gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Predšolska vzgoja

PREDMETNIK ZA PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

Tudi v tem programu smo sledili prenovi, ki je bila uvedena v šolskem letu 2008/2009. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov za poklic vzgojitelja/vzgojiteljiceice predšolskih otrok. Pomembna novost prenovljenega programa je kompetentna zasnovanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti in odprti kurikul. V tem šolskem letu želimo še bolj poudariti izkustveno učenje, pomen hospitacij v vrtcu, dijakom dati dodatna znanja iz alternativnih pedagogik z obiskom vrtca Montessori v Celju, obenem pa omogočiti tudi pridobivanje konkretnih izkušenj s prakso v tujini, v programu Erasmus+.

Novost letošnjega šolskega leta je tedenska strnjena praksa za dijake 3. letnikov in nova razdelitev interesnih dejavnosti v 3. letniku. Nadaljujemo tudi s postopnim uvajanjem pedagogike 1/1.

Letošnje leto je naša šola organizatorica nacionalnega srečanja srednjih vzgojiteljskih šol Vzgojitelijada, ki bo potekalo 21. 10. 2016.

Za četrtošolce predšolske vzgoje bo pouk angleščine in matematike tudi letos potekal na dveh zahtevnostnih ravneh. Dijaki se bodo razdelili v dve ločeni skupini, in sicer glede na predmet pri poklicni maturi. Četrtošolci si lahko izberejo tudi dodatni maturitetni predmet.

Praktično usposabljanje z delom v vrtcih po regijah in roki za oddajo dnevnikov ter ocen:

Letnik Trajanje Termin Rok za oddajo
(dnevnik, ocena … )
1. razred 1 teden (5 delovnih dni) 3. april do 7. april 2017 24. april 2017
2. razred 1 teden (5 delovnih dni) 10. april do 14. april 2017 5. maj 2017
3. razred Ob petkih dopoldne in en teden strnjeno 16. december 2016 do 21. april 2017

(en teden strnjeno od 13. februar do 17. februar 2017)

12. maj 2017
4. razred Ob ponedeljkih dopoldne 3. oktober 2016 do 20. marec 2017 Predlog za izpitne teme

31. oktober 2016

Ostalo do 14. april 2017

IZVEDBENI PREDMETNIK

pv-predmetnik

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *