gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Celje – mesto moje mladosti

(Koordinatorica B. Arzenšek, prof., in projektni tim profesorjev: R. Lipnik, M. Kamenšek Gajšek, mag. S. Adamič Vasič, G. Deleja, M. Šmit, B. Kostanjšek, D. Poglajen, M. Skalicky, Š. Sešlar, M. Zevnik, L. Turnšek, mag. S. Ogrizek)

S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija in umetniška gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Ponudili jim bomo osem vsebinsko različnih programov iz naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti. Program si dijaki izberejo sami. Programi so medpredmetno zasnovani. S sodobnimi pedagoškimi pristopi želimo pri dijakih razvijati ključne kompetence. Sodelovalno poučevanje in učenje pripomoreta k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju.

Projekt realiziramo v treh dneh. Dva strnjena dneva sta za ta projekt rezervirana med OIV (26. in 27. 9.), zaključna prireditev pa je v načrtu oktobra. Na njej dijaki predstavijo svoje ugotovitve, zaključke in vtise. Ob tej priložnosti nastane razstava fotografij projektnega dela in likovnih izdelkov.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *