Centraši v Talinu

Estonska prestolnica Talin je od 9. do 13. 12. 2021 gostila MEP – Model European Parliament, kjer sta Slovenijo zastopala dijaka Gimnazije Celje – Center Andrea Damjanović in Gašper Hlupič. Na petdnevnem zasedanju sta z delegati iz 8 držav pripravljala resolucijo za Evropski parlament, in sicer kot člana odborov za ustavne zadeve, kjer so se mladi ukvarjali s širitvijo EU na zahodni Balkan oz. iskali načine, kako pomagati Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, Črni gori in Kosovu pri izpolnjevanju vstopnih pogojev.

Med 7. in 14. 12. pa se je v Talinu na srednji šoli Tallinn English College mudila tudi profesorska delegacija z GCC. Tam so senčili kolege na delovnem mestu, spoznavali estonski šolski sistem, nacionalni kurikul, njihov način poučevanja s poudarkom na projektnem delu in rabi IKT ter metode igrifikacije, njihov način poučevanja in položaj učitelja v družbi ter delo z dijaki s posebnimi potrebami ter nadarjenimi.

Pojdi na vsebino