gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2017/2018

  1. ŠTUDIJSKA RAZSTAVA UMETNIKOV Z GCC

Tradicionalna letna razstava umetniških del dijakov umetniške gimnazije – likovne smeri tudi letošnje leto v Osrednji knjižnici Celje

V četrtek, 10. 5., bo ob 18. uri obiskovalcem v Osrednji knjižnici Celje odprla vrata že 14. študijska razstava likovnih izdelkov dijakov programa umetniška gimnazija – likovna smer na Gimnaziji Celje – Center. Na ogled bo več kot 200 likovnih izdelki, ki so jih naredili dijaki od prvega do četrtega letnika v iztekajočem se šolskem letu. Tudi tokrat je častna pokroviteljica enega največjih likovnih dogodkov knežjega mesta Mestna občina Celje. Razstava bo na ogled do 22. 6. 2018, na odprtju pa bodo predstavili tudi vsakoletni katalog h kateremu je strokovni uvodnik tokrat pripravil celjski slikar in likovni terapevt Dalibor Bori Zupančič.

»Umetniki«, kot imenujejo dijake tega programa na GCC, ki sicer s tremi izobraževalnimi programi in skoraj 900 dijaki sodi med eno največjih srednjih šol na Celjskem, ustvarjajo v sodobno opremljenih specializiranih učilnicah, kjer so jim na voljo različna avdiovizualna in multimedijska sredstva, profesionalna grafična preša in peč za žganje gline. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki umetniške gimnazije, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetniku še vrsto strokovnih predmetov (risanje in slikanje, likovno teorijo, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, osnove varovanja dediščine, bivalno kulturo). Veliko dela se odvija tudi izven šole – na taborih in ekskurzijah, pa v sodelovanju s priznanimi domačimi in tujimi umetniki. Za šolo in program so neprecenljive tudi povezave in skupni projekti s Centrom sodobne umetnosti Celje ter ostalimi partnerji iz Celja in Slovenije. Številni dosežki in priznanja na različnih natečajih v Sloveniji in tujini, projekti in dejavnosti, uvrščajo mlade umetnike z GCC med najaktivnejše soustvarjalce lokalnega in širšega umetnostnega okolja.

Odprtje razstave bo v primeru lepega vremena v lapidariju na Savinjskem nabrežju, sicer pa v knjižnici. Študijska razstava GCC že tradicionalno napoveduje bližnji konec šolskega leta in je nepogrešljiv del pomladnega kulturnega dogajanja v knežjem mestu.

PRILOGA: Fotoutrinki 1, 2, 3, 4 umetnikov z GCC pri delu (arhiv GCC)

Dodatne informacije o projektu:

Darja Poglajen, prof., vodja programa UG, 03 428 57 00, darja.poglajen@guest.arnes.si

Gregor Deleja, prof., ravnatelj Gimnazije Celje – Center, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Spletna stran: www.gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.