gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Umetniška gim. – likovna smer

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj.

Iz izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo po eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo, v 2. razredu pa, če tako želijo, tudi po enega izmed ponujenih tretjih tujih jezikov.

V 4. razredu si izberejo po dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni ali na višji zahtevnostni ravni. Dijaki imajo možnost izbrati še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine. Tudi letos bomo izvedli poskusno maturo (marec 2018). Dodatno uro matematike bomo kot priprave na maturo izvedli že v 3. razredu.
Pri predmetu bivalna kultura bodo dijaki v 3. razredu spoznali še osnove kemije in kemijske tehnologije, ki izhajajo zlasti iz potreb strokovnih predmetov (likovna teorija, risanje in slikanje, predstavitvene tehnike) in bodo na slednje tudi aplicirane, 35 ur pri predmetu osnove varovanja dediščine pa bo izvedenih v obliki delavnic in terenskega dela s strokovnjaki z Zavoda za varovanje kulturne dediščine. V 4. razredu bodo dijaki 70 ur predmeta bivalna kultura izvedli kot urbanistično delavnico v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, večinoma kot terensko delo ob koncih tedna in popoldnevih. V strnjeni obliki (projektni vikendi) bo izveden tudi predmet plastično oblikovanje (3. razred), dijaki 2. razreda pa bodo del strokovnih predmetov opravili v obliki umetniškega tabora v maju.
Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 pri pouku matematike in tudi pri strokovnih predmetih. Sodelujemo tudi pri predlogu operativno-vsebinske prenove programa UG.

Del vsebin strokovnih predmetov bomo v 2. in 3. razredu organizirali v strnjeni obliki umetniških taborov.

IZVEDBENI PREDMETNIK:

 

 

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.