gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

GCC v boju proti podnebnim spremembam

Dijaki GCC smo se na glasovanju po sestanku Dijaške skupnosti GCC v petek, 8. 3. 2019, odločili, da aktivno podpremo globalno stavko mladih proti podnebnim spremembam in se v petek, 15. 3. 2019, udeležimo shoda, ki ga v Ljubljani pripravlja organizacija Mladi za podnebno pravičnost.

Dijaki na GCC smo v preteklih letih že veliko storili za naše okolje. Z uvedbo GCC-stekleničk smo zmanjšali porabo plastične embalaže. V ekopostajah ločujemo odpadke, zbiramo star papir, zmanjšujemo ogljični odtis, imamo lasten ekovrt, ki vključuje hotel za koristne živali in visoke grede. Kot Unesco šola z različnimi akcijami obeležujemo mednarodne in svetovne dni, ki izpostavljajo okoljsko problematiko, še posebej ob svetovnem dnevu vode, zemlje in mednarodnem dnevu znanosti za mir in razvoj.
Zavedamo se, da naš glas šteje tudi takrat, ko gre za pomen okolja, zato se bomo v večini udeležili stavke v Ljubljani, prav tako pa bomo organizirali shod v Celju, kjer želimo lokalnim oblastem pokazati, da nam je mar!

Dijaki se zavzemamo za naslednje točke:

 1. Zahtevamo takojšnje razogljičenje Slovenije, skladno z omejitvijo rasti globalne temperature na največ 1,5° C glede na predindustrijsko dobo.
 2. Zahtevamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije in takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije.
 3. Zahtevamo dostopen, učinkovit in zelen javni prevoz ter spodbujanje kolesarjenja in pešačenja.
 4. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje sonarave, lokalno pridelane, polnovredne in pretežno rastlinske prehrane ter povečanje samooskrbe na državnem nivoju.
 5. Zahtevamo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja.
 6. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje kvalitetnih in dostojnih zelenih delovnih mest.
 7. Zahtevamo pravično krožno gospodarstvo, ki ne temelji izključno na zasledovanju rasti bruto domačega proizvoda, temveč upošteva tudi alternativna merila resničnega razvoja družbe.
 8. Zahtevamo ukrepe za spodbujanje trajnostne, okolju in ljudem prijazne potrošnje in proizvodnje ter skupnega upravljanja z življenjskimi viri.
 9. Zahtevamo ukrepe za ohranjanje in povečanje biotske raznolikosti ter obnavljanje naravnih habitatov.
 10. Zahtevamo, da se breme prehoda v nizkoogljično družbo pravično razporedi – stroške prehoda naj nosijo tisti, ki so krizo primarno povzročili (onesnaževalci, bogati …) in ne šibkejše družbene skupine.

Te zahteve je pripravila organizacija Mladi za podnebno pravičnost, dijaki GCC pa se z njimi strinjamo in jih podpiramo.

Dijaki na GCC smo za naše okolje pripravljeni storiti še mnogo več, zato se ob pridružitvi k akciji, ki jo je spontano začela naša vrstnica, švedska dijakinja Greta Thunberg, zavezujemo, da bomo še bolj skrbno ločevali odpadke, zbirali star papir, uporabljali GCC-stekleničke, se borili proti nerazgradljivi embalaži, organizirali čistilne akcije in bolj vestno skrbeli za okolico šole. Vodstvo šole, učiteljski zbor in vse zaposlene ter šolsko kantino pozivamo k uporabi papirnatih oz. hitro razgradljivih lončkov in k odpravi izdelkov iz plastike za enkratno uporabo v najkrajšem možnem času.

V prihodnjih dneh bomo na podnebno onesnaženost konkretneje opozarjali, načrtujemo tudi pripravo umetniškega dela iz plastične embalaže.

Celje, 12. 3. 2019

Dijaška skupnost GCC

Comments ( 2 )
 1. Marjana Križan Govedič

  Čestitam za tak pristop. Mislim, da so naši odraščajoči otroci naše veliko upanje in kar se je tokrat zgodilo je res čudež. Tudi svojim otrokom sem povedala, da je ta stavka mladih začetni korak, ki bo mnoge mlade morda vzpodbudil k razmišljanju o problemu onesnaževanja in o pomembnosti povezanosti z naravo. Naslednji korak so pa konkretna dejanja, h katerim bi moral pristopiti vsak posameznik, korak za korakom (ne kupovati plastike, se čimveč prevažati z javnim prevozom, pešačiti, kolesariti, zdravo jesti, si sam pridelovati zdravo prehrano, javne ustanove kupovati domačo hrano od okoliških kmetov….).

  Iskrena hvala ravnatelju, ki je podprl stavko in s tem vpodbudil otroke k razmišljanju! Upam, da je v naši državi čimveč tako odprtih šol za dobre stvari, kot je GCC Celje!

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content