gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Celje – mesto moje mladosti

(Koordinatorica B. Arzenšek, prof., in projektni tim profesorjev: S. Adamič Vasič, B. Arzenšek, M. Turnšek, D. Borovnik, M. Skalicky, L. Turnšek, Š. Sešlar, M. Šmit, M. Zevnik, B. Kostanjšek, B. Vrečko, M. Kamenšek Gajšek, S. Ogrizek, R. Lipnik, O. Uranjek, D. Poglajen, D. Preložnik)

S projektom Celje – mesto moje mladosti želimo našim prvošolcem programa gimnazija in umetniška gimnazija predstaviti mesto z najrazličnejših perspektiv. Ponudili jim bomo devet vsebinsko različnih programov s področja naravoslovja in matematike, družboslovja, jezikoslovja, športa in umetnosti. Program si bodo dijaki izbrali sami. Programi so medpredmetno zasnovani. S sodobnimi pedagoškimi pristopi želimo pri dijakih razvijati ključne kompetence. Sodelovalno poučevanje in učenje pripomoreta k trajnejšemu in kakovostnejšemu znanju.

Projekt bomo realizirali v treh dneh. Dva strnjena dneva bosta namenjena temu projektu med OIV (25. in 26. 9.). Zaključna prireditev bo oktobra 2017. Takrat bodo dijaki predstavili svoje ugotovitve, zaključke in vtise. Ob tej priložnosti bo nastala razstava fotografij projektnega dela in likovnih izdelkov.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.