gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Mobilnosti

Obvezne ekskurzije

GIMNAZIJA

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

25. 9. 2019

1. razred

Tržaška

P. Lajlar

25. 9. 2019

2. razred

Škofja Loka in Visoko

D. Poglajen

25. 9. 2019

3. razred

Avstrijska Koroška

B. Arzenšek

25. 9. 2019

4. razred

Avstrijska Koroška

B. Arzenšek

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

25. 9. 2019

1. razred

Tržaška

P. Lajlar

25. 9. 2019

2. razred

Škofja Loka in Visoko

D. Poglajen

16. 10. 2019

2. razred

Gorenjska

D. Poglajen

18. 10. 2019

3. razred

Primorska

M. Rak, A. Pečnik

12. 11. 2019

2. razred

Hrastnik

M. Šmit

14. 11. 2019

1. razred

Brestanica, Kostanjevica na Krki

M. Šmit

16. 1. 2020

3. r. in PNM

Narodna galerija in Moderna galerija v Ljubljani

T. Bračun, M. Rak

23. 1. 2020

2. razred

ALUO in Plečnikova hiša

M. Šmit

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

Datum

Razred

Destinacija

Nosilci

16. 9. 2019

4. razred

Lendava

B. E. Hernavs

30. 9. 2019

4. razred

CDUV Dobrna

B. Arlič Kerstein

24. 9. 2019

3. razred

Solčava in Logarska dolina

B. Arlič Kerstein

25. 9. 2019

1. razred

Ljubljana

B. Arlič Kerstein

16. 4. 2020

2. razred

Ljubljana

V. Lavrinc

15. 5. 2020

3. razred

Ljubljana

B. Arzenšek, M. Gartner

2. 6. 2020

1. razred

Dolenjska

M. Zevnik

2. 6. 2020

2. razred

Gorenjska

B. E. Hernavs

 

Izbirne ekskurzije in tabori

Med pomladanskimi OIV (april) in med oktobrskimi ter prvomajskimi počitnicami bomo za dijake prvih, drugih in tretjih razredov vseh treh programov organizirali daljše ekskurzije v tujino, med šolskim letom pa tudi krajše ekskurzije po domovini in v tujino:

 

Destinacija

Nosilci

Mauthausen in Lienz (5. 10. 2019)

S. Medved

Kolesarski vikend – Mangart, Vršič (5.-6. 10. 2019)

Š. Lukič, G. Barič

Slapovi Zgornjesavske doline in Posočja (7.-8. 10. 2019)

M. Zevnik

Indonezija (24. 10.-5. 11. 2019)

G. Deleja

ZDA (25.-28. 2. 2020)

G. Deleja

Danska (aprilski OIV)

G. Deleja

Vzhodna Tirolska in Gardsko jezero (aprilski OIV)

B. Arzenšek

Južna Anglija (aprilski OIV)

K. Polimac Dobovišek

Madrid (aprilski OIV)

L. Rednak

Zgodovinska ekskurzija v Romunijo (aprilski OIV)

S. Medved

Berlin in Ingolstadt (aprilski OIV)

T. Gorenšek

Umetniška ekskurzija v Berlin (aprilski OIV)

O. Uranjek

Po lepi modri Donavi (aprilski OIV)

D. Preložnik

Jadralski vikend v Izoli (aprilski OIV)

G. Deleja

Pariz in Alzacija (aprilski OIV)

D. Centrih, S. Adamič

Rusija (julij 2020)

D. Poglajen

Različne enodnevne ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu izven pouka

Različni organizatorji

 

Pripravljamo tudi tabore za dijake vseh treh programov, in sicer:

Destinacija

Termin

Nosilci

Družbo(s)LOVCI

Jesen 2019

B. Arzenšek, P. Lajlar, V. Zorko

Kolesarski tabor

5.-6. 10. 2019

Š. Lukič, G. Barič

Tabor programa Zdrava šola

Jesen 2019

S. Sešlar, B. E. Hernavs

 

Ob navedenih izbirnih ekskurzijah bo Klub ljubiteljev gledališča organiziral še občasne obiske scenskih predstav po Sloveniji in tujini. Datumi so določeni z delovnim načrtom Kluba.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

Za dijake programa PV bomo v okviru GCC izobraževalnega središča tradicionalno organizirali dve izbirni strokovni ekskurziji (v Subotico, Srbija in v Italijo – Reggio). Ekskurziji pripravlja profesorica M. Krajnc.  

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dijaki programa UG bodo na izbirni umetnostno-zgodovinski ekskurziji aprila (20.-24. 4. 2020) obiskali Berlin. Vodja ekskurzije bo O. Uranjek. Pripravili bomo tudi več umetnostno-zgodovinskih ekskurzij ob koncih tedna, vse v sodelovanju z Društvom GCC (Graz, Zagreb, Murska Sobota).

 

Maturantska ekskurzija

Približno polovica dijakov 4. letnikov bo med jesenskimi OIV odpotovala na maturantski ekskurziji na Tenerife – Kanarski otoki (odgovorni organizator obeh ekskurzij je turistična agencija Gallileo 3000). Za vse ostale dijake, ki se ekskurzije ne bodo udeležili, bomo organizirali posebne dejavnosti v šoli in ekskurzijo.

 

Decembra bomo z javnim pozivom in skladno z dogovori (učiteljski zbor, Dijaška skupnost, Svet staršev) pozvali slovenske turistične agencije k pripravi programov za maturantske ekskurzije za jesen 2020. Za razpis in usklajevanje bo skrbela komisija v sestavi: B. Arzenšek, G. Deleja in član, ki ga bo predlagal Svet staršev.

 

Nagradni izleti

Septembra 2019 (6. 9.) bomo tudi letos organizirali tradicionalni nagradni izlet za dijake, ki so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne rezultate pri učenju in obšolskem delu. Tokrat bodo obiskali Idrijo in bolnico Franja. Organizatorja izleta sta profesorja B. Arzenšek in G. Deleja. 11. 9. bodo na nagradni izlet šli zaslužni dijaki športniki (ekskurzijo organizira T. Bradeško), 17. 10. pa bodo na nagradni izlet odšli tudi najboljši bralci (organizatorici: D. Poglajen, T. Tratenšek). V mesecu maju ponovno pričakujemo vabilo v rusko mesto Šjolkov, in sicer v okviru programa mestnega partnerstva – s to ekskurzijo bomo nagradili dijake, ki so se še posebej izkazali pri ruščini oziroma fiziki.

 

Mobilnosti programa AFS

V tem šolskem letu bomo v okviru programa AFS na šoli gostili 1 dijakinjo iz Francije (10 mesecev). V tujini bo 3-mesečno učno obvezo opravljala 1 dijakinja, in sicer v Španiji. 

 

Druge mednarodne projektne mobilnosti – projekt Srečevanja

V tem šolskem letu bomo pripravili tudi druge izmenjave dijakov, in sicer:

  • Izmenjave programa Erasmus+ (več na podstrani o Erasmus + projektih): E+, KA1, 3-tedenska praksa v tujini za dijake programa predšolska vzgoja (Irska, Portugalska); E+, KA2, projekt Will to Motivat(E)U (Norveška, Hrvaška, Madžarska, Italija, Slovenija), YESSS (Bolgarija, Turčija, Srbija, Slovenija), MEYE (Španija, Portugalska, Velika Britanija, Poljska).
  • Izmenjava dijakov in učiteljev z Licejem Franceta Prešerna (Trst, Italija – januar, februar 2020).
  • Izmenjava z italijansko gimnazijo A. Sema (Piran, Slovenija – pomlad in jesen 2020).
  • Izmenjava z ekonomsko gimnazijo Krakov (Krakov, Poljska – marec, april 2020), Srednjo šolo Nijmegen (Nizozemska – februar, marec 2020), Srednjo šolo Poggibonsi (Italija – 2020).
  • Izmenjava Euroschoolsport 2020 na Danskem v okviru programa Zdrava šola (25. 4.-2. 5. 2020).

Pomemben del mednarodnih mobilnosti so tudi različna tekmovanja in natečaja v tujini (Best in English, Mathematics without Borders, MUN in MEP, Scholar’s Cup …) in študijski obiski učiteljev in dijakov v tujini (Danska, Šjolkov – Rusija …).

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content