12 zlatih, 2 z vsemi točkami

Jutri, v torek, 14. 7. 2009, bomo podelili maturitetna spričevala letošnjim maturantom Gimnazije Celje – Center. Tudi letos se smemo veseliti zelo dobrih rezultatov naših dijakov. Splošno maturo je na spomladanskem roku opravljalo 179 dijakov. Sledi 12 maturantov, ki so posegli po najvišjih mestih, so zlati maturantje generacije 2008/09 in bodo prejeli spričevalo o splošni maturi s pohvalo – summa cum laude.

Aljaž Bertoncelj in Slađana Malić iz 4. f  sta splošno maturo opravila z vsemi možnimi točkami, to je 34 točk. Aljaž Bertoncelj je tudi drugi fant, ki je na Gimnaziji Celje – Center dosegel vse možne točke (prvi je bil Marko Žličar leta 2000).

Zlati maturanti so še:

  • Janja Uplaznik iz 4. c, 33t
  • Martina Hrovat iz 4. č, 33t
  • Igor Košutić iz 4. d, 33t
  • Lidija Lesjak iz 4. f, 32t
  • Luka Skočir iz 4. č, 31t
  • Boštjan Žener iz 4. f, 31t
  • Alja Četina iz 4. d, 30t
  • Manja Korenjak iz 4. d, 30t
  • Estera Deželak iz 4. e, 30t
  • Cvetka Poprask iz 4. f, 30t

Letos se lahko pohvalimo tudi s Sabino Javornik iz 4. č in Hano Polak iz 4. d, ki sta na osnovni ravni iz matematike dosegli 100 odstotnih točk in sta dve od devetih maturantov iz vse Slovenije, ki so dosegli vse možne točke pri tem predmetu.

Maturo je uspešno opravilo 92,2% dijakov, povprečno število točk, ki so jih maturantje dosegli, pa je 20, 2 točke.

Učiteljski zbor in vodstvo Gimnazije Celje – Center maturantom ob doseženem uspehu iskreno čestita.

»Kajti tisti, ki bo na koncu urejal svet svojega in skupnega življenja, bo danes maturant; bitje s svojimi pričakovanji, hotenji, strastmi in čustvi, znanjem in pametjo …« (dr. Matjaž Kmecl)

Skip to content