Šolski ekovrt

(Mentorica: Vesna Lavrinc, prof.)

V šolskem letu 2015/2016 se je GCC vključila v mrežo šolskih ekovrtov, udejanjili pa smo tudi idejo o šolskem vrtu in učilnici na prostem – klopi v parku, ki se vzpenjajo nad štirimi visokimi gredami iz macesnovega leta, ki so jih uredili dijaki in učitelji po permakulturnih smernicah in upoštevajoč ukrepe varnega vrtnarjenja na onesnaženih območjih.

Ekovrtovi-lezec-web

(Koordinatorica V. Lavrinc, prof.)

Ob gredah se nahajata tudi hotel za žuželke in kompostnik. Nadaljujemo tudi s cilji, ki smo si jih zastavili v preteklosti – trije tematski vrtovi (dišavno-zeliščni, zelenjavno-okrasni ter čebelam in čmrljem prijazen vrt) in Unesco vrtiček, omogočiti dijakom stik z zemljo, ustvarjati priložnost za delo in učenje, inovativnost, sprostitev in veselje. Nadaljujemo tudi s sodelovanjem v projektu EAThink, da bi ozaveščali dijake o pomenu lokalne ekološke hrane.

Dijaki z urejanjem vrta in aktivnim delom razvijajo spretnosti vrtnarjenja, zdrav življenjski slog in kritično razmišljajo o pomenu samooskrbe. S šolskim vrtom v središču mesta želimo postati dober zgled varnega vrtnarjenja s prilagajanjem dejanske rabe, z uporabo visokih gred in varnim kompostiranjem. Sicer pa je učilnica na prostem namenjena pouku in raziskovanju različnih strokovnih področij. Vse leto bomo v ekovrtu organizirali tudi različne delavnice in izobraževanja, oddelčne skupnosti pa bodo izvolile tudi razredne predstavnike za ekovrt, za katere bomo organizirali še dodatna izobraževanja.

solski-vrt

Pojdi na vsebino