Galerija na hodniku – Jože Plečnik

Nenavadno moč ima ta človek

Vpliv Plečnika na njegove in naše učence

Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije razglasilo leto 2022 za Plečnikovo leto, zato smo tudi na Gimnaziji Celje – Center v drugi polovici šolskega leta v ospredje likovnega ustvarjanja postavili teme v povezavi s Plečnikom.

Z življenjem in ustvarjalnim opusom Jožeta Plečnika so se intenzivno spoznavali dijaki umetniške gimnazije likovne smeri. V drugi polovici preteklega šolskega leta so se posvetili poslopju Ljudske posojilnice v Celju, ki je v naši neposredni bližini. Ob spoznavanju arhitekturnih značilnosti stavbe Ljudske posojilnice, prebiranju knjig in drugih virov o življenju in delu Plečnika so dijaki spoznavali tudi  odnos do njegovih učencev, predvsem do Vinka Lenarčiča,  ki je tudi avtor oz. soavtor poslopja Ljudske posojilnice v Celju. med ustvarjalnim procesom smo raziskovali vpliv mentorja-učitelja na učence, zato smo razstavo naslovili v tem duhu: Nenavadno moč ima ta človek-Vpliv Plečnika na njegove in naše učence.

Izdelki, ki smo jih razstavili so nastali pri urah risanja in slikanja, bivalni kulturi in osnovah varovanja dediščine. Dijaki  2. letnika so se posvetili oblikam Plečnikovih kelihov in Plečnikovi tipografiji, dijaki 3. letnika so s plakati v različnih likovnih tehnikah predstavili svoje mnenje o avtorstvu Ljudske posojilnice, dijaki 4. letnika pa so uporabili njegovo tipografijo za oblikovanje plakatov z njegovimi značilnimi izreki. Mentorici dijakom sta bili Andreja Džakušič in Maja Rak.

Raznolike likovne izdelke dijakov smo postavili na ogled v Galeriji Mozirje od 21. aprila do 25. maja, od 1. septembra pa je na ogled v Galeriji na hodniku v 2. nadstropju GCC.

V prvi polovici naslednjega šolskega leta bomo nadaljevali z ustvarjalnim delom na temo Plečnika in konec koledarskega leta zaključili s še bolj obširno razstavo.

Pojdi na vsebino