Koristnost nekoristnega, 23. 1. 2020

Dragi dijaki, spoštovani profesorji,

Vljudno vas vabimo na zanimivo predavanje

Spolno vedenje srednješolcev in srednješolk,

ki bo v četrtek, 23. 1. 2019, ob 12.30, v šolski knjižnici.

Sociološko raziskovanje intimnosti in spolnega vedenja se pogosto usmerja na mlado populacijo, ki jo razumemo kot nosilko družbenih sprememb in preko nje pa lahko med drugim identificiramo bodoče trende pri odrasli populaciji. Glede na intenzivne družbene spremembe na področju intimnosti v t. i. zahodnih družbah pozne modernosti bi pričakovali, da se tudi v Sloveniji kažejo vzorci določenih družbenih sprememb, predvsem kot obrat od t. i. restriktivne oz. tradicionalne seksualne morale k permisivni, liberalnejši seksualni morali. Po drugi strani pa raziskave kažejo, da se delno še ohranjajo določeni tradicionalni vzorci, kot so na primer dvojni seksualni standardi, ki določajo razlike v normah, vrednotah, pričakovanjih glede moške in ženske seksualnosti ter vedenja na tem področju.

V predavanju bodo predstavljeni rezultati sociološke in javnozdravstvene raziskave o spolnem vedenju srednješolske populacije v Sloveniji. Raziskava je bila izvedena leta 2016 na reprezentativnem vzorcu srednješolske populacije. Poleg osnovnih informacij o sami raziskavi (metodologija, potek raziskave, sociodemografske značilnosti vzorca) ter teoretskih izhodišč se bomo osredotočili na tri vidike, ki so tudi sicer največkrat predmet podobnih raziskav: 1. primerjavo naših podatkov s podatki preteklih in mednarodnih raziskav; 2. podatke o prvem spolnem odnosu ter stališčih glede nedolžnosti; ter 3. podatke o istospolnih izkušnjah dijaške populacije ter o stališčih glede homoseksualnosti ter HIV-a.

Predavali bodo avtorji raziskave dr. Roman Kuhar, dr. Alenka Švab in dr. Tina Kogovšek.

Vljudno vabljeni!

Skip to content