gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Dejavnosti ob pouku

GCC slovi po izjemno razvitem in pestrem obšolskem življenju. Številne obšolske dejavnosti, ki so večinoma skupne za dijake vseh treh programov, organizirajo dijaki sami ali v sodelovanju z mentorji (učitelji in zunanjimi sodelavci).

OBVEZNE VSEBINE (gimnazijska programa) IN INTERESNE DEJAVNOSTI (predšolska vzgoja)

VSI PROGRAMI

Glasbene matineje

Pri predmetu glasba (1. Razred G in UG) in umetnost/ustvarjalno izražanje (PV) bodo dijaki obiskali naslednje glasbene matineje:

 1. 10. 2017 – Balkan Dance Project v Domu kulture Velenje
 2. in 16. 11. 2017 – W. A. Mozart: Bastien in Bastienne v Glasbeni šoli Celje
 3. 12. 2017 – Pevci pozabljenih pesmi na GCC
 4. 12. 2017 – P. I. Čajkovski: Hrestač v SNG Maribor

Ob navedenem bomo dijakov v jesenskih mesecih ponudili tudi ogled predstave Zgodovina šansona v izvedbi Šolskega centra Celje in predstavo Pravila igre so? v izvedbi Plesnega foruma Celje.

Filmska vzgoja

Ker želimo na GCC oplemenititi izkušnjo gledanja filma in pri mladih spodbujati njegovo empatično doživljanje, se bomo tudi letos povezali s celjskim Mestnim kinom Metropol, ki ponuja kvaliteten izbor filmov s spremljevalnimi dejavnostmi za mlade. Leta 2017 je GCC postala tudi del konzorcija ESS projekta Razumevanje filma, ki ga vodi Slovenska kinoteka. Dijaki vseh razredov in programov si bodo tako ogledali štiri kakovostne filme s predgovorom in razgovorom po ogledu, ob koncu šolskega leta pa bomo pripravili komentirano projekcijo za prvo-, drugo- in tretješolce. Vsak izmed filmov se bo dotaknil drugačne tematike, vse pa se bodo vezale na vsebine pri družboslovnih predmetih in na temo letošnjega šolskega leta. Za filmsko vzgojo bodo skrbele profesorice L. Rednak, J. Temnik Kerš in V. Zorko.

Gledališki abonma (2. in 3. razredi gimnazije in umetniške gimnazije, dijaki programa predšolska vzgoja).

Za gledališki abonma bo skrbela profesorica J. Temnik Kerš. Dijaki PV si bodo letos v SLG Celje ogledali predstave Erazem in potepuh (A. Lindgren), drugo- in tretješolci PV pa še Moški brlog (K. Magnusson) in Ljubi moj (E. Murphy). Drugo- in tretješolci GIM in UG pa si bodo ogledali predstave Nebeški odred (Đ. Lebović in A. Obrenović), Pesmi živih mrtvecev (M. Zupančič) in Ljubi moj (E. Murphy).

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ)

To je kroskurikularni predmet o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov. To pridobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Pri KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem leposlovnih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.  KIZ je obvezen za vse dijake 1. razreda, za njegovo izvedbo pa je zadolžena T. Tratenšek. Razpored:

DATUM RAZRED/ČAS
PON, 11. 9. 1. b
SRE, 13. 9. 1. c
PET, 15. 9. 1. č
PON, 18. 9. 1. d
TOR, 19. 9. 1. i
 

PON, 25. 9.

1. j     (8.30–9.30) KIZ, 1. h (10.00–11.30) KIZ,

1. a (11.45–13.15) KIZ

 

TOR, 26. 9.

1. j     (8.30–9.30) Rastem s knjigo, OKC

1. h   (10.00–11.30) Rastem s knjigo, OKC

1. a   (11.45–13.15) Rastem s knjigo, OKC

3-KONS

Je kulturno-družabna prireditev štirih šol ob Kosovelovi ulici v Celju (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Ekonomska šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in GCC). Na dopoldanskem festivalu se šole predstavljajo druga drugi z različnimi programi in delavnicami, ki omogočajo vpogled v življenje in delo šol ter so ustvarjalni poligon za druženje dijakov. Letos bo jubilejna 10. prireditev, ki bo vključevala tudi DIFI, festival kratkega dijaškega filma, 10. 10. 2017. Na GCC vse dejavnosti, povezane s prireditvijo, v tem šolskem letu koordinira G. Deleja.

Proslave ob državnih praznikih

Tudi letos bomo počastili državne praznike in pripravili proslave ob dnevu reformacije (26. 10.), dnevu samostojnosti in enotnosti (22. 12.), slovenskem kulturnem prazniku (7. 2.) in dnevu državnosti (22. 6.). Počastili bomo tudi ta veseli dan kulture (1. 12.).

GIMNAZIJA

 1. termin (25. – 27. 9. 2017) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

PONEDELJEK IN TOREK (25. in 26. 9.) SREDA (27. 9.)
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Mentorji: S. Adamič Vasič, M. Skalicky,   Š. Sešlar, L. Turnšek, D. Poglajen, M. Šmit, M. Zevnik, M. Turnšek, B. Arzenšek, D. Borovnik, R. Lipnik, O. Uranjek, M. Kamenšek Gajšek, S. Ogrizek, B. Kostanjšek, B. Vrečko, D. Preložnik

Ekskurzija v Porabje (G. Deleja)

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (25. in 26. 9.) SREDA (27. 9.)
Projekt: Zlato jabolko.

Mentorji: J. Kovač, P. Lajlar, Š. Lužar, D. Marolt, Ž. Opačak, D. Poglajen, A. Pristovšek, J. Škorjanec, S. Šonc, B. Špegel Berdič

Ekskurzija v Trst (D. Poglajen)
 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (25. in 26. 9.) SREDA (27. 9.)
Državljanska kultura (G. Gajšek) Podjetništvo – Ustvarjalnik Ekskurzija v Celovec in na Gosposvetsko polje (organizacija in vodstvo: B. Arzenšek in S. Medved)
Študijsko svetovanje (N. Laul ali H. M. Resinovič) NEFIKS
 1. LETNIK

Maturantska ekskurzija (22. 9. – 26. 9. 2017) – 4. d, 4. i in posamezni dijaki ostalih oddelkov (spremljevalci: G. Deleja, S. Komadina, A. Pečnik)

PONEDELJEK, 25. 9. TOREK, 26. 9. SREDA, 27. 9.
Pouk po prilagojenem urniku Filmska vzgoja,

NEFIKS

Ekskurzija v Maribor (gledališka predstava Živalska farma in

 

 1. termin (21. in 22. 12. 2017) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

ČETRTEK IN PETEK (21. in 22. 12. 2017)
Motivacija za učenje (N. Laul) Logika (R. Lipnik)
Obvladovanje stresa (M. Kamenšek Gajšek) Debata (M. Gartner)
Glasbena matineja Filmska vzgoja
 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK (21. in 22. 12. 2017)
Verstva in etika (K. Koželj)
Zavarovanje in zavarovalništvo (Vzajemna)
Darovanje kostnega mozga, organov in krvodajalstvo, Epruvetka
Odgovoren odnos do živali (Zavod Poživ)
Filmska vzgoja
 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK (21. in 22. 12. 2017)
Davčno opismenjevanje mladih (FURS)
Še vedno vozim, vendar ne hodim (Društvo Vozim)
V prometu nikoli nisi sam (M. Golob)
Vzgoja za družino, mir in nenasilje (A. Pristovšek)
Temeljni postopki oživljanja (Zdravstveni dom Celje)
 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK (21. in 22. 12. 2017)
Filmska vzgoja.
Maturitetni sklop – slovenščina
Maturitetni sklop – angleščina

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

 1. termin (25. – 27. 9. 2017) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

PONEDELJEK IN TOREK (25. in 26. 9.) SREDA (27. 9.)
Projekt: Celje – mesto moje mladosti.

Mentorji: S. Adamič Vasič, M. Skalicky,   Š. Sešlar, L. Turnšek, D. Poglajen, M. Šmit, M. Zevnik, M. Turnšek, B. Arzenšek, D. Borovnik, R. Lipnik, O. Uranjek, M. Kamenšek Gajšek, S. Ogrizek, B. Kostanjšek, B. Vrečko, D. Preložnik

Ekskurzija v Porabje (G. Deleja)

 

 1. LETNIK
PONEDELJEK IN TOREK (25. in 26. 9.) SREDA (27. 9.)
Projekt: Zlato jabolko.

Mentorji: J. Kovač, P. Lajlar, Š. Lužar, D. Marolt, Ž. Opačak, D. Poglajen, A. Pristovšek, J. Škorjanec, S. Šonc, B. Špegel Berdič

Ekskurzija v Trst (D. Poglajen)
 1. LETNIK
PONEDELJEK – ČETRTEK (25. – 28. 9.)
Plastično oblikovanje (F. Purg)
 1. termin (21. in 22. 12. 2017) – OBVEZNI PROGRAM

1. ,2. LETNIK

Umetniške delavnice z učitelji strokovnih predmetov
 1. LETNIK
OVD, LIT, BIK – medpredmetne delavnice (M. Rak)
 1. LETNIK
ČETRTEK IN PETEK (21. in 22. 12. 2017)
Filmska vzgoja.
Maturitetni sklop – slovenščina
Maturitetni sklop – angleščina
BIK – urbanistična delavnica (M. in G. Furman Oman, M. Rak)

VSI ODDELKI UG:

 • sodelovanje v projektih Centra sodobnih umetnosti Celje (vse leto),
 • srečanja s tujimi umetniki, gosti umetniške rezidence Celje (vse leto),
 • DEKD/TKD – projektno delo (M. Rak) – dijaki 3. i – 16 ur od sept. do nov.,
 • obisk ZVKD (M. Rak) – dijaki 3. i – 4 ure v II. polletju,    
 • priprave na preizkus lik. nadarjenosti za OŠ – sob., 13., 20. in 27. 1.,
 • srečanje z likovnimi pedagogi – petek, 2. 2. (B. Zupančič),
 • priprave na sprejemne izpite (vse šol. leto),
 • povabilo osnovnošolcev in mentorjev k pouku strokovnih predmetov – dan odprtih vrat UG (4. 12. 2017),
 • informativni dan,
 • priprava scenografij, oblikovanje tiskovin, izdaja koledarja 2018,
 • Bela snežinka (19. 12.),
 • predaja čopiča (22. 5.),
 • umetniški dan v Novem Celju oz. Jurkloštru (30. 5.), z izjemo 4. i,

RAZSTAVE:

Šolsko leto bomo v največji možni meri posvetili J. Plečniku (zlasti z razstavama v Žalcu in Braslovčah ter pri oblikovanju koledarja). Termini razstav:

 • petek, 15. 9. 2017, v okviru prireditve Naših 100+5 (razstava grafik z detajli šole na hodnikih GCC),
 • razstava Vodna postaja za hlapone Celje v okviru DEDK/TKD, 25.-29. 9. 2017 na GCC,
 • razstava o sodelovanju med GCC in CSU v šolskem letu 2016/2017 – 13. 10. ob 19.00 v CVU,
 • razstava v sodelovanju s knjižnico v Braslovčah – 21. 11. ob 18.00,
 • tradicionalna razstava v Žalcu, 25. 1. 2018,
 • študijska razstava, 10. 5. 2018, ob 18.00 v OKC.
 • priložnostne razstave ob okroglih jubilejih književnikov, znanstvenikov in ob drugih pomembnih dogodkih itd.

PREDŠOLSKA VZGOJA (interesne dejavnosti)

 1. termin (8., 25. – 27. 9. 2017, oktober 2017) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

PETEK, 8. 9. PONEDELJEK IN TOREK (25., 26. 9.) SREDA (27. 9.) OKTOBER 2017
Pohodništvo (M. Brežnik) Lutkarstvo, KIZ, kem. eksperimentiranje

(T. Bračun, T. Tratenšek, D. Centrih

Ekskurzija Ljubljana Lutkovno gledališče in Lutkovni muzej (B. Arlič Kerstein)

 

Plavalni tečaj – ob petkih popoldan (M. Brežnik, G. Barič)
 1. LETNIK
PONEDELJEK – SREDA (25.-27. 9. 2017)
Drsanja in rolanje (G. Barič, Š.Lukić, Š. Lužar, T. Bradeško)

 3. LETNIK

PONEDELJEK, 25. 9. in SREDA, 27. 9. TOREK (26. 9.)
Pravljičarstvo

( J. Temnik Kerš), Varstvo pri delu

EKO vrt

(V. Lavrinc, A. Džakušič)

Predavanje logopedinje

Študijsko svetovanje (N. Laul)

Kaligrafija

(D. Marolt)

Neverbalna komunikacija v vsakdanjem življenju

(V. Lavrinc)

Ekskurzija Solčava- muzej Rinka, filcanje, Logarska dolina – pravljična dežela (B. Arlič Kerstein, D. Centrih)
     
 1. LETNIK
4., 11., 18. 9. PONEDELJEK, 25. 9. TOREK, 26. 9. SREDA, 27. 9.
Priprave na PUD in strokovna ekskurzija in obisk Pikinega festivala v Velenju  

Pouk

Filmska vzgoja

NEFIKS, Varstvo pri delu

Pouk
 1. termin (21., 22. 12. 2017, januar/februar 2018) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

ČETRTEK, 21. 12.                                                           PETEK, 22. 12.
Balet Hrestač v SNG Maribor Varstvo pri delu

Hermanov brlog

 1. LETNIK
ČETRTEK, 21. 12.                                                           PETEK, 22. 12. JANUAR/FEBRUAR 2018
Balet Hrestač v SNG Maribor Filmska vzgoja

Klepetamo po rusko (D. Poglajen)

Pletemo in kvačkamo

3-dnevni tečaj smučanja (Š. Lužar)
 1. LETNIK
ČETRTEK, 21. 12.                                                           PETEK, 22. 12.
Balet Hrestač v SNG Maribor Še vedno vozim, vendar ne hodim

TJO (L. Kerin Jevtić) in MOT (T. Ravničan Ganzitti)

Predavanje logopedinje

 1. LETNIK
ČETRTEK, 21. 12.                                                           PETEK, 22. 12.
Balet Hrestač v SNG Maribor VZO (V. Lavrinc)

PPO, RUP

 1. termin (23. in 24. 4. 2018) – OBVEZNI PROGRAM

1. LETNIK

PONEDELJEK, 23. 4.                                             TOREK, 24. 4.
Ekskurzija Dolenjska Orffova glasbila in Orffova metoda
 1. LETNIK
PONEDELJEK, 23. 4.                                             TOREK, 24. 4.
Origami (R. Lipnik)

 

Krepitev kompetenc in spoznavanje EU, MCC

Ogled pravljic dijakov 3. letnika PV

 1. LETNIK
PONEDELJEK, 23. 4.                                             TOREK, 24. 4.
EKO VRT, V . Lavrinc, A. Džakušić,

predavanje Logopedinje

Predstavitev pravljic
 1. LETNIK
PONEDELJEK, 23. 4.                                             TOREK, 24. 4.
Priprave na maturo oziroma pouk Priprave na maturo oziroma pouk

PROJEKTNI DNEVI:

 1. letnik: Igre v gozdu (M. Krajnc, D. Centrih) – maj 2018,
 2. letnik: Otroci in naravoslovje (V. Lavrinc) – 25. 4. 2018,
 3. letnik: S pravljico na pot (učitelji USI in JIO – december 2017 – maj 2018

OSTALO:

 • aprila 2018 bomo za dijake 3. letnikov pripravili predstavitev izbirnih modulov,
 • posamezni dijaki 2., 3. in 4. letnikov bodo redno sodelovali pri delavnicah, ki jih za otroke celjskih vrtcev pripravljamo od oktobra do maja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje (točen razpored delavnic je vključen v letni koledar), prav tako pa pri projektih GCC izobraževalnega središča in izvedbi Gibalnih uric na GCC (modul ŠOT),
 • v okviru strokovnih predmetov (IOT, PPO, KOV, RUP) bodo dijaki vseh letnikov PV skupaj z učitelji hospitirali tudi v celjskih vrtcih,
 • dijaki 3. letnika PV bodo v maju in juniju 2018 (po zaključku PUD) imeli petke namenjene izvajanju vaj v okviru predmeta DOT in izvedbi pravljic ter strokovne ekskurzije. Tretješolci bodo s pravljicami, ki jih bodo pripravili v sklopu USI in JIO gostovali tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje (december 2017-maj 2018), Splošni bolnišnici Celje in po vrtcih v regiji, pripravili pa bodo tudi predstavo za otroke zaposlenih (december 2017),
 • za dijake 4. letnika PV bomo ob ponedeljkih (po zaključku PUD – april, maj 2018) pripravili tudi priprave na maturo iz strokovnih predmetov,
 • tudi letos bomo organizirali Vrtiljak, osrednjo prireditev programa PV (v sodelovanju z otroki in vzgojitelji iz Vrtca Anice Černejeve), ki bo 29. 3. 2018 v Celjskem domu.

IZBIRNE VSEBINE (G in UG)

 • Med pomladanskimi OIV (21.-24. 4. 2018) bomo vsem dijakom 1., 2. in 3. razreda obeh gimnazijskih programov, ki se ne bodo udeležili ekskurzij, ponudili pestro paleto izbirnih programov iz športa, kulture, znanosti, podjetništva in osebnostnega razvoja.

OBVEZNE, IZBIRNE IN MATURANTSKE EKSKURZIJE, NAGRADNI IZLET, TABORI

 • Obvezne ekskurzije
 • GIMNAZIJA
Datum Razred Destinacija Nosilci
27. 9. 2017 1. razred Porabje G. Deleja
27. 9. 2017 2. razred Tržaško D. Poglajen
27. 9. 2017 3. razred Avstrijska Koroška B. Arzenšek
27. 9. 2017 4. razred Maribor M. Gartner
 • UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER
Datum Razred Destinacija Nosilci
27. 9. 2017 1. razred Porabje G. Deleja
27. 9. 2017 2. razred Trst D. Poglajen
13. 10. 2017 2. razred Gorenjska D. Poglajen, M. Rak
16. 10. 2017 1. razred Kostanjevica na Krki D. Poglajen, M. Rak, A. Pečnik
25. 10. 2017 3. razred Vrhnika in SEM Ljubljana D. Poglajen, M. Rak
november 2017 1. razred  Brestanica in grad Rajhenburg M. Šmit
2. razred Steklarna Hrastnik M. Šmit
Januar/februar (prilagajanje terminu semestrske razstave na ALOU) 2., 3. in 4. razred Moderna in Narodna galerija (3. in 4. letnik) in Plečnikova Ljubljana (3. in 4. letnik), ALOU semestrska razstava,   Plečnikova hiša (2. letnik) T. Bračun, A. Pečnik in M. Rak, M. Šmit, D. Poglajen

Ob navedenih ekskurzijah bodo dijaki in profesorji sledili tudi aktualni ponudbi umetniških razstav v Celju in Sloveniji.

 • PREDŠOLSKA VZGOJA
Datum Razred Destinacija Nosilci
11. 9. 2017 4. razred Lendava B. E. Hernavs
18. 9. 2017 4. razred Velenje (Pikin festival) B. Arlič Kerstein
26. 9. 2017 3. razred Solčava in Logarska dolina B. Arlič Kerstein, D. Centrih
27. 9. 2017 1. razred Ljubljana B. Arlič Kerstein
23. 4. 2018 1. razred Dolenjska J. Temnik Kerš, M. Zevnik
25. 4. 2018 2. razred Ljubljana V. Lavrinc
18. 5. 2018 3. razred Ljubljana B. Arzenšek, M. Gartner
30. 5. 2018 2. razred Gorenjska B. E. Hernavs

 Izbirne ekskurzije in tabori

Med pomladanskimi OIV (april) in februarja ter aprila bomo za dijake prvih, drugih in tretjih razredov vseh treh programov organizirali daljše ekskurzije v tujino, med šolskim letom pa tudi krajše ekskurzije po domovini in v tujino:

Destinacija Nosilci
Piran (za dijake, ki se učijo ITA, 29. – 30. 9. 2017) M. Maričič
CERN, Ženeva (19. – 22. 10. 2017) O. Uranjek
GEN-I, fizikalna ekskurzija v Krško (14. 12. 2017) O. Uranjek
Filipini (19. 2.-2. 3. 2018) G. Deleja
Tečaj španščine v Madridu (26. 2. – 2. 3. 2018) L. Rednak
Dunaj – obisk Združenih narodov (jesen 2017) M. Turnšek
Jadralski tabor v Izoli (OIV april 2018) G. Deleja
Cotswolds, Bath, Brighton, London (OIV april 2018) K. Polimac Dobovišek
Madrid (OIV april 2018) L. Rednak
Milano in Boromejski otoki (OIV april 2018) M. Maričič
Hamburg in Berlin T. Gorenšek
Split, Mostar, Sarajevo O. Uranjek
Praga B. Arzenšek
Gradovi Loare M. Kešnar
Jersey (26.-29. 4. 2018) G. Deleja
Različne enodnevne ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu izven pouka Različni organizatorji

Pripravljamo tudi družboslovni tabor za dijake vseh treh programov, in sicer:

Destinacija Termin Nosilci
Dužbo(s)lovci Junij 2018 P. Lajlar, V. Zorko

Ob navedenih izbirnih ekskurzijah bo Klub ljubiteljev gledališča organiziral še občasne obiske scenskih predstav po Sloveniji in tujini. Datumi so določeni z delovnim načrtom Kluba.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Za dijake programa PV bomo v drugi polovici šolskega leta v okviru GCC izobraževalnega središča tradicionalno organizirali posebno izbirno strokovno ekskurzija. Tokrat bodo obiskali zamejske vrtce v Avstriji. Ekskurzijo pripravljata profesorja B. E. Hernavs in G. Deleja.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Dijaki programa UG bodo na izbirni umetnostno-zgodovinski ekskurziji aprila (21.–23. 4. 2018) obiskali Cinque Terre, Lucco in Toscano. Pripravili bomo tudi več umetnostno-zgodovinskih ekskurzij ob koncih tedna, vse v sodelovanju z Društvom GCC.

Prispevka ni mogoče komentirati.