gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Dejavnosti ob pouku

GCC slovi po izjemno razvitem in pestrem obšolskem življenju. Številne obšolske dejavnosti, ki so večinoma skupne za dijake vseh treh programov, organizirajo dijaki sami ali v sodelovanju z mentorji (učitelji in zunanjimi sodelavci).

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

(Mentorji učitelji športne vzgoje)

Letos bo aktiv športnih pedagogov ob rednih dejavnostih med poukom ponovno skrbel za pester šolski športni utrip. Tradicionalno bodo na šoli potekale športne lige in tekme (med dijaki in tudi med dijaki ter učitelji). Organizirali bodo tudi priprave na tekmovanja, skrbeli za organizacijo tekem na šoli, pred prvomajskimi počitnicami pa bodo pripravili tradicionalni Rock ‘n’ šport.

GLASBENA IN PLESNA DEJAVNOST

Dekliški pevski zbor GCC

(Mentor in umetniški vodja D. Preložnik, prof.)

Najstarejša glasbena zasedba GCC bo letos tradicionalno začela s septembrskimi avdicijami za nove pevke in turnejo maturantk na pevski festival v češkem mestu Vyškov (12.–16. 9. 2016). Ostali projekti v šolskem letu 2016/2017 pa bodo:

 • dvojne intenzivne pevske vaje (jesen, zima),
 • trije celovečerni koncerti (Miklavžev, Novoletni in Pomladni),
 • organizacija gostovanja in sodelovanje na koncertu Nacionalnega zbora iz Ammana (Jordanija), 22. 9. 2016 v cerkvi sv. Duha v Celju,
 • sodelovanje na Noči Modrijanov (oktober 2016),
 • turneja ob slovenskem kulturnem prazniku (Trst, februar 2017),
 • udeležba na enem izmed pomladanskih mednarodnih tekmovanj,
 • sodelovanje na prireditvi Pozdrav pomladi (marec 2017),
 • udeležba na reviji šolskih zborov (april 2017),
 • priložnostni nastopi v šoli in zunaj nje.

FaVoZa

(Mentor in umetniški vodja G. Deleja, prof.)

Od leta 2006 dekliške glasove na GCC dopolnjujejo tudi fantovski. Oktet 9, ki je bil prva fantovska zasedba na šoli, je dobil v letu 2009 podmladek – FaVoZo. Zasedba bo letos skupaj z DPZ GCC pripravila turnejo k zamejskim Slovencem v Trst (februar 2017), ob koncu sezone pa še eno samostojno mednarodno turnejo. V načrtu je tudi udeležba na enem izmed pomladnih  mednarodnih zborovskih tekmovanj.  Fantje bodo v septembru pripravili avdicije za nove pevce, sodelovali tudi pri vseh celovečernih koncertih GCC (december, januar, april), na oktobrski Noči Modrijanov, skupaj z DPZ GCC pa bodo gostili tudi Nacionalni zbor iz Ammana (Jordanija) in sodelovali na koncertu The Unfinished Journey (22. 9. 2016, cerkev sv. Duha, Celje). V načrtu so tudi nastopi na šolskih prireditvah ter različnih priložnostnih nastopih, revijah in koncertih v Celju, regiji in državi ter intenzivne vaje v januarju 2017.

 

The Šlagers

(Mentor in umetniški vodja S. Šonc, prof.)

Instrumentalna zasedba GCC bo tudi letos povezovala dijake, ki so jim blizu jazz, sving in pop. Sodelovala bo na vseh šolskih prireditvah, turneji ob slovenskem kulturnem prazniku, na celovečernih koncertih obeh zborovskih sestavov in pripravila poseben program za nastop na maturantskem plesu GCC (marec 2017). The Šlagers je tudi pomemben del projekta Muzikal 13, ki nastaja v sodelovanju s III. OŠ Celje.

Nonet GCC

(Mentorica in umetniška vodja B. Arlič Kerstein, prof.)

To je novoustanovljena projektna vokalna zasedba, ki bo v prvem letu delovanja s popularnejšim in ljudskim programom dopolnila tradicionalne prireditve, kot so Miklavžev, Novoletni in Pomladni koncert, in sodelovala pri projektu Glasbene sobotnice Hiše kulture in Muzeja novejše zgodovine Celje ter glasbeno-literarnem projektu Božična zgodba, ki nastaja v sodelovanju s III. OŠ Celje.

Ostali glasbeni sestavi

Načrtujemo tudi oblikovanje priložnostih glasbenih sestavov, ki bodo nastali za potrebe različnih prireditev oz. na pobudo dijakov.

Plesni skupini

(Mentorici Š. Lužar, prof., in S. Jazbec, prof.)

Letos bosta na GCC delovali dve plesni skupini – Š. Lužar bo vodila dijake, ki jih zanimajo sodobne popularne plesne zvrsti in standardni plesi, S. Jazbec pa dijake, ki jih zanimata izrazni ples in sodobni baleti. Obe skupini načrtujeta udeležbe na festivalih in tekmovanjih (Šolski plesni festival, Korpus, Opus 1), namenjenih plesni ustvarjalnosti mladih, plesalke sodobnega baleta pa bodo sodelovale tudi pri glasbeno-plesnem projektu Maska rdeče smrti.

Vrtiljak in knjižica Maksova želja

(Mentorici A. Mlakar, prof., in S. Tovornik, prof.)

Vrtiljak je osrednja prireditev programa PV, na kateri se dijaki s koncertom predstavijo javnosti. Vsako leto ga pripravijo na novo temo in v sodelovanju z enim izmed celjskih vrtcev, letos bo to Vrtec Tončke Čečeve, prireditev pa bo 30. 3. 2017 v Celjskem domu.

Dijaki 4. a bodo s pomočjo mentorjev napisali, slikovno in glasbeno opremili knjigo Maksova želja, šola pa jo bo založila in izdala do Vrtiljaka. Knjiga je namenjena vrtcem in  promociji programa PV.

Orff

(Mentorici A. Mlakar, prof., in S. Tovornik, prof.)

Obšolska dejavnost je najbolj namenjena dijakom PV, hkrati pa tudi gimnazijcem, ki se želijo pobliže spoznati z vznemirljivim svetom Orffovih glasbil in z Orffovo metodo poučevanja glasbe. Ustvarjalna druženja dijakov bodo potekala enkrat tedensko, s posameznimi točkami pa bodo dijaki sodelovali tudi na šolskih prireditvah in na vseslovenskem festivalu Orffomanija aprila 2017.

Muzikal 13

(Mentorji S. Šonc, prof., D. Preložnik, prof., in G. Deleja, prof.)

Že spomladi so se na II. osnovni šoli Celje začele intenzivne priprave na jesensko premiero največjega mladinskega glasbeno-gledališkega projekta letošnjega leta. Muzikal 13 ameriškega skladatelja J. R. Browna govori o zanimivih letih odraščanja in je eden najuspešnejših mladinskih muzikalov na Broadwayu; v slovenščino pa ga je prevedla Anja Ivakič. Pri projektu sodeluje več kot 40 nastopajočih: pevk, pevcev, plesalk in inštrumentalistov, učencev II. OŠ Celje in dijakov 1. b, c, č, i, 2. i, 3. a in 3. c (GCC), z njimi pa ustvarjajo mentorji Andreja Vahen, Metka Manfreda, Breda Stepan, Lidija Pogačnik Kodrun, Maja Guček, Tomaž Končan in Sabina Vizjak (II. OŠ Celje) ter D. Preložnik, G. Deleja in S. Šonc (GCC).

 1. 5. smo v avli II. osnovne šole Celje pripravili tudi dve uspešni predpremierni predstavi, 20. 9. pa bo muzikal prvič uprizorjen tudi za širšo javnost. V jesenskih in zimskih mesecih načrtujemo tudi gostovanja v Velenju, Žalcu, Šmarju pri Jelšah in Slovenskih Konjicah. Razpored predstav je del šolskega koledarja, ki je priloga LDN (PRILOGA 2).

Božična zgodba

(Mentorja B. Arlič Kerstein, prof., Gregor Deleja, prof.)

Medšolski projekt III. OŠ Celje in GCC bo premierno uprizorjen 23. 11. 2016 v Narodnem domu Celje. To je mladinska gledališka priredba slovite Božične zgodbe Charlesa Dickensa, ki jo bomo dopolnili tudi s kolednimi pesmimi iz anglosaškega sveta, za kar bodo poskrbele mlade glasbenice in glasbeniki z GCC, učenci III. OŠ pa bodo prevzeli igralski del. Predstavo bomo ponovili tudi na prireditvi Praznični bazar III. OŠ (3. 12.) in na prireditvah Prazničnega Celja (23. 12. 2016).

Maska rdeče smrti

(Mentorji A. Pečnik, prof., S. Jazbec, prof., D. Preložnik, prof., S. Šonc, prof., G. Deleja, prof.)

S projektom želimo povezati vedno uspešnejšo dejavnost izraznega plesa in sodobnega baleta na GCC z glasbo in rdečo nitjo novele E. A. Poeja Maska rdeče smrti. Plesna predstava bo premierno uprizorjena v predpustnem času v Plesnem forumu Celje, kot zunanja mentorica pa bo pri projektu sodelovala tudi Breda Stepan, prof. (II. OŠ Celje).

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

Have Fun Club

(Mentorica K. Polimac Dobovišek, prof.)

Gledališka skupina v angleškem jeziku bo jeseni začela svojo 21. sezono s pripravo nove produkcije – Živalske farme G. Orwella, ki je obenem tudi novo maturitetno čtivo na maturi iz angleškega jezika. Premiera je predvidena v pomladnih mesecih 2017. Začetek sezone bo namenjen tudi reprizam Wildeovega Idealnega soproga in gostovanju na Primorskem. V jesenskim mesecih bo HFC pripravil tudi tri odprte vaje za javnost.

Dramska skupina

(Mentorica  B. Vrečko, prof.)

V tem šolskem letu bo dramska skupina jeseni začela pripravljati igro Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado. Premiera je predvidena za pomlad 2017.

Impro liga GCC

(Mentorica  Ana Pečnik, prof.)

Edina srednješolska improekipa v Celju bo tudi letos raziskovala zanimiv gledališki žanr, ki temelji na improvizaciji. Umetniška vodja ekipe bo Veronika Hana Grubič iz društva ŠILA. Po jesenskih avdicijah in jesensko-zimskih pripravah se bo ekipa udeleževala tekem slovenske srednješolske improlige (marec–junij 2017), v sodelovanju z Mladinskim centrom Celje pa je v načrtu tudi vsaj ena organizacija tekme v Celju. Vaje bodo enkrat tedensko (120 minut), poleg udeležbe na tekmah pa se načrtuje tudi priprava celovečerne impropredstave za dijake GCC.

GCC poetry slam

(Mentor Kristian Koželj, OKC)

Program dela Kluba slam poezije je zastavljen tako, da dijaki spoznavajo sodobno poezijo in tokove v njej. Delo, ki bo potekalo predvidoma enkrat tedensko, vključuje tudi delavnice kreativnega pisanja in pripravo na nastope na celjskih večerih slam poezije.

Lutkovni krožek

(Mentorica M. Šmit, prof.)

Dejavnost je namenjena dijakom programa PV (2.–4. razred), če pa bodo še prosta mesta (na voljo jih je 16), pa se lahko v krožek vključijo tudi gimnazijci. Člani se bodo sestajali dvakrat mesečno po dve šolski uri.

Cilji lutkovnega krožka: 

 • spoznavanje različnih vrst lutk,
 • izdelava različnih vrst lutk s poudarkom na ročni,
 • animacija z lutko; lutkovna predstava, 
 • povezovanje s programom ekošole.

Člani krožka bodo obiskali tudi novi lutkovni muzej na ljubljanskem gradu, eno lutkovno predstavo in se srečali z lutkarjem. Ob produkciji lutkovne predstave pa se želi krožek vključiti tudi v lutkovno mrežo Javnega sklada za kulturo RS.

UGUG

Umetniško gibanje umetniške gimnazije (UGUG) je ustvarjalna platforma dijakov UG. Namenjena je realizaciji angažiranih idej dijakov umetniške gimnazije oziroma njihovemu vključevanju v različne umetnostne akcije, ki potekajo zlasti v lokalnem okolju in na različnih socialnih omrežjih. Ena osrednjih letošnjih dejavnosti bo urejanje kletnih prostorov in priprava idejnih osnutkov za ureditev šolskih hodnikov.

KLUB ZGODOVINARJEV

(Mentor S. Medved, prof.)

Klub zgodovinarjev GCC že vrsto let dopolnjuje bogat nabor obšolskih dejavnosti na GCC. Tudi letos bo obeleževal pomembne zgodovinske dogodke s kratkimi oddajami in nagradnimi igrami po šolskem ozvočenju, organiziral predavanja v šolski knjižnici, obiske razstav in zanimivih zgodovinskih točk v Celju in okolici, organiziral bralno tekmovanje … Osrednji projekt kluba je večdnevna ekskurzija v tujino, ki bo med pomladanskimi OIV, ko se bodo člani kluba podali po poteh Trubarja in obiskali Avstrijo, Nemčijo in Švico.

BRALNI KLUB IN KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

(Mentorica T. Tratenšek, prof.)

Letos bomo za ljubitelje branja obudili tudi bralni klub in pri dijakih spodbujali ljubezen do branja in knjig. Člani kluba se bodo srečevali enkrat ali dvakrat mesečno v šolski knjižnici. Namen kluba je dijake motivirati za kritično vrednotenje sveta, v katerem živijo, razvijati bralno kulturo in spoznavati različne literarne svetove. Knjižničarski krožek pa je namenjen tistim dijakom, ki jih veseli delo z bibliotekarskim gradivom in želijo pri tem pridobiti nova znanja.

BRALNE ZNAČKE V TUJIH JEZIKIH

(Mentorji učitelji tujih jezikov)

Tudi letos bomo sodelovali pri bralnih značkah v angleškem, nemškem, španskem in ruskem jeziku.

UTRIP, NATEČAJ ZA NAJ KRATKO ZGODBO, ŠOLSKA PREŠERNOVA PRIZNANJA

(Mentorice L. Koprivc Bertoncelj, prof., I. Vrečko, prof., T. Tratenšek, prof., in D. Poglajen, prof.)

Vsakoletni natečaj za Naj kratko zgodbo smo na GCC prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010, tako bo letošnji že sedmi in je na šoli postal že tradicija. Natečaj nagovarja pisce vseh treh programov in pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, ljubezen do literature,  branja …

Letošnjega bomo izvedli v jeseni 2016. Zmagovalce bomo razglasili na tradicionalni kulturni prireditvi ob podelitvi šolskih Prešernovih priznanj 1. 12. 2016. Če bo odziv dovolj velik in prispevki kvalitetni, bomo izdali tudi literarno glasilo Utrip.

KLUB LJUBITELJEV GLEDALIŠČA

(Mentorica D. Poglajen, prof.)

Klub ljubiteljev gledališča nima stalnega članstva, deluje pa v sodelovanju z Društvom GCC. Organizira oglede dramskih, opernih ali baletnih predstav za tiste dijake in profesorje, ki imajo radi gledališče in si želijo ogledati kakšno zanimivo predstavo tudi zunaj Celja. Namen je odpreti vrata čim več različnih gledališč in se seznaniti z aktualnimi predstavami, ki kažejo ogledalo času, v katerem živimo, ter se jih naučiti kritično vrednotiti.

Predvidoma v novembru bomo za vse dijake UG organizirali ogled predstave Meglica v SLG Celje, skušali pripraviti razgovor z režiserjem in igralci, na predstavo pa bomo zaradi specifične teme povabili tudi likovne pedagoge celjskih OŠ.

@GCC INFO

(Mentor Uroš Hercog)

To je nova interesna dejavnost na GCC, ki je namenja vsem tistim dijakom, ki jih zanimajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, zlasti pa programiranje. Delo bo potekalo projektno ob koncih tedna in popoldnevih, pri izvajanju pa bodo sodelovali nekdanji dijaki GCC (sodelovanje z Društvom GCC), študentje računalništva in informatike.

KARIERNI KLUB

(Mentor G. Deleja, prof.)

To je nova dejavnost na GCC, ki bo potekala v sodelovanju z Društvom GCC predvidoma ob popoldnevih in koncih tedna, namenjena pa bo raziskovanju možnosti kariernega razvoja, posredovanju uporabnih znanj, kot so pisanje motivacijskih pisem in standariziranih življenjepisov, simulaciji kadrovskih razgovorov in predstavitvi kariernih poti različnih gostov. Del programa bo tudi omogočanje praktičnih izkušenj v posameznih poklicih (gostovanja dijakov v podjetjih, organizacijah in ustanovah med počitnicami) v sodelovanju z Rotary Slovenija.

GCC GRAFIKA

(Mentorica A. Pečnik, prof.)

Pri krožku bodo dijaki spoznavali likovno tehniko grafike – osnove, nizki in globoki tisk in računalniško grafiko. Izdelovali bodo protokolarne grafike za potrebe šole ter se z deli prijavljali na različne natečaje v Sloveniji in tujini.

SLEDKO, FOTOGRAFI IN SNEMALCI GCC

(Dijaška urednika Klementina Krulec, 4. č, vodja fotografov Nik Skerbiš, 3. c, vodja snemalcev Mitja Suvajac, 2. b)

Dijaki GCC lahko v Sledku kot sodobni komunikacijski možnosti izražajo svoja razmišljanja, poglede in predloge. Sledko želi spodbuditi kritično razmišljanje dijakov o različnih dogodkih, o katerih lahko po svoje poročajo v edinem dijaškem spletnem časopisu na Celjskem. Njegov cilj je biti na sledi, informiran in bližnji okolici nuditi uporabne, zanimive in predvsem zabavne vsebine, preko katerih se lahko identificirajo vse generacije, predvsem pa dati mladim občutek pripadnosti in namena. Nastaja v sodelovanju z Društvom GCC in nekdanjimi dijaki šole. Skrbi tudi za redno foto- in videodokumentiranje vseh pomembnejših dogodkov šole. Video in foto ekipi letos pripravljata tudi vrsto delavnic, izobraževanj, fotografsko razstavo in aktivno sodelovanje na različnih natečajih.

Dijaki novinarji se bodo redno udeleževali delavnic oz. predavanj, ki jih bo vodila novinarka Metka Pirc, pripravili pa bomo dve ekskurziji v slovenske medijske hiše. Namen teh predavanj je spodbujanje kritičnega razmišljanja pri sodelujočih dijakih ter pridobivanje novinarskih spretnosti. V sodelovanju z Dijaško skupnostjo in Ekoradiem GCC bo Sledko vsaka dva do tri mesece pripravil tematske tedne, ki se bodo končali s sklepno prireditvijo med glavnimi odmori ter sodeloval pri humanitarnih in drugih akcijah šole.

MOČ JE V NAS SAMIH

(Mentorica B. E. Hernavs, prof.)

Današnji ritem šolskih in obšolskih obveznosti nam velikokrat preprečuje, da bi se zazrli sami vase, začutili potrebo po obnovitvi življenjske energije in prebudili vse tisto, kar je dobro in vredno v nas. Mogoče tudi zato, ker ne vemo, kako to narediti, mislimo, da je to povsem nepotrebno in da tako nimamo časa še za kaj takšnega.

Interesna dejavnost je namenjena dijakom in tudi zaposlenim na GCC. Srečevali se bomo enkrat do dvakrat tedensko, praviloma ničto uro. Seznanili se bomo in preizkusili preproste in osnovne tehnike dihanja, blagodejni vpliv aromaterapije na naše telo, skupaj bomo poiskali in spodbudili točke »dobrega počutja« na glavi, dlaneh in stopalih ter se seznanili s tehnikami klasične in zvočne masaže s himalajskimi posodami in gongom. Ves čas bomo  uravnovešali svojo življenjsko energijo »či« tudi z masažo po meredianih in vajami či-gonga. Vsebine bomo obogatili tudi s tematiko vpliva zdravilnih rastlin na telo ter povabili medse strokovnjake za osebnostno rast.

FIZIKALNO-ASTRONOMSKI KROŽEK

(Mentorja B. Namestnik, prof., in O. Uranjek, prof.)

Poleg priprav na tekmovanja iz fizike, astronomije in odpiranja fizikalnih sefov bodo dijaki v krožku dobili možnost vpogleda v zanimivi svet fizike in astronomije, in sicer s predavanji gostov ter ekskurzijami po Sloveniji (JE Krško, Dravske HE) in tujini (CERN). Dijaki bodo sodelovali tudi pri organizaciji letošnjega projekta Veselje do znanosti.

KEMIJSKI KROŽEK

(Mentorica J. Kovač, prof.)

S številnimi zanimivimi poskusi  (raziskovali bomo sestavo cigaretnega dima, ekstrahirali eterična olja iz lupin citrusov in določili njihovo zgradbo …) bomo razvijali odgovoren odnos do sebe in okolja, se urili v laboratorijskih spretnostih in spoznavali tesno prepletenost pri pouku obravnavanih vsebin z življenjem. Predvsem z zadnjim bo povezana tudi raziskovalna naloga, ki jo namerava izdelati skupina dijakov, ki so bili v krožku aktivni že v preteklem šolskem letu.

Vselej zelo privlačna »eksploziva« bomo pripravili in aktivirali na Inštitutu Jožef Stefan, precej časa pa bomo namenili tudi pripravam na tekmovanje za Preglove plakete.

MEMORIADA

(Mentorica D. Marolt, prof.)

To je enostavno drugačen krožek, kjer se bodo dijaki med septembrom in marcem, ko bo državno tekmovanje, urili v pomnjenju, raziskovali različne tehnike in metode pomnjenja ter organizirali šolsko izbirno tekmovanje.

AKVARISTIKA IN ŠOLSKI EKOVRT

(Mentorica V. Lavrinc, prof.)

Skrb za akvarije in terarije, ki so duša pritličja šole, bo tudi letos predstavljala eno izmed obšolskih dejavnosti, s katerimi se ne more pohvaliti vsaka šola, kakor tudi ne z novo dejavnostjo – šolskim ekovrtom. Sodelujoči dijaki bodo skrbeli za redne predstavitve in dopolnitve ur biologije oziroma naravoslovja, zanje pa bomo tudi letos pripravili različne delavnice, predavanja in izobraževanja.

EKOKOKROŽEK IN EKORADIO GCC

(Mentorji profesorji naravoslovja)

To sta dela dejavnosti ekošole, ki ju bomo znova ponudili dijakom. Ti se bodo ukvarjali lahko s pitno vodo, zdravo prehrano, energenti in skrbjo za zdravje. S svojimi spoznanji bomo po Ekoradiu GCC in na spletnih straneh Sledka redno obveščali in ozaveščali vse člane naše skupnosti. Tako bo okoljsko znanje postalo tisto gibalo prihodnosti, ki nam bo omogočilo ozaveščeno življenje in delovanje in omogočalo trajnostni sonaravni razvoj naše družbe. 

DEBATNI KLUB IN GCC MUN

(Mentor M. Gartner, prof.)

Člani se bodo z mentorjem redno srečevali in pripravljali na debatne turnirje. Pred tekmovanji pod okriljem Zavoda ZIP (med oktobrom in aprilom) bodo potekale tudi intenzivnejše priprave, večina po pouku ter ob koncih tedna. Pred tekmovanji in po njih bodo tekmovalci opravičeni ustnega ocenjevanja znanja. Pri pripravah bodo sodelovali tudi nekdanji dijaki GCC.

Ob tekmovanjih (termini so vpisani v šolskem koledarju) bodo dijaki sodelovali tudi pri drugih dejavnostih, kot so:

 • debatne delavnice za učence osnovnih šol,
 • udeležba na natečaju Evrošola (22. 9. v šolski knjižnici),
 • sodelovanje v oddaji Gymnasium,
 • sodelovanje v on-line debati konference Sirikt (september 2016),
 • debata na prireditvi 3-KONS (9. 10. 2017),
 • organizacija debatnega vikenda v oktobru,
 • obeležitev 20. obletnice kluba (december 2016),
 • tradicionalna srečanja s predstavniki veleposlaništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji,
 • sodelovanje pri organizaciji informativnega dne,
 • različna izobraževanja na temo javnega nastopanja in komunikacije.

 

Nadaljujemo tudi z dejavnostjo Kluba MUN (Model United Nations) kot prvega v regiji in tretjega v državi, kjer bodo dijaki sodelovali pri simulacijah zasedanj Združenih narodov (na šoli in  na tekmovanjih v Sloveniji in tujini).

PROSTOVOLJNO DELO

(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)

Svetovalna služba bo dijake med šolskim letom usmerjala v različne institucije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Sodelovali bomo s Centrom za socialno delo Celje, z domovi za ostarele občane, osnovnimi šolami, Rdečim križem in s Karitas, z Medgeneracijskim centrom Celje, Mladinskim centrom Celje, Mladinskim centrom Salesianum … Udeležili se bomo tradicionalnega festivala prostovoljstva, ki bo predvidoma aprila 2017. Delo prostovoljcev bomo spremljali na rednih tematskih sestankih, mentorici pa se bosta vključevali tudi v delo dijakov, ki sodelujejo pri programu MEPI.

SUPERVIZORJI

(Mentorici mag. H. Maher Resinovič in N. Laul, prof.)

Lanska novost – supervizorji – bo ostala aktualna tudi letos. Dijaki bodo dijaki vsak mesec odpirali različne vsebine in vprašanja iz psihologije, z zunanjimi izvajalci pa bomo organizirali tudi predavanja in delavnice na temo duševnega zdravja.

#GCCStartUp

(Mentorji Ustvarjalnika)

V družbi, ki se nenehno spreminja in postaja vse bolj zapletena, se povečuje tudi občutek negotovosti, zato je vedno večje povpraševanje po ljudeh, ki imajo znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti, značilne za podjetne posameznike.

Učenje podjetništva v srednji šoli lahko mladim pomaga premagovati ovire, ki so posledica sprememb na trgu dela, pripomore k večji učinkovitosti na delovnem mestu, pomaga in koristi družbi in spodbuja osebnostni razvoj.

Podjetništvo postaja ena pomembnejših kompetenc, ki jo intenzivno uvajamo v izobraževalne programe GCC. Z različnimi dejavnostmi pri dijakih razvijamo inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost. #GCCStartUp je podjetniški obšolski izobraževalni program, ki temelji na konceptu learning by doing oziroma izjemno praktičnem pristopu k učenju in razvoju kompetenc 21. stoletja.

V sklopu #GCCStartUp se bodo dijaki seznanili z osnovnimi pojmi in dejstvi iz podjetništva, spoznali bodo osnovne podjetniške koncepte in temeljne pojavne oblike, razvili spretnosti pri inovativnosti in ustvarjalnosti, se pripravili na razgovor za službo ter razvili sposobnost samostojnega poslovnega odločanja in prevzemanja odgovornosti.

Program #GCCStartUp bo letos obsegal teoretična predavanja, ki bodo podkrepljena s konkretnimi primeri in praktičnim delom dijakov, eno do dve podjetniški ekskurziji v Sloveniji in/ali v tujini. Interesna dejavnost se bo povezovala tudi z drugimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, projekti in aktivnostmi, namenjena pa je dijakom vseh treh programov. Sodelovali bomo tudi s podjetniškim inkubatorjem savinjske regije in se udeleževali različnih tekmovanj.

DRUŠTVO GCC IN USTVARJALNICE

V Društvo GCC, ki povezuje nekdanje in sedanje dijake, učitelje in prijatelje šole, je včlanjenih že več kot 800 članov iz številnih generacij maturantk in maturantov enega izmed programov, ki so svoj dom našli v šolskem poslopju GCC. Gre za eno redkih takšnih društev alumnov na naših tleh, kar daje šoli še večji ugled in status v slovenskem prostoru. S svojimi dejavnostmi dopolnjuje šolski vsakdan z novimi možnostmi za naše aktualne dijake ter skrbi za dodatno informiranost o dogajanju na šoli med svojimi člani in v javnosti, pod njegovim okriljem pa delujejo tudi Oktet 9 in GCC jazz projekt, dve glasbeni zasedbi nekdanjih dijakov, spletni časopis Sledko in športna sekcija društva. Zelo aktivno in redno se člani društva vključujejo tudi v Impro ligo GCC, Debatni klub, organizacijo OIV, mednarodna sodelovanja (Srbija, BiH, Avstrija) ter v sodelovanju s šolsko svetovalno službo pomagajo pri poklicnem in študijskem svetovanju tretješolcem in maturantom. V Društvu bomo že šesto leto zapored organizirali tudi priprave na sprejemne izpite na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, fakultetah za arhitekturo ter likovno pedagogiko v Ljubljani in Mariboru in glasbeno pedagogiko.

S svojimi dejavnostmi, socialnim kapitalom ter dosedanjimi referencami pa je Društvo GCC skupaj s šolo in partnerji pred leti začelo uspešno črpati tudi sredstva iz razpisov lokalne skupnosti, države in Evropske unije. S to dejavnostjo nadaljuje tudi v letu 2016/2017 z izvedbo projekta MladiNAokolje in novo prijavo nadaljevanja projekta na program Erasmus + ter novim evropskim projektom na temo migracij in filmske umetnosti.

Društvo bo v tem šolskem letu poskrbelo tudi za več dogodkov, ki bodo nagovarjali najrazličnejše generacije naših nekdanjih dijakov, ter pripravilo tradicionalno prireditev Naših 100 + …, ki bo ponovno na programu ob 105. obletnici izgradnje šolskega poslopja GCC jeseni 2017.

Nov projekt lanskega šolskega leta so Ustvarjalnice, obšolski program za otroke predšolskega obdobja oz. delavnice, v katerih bodo otroci tudi letos ustvarjalni v družbi vrstnikov in pod vodstvom pedagoginj različnih strokovnjakinj (Barbara Arlič Kerstein, glasba, Andreja Sivka, likovna umetnost, Sandra Jazbec, ples, in Adriana Dellapica Vučer, joga, občasno pa tudi dijaki in učitelji z GCC). Tudi letos bodo dejavnosti skrbno izbrane in prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Ustvarjalnice bodo zajemale dve starostni skupini: od enega do treh in od treh do šestih let, srečanja pa bodo ob ponedeljkih od oktobra 2016 do maja 2017 v prostorih GCC. Predstavitvena informativna ura bo v ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 16.30 na GCC.

To je edinstveni projekt prenosa potenciala šolskih in vrtčevskih pedagogov v enotno obšolsko dejavnost, ki povezuje šolo, zlasti program PV, s širšim okoljem.

Prispevka ni mogoče komentirati.