Predšolska vzgoja

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov za poklic vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok. Pomembna novost prenovljenega programa je kompetentna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti in odprti kurikul. Tudi v tem šolskem letu želimo poudariti izkustveno učenje, pomen hospitacij v vrtcu, dijakom dati dodatna znanja iz alternativnih pedagogik, obenem pa omogočiti tudi pridobivanje konkretnih izkušenj v tujini, v programu Erasmus + (praktično usposabljanje z delom v tujini). V 4. letniku dijaki izbirajo med petimi strokovnimi moduli in dvema inštrumentoma. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vključevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.

Del pouka bo izveden v obliki medpredmetnih delavnic za otroke, ki jih bomo izvajali bodisi na šoli, bodisi v Muzeju novejše zgodovine Celje, Tehnoparku oz. v vrtcih, in v obliki tečajev s področja športa (pohodništvo, rolanje, drsanje, plavanje, smučanje).  

Za četrtošolce programa PV bo pouk angleščine in matematike tudi letos potekal na dveh zahtevnostnih ravneh. Razdelili se bodo v dve skupini, in sicer glede na predmet pri poklicni maturi. Četrtošolci si lahko izberejo tudi dodatni maturitetni predmet. Četrtošolci si bodo lahko izbrali tudi dodatno uro priprav na maturo iz slovenščine. Del priprav na maturo iz 2. izpitne enote bomo organizirali kot strnjene priprave v aprilu in maju, poskusno maturo bomo izvedli marca.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) bo potekalo v strnjeni obliki v vrtcih po regijah.
Roki za oddajo dokumentacije:

Aktivno bomo sodelovali na Vzgojiteljadi, nacionalnem srečanju srednjih vzgojiteljskih šol.

Pojdi na vsebino