Izpitni roki

–        zimski izpitni rok:  od 3. 2. 2014 do 28. 2. 2014

–        izpitni rok za izboljševanje ocene v četrtem razredu: 28. 5. 2014

–        spomladanski izpitni rok: od 30. 6. 2014 do 3. 7. 2014

–        jesenski izpitni rok: od 18. 8. 2014 do 23. 8. 2014

Matura in poklicna matura

5. 3. 2014                 predmaturitetni preizkus (angleščina)

6. 5. 2014                 esej iz slovenščine

31. 5. 2014               začetek splošne in poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku

7. 7. 2014                 seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature

14. 7. 2014               seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature

25. 8. 2014               začetek splošne in poklicne mature v jesenskem izpitnem roku

8. 9. 2014                 seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature

15. 9. 2014               seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature

Konference

1. redovalna konferenca: petek, 17. 1. 2014, ob 12.25

2. redovalna konferenca: četrtek, 22. 5. 2014, ob 12.25 (za 4. razred)

2. redovalna konferenca: torek, 17. 6. 2014, ob 12.25 (za 1., 2. in 3. razred)

Delovne konference bodo praviloma vsak drugi četrtek v mesecu.

Konference bodo tudi pred izpiti in po njih (popravni izpiti, matura, poklicna matura).

Komentiranje onemogoeno.