gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Spletno srečanje z DRT in ravnateljem GCC

Petek, 26. 2., 17.00, Zoom
Spoznajte člane vodstva Dijaške skupnosti GCC in Dijaškega razvojnega tima GCC, posebne skupine dijakov, ki skrbi za realizacijo dijaških idej in projektov, svetuje ravnatelju in skrbi za to, da na GCC vedno na polno dogaja ...

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content