Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, 16. november

Pred 27 leti je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) 16. november razglasila za vsakoletni mednarodni dan strpnosti in svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti (1995) z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«.

Ta spominski dan bomo na šoli obeležili s projektom Izobraževalnega centra Eksena MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki letos poteka na temo Lepa beseda lepo mesto najde.

Poučno-ustvarjalno delavnico, ki so jo pripravili za dijake, bomo izvedli v sredo, 16. 11., ob 11.35 v šolski knjižnici.

Na delavnici bodo dijaki skozi pripravljene aktivnosti še bolj ozavestili problematiko nestrpnosti in spoznali pomen strpnosti. S poezijo in prozo bodo lahko sodelovali tudi na vsakoletnem literarnem natečaju projekta.

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole je namenjenozaveščanju pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanju spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

Več o projektu: http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

 »Mednarodni dan strpnosti je priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo univerzalen pomen strpnosti in destruktivne posledice nestrpnosti ter še bolj odločno stopimo v zavzemanje za strpne odnose, skozi to pa v celovito uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. S tem lahko skupno pripomoremo k ustvarjanju še bolj strpne družbe, ki temelji na miroljubnem napredku in medsebojnem spoštovanju.« (IC Eksena)

Tudi na GCC smo #ZAstrpnost!

Tanja Tratenšek, prof., po Programu projekta (IC Eksena, 2022)

Skip to content