gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Predšolska vzgoja

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

Tudi v tem programu sledimo prenovi, ki je bila uvedena v šolskem letu 2008/2009. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov za poklic vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok. Pomembna novost prenovljenega programa je kompetentna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti in odprti kurikul. Tudi v tem šolskem letu želimo poudariti izkustveno učenje, pomen hospitacij v vrtcu, dijakom dati dodatna znanja iz alternativnih pedagogik z obiskom vrtca Montessori v Celju, obenem pa omogočiti tudi pridobivanje konkretnih izkušenj v tujini, v programu Erasmus + (praktično usposabljanje z delom v tujini). V 4. letniku dijaki izbirajo med petimi strokovnimi moduli. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vključevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.

Del pouka bo izveden v obliki medpredmetnih delavnic za otroke, ki jih bomo izvajali bodisi na šoli, bodisi v Muzeju novejše zgodovine Celje oz. v vrtcih.

Za četrtošolce programa PV bo pouk angleščine in matematike tudi letos potekal na dveh zahtevnostnih ravneh. Razdelili se bodo v dve skupini, in sicer glede na predmet pri poklicni maturi. Četrtošolci si lahko izberejo tudi dodatni maturitetni predmet. Del priprav na maturo iz 2. izpitne enote bomo organizirali kot strnjene priprave v aprilu in maju. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2020).

Praktično usposabljanje z delom v vrtcih po regijah in roki za oddajo dokumentacije:

Razred Trajanje Termin Rok za oddajo

(dnevnik, ocena … )

1. 1 teden (5 delovnih dni) 10.-14. 2. 2020 6. 3. 2020
2. 1 teden (5 delovnih dni) 17.-21. 2. 2020 6. 3. 2020
3. Ob petkih dopoldne in en teden strnjeno 6. 12. 2019-24. 4. 2020

(en teden strnjeno od 10. do 14. 2. 2020)

15. 5. 2020
4. Ob ponedeljkih dopoldne 7. 10.2019-23. 3. 2020 Predlog za izpitne teme

25. 10. 2019

Ostalo do 6. 4.  2020

 

Comments ( 1 )
  1. Ta stran je zelo zanimiva za tiste,ki bi bi se radi šolali za ta poklic.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.