gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Make Sense

Izobraževanje učiteljev, 4. 5. 2021

V torek, 4. 5. 2021, smo se dobili učitelji, ki sodelujemo v projektu Make Sense. Pogledali smo metodo Competitive Arena, ki jo bodo učitelji nato preverili v razredu. S pomočjo priročnika, ki smo ga prevedli, bodo metodo uporabili pri delu v razredu in ugotavljali njene učinke.

Do konca 2021

Učitelji praktiki so preverjali metodo Competitive Arena in izvedli evalvacijo metode preko spletnega obrazca. Ker je pouk potekal v večini na daljavo, nimamo dejanskih slik dogajanja, saj se je dogajalo vse v spletnem okolju.

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content