Razpis za nagrado za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 43. tedna slovenske drame objavlja razpis za

NAGRADO ZA MLADEGA DRAMATIKA.

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do 30 let. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Rok za prijavo je 30. november 2012.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
–     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno, datum rojstva ter telefonsko številko.
–     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
–     Rok za prijavo dramskih besedil za Nagrado za mladega dramatika je 30. november 2012.
–     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Razpisa je objavljen tudi  na spletni strani Prešernovega gledališča (www.pgk.si) in Tedna slovenske drame (www.tsd.si).

Skip to content