8 zlatih maturantov

Ob prejemu obvestila Republiškega izpitnega centra o spremembi točk za dijake, ki so vložili ugovor na maturitetno oceno iz posameznega predmeta, je zlata maturantka postala še Živa Florjanc iz 4. E razreda. Živa je dosegla 30 točk in se tako pridružila sedmim zlatim maturantom Gimnazije Celje – Center. Zlati maturanti Gimnazije Celje – Center v šolskem letu 2007/08 so:
KARIN LJUBIČ in BLAŽKA HUNSKI sta dosegli vseh možnih 34 točk.
PETER NAGLIČ, GREGOR TURNÅ EK in ALJA MATELIČ so dosegli 32 točk, MATEJA SIRÅ E 31 točk, STAÅ A MESTRIČ in ŽIVA FLORJANC sta dosegli 30 točk.

Pojdi na vsebino