gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Umetniška gim. – likovna smer

PREDMETNIK ZA PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij ter jim omogočamo kontinuiran likovni razvoj.

Iz izbirnih ur si lahko dijaki v 3. razredu izberejo po eno dodatno uro tistega predmeta, ki so ga izbrali za maturo, v 2. razredu pa, če tako želijo, tudi po enega izmed ponujenih tretjih tujih jezikov.

V 4. razredu si izberejo po dva maturitetna izbirna predmeta, ki ju imajo bodisi po pet ur tedensko (psihologija, sociologija, filozofija) bodisi po štiri ure tedensko (geografija, biologija, kemija, fizika) ali pa po tri ure tedensko (zgodovina, tuji jezik, umetnostna zgodovina, likovna teorija). Matematiko in angleščino si izberejo bodisi na osnovni ali na višji zahtevnostni ravni. Dijaki imajo možnost izbrati še po eno uro tedensko dodatnega učenja slovenščine.

V lanskem šolskem letu smo del ur predmeta bivalna kultura izvedli v obliki projektnega in terenskega dela, v vsebine predmeta risanje in slikanje pa smo uvedli tudi osnove kemije in eksperimentiranja, kar ohranjamo tudi v prihodnje. Novost letošnjega šolskega leta je izbor projektnih ur pri osnove varovanja dediščine.

Pouk predmeta plastično oblikovanje izvajamo v sodelovanju z zunanjim sodelavcem akademskim kiparjem Francem Purgom v treh sklopih: oblikovanje gline (delavnica na šoli), oblikovanje lesa (likovni tabor na Slemenu nad Velenjem) in spoznavanje obdelovanja kamna (delo na šoli v kombinaciji z ekskurzijo).

Nadaljujemo tudi s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 pri pouku matematike in tudi pri strokovnih predmetih.

IZVEDBENI PREDMETNIK

ugim-predmetnik

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *