Razstava v Občinski knjižnici Braslovče

Tudi letos, kot že vrsto let do sedaj, smo pripravili razstavo likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije – likovna smer v prostorih Občinske knjižnice v Braslovčah. Razstavljeni so likovni izdelki, ki so nastali v tem šolskem letu pri predmetih bivalna kultura in osnove varovanja dediščine (mentorica Maja Rak) ter pri predmetu risanje in slikanje (mentorica. Andreja Džakušič). 

Vljudno vabljeni.

Pojdi na vsebino