Predšolska vzgoja

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

Tudi v tem programu sledimo prenovi, ki je bila uvedena v šolskem letu 2008/2009. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov za poklic vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok. Pomembna novost prenovljenega programa je kompetentna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti in odprti kurikul. Tudi v tem šolskem letu želimo poudariti izkustveno učenje, pomen hospitacij v vrtcu, dijakom dati dodatna znanja iz alternativnih pedagogik, obenem pa omogočiti tudi pridobivanje konkretnih izkušenj v tujini, v programu Erasmus + (praktično usposabljanje z delom v tujini). V 4. letniku dijaki izbirajo med petimi strokovnimi moduli in dvema inštrumentoma. Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vključevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.

Del pouka bo izveden v obliki medpredmetnih delavnic za otroke, ki jih bomo izvajali bodisi na šoli, bodisi v Muzeju novejše zgodovine Celje oz. v vrtcih, in v obliki tečajev s področja športa (pohodništvo, rolanje, drsanje, plavanje, smučanje).

Za četrtošolce programa PV bo pouk angleščine in matematike tudi letos potekal na dveh zahtevnostnih ravneh. Razdelili se bodo v dve skupini, in sicer glede na predmet pri poklicni maturi. Četrtošolci si lahko izberejo tudi dodatni maturitetni predmet. Del priprav na maturo iz 2. izpitne enote bomo organizirali kot strnjene priprave v aprilu in maju. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2021).

Z letošnjim letom začenjamo z reorganizacijo PUD, ki bo odslej potekala v strnjeni obliki (1. letnik – 1. teden, 2. letnik – 2 tedna, 3. letnik – 3 tedni, 4. letnik – 4 tedni).

Praktično usposabljanje z delom v vrtcih po regijah in roki za oddajo dokumentacije:

RazredTrajanjeTerminRok za oddajo (dnevnik, ocena … )
1.1 teden (5 delovnih dni)9.-13. november 202018. december 2020
2.1 teden (5 delovnih dni)16.-20. november 202018. december 2020
3.4 tedni (20 delovnih dni)18. januar-12. februar 202111. marec 2021
4.4 tedni (20 delovnih dni)28. september-23. oktober 2020Predlog za izpitne teme do 18. september 2020

Nastopi: en nastop v obdobju PUD, 2 nastopa med 9. novembrom 2020 in 15. januarjem 2021

Ostalo do 12. februar 2021

Tudi letos bomo aktivno sodelovali na Vzgojiteljadi, nacionalnem srečanju srednjih vzgojiteljskih šol, ki oktobra 2021.

Skip to content