Ponudba maturantskih ekskurzij 2016/2017

Ponudba maturantskih ekskurzij za šolsko leto 2016/2017

Štiričlanska komisija za strokovne maturantske ekskurzije dijakov Gimnazije Celje – Center za šolsko leto 2016/2017 (v nadaljevanju komisija) je na sestanku 3. 2. 2016 pregledala ponudbe vseh turističnih agencij, ki so prispele kot odgovor na javni poziv k oddaji ponudbe programov za strokovne maturantske ekskurzije. Glede na zahteve javnega poziva z dne 12. 1. 2016 je komisija agencije opozorila na pomanjkljivosti in jih prosila za popravke ter dopolnila. Komisija je na sestanku 4. 3. 2016 ponovno pregledala vse popravljene ponudbe, ki so jih agencije v elektronski obliki posredovale do predvidenega roka, do 29. 2. 2016.

Seznam prispelih programov objavljamo:

GALILEO 3000:

 1. Amsterdam
 2. Celinska Grčija
 3. Črna Gora (bus – bus)
 4. Črna Gora (bus – avio)
 5. Črna Gora in Bosna (bus)
 6. Italija
 7. Španija

KOMPAS d.d., Ljubljana :

 1. Črna Gora
 2. Sarajevo in Črna Gora

KOMPAS d.d., Celje:

 1. Barcelona
 2. Črna Gora

MONDIAL:

 1. Španija
 2. Črna Gora

PALMA:

 1. Črna Gora (bus – avio)
 2. Črna Gora (bus)
 3. Toskana
 4. Španija

V nadaljevanju postopka izbire programa maturantske ekskurzije dijaki 3. letnikov in njihovi starši ponudbe natančno preučijo in nato skupaj z razredniki izberejo destinacijo ekskurzije. Izbor mora biti opravljen do 30. 3. 2016.

Predstavitev bomo skupaj z agencijami organizirali le za izbrane programe.

V vsakem razredu bo na 2. roditeljskem sestanku, ki bo v četrtek, 14. aprila 2016, predstavljen le program, ki ga bo razred izbral. Pri tem bomo upoštevali dejstvo, da lahko na isto destinacijo z istim programom hkrati potujeta največ dva razreda skupaj.

Komisija za pregled ponudb maturantskih ekskurzij;

Barbara Arzenšek, prof.

Mag. Simona Jazbec Jurkošek, prof.

Metka Krajnc, prof.

Simona Kolenc, predstavnica Sveta staršev GCC

Pojdi na vsebino