Mednarodni dan strpnosti 2023

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca Unesco na svojem zasedanju 16. novembra 1995. 

Na šoli bomo dan obeležili s poučno-ustvarjalno delavnico v okviru projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo Društva Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena, ki je namenjen ozaveščanju pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanju spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja. Letošnja tema projekta je »STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI«.

Delavnica bo potekala v sredo, 15. novembra, in v četrtek, 16. novembra, 5. šolsko uro v šolski knjižnici. Skozi pripravljene aktivnosti boste lahko prepoznavali različne pojavne oblike nestrpnosti in pomen strpnosti za prijateljske in spoštljive medvrstniške odnose.

Prijavite se lahko v knjižnici ali izpolnite spletni obrazec.

Po delavnici boste lahko s poezijo in prozo na izbrano temo sodelovali še na literarnem natečaju projekta.

Lepo povabljeni.

Tanja Tratenšek, prof.,

koordinatorica projekta na šoli

»Strpnost je v sodobnem času še toliko bolj pomembna in ključna za zdrav in tvoren razvoj posameznika in družbe, zato je bistveno, da se zavedamo, da strpnost ni nekaj samoumevnega, ampak si je zanjo potrebno prizadevati,se o njej izobraževati in jo trajno negovati                       

                                                                                                                                                 (IC Eksena)

Pojdi na vsebino