AQ galerija GCC, Borba za arhitekturo

Timotej Jevšenak
»Borba za arhitekturo«
razstava arhitekta, kritika in recenzenta za arhitekturo, Timoteja Jevšenaka,
nekdanjega dijaka GCC, umetniške gimnazije – likovna smer

»Borba za arhitekturo« odpira obširne teme z nastavki za nadaljnje analize ne samo
arhitekturne in urbanistične produkcije, ampak tudi družbene vloge, poslanstva in afirmacije
prostorskih ustvarjalcev nekdanje socialistične Jugoslavije v primerjavi z aktualno
sodobnostjo.

Skozi različne vidike – od proučevanja tedanje izvirne strokovne publicistike ter pomembnih
arhitekturnih in družbenih dogodkov – poskuša delo odkrivati in prikazati, kako sta arhitektura
in urbanistično načrtovanje soustvarjala kolektivno identiteto tedanje družbe in materializirala
njen napredek.

Analiza je tako pripeljala do edinega in najpomembnejšega zveznega jugoslovanskega
strokovnega priznanja za arhitekturo – Borbine nagrade. Ta je namreč učinkovito
popularizirala tedaj aktualno kvalitetno arhitekturno produkcijo in njene ustvarjalce, hkrati pa
realno pričala o vsakdanjem življenju različnih koncev nekdanje skupne države in poudarjala
izjemno pomembnost vloge prostorskih ustvarjalcev.

Kakšno je bilo ustvarjalno vzdušje za arhitekte/arhitektke v socialistični Jugoslaviji?
Raziskava je za realen vpogled v prakso in afirmacijo stroke poleg izčrpnega pregleda
različnih izvirnih strokovnih publikacij in arhivov širom Jugoslavije uvedla tudi intervjuje z 19
arhitekti iz vseh republik bivše Jugoslavije, ki so aktivno delovali v proučevanem obdobju, za
svoja dela pa prejeli različna visoka priznanja in nagrade, med drugimi tudi Borbino.
Kakšno je bilo poslanstvo te nagrade, kako so delovale žirije in katere realizacije so osvojile
to prestižno nagrado?

Celovita vsebina s širokim naborom reprodukcij originalnega arhivskega gradiva, zbranega v
katalogu na 140 straneh, prvič na enem mestu tako predstavi vso nagrajeno arhitekturo
republik in pokrajin Jugoslavije vse od prvih povojnih let do razpada države leta 1991. Delo
posledično odpira nova vprašanja in predstavlja podlago za nadaljnje raziskovanje o
arhitekturi modernizma in poslanstvu prostorskih ustvarjalcev.

Raziskava je leta 2022 prejela Nagrado beograjskega Salona arhitekture.

AQ galerija GCC, odprtje razstave bo v četrtek, 4. 4. 2024, ob 13.15

Pojdi na vsebino