Pust na GCC 2018 (zadnji napotki)

Pust na GCC 2018 organizirajo  dijaki 2. i v sodelovanju z DRT, pustni torek, pa bomo začeli s tekmovanjem za naj pustni muffin, kamor se je prijavilo 12 posameznikov oz. ekip. Ti oz. te morajo muffine (najmanj 12) oddati v tajništvo šole najkasneje do 08.00, skupaj s  kuverto na kateri je napisana šifra tekmovalca ali ekipe + vrsta muffina, v zapečateni kuverti pa mora biti listek na katerem so napisana imena tekmovalca/ev in razredi.
 
Časovnica Pusta na GCC (13. 2. 2018):
0. – 2. ura: pouk po urniku
do 08.00: oddaja muffinov v tajništvo šole
3. ura: maskiranje (v učilnicah, kjer bi sicer imeli pouk) in malica 
10.20: začetek pustovanja v športni dvorani s skupino T. I. T. S. in moderatorjem Matejem Zidarnom
12.00: razglasitev zmagovalcev (najboljša skupinska maska, naj pustni muffin)
12.20: nadaljevanje pouka po urniku
 
Razredi, ki ne bodo pustovali (2. č, 3. a?, 4. d in 4. i) bodo imeli pouk po prilagojenem urniku – ta je že objavljen v eAsistentu.
 
Najkasneje 14. 2. bodo na FB strani šole (https://www.facebook.com/GimCeljeCenter/) objavljene fotografije individualnih mask. Glasujete lahko do sobote, 17. 2., 18.00.
Skip to content