2023/2024

Odlični na obeh maturah

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Dijaki Gimnazije Celje – Center so se ponovno izkazali na maturi. Ob 9 zlatih na poklicni maturi in 11 zlatih na splošni maturi imamo še eno diamantno maturantko na poklicni maturi in dve diamantni maturantki na splošni maturi

Izjemno smo ponosni na naše maturante na splošni maturi – na spomladanskem roku 2024 so dosegli odličen 98 % uspeh, v knjigo zlatih maturantov pa bomo vpisali kar trinajst novih zlatih, od tega dve diamantni maturantki.

Ela Velepec, 4. c, in Neža Mikic, 4. č – diamantni maturantki 💎. Posebno težo imata tudi zato, ker je bilo na spomladanskem roku le 20 diamantnih maturantov, torej jih je 10 % z GCC!

Zlati maturanti – Neža Hochkraut, Lara Kerznar, Anamarija Žohar, Bine Bedjanič, David Marinšek, Tjaš Esih, Lenart Gubenšek, Alen Labohar, Mia Koritnik, Mia Radišek in Špela Ramšak 🥇.

Neža Mikic je na kemiji dosegla 100 % (skupno 8 dijakov v Sloveniji), pri slovenščini pa 97 % (skupno 4 dijaki v Sloveniji), kar sta najboljša rezultata generacije 2024. Izjemno! Zoja Ana Marolt je na OR iz angleščine dosegla 99 %, kar je najboljši rezultat v Sloveniji – kot edina.

Odlični smo bili tudi nasploh, državno povprečje točk na maturi je bilo 20,7, na GCC pa 22,9 ❤️

Priloga: fotografija zlatih maturantov in generacije

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, , 041-39-29-49

FaVoZa zaključila sezono s koncertom v Sarajevu

GIMNAZIJA CELJE – CENTER IN DRUŠTVO GCC

OBVESTILO ZA JAVNOST

Fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje – Center je letošnje šolsko leto zaključila s tradicionalno turnejo in koncertom za Slovensko društvo Cankar v Sarajevu

Izjemno uspešno glasbeno sezono na Gimnaziji Celje – Center je zaključila vsakoletna poletna turneja sedanjih in nekdanjih dijakov fantovskih zasedb Oktet 9 in FaVoZa, ki so v petek, 5. julija 2024, s koncertom navdušili občinsko v Bošnjačkem kulturnem inštitutu v Sarajevu. Organizator koncerta, ki je bil posvečen nedavnemu dnevu državnosti, je bilo Slovensko društvo Cankar, ki povezuje Slovence živeče v Sarajevu. Fantje so pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleje mednarodnemu občinstvu predstavili program nedavnega koncertnega projekta Pesem upora, ki so ga v aprilu izvedli v Velenju, Celju in Žalcu, izbor pesmi pa posvetili večstoletni poti slovenskega naroda k svobodi in samostojni državi.

FaVoZa je tokrat povezala 52 pevcev vseh generacij, kar je tudi eden izmed ciljev vsakoletne poletne turneje. Vzdrževanje vezi in skupni projekti, ki so v fantovskih zasedbah Oktet 9 in FaVoZa peli od leta 2004 dalje, ko dekliško petje na šoli prvi dopolnijo moški glasovi. V teh letih se obe zasedbi lahko pohvalita z več kot 20 turnejami v tujino in več sto koncerti v Celju in Sloveniji, pa tudi s številnimi projekti. Septembra bo razširjena zasedba s Pesmijo upora gostovala še na Primorskem, potem pa se že začenjajo priprave na nov koncert ob 15-letnici FaVoZe in na nove turneje, ki jih fantje načrtujejo za prihodnje šolsko leto.

Pestro pa bo tudi glasbeno šolsko leto na GCC, kjer se šolske zasedbe The Šlagers, Dekliški pevski zbor, Nonet GCC, Gipsy sekstet, FaVoZa in pa najmlajša meda zasedbami Poptastic, ki povezuje nekdanje dijakinje in mame dijakov GCC, že pripravljajo na nove projekte, tekmovanja in tradicionalne koncertne dogodke. Tudi odmevni muzikal Odraščanje, ki so ga na GCC premierno uprizorili letošnjo pomlad, bo jeseni doživel šest ponovitev na odru Doma kulture Velenje.

FOTOGRAFIJA: FaVoZa z dirigentom Gregorjem Delejo, Dino Maksumić iz Slovenskega društva Cankar in veleposlanikom RS v Sarajevu nj. eksc. Damijan Sedar

Odzvenela je pesem upora

GIMNAZIJA CELJE – CENTER; DRUŠTVO GCC, ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE NOB

Zadnji odmev Mladinskega pevskega festivala Celje 2024 je zazvenel 26. aprila v celjskem Narodnem domu s pesmijo upora v izvedbi sedanjih in nekdanjih pevcev FaVoZe, fantovske vokalne zasedbe Gimnazije Celje – Center, ob dnevu upora proti okupatorju in 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

S Pesmijo upora so nekdanji in sedanji pevci FaVoZe, fantovske vokalne zasedbe GCC, pod vodstvom dirigenta Gregorja Deleje počastili dan upora proti okupatorju in 20-letnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Takole so zapisali o letošnjem projektu, ki je navdušil številne poslušalce v Velenju, Žalcu in Celju, ki so fante nagradili s stoječimi ovacijami:

Takole so zapisali o svojem projektu:

»Mladostniško neobremenjeni z etiketami, ki upor in pot k svobodi prekrivajo z ideološkimi predznaki, smo svoj glasbeni šopek povezali s trnovimi cvetovi kmečkih puntov, ilirskega kraljestva, avstrijskega cesarstva, bojišč obeh svetovnih vojn in leta 1991. Nabrali smo jih tam, kjer so naši predniki iskali svobodo, jih zalili s svežo vodo in povezali s trakom mladosti. Ta šopek je za vse nas in vas, z zgodovinske gmajne našega naroda, ki je z uporom vedno iskal pot pod žarke svobodnega sonca naše dežele in celega sveta. Naj rdeča zarja, ki fante in dekleta že stoletja kliče v vojne, končno postane le še spomin na preteklost.«

Priloga: Fotografije dogodka

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, umetniški vodja, 041 708 945,

DVE DESETLETJI UMETNIŠKE GIMNAZIJE – LIKOVNE SMERI V KNEŽJEM MESTU

20. študijska razstava in jubilejni projekt »Koraki … za jutri 2« v čast dvema desetletjema programa umetniška gimnazija – likovna smer na Gimnaziji Celje – Center

Vabljeni na novinarsko konferenco pred odprtjem jubilejne 20. študijske razstave in pregledne razstave mentorjev in nekdanjih dijakov. Novinarska konferenca bo v četrtek, 16. 5., ob 10. uri v dvorcu Novo Celje.

V četrtek, 16. 5., bo ob 12. uri v Galeriji sodobne umetnosti Celje in ob 13. uri v Osrednji knjižnici Celje svoja vrata odprla jubilejna 20. študijska razstava dijakov umetniške gimnazije – likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC), isti dan, 16. 5. ob 19. uri pa v dvorcu Novo Celje sledi še otvoritev velike pregledne razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev programa. Z vsemi dogodki na GCC zaokrožujejo jubilejno leto najmlajšega izmed treh izobraževalnih programov na tej celjski gimnaziji, ki se z odličnimi učnimi rezultati ter široko paleto obšolskih dejavnosti uvršča med najboljše srednje šole v državi. Častni pokrovitelj celjske razstave je Mestna občina Celje in Občina Žalec, pokroviteljstvo projekta »Koraki… za jutri 2« pa so prevzeli župan Mestne občine Celje, Matija Kovač in Janko Kos, župan Občine Žalec.

Program umetniška gimnazija – likovna smer za knežje mesto in širšo regijo pomeni tudi poseben status na področju vzgoje in izobraževanja v naši državi, saj gre za enega najuspešnejših umetnostnih srednješolskih programov na naših tleh. Vse od šolskega leta 2003/04 se program redno predstavlja z letnimi študijskimi razstavami, kjer svoja dela na ogled postavijo vsi dijaki. Tudi tokratna bo pregledno prikazala najboljši izbor likovne tvornosti mladih v jubilejnem šolskem letu in skušala obiskovalce nagovoriti s kombinacijo mladostne svežine, domišljije in poznavanja likovnih zakonitosti, na ogled pa bo do 16. 6., v dvorcu Novo Celje pa do 9. 6. 2024.

»Umetniki«, kot imenujejo dijake tega programa na šoli, ustvarjajo v sodobno opremljeni risalnici, ateljeju in AQ galeriji v umetniški četrti Celje. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še vrsto strokovnih predmetov – risanje in slikanje, likovna teorija, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, osnove varovanja dediščine in bivalno kulturo. Likovne sledi dijakov umetniške gimnazije je po dveh desetletjih obstoja programa mogoče najti marsikje. Predvsem po šolskih hodnikih, stopniščih in knjižnici, v mestu, na številnih priložnostnih razstavah v šoli in zunaj nje, saj umetniška gimnazija sodeluje s številnimi kulturnimi ustanovami po vsej državi. Dijaki obiskujejo številne razstave, prirejajo srečanja z različnimi likovnimi umetniki, ustvarjajo na likovnih taborih v Ljubljani, Štanjelu, Piranu, Škofji Loki, Umagu, na Slemenu in se s svojimi deli redno odzivajo tudi na različne razpise. Dijake, ki zaključijo šolanje na umetniški gimnaziji, vodi nadaljnja študijska pot na različne fakultete – poleg študijev, povezanih z likovno umetnostjo, si izbirajo tudi študij tujih jezikov, matematike, slovenščine, prava, psihologije … Likovni izdelki dijakov umetniške gimnazije kažejo na njihov razgiban, živahen pogled in mnogokrat oster ter kritičen pogled na svet, v katerem živijo.

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, in 041-39-29-49

Otmar Uranjek, vodja programa umetniška gimnazija, in 041 324 767

Pesem upora

Zadnji odmev Mladinskega pevskega festivala Celje 2024 bo zazvenel 26. aprila v celjskem Narodnem domu s pesmijo upora v izvedbi sedanjih in nekdanjih pevcev FaVoZe, fantovske vokalne zasedbe Gimnazije Celje – Center, ob dnevu upora proti okupatorju in 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Gimnazija Celje – Center se lahko pohvali z bogato tradicijo mladinskih zborovskih sestavov, kjer prav posebno mesto zaseda fantovsko petje in projekti, ki povezujejo tako aktualne pevce FaVoZe – fantovske vokalne zasedbe GCC kot tudi generacije nekdanjih pevcev, ki se vsaj enkrat letno povežejo v skupnem projektu in na poletni turneji. V letu 2024, ko Slovenija praznuje 20-letnico članstva v Evropski uniji, so se fantje odločili, da v spomin večstoletni poti slovenskega naroda k svobodi in samostojni državi, posvetijo koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Pesem upora. Pripravljajo ga v sodelovanju z Društvom GCC, Zvezo borcev za vrednote NOB Celje in Mestno občino Celje, dogodek pa poteka pod okriljem Mladinskega pevskega festivala Celje 2024.

Pod vodstvom Gregorja Deleje bo Pesem upora zazvenela v Velenju (24. aprila ob 19. uri v Galeriji Velenje), Žalcu (25. aprila ob 19. uri v Domu II. slovenskega tabora) in Celju (26. aprila ob 19. uri v Narodnem domu). Program bodo predstavili tudi na koncertu za slovensko društvo v Sarajevu, kamor potujejo 5. julija.

V vabilu na koncertne dogodke so zapisali takole: »Pesem upora je naš letošnji projekt, ki smo ga ustvarili pod okriljem Mladinskega pevskega festivala Celje in posvetili bližnjemu prazniku upora proti okupatorju in 20-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Program smo spletli v šopek skladb in kot svarilo in zdravilo pred zgodovinsko pozabljivostjo. Mladostniško neobremenjeni z etiketami, ki upor in pot k svobodi prekrivajo z ideološkimi predznaki, smo naš šopek povezali s trnovimi cvetovi kmečkih puntov, ilirskega kraljestva, avstrijskega cesarstva, bojišč obeh svetovnih vojn in leta 1991. Nabrali smo jih tam, kjer so naši predniki iskali svobodo, jih zalili s svežo vodo in povezali s trakom mladosti. Ta šopek je z zgodovinske gmajne našega naroda, ki je z uporom vedno iskal pot pod žarke svobodnega sonca naše dežele in celega sveta. Je šopek za vas in nas, s katerim si želimo, da klic rdeče zarje, ki fante in dekleta kliče v vojne, končno postane le še spomin na preteklost.«

Priloga: FaVoZa – projektni sestav nekdanji in sedanjih pevcev (arhiv Društva GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, umetniški vodja, 041 708 945,

Vrhunski fiziki in filmarji

Maturanti Tjaš Esih, Alen Labohar (oba 4. č) in Jure Šantej (4. b) so na slovenskem turnirju mladih fizikov prepričljivo zmagali in nas zastopali na naslednji stopnji. Aprila 2024 so se udeležili Avstrijskega turnirja mladih fizikov (AYPT) kot državni prvaki in predstavniki Slovenije na tem fizikalnem mednarodnem tekmovanju. Turnir je potekal v treh krogih, v katerih so predstavili svoje raziskave izbranih fizikalnih problemov, izzvali predstavitve drugih skupin in vrednotili njihove argumente v znanstveni razpravi. V konkurenci številnih evropskih držav so osvojili končno 12. mesto. Mentor ekipe je bil naš bivši dijak, Mitja Suvajac.

V aprilu se je zaključilo 11. državno tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu. Naše ekipe so ponovile lanski uspeh in v obeh kategorijah dosegle 1. mesto in zlato priznanje, več srebrnih in eno bronasto.

V kategoriji 1., in 2. letnik sta zlati priznanji prejela film Skok: Nuša Bohak, Eva Plešnik, Maruša Bevc Ribarić, vse 1. c, in Bor Golob, 2. a; in v kategoriji 3. in 4. letnik film Po sebi sem koval, ustvarjalke: Ela Pori, Meta Težak in Maja Logar, vse 4. i.

Srebrno priznanje pa filmi Ampak: Jerneja Sikošek, 3. i, Maks Rojc in Taja Podvratnik, oba 4. j; DoKončnost: Blaž Klinar, Janez Petriček, Jure Fludernik, Vid Čremožnik, Brin Zagoričnik, vsi 2. č;  Ostajam: Ivana Bračun, Tilija Kučer, Bor Gradišek, Žana Gostečnik, Amelie Dejak, vsi 1. d; V svinjaku: Ažbe Lipnik Tirgušek in Svit Zagoričnik, 3. c, ter Brin Zagoričnik, 2. č; Še deset minut: Timotej Kristijan Kovač, 3. b, Tjaš Esih in Gašper Krajnc, 4. č; in bronasto priznanje film: Čas celi rane: Eva Mužerlin in Neža Lukanc, 1. d, ter Pija Herič in Lana Klöckl, 1. i.

Mentorice so bile Nataša Grobelnik, Maja Rak in Petra Lajlar.

PRILOGA: Fotografija iz AYPT in GCC-VideoRis logotip

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, , 041-39-29-49

Pesem pomladi in upora

Tudi letos Nonet GCC z umetniško vodjo Barbaro Arlič Kerstein, Dekliški pevski zbor GCC 1. letnika pod vodstvom Eve Mutec, Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena ter instrumentalni zasedbi Gipsy sekstet GCC in The Šlagers, ki ju vodi Sašo Šonc, vabijo na tradicionalni Pomladni koncert Gimnazije Celje – Center. Na koncertu z bogatim programom, v katerega smo vključili izbrana glasbena dela iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice, bodo dijaki in njihovi mentorji počastili 120-letnico rojstva Srečka Kosovela, pesnika s Krasa. Koncert bo v četrtek, 18. 4., ob 19h v Narodnem domu Celje.

Gimnazija Celje – Center se lahko pohvali tudi z bogato tradicijo mladinskih zborovskih sestavov, kjer prav posebno mesto zaseda fantovsko petje in projekti, ki povezujejo tako aktualne pevce FaVoZe – fantovske vokalne zasedbe GCC kot tudi generacije nekdanjih pevcev, ki se vsaj enkrat letno povežejo v skupnem projektu in na poletni turneji. V letu 2024, ko Slovenija praznuje 20-letnico članstva v Evropski uniji, so se fantje odločili, da v spomin večstoletni poti slovenskega naroda k svobodi in samostojni državi, posvetijo koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Pesem upora. Pod vodstvom Gregorja Deleje ga bodo izvedli v Velenju (24. aprila ob 19. uri v Galeriji Velenje), Žalcu (25. aprila ob 19. uri v Domu II. slovenskega tabora) in Celju (26. aprila ob 19. uri v Narodnem domu Celje). Izbor glasbenih spominov na trpljenje slovenskega ljudstva od kmečkih puntov, pomladi narodov, I. in II. svetovne vojne, pa do leta 1991, so povezali v premišljen glasbeni izbor in s pogledom v prihodnost, ki je lahko uglašena in harmonična le v sobivanju, sodelovanju in razumevanju različnih generacij, svetovnih nazorov in kulturnih izročil, ki morajo ta svet povezovati v njegovi pestrosti in veri v skupnost.

PRILOGA: Informativne grafike za ob dogodka

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, , 041-39-29-49

Pomladni kulturni maraton

Pomlad se je Gimnaziji Celje – Center začela zelo kulturno. V četrtek, 21. 3., na prvi dan pomladi, smo v Narodnem domu Celje pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi, tokrat s podnaslovom Amore e primavera con poesie di Alda Merini – ljubezen in pomlad s poezijo Alde Merini. V pomlad so nas pospremile stare italijanske kancone, poezija in ples.

Kmalu zatem so dijaki programa predšolska vzgoja z otroki Vrtca Anice Černejeve skozi umetnost predstavili različne poklice na prireditvi Vrtiljak 2024. Dogajanje na odru je bilo živo, barvito in polno mladostne energije.

Vrhunsko pa je kulturno dogajanje oplemenitilo gostovanje muzikala Odraščanje na festivalu Transgeneracije 2024 v Cankarjevem domu v torek, 2. 4. 2024. Ponovno so mentorji in dijaki poželi veliko navdušenja, aplavzov in pohval.

Že naslednji dan, 3. 4. 2024, smo v AQ galeriji GCC odprli razstavo »Borba za arhitekturo« našega nekdanjega dijaka Timoteja Jevšenaka. Razstava odpira obširne teme z nastavki za nadaljnje analize ne samo arhitekturne in urbanistične produkcije, ampak tudi družbene vloge, poslanstva in afirmacije prostorskih ustvarjalcev nekdanje socialistične Jugoslavije v primerjavi z aktualno sodobnostjo.

V pripravi na 20-letnico programa Umetniška gimnazija – likovna smer naši dijaki razstavljajo v Knjižnici Laško in Muzeju Laško do 20. 4., obletnico pa bomo praznovali z otvoritvijo jubilejne 20 študijske razstave in posebne razstave ob obletnici v četrtek, 16. 5., v Dvorcu Novo Celje, Centru sodobnih umetnosti Celje, Osrednji knjižnici Celje in AQ galeriji GCC.

S slovesno razglasitvijo rezultatov se je v soboto, 6. 4., v Celju zaključil 35. mladinski pevski festival, kjer sta kot najboljša zbora slavila Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj (dir. Erik Šmid) in Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center (dir. David Preložnik).

Niz kulturnih prireditev se bo zaključil s tradicionalnim pomladnim koncertom, ki bo v četrtek, 18. 4. 2024, ob 19h v Narodnem domu Celje in s Pesmijo upora v petek, 26. 4., ob 19h v Narodnem domu Celje.

PRILOGA: Fotografije dogodkov (Pozdrav pomladi, AQ, Mladinski pevski festival in Vrtiljak)

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, , 041-39-29-49

Pozdrav pomladi – Pomlad in ljubezen/Amore e primavera

Gimnazija Celje – Center

Sporočilo za javnost

V četrtek, 21. 3. 2024, ob 18. uri v Narodnem domu Celje pripravljamo glasbeno-kulturni dogodek ob svetovnem dnevu poezije.

Pomlad je čas, ko se dnevi daljšajo in so noči zmeraj krajše. Pomlad je tisti del leta, ko sonce lepše zasije in ko se vse odene v zeleno. Pomlad je čas, ko roka roko išče. Pomlad prinaša sporočilo, kako lepe so lahko tudi spremembe. Pomlad ne trka, temveč vstopi. Pozdravimo jo.

Ob tej priložnosti in ob 93. obletnici rojstva italijanske pesnice Alde Merini vas vljudno vabimo na glasbeno-kulturni dogodek Pozdrav pomladi, na katerem vas bodo skozi svet italijanskih popevk in sodobne italijanske poezije popeljali dijaki in glasbene zasedbe Gimnazije Celje – Center: FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena, The Šlagers z Nino Lampret, Lin Jurak in Zojo Borin ter Gipsy 6 z Lin Jurak in Davidom Polancem, obe zasedbi vodi Sašo Šonc, Nonet pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, Dekliški pevski zbor 1. letnika, ki ga vodi Eva Mutec, Ona in on, Rumeni sneg ter plesna skupina pod mentorskim vodstvom Špele Lužar.

Vstop je prost!

PRILOGA: Grafične podobe

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49

Muzikal Odraščanje navdušil

Gimnazija Celje – Center

Sporočilo za javnost

V nedeljo, 18. 2., ob 18h je na Gimnaziji Celje – Center premiero doživel muzikal Odraščanje, ki je samostojno avtorsko delo sedanjih in nekdanjih dijakov GCC.

Avtorica Lara Kerznar v zgodbi spregovori o ljubezni, prijateljstvu, odnosu med mladimi in starši ter težavah odraščanja. Glavna junakinja Leja poskuša v svetu, v katerem na videz nima nobene podpore, uresničiti svoje sanje in hkrati osrečiti očeta. S sorojenci in z vrstniki se trudi krmariti med izzivi, ki jih prinaša najstniško obdobje, in iskanjem odgovora na vprašanje, kdo sploh sem.

Besedilo za muzikal je avtorica začela pisati že pred petimi leti, z namenom, da se razbremeni težav, s katerimi se je srečevala kot najstnica. Priprave na muzikal so potekale več kot dve leti, začelo se je že v letu 2021/22 s pripravljenim avtorskim besedilom, sledile so avdicije in izbor igralcev ter plesalcev, nato pregled besedila  … Uglasbitev sega vse od godalnega orkestra do rokovske ritem sekcije.  Zahtevna izvedba je samo od ustvarjalcev glasbe terjala pol leta intenzivnega dela. Intenzivne vaje za odrsko postavitev  pa potekajo že od začetka letošnjega šolskega leta.

Projekt je zahteven, ker vključuje delo šestih mentorjev in več zunanjih sodelavcev – uglasbitev, korektura besedila, režija, priprava koreografije, scenografija, kostumi,  celostna podoba idr. Projekt je tudi velik finančni zalogaj, a smo se kljub vsemu odločili, da je ogled brezplačen.

Za uglasbitev sta poskrbela nekdanja dijaka Matic Dokler in Jernej Lah, besedilo je napisala Lara Kerznar, dijakinja GCC, sceno je pripravila profesorica Maja Rak, ki je poskrbela tudi za kostumografijo. Mentorsko sodeluje šest učiteljev (profesorici Bergit Vrečko in Nataša Grobelnik v režiji, profesorici Špela Lužar in Eva Mutec za koreografijo, profesorica Maja Rak scenografijo in profesor Sašo Šonc za celotno koordinacijo) in dva zunanja sodelavca, ki sta poskrbela za uglasbitev.

PRILOGA: Fotografije premiere

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49

NOVO LETO ZAČELI S KONCERTOM GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeniki z GCC so drugi del sezone devetindvajsetič zapored začeli s tradicionalnim novoletnim koncertnim dogodkom 10. januarja ob 18.00 v cerkvi sv. Duha v Celju

Glasbeni sestavi Gimnazije Celje – Center (GCC), ki letos beležijo že 66. sezono neprekinjenega glasbenega ustvarjanja, v drugi del pestre sezone vstopajo z novoletnim koncertom. Ta je bil v sredo, 10. 1. 2024, ob 18.00 v cerkvi sv. Duha v Celju, tako kot vse preostale prireditve letošnjega šolskega leta pa je posvečen 111-letnici GCC.

Nastopili so Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, DPZ 1. letnika pod vodstvom Eve Mutec, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena, Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, Gipsy sekstet GCC in The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca.

Novoletni koncert je tradicionalni uvod v drugi del sezone, ki jo povezuje osrednja tema letošnjega šolskega leta na GCC »Proti človeku«. Prvi pomen v SSKJ predlog proti razlaga kot cilj, h kateremu je usmerjeno premikanje. V duhu današnjega časa, ko se zdi, da se lomijo vse družbene strukture, ko vlada moralna kriza, prepletena s potrošništvom in s človeško negotovostjo, je edina pot iz brezizhodnosti usmerjenost k človeku.

Leta 2024 beležimo 120-letnico Kosovelovega rojstva. Ta pesnik, mislec in vizionar je v svojih delih zaobjel duh svojega in današnjega časa. Njegove pesmi danes premorejo več resnice, kot so je v njegovem času. Človeka dramijo v življenje. Čeprav se zdijo njegove misli mračne, temačne, je vendarle verjel v človeka. Človeka, ki razume svoje poslanstvo. Iz pesmi namreč sije vera v boljšo prihodnost in v njih odseva svetloba pokončnega, pravičnega človeka. Človeka, ki stoji. »Odprite okna, odprite duri! V meni je čas, ko bo človek človeku − človek. V meni je čas, ko bo narod narodu − narod.«

Za več kot 180 GCC-jevk in GCC-jevcev, ki jih povezujejo glasbeni sestavi šole, bo prihodnost zelo pestra. Januar bo minil v znamenju intenzivnih priprav in snemanj, februarja pripravljajo projekt ob slovenskem kulturnem prazniku in lasten avtorski muzikal Odraščanje, marca koncert ob svetovnem dnevu poezije – tokrat v italijanščini, aprila jih čaka pomladni koncert in revije, maja akademija ob koncu šolskega leta in regijska tekmovanja, konec šolskega leta pa bo minil tudi v znamenju mednarodnih turnej ter poletnih nastopov v parku za šolo in središču mesta.

PRILOGA: Fotoutrinki koncerta 2024

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49
 

V NOVO LETO S KONCERTOM GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Glasbeniki z GCC bodo drugi del sezone devetindvajsetič zapored začeli s tradicionalnim novoletnim koncertnim dogodkom 10. januarja ob 18.00 v cerkvi sv. Duha v Celju.

Glasbeni sestavi Gimnazije Celje – Center (GCC), ki letos beležijo že 66. sezono neprekinjenega glasbenega ustvarjanja, v drugi del pestre sezone vstopajo z novoletnim koncertom. Ta bo v sredo, 10. 1. 2024, ob 18.00 v cerkvi sv. Duha v Celju, tako kot vse preostale prireditve letošnjega šolskega leta pa bo posvečen 111-letnici GCC.

Nastopili bodo Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, DPZ 1. letnika pod vodstvom Eve Mutec, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena, Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, Gipsy sekstet GCC in The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca.

Novoletni koncert je tudi tradicionalni uvod v drugi del sezone, ki jo povezuje osrednja tema letošnjega šolskega leta na GCC »Proti človeku«. Prvi pomen v SSKJ predlog proti razlaga kot cilj, h kateremu je usmerjeno premikanje. V duhu današnjega časa, ko se zdi, da se lomijo vse družbene strukture, ko vlada moralna kriza, prepletena s potrošništvom in s človeško negotovostjo, je edina pot iz brezizhodnosti usmerjenost k človeku.

Leta 2024 bomo beležili 120-letnico Kosovelovega rojstva. Ta pesnik, mislec in vizionar je v svojih delih zaobjel duh svojega in današnjega časa. Njegove pesmi danes premorejo več resnice, kot so je v njegovem času. Človeka dramijo v življenje. Čeprav se zdijo njegove misli mračne, temačne, je vendarle verjel v človeka. Človeka, ki razume svoje poslanstvo. Iz pesmi namreč sije vera v boljšo prihodnost in v njih odseva svetloba pokončnega, pravičnega človeka. Človeka, ki stoji. »Odprite okna, odprite duri! V meni je čas, ko bo človek človeku − človek. V meni je čas, ko bo narod narodu − narod.«

Za več kot 180 GCC-jevk in GCC-jevcev, ki jih povezujejo glasbeni sestavi šole, bo prihodnost zelo pestra. Januar bo minil v znamenju intenzivnih priprav in snemanj, februarja pripravljajo projekt ob slovenskem kulturnem prazniku, marca koncert ob svetovnem dnevu poezije, aprila jih čaka pomladni koncert in revije, maja akademija ob koncu šolskega leta in regijska tekmovanja, konec šolskega leta pa bo minil tudi v znamenju mednarodnih turnej ter poletnih nastopov v parku za šolo in središču mesta.

Vstop je prost!

PRILOGA: Fotoutrinki koncerta 2023 in grafike letošnjega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49

MIKLAVŽ PRINESEL TUDI GLASBO

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 6. 12. 2023, na Miklavžev dan so Nonet GCC z umetniško vodjo Barbaro Arlič Kerstein, Dekliški pevski zbor GCC 1. letnika pod vodstvom Eve Mutec, Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena ter instrumentalni zasedbi Gipsy sekstet GCC in The Šlagers z mentorjem Sašem Šoncem, priredili tradicionalni Miklavžev koncert Gimnazije Celje – Center.

Predstavili so izbrana dela iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice. S koncertom so dijaki in njihovi mentorju počastili iztekajoče se leto, raziskovali bogata izročila prazničnega časa ter novih začetkov. 

Koncert je bil ob enem tudi uvod v praznično dogajanje na šoli in v knežjem mestu.

PRILOGA: Fotoutrinki koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49

Miklavžev koncert GCC

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sreda, 6. 12. 2023, 19.00, Narodni dom Celje

Nonet GCC z umetniško vodjo Barbaro Arlič Kerstein, Dekliški pevski zbor GCC 1. letnika pod vodstvom Eve Mutec, Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena ter instrumentalni zasedbi Gipsy sekstet GCC in The Šlagers z mentorjem Sašem Šoncem, vabijo na tradicionalni Miklavžev koncert Gimnazije Celje – Center.

Tokrat bo koncert potekal prav na Miklavžev dan. Na sporedu bodo izbrana dela iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice. S koncertom bodo dijaki in njihovi mentorju počastili iztekajoče se leto, raziskovali bogata izročila prazničnega časa ter novih začetkov. 

Koncert je obenem tudi uvod v praznično dogajanje na šoli in v knežjem mestu, zato vabljeni, da skupaj ustvarimo in podoživimo ustvarjalnost adventnega in božičnega časa.

Vstop je prost!

PRILOGA: Fotoutrinki lanskega koncerta in grafična podoba letošnje čajanke (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj, ali 041-39-29-49
 

instaPOEZIJA

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Tradicionalna jesenska čajanka Gimnazije Celje – Center bo letos posvečena instapoeziji: poeziji mladih in za mlade

V četrtek, 23. 11. 2023, se bo ob 18. uri v mali dvorani Celjskega doma začela tradicionalna prireditev Poezija iz samovarja, ki jo na Gimnaziji Celje – Center pripravljamo že devetič. Pester literarno-glasbeni program pripravljajo dijaki GCC z gosti, dogodek pa bo posvečen instapoeziji – poeziji mladih in za mlade. Na odru bodo zazveneli v verzi v slovenskem, ruskem in nemškem jeziku.

“Instapoezija nas uči, da je vrednost tehnologije odvisna od tega, zakaj in kako jo uporabljamo. V času ‘selfie sveta’ instapoezija pomeni vračanje k resničnemu trenutku, ki ni več trenutek človekovega videza, ampak stičišče srečanja dveh zaljubljenih duš preko zaslona: pesnika in bralca. Ker se duše ne dotakne z lepoto videza, ampak z bistvom, ki nosi lepoto,” je dejala pesnica Glorjana Veber.

PRILOGA: Fotoutrinki lanske čajanke in grafična podoba letošnje čajanke (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Ana Metličar, vodja projekta na GCC,
 

DOBRODELNI TEDEN SOLIDARNOSTI NA GCC SE ZAKLJUČUJE

GIMNAZIJA CELJE – CENTER in DRUŠTVO GCC
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center in dobrodelno druženje generacij Naših 111, sta občini Luče namenila več kot štiri tisoč evrov

Že šestnajsto leto zapored sta  Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila dobrodelni koncert, s katerim se tradicionalno začenjajo dobrodelne in prostovoljske akcije, ki so jih dijaki in mentorji šole, ki se že nekaj let zapored lahko ponaša z nazivom Junaki našega časa Slovenske filantropije, pripravili v tem šolskem letu. Osrednji glasbeni gost dobrodelnega koncerta je bil pevec Nipke, nastopili so tudi glasbeni sestavi GCC, v stand up komičnem delu se nam je pridružil Dejan Ikovic – Bushi.

Dobrodelni koncert, ki ga je z dijaško skupnostjo organiziral 4. d-razred, je hkrati tudi osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki je na GCC letos mineval v duhu teme šolskega leta, ki smo jo po Srečku Kosovelu naslovili Proti človeku. Počaščeni smo, da nas je obiskal bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in podžupan Mestne občine Celje, Uroš Lesjak. Dijake sta spodbudila k solidarnosti in dobrim delom, ter čestitala za plemenite akcije, ki so jih v tednu solidarnosti predlagali in izvedli. Župan občine Luče se je zaradi velike nevarnosti nove naravne nesreče opravičil, je pa dijakom sporočil veliko zahvalo za njihovo nesebično podporo.

Koncert skupaj z umetniško akcijo poslikave in prodaje rabljenih srajc, ki so jo pripravili dijaki programa umetniška gimnazija – likovna smer, predstavlja eno večjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in sproščen ter razmišljujoč uvod v jesenske počitnice. Sredstva, ki smo jih zbrali, so letos namenjena občini Luče, ki je bila v nedavnih naravnih nesrečah močno poškodovana. Mentorica dijaške skupnosti, Ana Metličar, in koordinator glasbenega dela ter mentor več glasbenih zasedb, Sašo Šonc, sta ob koncu dobrodelnega koncerta požela velik aplavz za odlično organizacijo in brezhibno mentorsko delo.

Dobrodelnosti pa se je pridružilo tudi tradicionalno srečanje generacij ob 111. obletnici izgradnje šolske stavbe, letos naslovljeno Vokalna eksplozija GCC. Glasba, druženje in dobrodelnost sta obeležila osrednji dogodek Društva GCC, ki združuje nekdanje in sedanje dijake ter učitelje in podpornike GCC. Nastopili so naši sedanji in nekdanji dijaki, zbrani v zasedbe The Šlagers, FaVoZa, Nonet GCC, Dekliši pevski zbor, Ad hoc in premierno na velikem šolskem dogodku še GCC pop zbor, ki ga vodi nekdanja dijakinja Sandra Feketija in združuje mame nekdanjih in sedanjih dijakov ter podpornice GCC.

Petkov dobrodelni mafin pa je bil še prispevek Interakt kluba Celje, ki je na šoli prispeval k dobrodelnosti še s peko mafinov.

Teden solidarnosti tako zaključujemo z več kot štirimi tisočaki evrov namenjenimi občini Luče, dobrodelne akcije pa se še nadaljujejo in verjamemo, da bomo zbrali še več sredstev.

PRILOGA: Fotoutrinki z dobrodelnega koncerta in Vokalne eksplozije GCC (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj GCC, , 041 39 29 49
 

VOKALNA EKSPLOZIJA GCC – Naših 111

DRUŠTVO GCC in GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliko predpočitniško druženje generacij Gimnazije Celje – Center bo letos potekalo 27. oktobra

Gimnazija Celje – Center je danes z več kot 950 dijaki, skoraj 100 zaposlenimi, številnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci in razvejano nacionalno ter mednarodno partnersko mrežo ena največjih srednjih šol v regiji. Ustanovljena je bila leta 1912 kot II. osnovna šola v Celju, danes pa izvaja tri izobraževalne programe (gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja). Slovi po številnih uspehih na najrazličnejših tekmovanjih, po izjemno razgibanem obšolskem življenju in visokih učnih uspehih. Ponaša se z bogato tradicijo, saj je šolsko poslopje ena največjih secesijskih zgradb v širšem evropskem prostoru. V šoli se je od leta 1912 izvajalo mnogo izobraževalnih programov, po 2. svetovni vojni pa se je proslavila kot eno najprepoznavnejših učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je danes program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnila še programa gimnazija in umetniška gimnazija – likovna smer. Za delo in dosežke svojih dijakov in učiteljev je šola prejela številne visoke nagrade – Kumerdejevo priznanje, srebrni celjski grb, jabolko kakovosti, nagrado za inovativno poučevanje Evropske komisije, naziv Kulturna šola 2015–2022, priznanje digitalna šola in številna priznanja za naj športno šolo, predsednik države pa je aprila 2022 nagradil GCC tudi z jabolkom navdiha. V zadnjih desetih letih je šola postala prepoznavna po sodelovanju v razvojnih projektih mnogih evropskih programov, kot sta ESS in Erasmus+, v projektih pa sodeluje tudi z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter z Zavodom RS za šolstvo. S svojim delom je močno vpeta tudi v lokalno skupnost.

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s tradicijo jesenskih srečanj generacij dijakov, staršev, učiteljev in prijateljev naše šole. Tokratno bo v petek, 27. oktobra 2023, ob 19. uri v športni dvorani šole, pod soj jubilejnih žarometov pa letos postavljamo vokalne zasedbe GCC – od najnovejše, GCC pop zbora, ki je pod vodstvom nekdanje dijakinje in izjemne vokalistke Sandre Feketija, januarja letos povezal nekdanje dijakinje in mame naših dijakov, do najstarejše, Dekliškega pevskega zbora GCC pod vodstvom Davida Preložnika. Nastopili bodo tudi Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, FaVoZa pod vodstvom Danijela Berdena in zasedbe The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca. Zbrane prostovoljne prispevke bomo namenili prizadetim v poletnih ujmah in poplavah.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dogodka Naših 110 (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj GCC, , 041 39 29 49
 

DOBRODELNI KONCERT GCC 2023

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
SPOROČILO ZA JAVNOST

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje – Center bo letos potekal 27. oktobra,  celoten izkupiček humanitarne akcije pa tokrat dijaki namenjajo občini Luče

Že šestnajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila dobrodelni koncert, s katerim se na ga ne nadaljuje le teden solidarnosti, ampak se z njim tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji šole, ki se že nekaj let zapored lahko ponaša z nazivom Junaki našega časa Slovenske filantropije, pripravili v tem šolskem letu. Osrednji glasbeni gost koncerta, ki bo v sredo, 27. 10., ob 10.45 v športni dvorani GCC, bo pevec Nipke, nastopili bodo tudi glasbeni sestavi GCC, v stand up komičnem delu se nam bo pridružil Dejan Ikovic – Bushi.

Dobrodelni koncert, ki ga z dijaško skupnostjo organizira 4. d-razred, bo hkrati tudi osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki bo na GCC letos mineval v duhu teme šolskega leta, ki smo jo po Srečku Kosovelu naslovili Proti človeku. Koncert bo skupaj z umetniško akcijo poslikave in prodaje rabljenih srajc, ki jo pripravljajo dijaki programa umetniška gimnazija likovna smer, tudi letos ena večjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in sproščen ter razmišljujoč uvod v jesenske počitnice. Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos namenjena občini Luče, ki je bila v nedavnih naravnih nesrečah močno poškodovana.

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že šestnajst le pomemben del utripa na šoli, kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 80.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih  nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati vrednote, ki so v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica in akcijah celjskih dobrodelnih in mladinskih organizacij, dijaki pa sodelujejo tudi pri eko-akcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik, tutorsko mrežo ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)Dodatne informacije:
Rok Lipnik, ravnatelj GCC, , 041 39 29 49

GCC osvaja Evropo tudi v šolskem letu 2023/24

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Novo šolsko leto je na Gimnaziji Celje – Center prineslo tudi nove dimenzije sodelovanja z Evropo. V začetku meseca, 11. 9. 2023, smo na šoli izvedli pripravljalni sestanek za projekt Gibanje in prostovoljstvo za vse življenje/Lifelong moving and volunteering. Nosilec projekta je Valkeakosken ammatiopisto (Šolski center v Valkeakoski, Finska), poleg naše šole pa sodeluje Friedrich-List Berufskolleg iz Hamma v Nemčiji.

Dvotedensko prakso v tujini na Finskem je sklenila tudi skupina dijakov četrtih letnikov programa predšolska vzgoja. Dopoldneve so preživljale v vrtcu, razen enega dne, ko so jim predstavili našo partnersko šolo Valkeakosken ammatiopisto (VAAO), ter program, ki je približno podoben naši predšolski vzgoji. Dekleta so bila še posebej navdušena nad prevladujočo prakso. Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo koordinatorici Heidi-Maria Listo, ki je poskrbela za mnoge podrobnosti izvedbe ter samo izvajanje logistike, ter profesorici Pirkko Maatraiva, ki je dekletom predstavila program in z njimi izvedla poglobljeno analizo predšolske vzgoje.

Med 10. in 15. 9. je skupina dijakov in profesorjev obiskala Granado, kjer je potekala izmenjava s šolo Curva Polar, ki sodeluje v projektu PROTECT. Raziskovali so vodo kot osrednjo temo Edu-LAPR-a (doživljajska izobraževalna igra vlog). Veselimo se že oktobrskega obiska dijakov iz Italije, ki bodo spremljali naš Edu-LARP v povezavi z vodo 😊

Dijaki so se udeležili tudi dveh izbirnih ekskurzij, prva je bila Ars Electronica 2023 v avstrijskem Linzu, 6. 9. 2023, ki velja za največji festival sodobne umetnosti, tehnologije in družbe v Evropi, letošnja tema festivala je Who Owns the Truth. Na ogled so različne razstave, glasbeni projekti, predavanja in izobraževanja ter delavnice. Festival se že leta uveljavlja kot kritično stičišče sodobne umetnosti, ki razmišlja o družbi skozi različne umetniške projekte. Tudi letos je na festivalu prisotnih veliko slovenskih umetnikov, nekatera njihova dela so tudi nagrajena.

Druga ekskurzija pa je bila na 18. mednarodni arhitekturni bienale, 22. in 23. 9. 2023. Najprej nas je naš nekdanji dijak, sedaj študent arhitekture, Jernej Koritnik popeljal po arhitekturnih biserih posameznih nacionalnih paviljonov v tako imenovanih Giardinih (vrtovih). Nadaljevali smo z vodstvom po vsebinah bienala v Giardinih in se z vodenim ogledom vmes premaknili v razstavne prostore Arsenala, nekoč temelja na katerem je počivala pomorska moč Beneške republike. Letošnji beneški bienale arhitekture izpostavlja problematiko razogljičenja in dekolonizacije sveta ter nagovarja pereče ekološke teme, naslov letošnjega bienala, Laboratorij prihodnosti, pa si je zamislila kustosinja, arhitektka in pisateljica gansko-škotskih korenin Lesley Lokko. Letos naš, slovenski paviljon aktualizira rabo naravnih materialov v tradicionalni slovenski arhitekturi.

PRILOGA: fotografije iz ekskurzij, izmenjav in projektnih srečanj

Dodatne informacije: Rok Lipnik, ravnatelj, 041 39 29 49,

AQ galerija gosti razstavo mednarodnega bienala dijaške grafike

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

SPOROČILO ZA JAVNOST

Četrtek, 21. 9. 2023, ob 13. uri v Galeriji AQ GCC

Dotik je osnovno človekovo čutilo, prek katerega spoznavamo sebe, neposredno okolico, predmetnost, rastline, živali, svoje bližnje, lastnosti materialnih in nematerialnih snovi, začutimo dražljaje in se nanje odzivamo. Dotaknejo se nas podobe s svojim pomenom, zvok, skrivnostni pomenski svet besed. Raziskujemo in hodimo po znanih ter manj znanih poteh.

Razpisano temo DOTIK lahko obravnavate kot čutilo v ožjem smislu in izhajate iz taktilnosti snovnega sveta, v širšem smislu ali metaforično. Lahko je vaš odziv na predmete, barve, glasbo, ki se vas dotakne in vas nagovori, reinterpretacija slike znanega slikarja v drugačnem  umetnostnem slogu. Morda se odzovete na poetičnost ali sporočilnost besedila ali podob, ki  se ob  doživeti narativnosti sprožijo v vaši domišljiji, ali pa vam ritem glasbe približa oddaljena obzorja imaginarnega.

Svoj odziv na tisto, kar se vas dotakne, so dijaki, ki so se odzvali na natečaj 1. MEDNARODNEGA BIENALA DIJAŠKE GRAFIKE interpretirali v klasičnih grafičnih tehnikah, kot so linorez, lesorez, suha igla, jedkanica in litografija.

Postopnost grafičnih tehnik je izziv za dijake. Na drugi strani smo želeli obnoviti še eno pomembno lastnost grafičnih odtisov — povezovanje in predstavljanje dobre prakse.

Na razpis Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana se je odzvalo 19 šol iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, ltalije, Bolgarije, Srbije in Severne Makedonije. Veseli smo odziva in vseh dijaških interpretacij zadane teme. Dotik so lahko obravnavali kot čutilo v ožjem smislu, ali so izhajali iz tipnosti snovnega sveta, v širšem smislu in metaforično.

(mag. Svetlana Jakimovska Rodić, SŠOF)

Razpis kot tudi razstavo 1. Mednarodnega bienala dijaške grafike so pripravili na Šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. O izboru del in nagradah je odločala strokovna žirija v sestavi mag. Breda Škrjanec, (predsednica žirije), mag. Zora Stančič in Bea Tomšič, izbrala je 51 od skupaj 187  prispelih grafičnih odtisov za razstavo v Galeriji DLUL (30. 5. 2023 do 11. 6. 2023), Breg 22, Ljubljana.

Na GCC pa smo izjemno veseli, da lahko razstavo 1. Mednarodnega festivala dijaške grafike gostimo v Galeriji AQ GCC v Celju. Na razpisu so sodelovali tudi naši dijaki umetniške –gimnazije — likovna smer, na razstavo pa so bila uvrščena likovna dela Maje Logar, Špele Ramšak in Teje Zupan.

Dodatne informacije: mag. Andreja Džakušič, koordinatorica razstave in dogodka,

Tehnična pomoč pri postavljanju razstave, izvedbi dogodka: Andraž Arh, 2.c in Vid Junger, 3.i

PRILOGA: Del razstave izdelkov, grafična podoba

Pojdi na vsebino