gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Informacije ob začetku šolskega leta 2019/20

PRVI DAN POUKA IN OSNOVNI NAPOTKI

Ponedeljek, 2. 9. 2019

  • 1. letniki (7.45 v športni dvorani; sledijo 4 razredne ure s tutorji in razredniki in 2 uri rednega pouka po urniku;
  • višji letniki (7.55-9.30: uvodni razredni uri z razredniki glede na razpored, ki bo objavljen v eAsistentu; sledijo 4 ure pouka po urniku);
  • 4. letniki programa predšolska vzgoja (7.55-9.30: razredni uri; 9.30-10.00: malica; 10.00-11.30: predstavitev programa Neverjetna leta v športni dvorani);
  • 12.25-13.15: snemanje skupinskega prizora za nov spot šolske himne;
  • 13.15-14.00: sejem rabljenih učbenikov na rondoju za šolo (oz. v stari telovadnici, če bo slabo vreme).

Dijaki boste na uvodnih razrednih urah dobili vse napotke glede razdelitve omaric, urnikov, pomembnejših terminov, nova navodila glede malice (od 1. 9. bo javno službo šolske prehrane na GCC izvajala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje). Zaradi zelo zahtevnih obnovitvenih del, ki še vedno potekajo v kleti, bo mogoče malica prvih nekaj dni organizirana drugače – o podrobnostih vas bomo pravočasno obvestili.

Ne pozabite na copate oz. obutev z mehkim podplatom, ki jo boste uporabljali v šoli. Za lažjo orientacijo si pomagajte z interaktivnim načrtom šole.

Na uvodnih razrednih urah boste prejeli tudi Šolsko publikacijo 2019/2020, kjer najdete vse informacije o organizaciji pouka, obšolskih dejavnosti, izvlečke pravil, koledar celotnega šolskega leta, priročno osebno redovalnico in prostor za zapiske. Razredniki vam bodo razdelili tudi brezplačne nalepke za PODALJŠANJE DIJAŠKIH IZKAZNIC. Za podaljšanje mednarodnega statusa pa ste oz. boste prejeli pošto od Nomaga, ki v Sloveniji zastopa Isic. Več informacij najdete na povezavi https://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=106&MeniID=154

Urniki za prvo trimesečje bodo objavljeni v eAsistentu najkasneje v petek, 30. 8. 2019. Naslednja menjava urnika bo v decembru. Seznami dijakov po posameznih oddelkih 1. letnikov bodo na oglasni deski v avli šole objavljeni najkasneje 29. 8. 2019.

UVODNI DNEVI POUKA, RODITELJSKI SESTANKI, POMEMBNEJŠI TERMINI IN ROKI

Datum Aktivnost
Tor, 3. 9. Reden pouk po urniku (vključno s PNM in izbirnimi predmeti do vključno 6. ure, sledijo ustni izpiti mature); 13.15-14.00: sejem rabljenih učbenikov (rondo za šolo oz. stara telovadnica)
Sre, 4. 9. Karierna razredna ura za dijake 4. letnikov (10.30 v športni dvorani), prostoizbirne delavnice (11.30-14.00); roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov (16.30-18.00), predavanje za starše
Čet, 5. 9. Spoznavni dan za dijake 1. letnikov (13.45-18.00); roditeljski sestanek za starše dijakov 1. in 2. letnikov (16.30-18.00)
Pet, 6. 9. Nagradni izlet (Idrija, bolnica Franja, Škofja Loka)
Pon, 9. 9. Uvodne ure PUD za dijake 4. letnikov PV
Sre, 11. 9. Nagradni izlet za športnike; prvi sestanek Dijaške skupnosti GCC in volitve vodstva DS ter predstavnika dijakov v Svetu šole
Čet, 12. 9. Rok za oddajo prošenj (statusi, zamujanje, predčasno odhajanje) in kopije zavarovalnih polic (za dijake PV). Vse prošnje oddate razrednikom – izjema so prošnje za status športnika, ki jih oddate športnim pedagogom. Vse obrazce najdete na spletni strani https://gcc.si/ , podstran dijaki in starši, razdelek obrazci in vloge
Pet, 13. 9. Športni dan in projekt Očistimo celjske hribe (če bo slabo vreme bo športni dan 19. 9.)
Sob, 14. 9. Naših 100+7
Pon, 16. 9. Ekskurzija v Prekmurje za dijake 4. letnikov PV
Sre, 18. 9. Fotografiranje oddelčnih skupnosti
Pet, 20. 9. Glasbena matineja za dijake vseh 1. letnikov
Pon, 23. 9. Ekskurzija v CUVD Dobrna za dijake 4. letnikov PV
Pon-sre, 23.-25. 9. OIV, ID, obvezne ekskurzije
Pet, 27. 9. Začetek plavalnega tečaja za dijake 1. letnikov PV
Pon, 30. 9. Dan oprtih vrat na OŠ Glazija za 4. letnike PV; Evropski športni dan za dijake vseh 1. letnikov

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta 2019/2020!

Učiteljski zbor GCC in uprava šole

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.