gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

MUNERA3

Projekt ESS »MUNERA3: Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (2018-2022).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Koordinatorici:

M. Krajnc, prof. (03-428-57-28 in metka.krajnc@gcc.si)

J. Bornšek, prof. (jasmina.bornsek@escelje.si)

Znanje, inovativnost in kreativnost so pomembni elementi, na katerih je potrebno graditi gospodarski in družbeni razvoj. Zato dajeta Republika Slovenija in Evropska komisija velik poudarek pridobivanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi uvajanja digitalnih procesov in inovacij. In ravno to je izhodišče projekta MUNERA 3, ki se je pričel izvajati 2018 in bo trajal do 2022.

Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt bomo lahko vključili najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

V projekt je vključenih kar 86 šol. Gimnazija Celje – Center je prevzela koordinacijo vzhodnega dela Slovenije za področje storitve.

Sodelujemo še z:

 • Ekonomsko šolo Celje,
 • Gimnazijo in ekonomsko šolo Trbovlje,
 • Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje,
 • Srednjo šolo Slovenska Bistrica,
 • Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor,
 • Ekonomsko šolo Murska Sobota,
 • Gimnazijo Ormož,
 • Gimnazijo Frana Miklošiča Ljutomer,
 • Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice,
 • Ekonomsko šolo Novo Mesto ter
 • Srednjo šolo za oblikovanje Maribor.

Na šoli se izvajajo/so se izvajali naslednji programi: ANGLEŠČINA V VRTCU, FRAKTALNA RISBA, SKRIVNOSTNI OTOK, SODELOVANJA SE VESELIM, MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA, TUJI JEZIKI V OŠ, NARAVOSLOVJE V VRTCU, GOZDNA PEDAGOGIKA in MATEMATIKE SE VESELIM.

Skupno se je izobraževanj udeležilo preko 200 udeležencev.

Prispevka ni mogoče komentirati.