Knjižnično informacijska znanja (KIZ)

V drugem tednu novega šolskega leta začenjamo z urami KIZ-a za vse dijake 1. letnika po naslednjem razporedu:

·       ČETRTEK, 13. 9., 1. b

·       PETEK, 14. 9., 1. c

·       PONEDELJEK, 17. 9., 1. č

·       ČETRTEK, 20. 9., 1. d

·       PETEK, 21. 9., 1. i

·       PONEDELJEK, 24. 9., predšolska vzgoja

·       TOREK, 25. 9., predšolska vzgoja

Dijaki spoznajo poslovnik in delovanje šolske knjižnice, ozaveščajo pomen branja, se urijo v iskanju gradiva v e-katalogu Cobissu in mCobiss, prepoznavajo različne vrste virov, različne zbirke e-gradiva in e-knjig in spoznavajo vse, kar je v povezavi s knjigami in z branjem.

Uvodne ure združimo z nacionalnim projektom RASTEM S KNJIGO Javne agencije RS za knjigo, učne vsebine KIZ-a izvajamo še v nadaljevanju šolskega leta s samostojnimi urami ali bibliopedagoškimi urami v sodelovanju s profesorji različnih predmetov.

KIZ izvaja knjižničarka prof. Tanja Tratenšek.

Pojdi na vsebino