Splošne informacije

Splošna matura

Obveščamo vas, da lahko vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite v času govorilnih ur pri tajnici ŠMK SM, Tatjani Ravničan Ganzitti. Informacije lahko dobite tudi preko elektronske pošte na naslovu tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si.

Informacije o splošni maturi so Vam na voljo na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski v prvem nadstropju šole, prav tako najdete na teh straneh tudi koledar splošne mature.

Poklicna matura

Spoštovani dijaki programa predšolska vzgoja!

Informacije o poklicni maturi so vam na šolski spletni strani, na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si) in na oglasni deski v prvem nadstropju šole. Povezava do koledarja poklicne mature.

POKLICNA MATURA

Na vsa vprašanja v zvezi s poklicno maturo vam bom z veseljem odgovorila osebno (po dogovoru) ali po elektronski pošti ().

Obvestila in informacije kandidatom na poklicni maturi

Pojdi na vsebino