Prvi šolski dan

PRVI DAN POUKA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Poimenski seznami z razporeditvijo dijakov v posamezne razrede in oddelke bodo objavljeni na panojih v pritličju šole najkasneje v četrtek, 29. 8. 2013.

DIJAKI ODDELKOV 1. LETNIKA – program splošna gimnazija in program umetniška gimnazija se zberete ob 8.00 v učilnicah, navedenih  v  razporedu. Glejte načrt šole!

DIJAKI ODDELKOV 1. LETNIKA – program predšolska vzgoja se zberete ob 13.15 v učilnicah, navedenih v razporedu. Glejte načrt šole!

Prvi  šolski dan bo 5 ur pouka. Dijaki 1. letnika boste imeli prve tri učne ure razredne ure (vse v isti učilnici), nato pa redni pouk po ponedeljkovem urniku. Pouk za dopoldance se bo zaključil ob 12.20, za popoldance pa ob 17.35. Urnike vam bodo posredovali razredniki.

S seboj prinesite zvezek, pisalo in copate.

DIJAKI ODDELKOV 2., 3. IN 4. LETNIKA program splošna gimnazija, program umetniška gimnazija – likovna smer in program predšolska vzgoja, s seboj prinesite copate in ključke svojih garderobnih omaric, ki ste jih zadržali ob koncu lanskega šolskega leta.

DIJAKI ODDELKOV 4. LETNIKA programa predšolska vzgoja boste imeli v tem šolskem letu pouk dopoldne.

Dopoldanci se zberete v učilnicah ob 8.00, popoldanci pa ob 13.15. Dijaki višjih letnikov boste imeli prvi dve učni uri razredni uri (obe uri v isti učilnici), nato pa še 3 ure rednega pouka po ponedeljkovem urniku do 12.20.

Z dežurstvom bodo že prvi dan po 2. učni uri pričeli v dopoldanski izmeni dijaki 3. b, v popoldanski pa dijaki 3. a.

POTRDILA O VPISU, ki jih nujno potrebujete, lahko do začetka pouka dobite v Upravi šole, in sicer vsak dan od 8. do 10. ure, od 2. 9. 2013 dalje pa izključno pri svojih razrednikih.

MESEČNE VOZOVNICE – na šoli dobite obrazce za pridobitev subvencioniranega prevoza.

UČBENIKI – dijaki, ki ste se letos vpisali v 1. letnik, ste dobili seznam učbenikov ob vpisu. Seznam učbenikov lahko najdete tudi na naši spletni strani, kjer je objavljen tudi seznam učbenikov za višje razrede.

V torek in sredo (3. in 4. 9.) bo na šolskem dvorišču sejem rabljenih učbenikov, in sicer  ob 12.30, to je po končani 5. dopoldanski uri pouka. Popoldanci boste zato v omenjenih dneh začeli s poukom ob 13.15, ne glede na urnik.

Celje, 23. 8. 2013                                                                                                     Uprava šole

Skip to content