AQ GCC: Olje na platno

AQ galerija GCC, odprtje razstave bo v četrtek, 30. 11. 2023, ob 13.20

Olje na platno

razstava slik dijakov 3. in 4. letnika umetniške gimnazije — likovna smer Gimnazije Celje — Center s slikarske delavnice z likovnim umetnikom Narcisem Kantarđićem

V AQ galeriji GCC predstavljamo projekt Društva likovnih umetnikov Celje, ki v sklopu festivala umetnosti v javnem prostoru − Vstop prost/Admission Free in v sodelovanju z Gimnazijo Celje – Center za dijake umetniške gimnazije – likovna smer že nekaj let izvaja izobraževalne delavnice z naslovom Odprti prostori umetnosti. Delavnice so načrtovane kot prečenje umetnosti z različnimi drugimi področji. Tokrat se dijaki ukvarjajo s klasično tehniko slikanja z oljem na platno. Delavnico izvaja akademski slikar Narcis Kantarđić.

Izobraževanje je izbirno za dijake, ki si želijo pridobiti določena, specializirana znanja s področja vizualne umetnosti. Na delavnici je osrednji poudarek na likovni tehniki olje na platnu in sicer po klasičnem postopku, ki zahteva bistveno več časa, več stopenjsko slikanje in tehnološko zahtevnejše grajenje likovne podobe. Dijaki pri delu s profesionalnim umetnikom spoznavajo tudi pogoje dela na področju likovne umetnosti.

S projektom želimo pozitivno vplivati na kulturni razvoj v mestu. Projekt pomeni popestritev kakovostne mladinske razstavne produkcije na področju vizualno-likovne dejavnosti in dopolnjuje programsko ponudbo mesta ter oživljal staro mesno središče. Ne le z razstavo, temveč tudi z dogodkom ob odprtju razstave, kjer bo širši javnosti predstavljen projekt sodelovanja profesionalnega ustvarjalca z mladimi, ki želijo izobraževalno pot nadaljevati na umetniških akademijah, hkrati pa bodo imeli mladi sami priložnost pokazati svoje delo širši javnosti. S projektom želimo tudi popularizirati sodobno umetnost in pridobivati širšo publiko. Ravno tako je pomembno ozaveščanje o pomenu žive kulture in poudarjanje potrebne podpore kulturno umetniškim vsebinam. S tovrstnimi projekti privzgajamo primeren odnos do kulture pri mladih, ki bodo z izkušnjo vključenosti zagotovo pridobili dragocene izkušnje za prihodnost. Hkrati se zavedamo pomena kakovostnih vsebin, ki dopolnjujejo formalne oblike izobraževanja v šolah.

Sodelovali so: Špela Cizej, Vanesa Majcenovič Petkovnik, Lana Spinelli, vse 3. i; Anuša Bevc, Vika Golčer, Maša Jelšnik, Laura Kočnik, Timotej Kuk, Maja Logar, Emina Musič, Špela Pahor, Tajda Strožič, Meta Težak, Keni Šumej Amon, vsi 4.i

Narcis Kantarđić, rojen 1958 v Derventi v Bosni in Hercegovini, 1982 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj. Živi in ustvarja v Celju. Je eden od aktivnih graditeljev umetniškega dogajanja v Umetniški četrti v Celju.

Koordinatorica razstave in dogodka: mag. Andreja Džakušič

Pojdi na vsebino