrat do konca šolskega leta.

3-KONS
Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo prireditev, ki je načrtovana za marec 2021, potekala enajstič zapored v primeru, da bo to dopuščala epidemiološka situacija. Na GCC vse dejavnosti, povezane s prireditvijo, v tem šolskem letu koordinira G. Deleja.

Proslave ob državnih praznikih
Tudi letos bomo počastili državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije, dnevu samostojnosti in enotnosti, slovenskem kulturnem prazniku in dnevu državnosti v skladu s šolskim koledarjem. Počastili bomo tudi Ta veseli dan kulture (3. 12.). Vse prireditve bosta koordinirala aktiva slovenistk in umetnikov.

OBVEZNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI za vse tri programe

ZIMSKE OIV/ID (21.-23. 12. 2020)

 1. letnik
G UG PV
PONEDELJEK
21. 12.
8:00–9:45 Filmska matineja
9:45–10:15 malica
10:15–11:45 RU; obeležitev državnega praznika
11:50–13:00
Glasbena matineja: Potovanje po Ameriki
8:00–9:45 Filmska matineja
9:45–10:15 Malica
10:15–11:45
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov (M. Rak)
11:50–13:00
Glasbena matineja: Potovanje po Ameriki
8:00–9:45 Filmska matineja
9:45–10:15 Malica

Delavnice:
lutke (T. Bračun),
kemijsko eksperimentiranje (D. Centrih);
spolno prenosljive bolezni (ZD Celje)

11:50–13:00
Glasbena matineja: Potovanje po Ameriki

TOREK,
22. 12.
Delavnice:
Učenje za učenje, S. Painkret;
Spolno prenosljive bolezni, ZD Celje;
Obvladajmo stres, M. Kamenšek Gajšek;
Debatne tehnike, M. Gartner;
Logout;
Safe.si
8:00–9:30
Učenje učenja, S. Painkret
10:00–13.00
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov; M. Rak
Delavnice:
učenje učenja, S. Painkret;
lutke, T. Bračun;
spolno prenosljive bolezni (ZD Celje);
Hermanov brlog, MNZC
SREDA,
23. 12
Delavnice:
Učenje za učenje, S. Painkret;
Spolno prenosljive bolezni, ZD Celje;
Obvladajmo stres, M. Kamenšek Gajšek;
Debatne tehnike, M. Gartner;
Logout;
Safe.si
8:00–13:00
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov; M. Rak

Razredna ura

Delavnice:
lutke; T. Bračun;
fizikalni pojavi za otroke, O. Uranjek, N. Bergant;
kemijsko eksperimentiranje, D. Centrih
 1. letnik
G UG PV
PONEDELJEK
21. 12.
8:00–9:30 obisk celjske institucije (MNZ Celje, ZA Celje)
9:30–10:00 malica10:00–10:45 RU
11:00–13:00 filmska matineja
8:00–9:30
Poslušam se, slišim te, U. Krajnc, M. Mavrič
9:30–10:00 malica
10:00–11:00 razredna ura
11:00–13:00 filmska matineja
Delavnice:
Kaligrafija, M. Krajnc;
Poslušam se, slišim te, M. Mavrič, U. Krajnc;
Narava in umetnost, A. Džakušič
RU
11:00–13:00 filmska matineja
TOREK,
22. 12.
Delavnice:
Poslušam se, slišim te, M.  Mavrič, U. Krajnc;
Vzgoja za družino, mir in nenasilje, A. Pristovšek;
Verstva in etika, K. Koželj;
Pišem za pravice, V. Zorko;
Zavarovalništvo, Vzajemna;
Kaligrafija, D. Marolt
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov, A. Džakušič Delavnice:
Holistični vpliv zvoka na naše telo, B. E. Hernavs;
Kaligrafija, M. Krajnc;
Poslušam se, slišim te, M. Mavrič, U. Krajnc;
Narava in umetnost, A. Džakušič;
Boom palice, B. A. Kerstein
SREDA,
23. 12
Delavnice:
Poslušam se, slišim te, M.  Mavrič, U. Krajnc;
Vzgoja za družino, mir in nenasilje, A. Pristovšek;
Verstva in etika, K. Koželj;
Pišem za pravice, V. Zorko;
Zavarovalništvo, Vzajemna;
Kaligrafija, D. Marolt
Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov, A. Džakušič Delavnice:

Boom palice, B. A. Kerstein;
Kaligrafija, M. Krajnc;
Narava in umetnost, A. Džakušič;
Izberi zdravo življenje, Zavod IZRIIS;
11:45 Glasbena matineja

 1. letnik
G UG PV
PONEDELJEK
21. 12.
8:00–9:30 Predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim (telovadnica SŠGT Celje)
9:30–10:00 malica
Karierni dan:
10:00–10:45 predavanje
10:45–11:30 sejem
11:30–12:30 Izbirne delavnice
8:00–9:30
Še vedno vozim, vendar ne hodim
9:30–10:00
Malica
10:00–12:30
karierni dan
8:00–9:30 RU, plebiscit
9:30–10:00 malica
Karierni dan:
10:00–10:45 predavanje
10:45–11:30 sejem
11:30–12:30 Izbirne delavnice
TOREK,
22. 12.
8:00–9:45 Filmska matineja
9:45–11:00 malica in RU
11:00–12:30 delavnice: Študijsko svetovanje, H. Maher Resinovič, N. Laul;
V prometu nikoli nisi sam, M. Golob;
Podjetnost, L. Srbič;
Aktivno državljanstvo, Socialna akademija
8:00–10:00 Filmska matineja
10:00–11:00 malica, razredna ura
11:00–13:00 Delavnica: Varstvo kulturnih spomenikov, M. Plevnik
8:00–10:00 Filmska matineja
10:00–10:15 malica
10:15 delavnice:
Študijsko svetovanje, N. Laul;
Neverbalna komunikacija;
Zvočno ustvarjanje;
Tehnopark Celje
SREDA,
23. 12
Delavnice:
Študijsko svetovanje, H. Maher Resinovič, N. Laul;
V prometu nikoli nisi sam, M. Golob;
Podjetnost, L. Srbič;
Aktivno državljanstvo, Socialna akademija
8:00–11:10
Delavnica: Povezava umetnosti in podjetništva, J. Barič
11:10–11:40 malica
11:40–12:40 Delavnica:
Fotografija, R. Valenti
Delavnice:
Študijsko svetovanje, N. Laul
Neverbalna komunikacija,
Temeljni postopki oživljanja; ZD Celje
11:45 Glasbena matineja
 1. letnik
G UG PV
PONEDELJEK
21. 12.
Karierni dan
8:00–9:30 predavanje, sejem
9:30–10:00 malica
10:00–11:30 predavanje, sejem
11:30–13:00 izbirne delavnice
TOREK,
22. 12.
PNM in pouk po prilagojenem urniku
11:00–13:00 Filmska matineja
SREDA,
23. 12
RU
PNM in pouk po prilagojenem urniku
MONTESORRI,
VZO PPO,
11:45 Glasbena matineja

SPOMLADANSKE OIV (22.-23. 4. 2021)

 1. letnik
G UG PV
ČETRTEK,
22. 4.

Projekt:
Celje, mesto moje mladosti

Igre v gozdu
PETEK,
23. 4.
Ekskurzija Gozdni vrtec
 1. letnik
G UG PV
ČETRTEK,
22. 4.
Projekt:
Zlato jabolko
Likovni tabor Piran Ekskurzija:
Živalski vrt Ljubljana
PETEK,
23. 4.
BIOEXPO
GCC
 1. letnik
G UG PV
ČETRTEK,
22. 4.
Delavnice:
Davčno opismenjevanje mladih (FURS Celje),
Temeljni postopki oživljanja (ZD Celje),
Logout (Kdo je tu glavni, ti ali stroj?), Karierne urice, Matej Cepin

Likovni tabor Kope
(od 21. do 23. 4.)

Ekskurzija Solčava

PETEK,

23. 4.

Ekskurzija Ljubljana
 1. letnik
G UG PV
ČETRTEK,
22. 4.
Pouk po prilagojenem urniku in PNM
PETEK,
23. 4.

SPLOŠNA GIMNAZIJA – obvezni del (dodatek):

 • projektni dnevi (Celje, mesto moje mladosti in Zlato jabolko) bodo izvedeni v okviru pomladanskega termina OIV (23.-24. 4. 2020).

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – obvezni del (dodatek):

 • sodelovanje na medobčinski otroški likovni koloniji »Planina 2019«, 9. 2020, (O. Uranjek + prijavljeni dijaki)
 • celodnevne delavnice BIK (urbanizem), M. Rak, 9.-10. 10. 2020, 4. i pouk po rednem urniku odpade
 • povabilo osnovnošolcev in mentorjev k pouku strokovnih predmetov – dan odprtih vrat UG (30. 11. 2020) (O. Uranjek, M. Turnšek in učitelji strokovnih predmetov),
 • Bela snežinka, 18. 12. 2020
 • priprave na preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sob., 9., 16. in 23. 1. 2021, (učitelji strokovnih predmetov, ravnatelj, vodja programa),
 • srečanje z likovnimi pedagogi – 28. 1. 2021 (gost: mag. Andrej Kamnik)
 • informativni dnevi, 12. in 13. 2. 2021
 • preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sreda, 10. 3. 2021, (vodja programa, učitelji strokovnih predmetov, N. Laul)
 • sodelovanje v delavnicah 3KONS (T. Bračun, N. Grobelnik)
 • predaja čopiča (19. 5. 2021),
 • umetniški dan v Novem Celju (1. 6. 2021), 1. i, 2. i in 3. i,
 • sodelovanje v projektih Centra sodobnih umetnosti Celje (vse leto – podrobnejši termini in teme so določene s šolskim koledarjem, ki je priloga LDN), ( Džakušič, Ž. Opačak),
 • srečanja s tujimi umetniki, gosti umetniške rezidence Celje (vse leto; Džakušič),
 • priprave na sprejemne izpite ( v sodelovanju z Društvom GCC in nekdanjimi dijaki UG; ob sobotah od oktobra do maja po dogovorjenem urniku z izvajalci),

RAZSTAVE:

 • razstava ob zaključku urbanističnega projekta (BIK), M. Rak,  19. 10. 2020,
 • sodelovanje pri projektu “Lampioni na Savinjskem nabrežju” (nov./dec.),
 • razstava v sodelovanju s knjižnico v Braslovčah (3. 12. 2020 – 4. 1. 2021),
 • tradicionalna razstava v Žalcu (6.-20. 1. in 25. 1.-4. 2. 2021),
 • umetniški večer v Likovnem salonu Celje (14. 1. 2021),
 • razstava o sodelovanju med GCC in CSU v šolskem letu 2020/2021 in odprtje 17. študijske razstave v Osrednji knjižnici Celje (13. 5. 2021),
 • sodelovanje na Muzejska noč na GCC (12. 6. 2021; M. Rak, G. Deleja),
 • priložnostne razstave ob okroglih jubilejih književnikov, znanstvenikov in ob drugih pomembnih dogodkih itd.,
 • priložnostne razstave ali dopolnitev razstav izdelkov dijakov UG javnih ustanovah v Celju in okolici.

SCENSKE POSTAVITVE:

 • Ta veseli dan kulture (M. Rak)
 • Miklavžev koncert ( Džakušič, M. Rak)
 • Pozdrav pomladi ( Džakušič, M. Rak)
 • Vrtiljak (T. Bračun)
 • Poezija iz samovarja ( Bračun)
 • Jumbo plakat ob prazniku MOC (M. Rak za GCC, Džakušič za MCC)
 • in aktualne postavitve

OBLIKOVANJE PUBLIKACIJ:

 • izdelava šolske publikacije GCC 2020/2021 (avgust, september, A. Pečnik in Džakušič),
 • izdelava koledarja GCC 2021 (november, A. Pečnik in Džakušič),
 • izdelava koledarja za Društvo Slovenija Rusija 2021 (november, M. Rak),
 • izdelava letnega poročila (maj, junij, A. Pečnik in Džakušič),
 • izdelava kataloga 17. študijske in projektne razstave (maj, M. Rak),
 • priložnostne publikacije ob pomembnih dogodkih na šoli (A. Pečnik, M. Rak¸ Džakušič).


PREDŠOLSKA VZOGJA – obvezni del (dodatek):

PROJEKTNI DNEVI:

 1. letnik: Igre v gozdu (M. Krajnc, D. Centrih) – 22. 4. 2021,
 2. letnik: Otroci in naravoslovje (V. Lavrinc) – 22. 4. 2021,
 3. letnik: S pravljico na pot (učitelji USI in JIO) – 22. 4. 2021.

OSTALO:

 • maja 2021 bomo za dijake 3. letnikov pripravili predstavitev izbirnih modulov,
 • posamezni dijaki 2., 3. in 4. letnikov bodo redno sodelovali pri delavnicah, ki jih za otroke celjskih vrtcev pripravljamo od oktobra do maja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje (točen razpored delavnic je vključen v letni koledar), prav tako pa pri projektih GCC izobraževalnega središča in izvedbi Gibalnih uric na GCC (modul ŠOT),
 • v okviru strokovnih predmetov (IOT, PPO, KOV, RUPin izbirnih modulov) bodo dijaki vseh letnikov PV skupaj z učitelji hospitirali tudi v celjskih vrtcih,
 • dijaki 3. letnika PV bodo s pravljicami, ki jih bodo pripravili v sklopu USI in JIO gostovali tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje (december 2020-april 2021), Splošni bolnišnici Celje in po vrtcih v regiji, pripravili pa bodo tudi predstavo za otroke zaposlenih (december 2020),
 • dijaki 1. letnika PV bodo imeli Orffa junija 2021,
 • tudi letos bomo organizirali Vrtiljak, osrednjo prireditev programa PV (v sodelovanju z otroki in vzgojitelji iz Vrtca Levček), ki bo 25. 3. 2021 v Celjskem domu.

IZBIRNE VSEBINE (vsi programi)
Ob koncih tedna, med počitnicami in v času po zaključku pouka, bomo za vse dijake 1., 2. in 3. razreda obeh gimnazijskih programov, ki se ne bodo udeležili ekskurzij, ponudili pestro paleto izbirnih programov iz športa, kulture, znanosti, podjetnosti, kariernega in osebnostnega razvoja.

OBVEZNE EKSKURZIJE

GIMNAZIJA

Datum Razred Destinacija Nosilci
Junij 2021 1. razred Tržaška P. Lajlar
Junij 2021 2. razred Po Prešernovih poteh B. Vrečko, V. Zorko
Junij 2021 3. razred Avstrijska Koroška B. Arzenšek

Dijaki, ki se učijo ruščino kot 2. ali 3. tuji jezik, bodo predvidoma jeseni in pomladi obiskali še Bogenšperk in Ljubljano.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Datum Razred Destinacija Nosilci
12. 11. (čet) 1. razred Brestanica, Kostanjevica na Krki M. Šmit
Januar 2021
(termin vezan na semestrsko razstavo ALUO)
2., 3. in 4. razred Narodna galerija in Moderna galerija v Ljubljani, ALUO in Plečnikova hiša T. Bračun,
A. Džakušič,
M. Rak, M. Šmit
17. ali 18. junij 1. razred Tržaška P. Lajlar
17. ali 18. junij 2. razred Po Prešernovih poteh B. Vrečko, V. Zorko
17. ali 18. junij 3. razred Kras (S. Kosovel) N. Grobelnik

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Datum Razred Destinacija Nosilci
22. 4. 2021 3. razred Solčava in Logarska dolina B. Arlič Kerstein
junij 2021 1. razred Ljubljana B. Arlič Kerstein
22. 4. 2021 2. razred Ljubljana V. Lavrinc
23. 4. 2021 3. razred Ljubljana B. Arzenšek, M. Gartner
junij 2021 1. razred Dolenjska M. Zevnik
junij 2021 2. razred Gorenjska B. E. Hernavs
Skip to content